Cvrk Zdenik

Zařízení pro přívod drceného paliva do zplyňovacího reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242959

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vilém Miroslav, Balák Josef, Šimek Jaroslav, Zemánek Jaroslav, Hájek Jioí, Cvrk Zdenik

MPK: C10J 3/50

Značky: zplyňovacího, zařízení, přívod, drceného, reaktoru, paliva

Text:

...do reaktoru. Takový stav se nepžíznivě projeví zejména v reaktoreoh, ve kterých setrvává palivo krátkou dobu v reakčním prostoru.Nedostatky známých řešení odstraňuje zařízení pro přívod drceného palíva do zplynovacího reaktoru podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že pod beztlakým zásobníkem je umístěna přepnuštěcí nádoba opatřená horním a spodním uzávěrem, napojená na vyrovnávací nádobu opatřenou dole dávkovacím zařízením s...

N-[(5R,8S,10R)-6-Allyl-8-ergolinyl]-N’,N’-diethylmočovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245184

Dátum: 16.12.1985

Autori: Klimeš Pavel, Papp Ludovít, Matal Oldoich, Šmakal Vladimír, Servus Stanislav, Cvrk Zdenik

MPK: C07D 457/12

Značky: její, výroby, n-[(5r,8s,10r)-6-allyl-8-ergolinyl]-n',n'-diethylmočovina, způsob

Text:

...ktorý ee po alkalizeci reekční směsi vyjnó do inertního orgenickěho rozpouštědla nemíeitelného s vodou mztok zídu ve zmínäném rozpouätědle ee po dokonalám vyeušení podrobí při 70 až 100 °C termickému rozkladu za vzniku iaokyanátu vzorce II, ktorý ae bez izolace uvede do reakce e dietylaminem.Jako vhodných inertních rozpouätědel lze pro reakci používat eterů, jako dietyleterunebo diieopropyleteru, eromatickýoh uhlovodíků, jako benzenu nebo...