D01F 1/04

Pigmentované termoplastické polymérne vlákno, stabilizovaná pigmentová kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282328

Dátum: 26.11.2001

Autori: Bäbler Fridolin, Solera Peter, Puglisi Joseph Steven, Horsey Douglas, Suhadolnik Joseph, Schumann Kenneth, Reinicker Roger

MPK: C08K 5/00, D01F 1/04, D01F 1/10...

Značky: stabilizovaná, polymérne, výroby, kompozícia, spôsob, vlákno, pigmentované, pigmentová, termoplastické

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa pigmentované termoplastické vlákno, predovšetkým pigmentované polypropylénové vlákno, ktoré sa stabilizuje proti škodlivým účinkom aktinického žiarenia, synergickou kombináciou stabilizátora proti účinkom svetla, ktorý obsahuje bránené amínové zvyšky a UV absorbéry, akými sú o-hydroxyfenylbenzotriazoly alebo o-hydroxyfenyl-s-triazíny. Ďalej sa tiež opisuje stabilizovaná pigmentová kompozícia, ktorú možno použiť pri výrobe tohto...

Sposob modifikácie tavenín polymérov a zariadenie na modifikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260312

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ondrejmiška Koloman, Čuba Štefan

MPK: C08J 3/20, D01D 13/02, C08J 3/22...

Značky: polymérov, modifikáciu, zariadenie, tavenín, modifikácie, spôsob

Text:

...dávkovanie, tavenie a dispergácia aditíva s taveninou polyméru dynamickým spôsobom, pri ktomm je možne vh-od 11 ou skladbou zmešovača dosiahnuť žiadaný stupeň dispergácie, a to pri nižšej strate tlaku. Strata tla-ku oproti statickým zmešovačom môže byt až o polovicu i viac menšia. Taviaco-zmešovacie zariadenie je možné umiestniť v blízkosti tvarovacieho miesta. Výhodou tohto spôsobu je i to, že sa dá po malej úpnave aplikovat i na existujúce...

Sposob modifikácie tavenín polymérov a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 260311

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ondrejmiška Koloman, Čuba Štefan

MPK: C08J 3/20, D01D 13/02, C08J 3/22...

Značky: tavenín, spôsob, modifikácie, polymérov, zariadenie

Text:

...koncentráimi editív. podla tohto vynálezu pozostáva zo šnekového taviaceho stroja 10 s pohonom 12 regulovaným v závislosti na tlaku taveniny na jeho výstupe 11, ktorý je na výstupe 11 napojený na aspoň jeden šnekový iaviaco-zmešovaci v-ytlačovvací člen 20 pre aditíva, spojený s dávkouačom 30 koncentrátov aditíva, ktoreho polícii 31 je regulovaný v závislosti od otáčok dávkovacích čerpadiel 40 spracovávanej aditivovíanej zmesi.Výhodou...

Vláknitý polymér odolný proti kyslým farbivám, spôsob jeho výroby a jeho použitie na výrobu koberca

Načítavanie...

Číslo patentu: 280790

Dátum: 10.05.1995

Autori: Coons Andrew Iii, Hoyt Matthew, Dickson David

MPK: D01F 1/10, D01F 6/90, D01F 1/04...

Značky: kyslým, výroby, použitie, vláknitý, spôsob, koberca, výrobu, farbivám, polymér, odolný, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vláknitý polymér obsahuje polymerizované amidové skupiny, sulfonátové skupiny s obsahom síry od 320 do 5120 g síry na 10exp(6) polyméru a prostriedok blokujúci koncové aminoskupiny. Spôsob výroby uvedeného polyméru polymerizáciou zmesi monomérov, pričom sa k sulfonátovanému polyamidovému kopolyméru pridá pigment alebo pigmentový koncentrát a časť koncových aminoskupín sa chemicky blokuje blokujúcim prostriedkom.

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie poloylefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 270172

Dátum: 13.06.1990

Autori: Szentiványi Norbert, Samuhel Jozef, Marcinčin Antón, Paulovič Milan, Ondrejmiška Koloman, Franko Peter, Mačurák Milan

MPK: C09B 67/10, D01F 1/04, C08J 3/22...

