D01D 5/092

Spôsob výroby polyamidových filamentov s nízkou zrážavosťou a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282774

Dátum: 11.11.2002

Autori: Kent George Michael, Armen Ardy

MPK: D01D 5/16, D01D 5/088, D01D 5/092...

Značky: zrážavosťou, výroby, filamentov, nízkou, polyamidových, spôsob, zariadenie, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby polyamidových filamentov s nízkou zrážavosťou, s vysokou kryštalinitou a s vysokým obsahom kryštálov alfa sa tavenina kontinuálne zvlákňuje, filamenty sa ochladia, apretujú a tepelne spracovávajú v parnej a tepelnej jednotke pred dĺžením a prípadným tvarovaním. Parná a tepelná jednotka zahrnuje parný box (6), prvú stupňovú galetu (5) a druhú stupňovú galetu (7).

Zariadenie pre vysokorýchlostné zvlákňovanie syntetických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 277696

Dátum: 17.12.1991

Autori: Beseda Viliam, Javorek Miroslav, Číž Ján, Dudaško Ján, Kohút Štefan, Šimo Rudolf

MPK: D01D 5/088, D01D 5/08, D01D 5/092...

Značky: zvlákňovanie, syntetických, vysokorýchlostné, zariadenie, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Medzi zvlákňovacím blokom (104) a navíjacou hlavou (108) je umiestnené súradnicovo nastaviteľné duté teleso (106), ktoré je opatrené pozdĺžnou štrbinou s nastaviteľnou pracovnou šírkou a povrchom, vymedzeným touto pozdĺžnou štrbinou, pokrytým rovnomerne rozloženými drážkami, napríklad nerezovou tkaninou a duté teleso (107) s výtokovým otvorom. Umiestnenie (106) a (107) je vymedzené vzdialenosťami.

Zariadenie na zvlákňovanie a chladenie chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 258210

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 5/092, D01D 13/02

Značky: zariadenie, chemických, chladenie, zvlákňovanie, vláken

Text:

...ústie je vyhotovené so žlábovitým dnom, V ktorom sa zhromažâujú kondenzovateľné zložky exhalátov. Zlábovité dno môže byť opatrené výustkou s kohútom pre vypúšťanie,alebo odvod kondenzu.Odaávacie ústie je opatrené vysúvacou prepážkou, ktorej poloha je ovládateľná nastavovacou skrutkou. Vysúvanim prepážky možno približovať alebo oddiaľovąt odsávací účinok vzhľadom na vlákno, čim možno operatívne nastavit potrebné odsávanie v súčinnosti...

Hubicový blok pre zvlákňovanie syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252893

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 5/092

Značky: hubicový, zvlákňovanie, polymérov, syntetických

Text:

...vo vnútri telesa s .kruhovou štrbinou nad filtrom. Rozdellovač je ukonštruovaný do hubicovéhno bloku kruhoveho tvaru. Pre velko-kapactiný ihubioový blok obdĺžnikového tvaru riešenie podľa spomínaného vyvnálezu nemožno aplikovať.Všetky spomínané nerovn-omernosti tolkové, moIokuIárno-degradaČné, teplotné, ako aj di-sjpergačné rieši nová konštrukcia hubicového bloku ,podľa tohoto vynálezu.Hubicový blok pre zvláłkňovanie taveoín syntetickych...

Zariadenie na zvlákňovanie viskóznych kvapalín a tepelnú úpravu chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 248930

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 5/092, D01D 13/02

Značky: kvapalín, tepelnú, chemických, úpravu, vláken, zariadenie, viskóznych, zvlákňovanie

Text:

...vertikalnych pásiem chladiacej šachty sú opatrené requlaćnými prvkami. Vyústenie ofukovacej štrbiny je opatrené nastaviteľnými usmerňovacími klapkami, ktoré môžu byt účelne vytvarované.Nastavenim polohy usmerňovacich klapiek možno optimalizovat započatie chladenia vláken pod zvlákňovacou hubicou. Pri požiadavke neskoršieho započatia chladenia, akoje to napr. pri zvlákňovaní polyesterových vláken, možno nastavit negatívny uhol usmerñovacích...