Značky: farbenie, hmotě, povrchovej, poloylefínov, úpravy, spôsob, pigmentov

Text:

...sa, łe pre polypropylánovć vlákna a tohoto hladiska sú vhodnejšie ionogenns ako bełne používanú neionogeanć preparecie.stáloeti v otere nőie v značnej siere ovplyvnit aditívny syetáa - teda stabilizátorw, aařkčovsdlá, dispersátory, kĺaadlá a podobne.zistili ale, (vid A. 0. 245098), le veĺni priaznivo sa dajú ovplyvniť stálosti tarbenia, závislé od migrácie pignentev, najna v otere, a to povrchovou úpravou pignentu polypropylánslykoloa, a, to v...

Vynálezy kategórie «D01F 1/04» v ZSSR.

Spôsob výberu dispergátorov organických pigmentov pre farbenie polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270142

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ďurčová Oľga, Ondrejmiška Koloman, Diačiková Anna, Szentiványi Norbert

MPK: D01F 1/04, G01N 21/35, C08J 3/20...

Značky: výběru, spôsob, polypropylénu, farbenie, dispergátorov, organických, pigmentov

Text:

.../disporgdtory, polypropylén/ je veľkosť poklesu intenzity absorpčných pdsov citlivŕah.nn prejav roapůłťadlového efektu. Čín je väčší pokles intenzity a absorpöných pásov v spsktrdch farebných flokůl, týn je pigneat pútaný vlčäíni internolekulovýni silani ku organickénu prostrediu týn su vytvorené flokuly horšie dispergovatsľné. 0 ton, či v organickon prostredí farebných flokúl sa sachddza diapergdtor,nežne rozhodnúť podľa charakteristického...

Spôsob prípravy syntetických vlákien farbených na odtiene so širokým remisným spektrom so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270127

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kvíz Milan, Zmrzlý Daniel, Vianský Ján, Slavík Vlastimil, Ondrejmiška Koloman, Morava Jan, Scholze Rainer

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04, D06P 1/00...

Značky: remisným, spektrom, spôsob, odtiene, vlastnosťami, širokým, zlepšenými, vlákien, syntetických, farbených, přípravy

Text:

...vlákien voči eternutiu a zlepaia aa i fyzikalno-mechanická vlaetnoeti vlákien.Optimálne koncentrácia pigmentov aa pohybuje v medziech od 0.1 do 0,5 H e výhodou 0,25 az 0,35 K hm. Najvýhodnejlie ed eedze najmä preto, že znižujú migraciu organických farbiv, čo apolu e podetetným znížením obaahu organických farbiv a vysokými atáloatami eamotných eadzí vedie k zlepleniu atdloeti vyfarbenia najmä v otere a tiež preto, že sú lacna e majú vyeokú...

Způsob přípravy polyesterového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 269812

Dátum: 14.05.1990

Autori: Heran Josef, Vaníček Jiří, Šrůta František, Kvízová Milena

MPK: D01F 1/04, D01F 6/62, D01F 1/10...

Značky: přípravy, způsob, polyesterového, vlákna

Text:

...avšak vlákno má enížený koeficient tření vlákno/kov,takže vyhovuje požadavkům pro přípravu pevných vláken zprecovávaných technologií bezvřetenového dopřádáni e zachováva si všechny výhody popsané V základním patentu. Při vyšším obsahu sráženćho uhličitanu vápenatáho ve vlákně se snižuje pevnost e odolnost v ohybu vlákna e v tkaninách má charakter vlákna se sniženým eklonem ke žmolkováni. Při vyšším obsahu se také projevuje samozhášivý efekt,...

Spôsob zvýšenia termostability lakov monoazopigmentov pre prípravu farebných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267361

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vrba Dušan, Mačurák Milan, Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman, Strapko Lubomír, Szentivanyl Norbert, Franko Peter, Mihály František, Samuhel Jozef

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: monoazopigmentov, zvýšenia, farebných, přípravu, spôsob, disperzií, lakov, termostability

Text:

...za prídavku stabilizátorov na báze organických fosfitov.Uvedené nedostatky bránili použiť ekonomicky výhodné laky monoazopigmentov pri farbení polymérov, najmä pre výrobu vlákien v hmote.Zistili sme, že tento nedostatok lakov monoazopigmentov sa dá úspešne zredukovať a hranicu použiteľnosti týchto posunúť o 20 až 30 °C smerom k vyšším teplotám, čo sa urobí podľa tohoto vynálezu tak, že pri zapracovávaní lakov monoazopigmentov do polyméru sa...

Aglomerované pigmentové disperzie pre farbenie syntetických polymérov v hmote a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245325

Dátum: 15.12.1988

Autori: Matsura Ikutoshi, Hosokawa Tomoyoshi, Tamura Gakuzo, Gött Hans, Takahashi Hidenori, Székely Tamás, Ando Kunio, Nagy Gábor

MPK: C08J 3/20, C09C 3/10, D01F 1/04...

Značky: spôsob, přípravy, disperzie, aglomerované, hmotě, polymérov, syntetických, farbenie, pigmentové

Text:

...nosiča. Koncentrácie zmáčadiel je závislá od zmáčateľnosti pigmentov, prípadne i polyméru.Takto pripravené aglomerované, resp. neprašné disperzie možno ďalej spracovať granuláciou na granulovaný koncentrát alebo použit priamo pre farbenie buď postupnýmalebo pri vstupe do taviaceho zariadenia, alebo po roztavení, prípa-dne i odplynení 1 njekčne do taveníny základného polyméru.Predmetom vynálezu sú aglomerované pigmentové disperzie pre...

Sposob stanovenia dispergácie vápenca v polypropylénových vláknach

Načítavanie...

Číslo patentu: 259257

Dátum: 17.10.1988

Autori: Michlík Peter, Ďurčová Oľga, Knotek Ľubomír

MPK: D01F 1/04

Značky: spôsob, vápenca, stanovenia, polypropylénových, vláknach, dispergácie

Text:

...žiarenie, v dôsledku čoho klesá intenzita prislúchajúceho absorpčného pása v spektrách.Na základe toho Spektrálna stanovené množstvo vápenca V polypropylénových vláknach je menšie ako skutočné. Ku spektrálne stanovenému množstvu vápenca prispievajú len tie častice, ktoré sú menšie ako vlnová dĺžka dopadajúceho infračerveného žiarenia.Podstatou riešenia je spôsob stanovenia dispergácie vápenca v polypropylénových vláknach metódou infračervenej...

Spôsob farbenia polypropylénových vlákien v hmote s využitím termicky málo stabilného pigmentu na báze lakov monoazopigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258625

Dátum: 16.09.1988

Autori: Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman, Strapko Lubomír, Samuhel Jozef, Mihály František, Marcinčin Antón

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04

Značky: spôsob, pigmentů, termicky, báze, monoazopigmentov, vlákien, stabilného, hmotě, málo, polypropylénových, lakov, využitím, farbenia

Text:

...súvisí tiež s distribúciou molekulovej hmotnosti polyméru. Pseudoplastické kvapaliny medzi ktoré patrí tiež tavenina polypropylénu majú n 1. Pre komerčné typy polypropylénu sú tieto hodnoty vyššie ako pre polyamidy alebo polyestery a pohybujú sa často nad 1,5, čo podľa reglementu predstavuje polymér so zníženou spracovatelnosťou. Hodnota k súvisí s viskozitou polyméru a zohľadňuje ju index toku taveniny uvádzaný v ďalšom popise.Na...

Koncentrované disperze organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 258624

Dátum: 16.09.1988

Autori: Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert, Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman

MPK: D01F 1/04, C08J 3/22

Značky: organických, farbenie, polyolefínov, hmotě, koncentrované, pigmentov, disperze

Text:

...ilustrujú nasledovné príklady.Zmes 79 kg práškového polypropylénu omolekulovej hmotnosti 100 000, 15 kg antrachinónového pigmentu yellow 145 a 6 kg p 0 lypropylénového oleja s molekulovou hmotnosťou 1000 sa zmieša na rýchlomiešačke a pretavl pri teplote 200 °C na dvojvretenovom hnetacom zariadení na granulát. Podobným spôsobom sa pripraví štandardný farebný koncentrat obsahujúci 79 kg práškového polypropylénu, 15 kg pigmentu yellow 145 a 6...

Zařízení pro hodnocení pigmentů a přísad pro barvení polyolefinů ve hmotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245209

Dátum: 01.07.1988

Autori: Handlío Karel, Pokorný Miroslav, Hlavonik Jaroslav, Žák Zdenik, Holeeek Jaroslav, Studená Eva

MPK: G01N 15/00, D01F 1/04

Značky: hodnocení, polyolefinů, hmotě, barvení, přísad, pigmentů, zařízení

Text:

...g,výtlaěný blok 1, filtrační blok lg a přepouštěcí potrubí lá. Dále je v tělese l umístěna rozdělovací hlava ll, Mixér g je tvořen nádobkou Q, v níž je mixovací hlava 3 poháněná motorem 5 mixéru g. Nádobka g mixéru g je zakryta víčkem Q a je propojenas výtlačným blokem 1 pomocí rozdělovací hlavy ll. Výtlačný blok 14 ~je tvořen horizontálně položeným válcem § na jedné straně uza vřeným pohyblivým pístem g s pístnicí lg a na druhé straně...

Disperzie organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 247305

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mondoeko Jozef, Miština Igor, Vanko Milan, Mojžiš Teodor, Ma?aš Michal, Novotný Vlastimil, Novotná Vlasta, Borišek Igor, Vanko Anton

MPK: D01F 1/04, C08J 3/20

Značky: disperzie, pigmentov, organických, hmotě, farbenie, polyolefínov

Text:

...izotaktického polypropy 4lénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg zmesi 1 1 polyglykolmonoalkyléteru vzorcaa kopolyméru etylênoxidu a propylénoxidu 4 6 o molekulovej hmotnosti 2 300. Zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadení pri teplote 220 C a pripraví sa z nej granulát.Za tých istých podmienok sa pripraví farebná disperzia...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 245098

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hegedüs Gyula, Vörösházy Lajos, Orményi Zoltán, Török Sándor, Hunt Patrick Arthur, Balogh Sándor, Cserey Gábor, Mogyorósi Itvanné, Körmedy Attila, Daróczi Iván, Backhouse Alan James, Adonyi Iván, Farkas Edde, Thorne Stephen James

MPK: C09C 3/10, D01F 1/04, C08J 3/20...

Značky: polyolefínov, pigmentov, úpravy, povrchovej, spôsob, farbenie, hmotě

Text:

...pigmentu s následným zvýšením jeho farbiacej sily. o 20 - 30 0/0, najmä pri tažkodispergovateluých typoch, a »dobrá miešatelnost a homogenizácia so základným práškovým polymérom, resp. v tavenine polyměru.Nižšie uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu.100 dielov hmot. pigmentu yellow 95 vo forme filtračného koláča obsahujúceho 20 dielov čistého pigmentu a 80 dielov vody sa v planetovej miešačke zriedl s ďalšími 100 dielmi vody...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 245096

Dátum: 15.12.1987

Autori: Virág Sándor, Vasvári Lelle, Bitter István, Horváth Ágnes, Elek Sándor, Szücs Tamás, Elekes István, Polgári István, Hermecz István, Mészáros Zoltán, Mándi Attila, Breining Tibor, Nagy Gábor, Sebestyén Gyula

MPK: D01F 1/04, C08J 3/20, C09C 3/08...

Značky: hmotě, spôsob, farbenie, polyolefínov, povrchovej, pigmentov, úpravy

Text:

...a 80 dielov vody sa v planétovej miešačke zriedi s ďalšími 100 dielmi vody obsahujúcej 20 0/0 hm. povlyoxyetylénglykolu 600 a 6 000 v pomere 1 1. Po zhomogenizovani sa disperzia prenesie a melie v kontinuálne pracujücom perlovom mlyne pri 2000 otáčkach a 70 °C S-iíásobných prechodom. Disperzia sa potom prene sie do vysokootáčkového homogenizátoraavpridá sa k nej 20 dielov monoglyceridu kyseliny stearovej. Zmes sa homogenizuje počas 10...

Kontinuálny spôsob farbenia polymérov v hmote a zariadenie pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 244968

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kunzmann Klaus, Kuznecov Vsevolod Viktorovie, Günther Ralf, Bröchler Gerd

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04

Značky: farbenia, zariadenie, spôsob, kontinuálny, polymérov, hmotě

Text:

...Vypínacou pákou dávkovacieho čerpadla, otačkomerom a pod. Pracovný valec zariadenia 10 sa skladá z vyhrievaného pléšfa 15 pracovného valca a závitovky 16 pracovného valca a pozostáva z tavnej a tlačnej zony a zo zóny zmešovacej, tvorene bud vretenom s prerušovanými závitmi alebo Vretenom s vačšou vôlou, alebo vretenom opatreným roztieracími alebo brzdnými elementaml.Dávkovanie jednotlivých koncentrátov alebo zmesi koncentrátov sa...

Spôsob hodnotenia pigmentov a prísad pre farbenie polyolefínov v hmote metódou filtrovateľnosti farebných disperzií a zariadenie pre vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238305

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zemanová Elena, Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman, Nečas Miroslav

MPK: D01F 1/04

Značky: metodou, spôsobu, tohoto, farebných, filtrovateľnosti, spôsob, přísad, disperzií, hmotě, pigmentov, farbenie, zariadenie, vykonávanie, hodnotenia, polyolefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob hodnotenia podľa vynálezu spočíva v stanovení filtrovateľnosti disperzie pigmentov v polypropylénovom alebo polyetylénovom oleji o viskozite 0,01 až 100 Pa.s/25 °C ako prírastku tlaku na jednotkovu hmotnosť filtrátu a jednotkovú plochu filtračných sít. Zariadenie na vykonávanie sposobu podľa vynálezu pozostáva z výtlačného prvku, tvoreného valcom skladajúcom sa z bloku, pre temperovanie s vertikalne umiesteným piestom, ďalej zo snímača...

Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 238450

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mačurák Milan, Szentiványi Norbert, Benedikty Ján, Samuhel Jozef, Jambrich Martin, Franko Peter, Marcinčin Antón, Polievka Milan, Jambrich Pavol, Zemanová Elena, Mihály František, Ondrejmiška Koloman, Macho Vendelín

MPK: D01F 1/04, C09B 67/22, C08J 3/22...

Značky: hmotě, organických, koncentráty, pigmentov, polyolefínových, výrobkoch, farbenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Sposob výroby pigmentového koncentrátu pre farbenie polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 250560

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04, C08L 23/12...

Značky: vlákien, polypropylénových, spôsob, pigmentového, farbenie, výroby, koncentrátů

Text:

...sa dávkovala za pomoci dávkovače do vedľajšieho extrúdera s priemerom šneku 45 mm, kde sa tavila a potom v základnom tavnom -agregäte s priemerom šneku 90 milimetrov zmiešala s taveninou polypropylénu obchodnej značky Tatren TE 451. Podmienky tavenia a zvlákňovania boli teplota filtra 280 3 G, dinylových pár pri rozvodných vetvách 280 3 G dávkovanie taveniny na jedno zvlákňovacie miesto 300 g/min odťahová rýchlosť navíjacieho stroja NSK-4 -...

Farebné disperzie pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 248915

Dátum: 12.03.1987

Autori: Mačurák Milan, Samuhel Jozef, Ondrejmiška Koloman, Jambrich Pavol, Macho Vendelín, Szentiványi Norbert, Jambrich Martin, Marcinčin Antón, Zemanová Elena

MPK: C08J 3/20, D01F 1/04

Značky: polyolefínov, farbenie, disperzie, hmotě, farebne

Text:

...uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu r r 1 k 1 a d 1Na pripravu farebnej disperzie sa použije 78 kg práškového izotaktického polypropylénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg polypropylénglykolmonoalkyléteru vzorca CIBH 37-/0 C 3 H 6/20-OH. zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadeni pri teplote 220 °C a pripraví sa z nej...

Stabilizovaný polypropylén, najmä vo forme vlákien so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249233

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: C08L 23/12, D01F 1/04, C08J 3/22...

Značky: polypropylén, najmä, zlepšenými, vlastnosťami, stabilizovaný, formě, vlákien

Text:

...6 580 dtex. Ďalšie podmien-ky taviacozvlákñovacieho ,procesu sú uvedené v tabuľke 2. Nedlžemé vlákno sa dlžilo a tvarovalo na dĺžiacom vzduchotvarovacom stroji Pneutex pri podmienkach pomer - dĺžiaci 3, relaxačný 0,75 rýchlosť galiet v m/min - nábehrových 5 x 00, dIžiacIc-h 1500, odťahovej 1124 teplota nábehovej jgalety I 125 °C a Il 120 °C,dĺžiacich galiet 134 °C, tvarovacieho vzduchu v lkomôrke 150 °C celkový titer 2670 dtex....