Cvengroš Ján

Postup úpravy druhostupňovej reakčnej zmesi z výroby metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7220

Dátum: 04.08.2015

Autori: Kuliček Jaroslav, Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/02

Značky: mastných, zmesí, postup, reakčnej, úpravy, výroby, druhostupňovej, metylesterov, vyšších, kyselin

Text:

...množstva metanolu s katalyzátorom, čo vedie k vysokej konverzii už v prvom stupni. Potom hmotnosť druhostupňovej glycerolovej fázy je príliš malá na vytvorenie samostatnej fázy. Ďalšou príčinou môže byť vysoká kyslosť vstupného oleja a/alebo tuku, čo vedie k zvýšenej tvorbe alkalických mydiel, ktoré potom bránia sedimentácii druhostupňovej glycerolovej fázy. Dôsledkom tejto nevýhodnej situácie je sťažená až nemožná finálna úprava...

Spôsob katalytického krakovania rastlinných olejov a živočíšnych tukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287982

Dátum: 30.07.2012

Autori: Ligotzki Wolfgang, Buzetzki Eduard, Kunze Karl, Cvengroš Ján

MPK: C10G 3/00

Značky: tukov, katalytického, spôsob, rastlinných, krakovania, olejov, živočišných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob katalytického krakovania rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov pri atmosférickom tlaku a pri teplotách 300 až 500 °C je charakterizovaný tým, že katalyzátorom je lignocelulóza a/alebo celulóza vo forme zrna, drviny, pilín alebo vlákien, pričom častice katalyzátora majú aspoň jeden rozmer v rozmedzí 0,01 až 10 mm.

Spôsob výroby kvapalných palív z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6118

Dátum: 03.04.2012

Autori: Lunk János, Červeňová Edita, Sárközi Imre, Király György, Hausmann Adalbert, Buzetzki Eduard, Cvengroš Ján

MPK: F23G 5/02, C10G 1/08

Značky: odpadov, spôsob, výroby, palív, kvapalných

Text:

...nie je Separovaný, ale sa využije postupom podľa úžitkového vzoru taký, ako Vzniká V reálnom živote. Vedľajšie produkty krakovania sú využiteľné alebo bezproblémovo uložiteľné. Plynné produkty sú horľave a použiteľné pre pohon plynových motorov. Zvyšok po krakovaní je humusovitá hmota s Výhrevnosťou okolo 12 až 15 MJ/kg, ktorú je možné energeticky využiť po prípadnej vhodnej úprave samostatne alebo V zmesi s uhlím, slamou, pilinami,drevnou...

Spôsob úpravy rastlinných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287907

Dátum: 24.02.2012

Autori: Schmidt Štefan, Zufarov Oybek, Cvengroš Ján

MPK: C11B 3/00, C11B 3/10

Značky: olejov, rastlinných, úpravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Upravovaný olej sa pri laboratórnej teplote mieša s 0,5 až 5,0 % hmotn. vody, po dostatočnom čase sa z oleja oddelí vylúčený kal odstredením, potom sa k takto pripravenému oleju pridá 0,5 až 5,0 % hmotn. alkanolamínu, opäť sa mieša dostatočný čas, znovu sa pridá 0,5 až 5,0 % hmotn. vody a miešanie pokračuje. Po vhodnom čase miešania sa systém ponechá v pokoji a vylúčené zložky sa z oleja odstránia odstredením. Nakoniec sa olej zmieša s 0,5 až...

Spôsob výroby dieslového paliva z odpadových plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5939

Dátum: 05.12.2011

Autori: Sárközi Imre, Buzetzki Eduard, Cvengroš Ján, Lunk János, Király György, Červeňová Edita, Hausmann Adalbert

MPK: C10G 1/00, C10L 1/00, C08J 11/02...

Značky: spôsob, odpadových, plastov, paliva, výroby, dieslového

Text:

...V primeranej miere aj PVC a iné, sa vloží do násadového reaktora a pridá sa vhodný katalyzátor s podielom O, 5 až 5 hmotu. násady na báze aluminy. Prítomnosť katalyzátora v prvostupňovej operácii nie je nevyhnutná, prvostupňový rozklad potom prebieha ako terrnálna dekompozícia. Reaktor sa uzavrie a vyhrieva sa na teplotu 250 až 450 °C po dobu 15 až 30 minút bez mechanického miešania, miešanie zabezpečujú bublíny vznikajúcich pár.Pri...

Prostriedok na odstraňovanie graffiti

Načítavanie...

Číslo patentu: 287534

Dátum: 20.12.2010

Autori: Rotheneder Heinz, Cvengroš Ján, Lengyel Jozef

MPK: C09D 9/00

Značky: graffiti, odstraňovanie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na odstraňovanie graffiti z hladkých povrchov obsahuje 40 až 65 % hmotn. cyklického ketónu, 10 až 35 % hmotn. polyesteru, 20 až 45 % hmotn. metylesterov vyšších mastných kyselín a 1 až 5 % hmotn. anorganického zahusťovača.

Spôsob úpravy rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov so zvýšenou kyslosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 287178

Dátum: 11.01.2010

Autori: Kocsisová Teodora, Rotheneder Heinz, Cvengroš Ján

MPK: C11C 3/00

Značky: kyslosťou, živočišných, olejov, spôsob, rastlinných, úpravy, tukov, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Postup sa týka odkyslenia rastlinných olejov a živočíšnych tukov. Postupuje sa pritom tak, že ku kyslému oleju alebo tuku sa pridá glycerol a malé množstvo alkalického lúhu. Vzniknuté mydlá plnia funkciu emulgátora a zabezpečujú dobrý vzájomný kontakt reaktantov. Miesto rafinovaného glycerolu je možné pri reakcii výhodne využiť vodno-soľný roztok glycerolu po rozklade glycerolovej fázy z výroby metylesterov alkalicky katalyzovanou...

Spôsob úpravy neštandardných metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286146

Dátum: 25.03.2008

Autori: Pokorný Juraj, Rotheneder Heinz, Paligová Jarmila, Cvengrošová Zuzana, Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/00, C11C 3/00

Značky: úpravy, vyšších, neštandardných, mastných, spôsob, kyselin, metylesterov

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava neštandardných metylesterov vyšších mastných kyselín s konverziou acylglycerolov na metylestery od 80 do 96 % spočíva v tom, že neštandardné metylestery sa zmiešajú s roztokom alkalického katalyzátora v metanole, zmes sa premieša, ponechá v pokoji a potom sa extrahuje buď samotným polárnym rozpúšťadlom, ktorým je glycerol alebo glycerolová fáza, alebo s výhodou s prídavkom malého množstva vody. Po extrakcii a rozdelení dvoch kvapalných...

Spôsob regenerácie opotrebovaných minerálnych olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286116

Dátum: 07.03.2008

Autori: Vojček Lorant, Cvengroš Ján

MPK: C10G 7/00, C10M 175/00, C10G 19/00...

Značky: minerálnych, opotřebovaných, olejov, regenerácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opotrebovaný minerálny olej sa neutralizuje vodným roztokom alkalického lúhu, atmosférickou alebo vákuovou destiláciou sa z neho oddelí voda a zložky s nižšou teplotou varu, potom vákuovou destiláciou v krátkocestnej odparke so stieraným filmom sa olej predestiluje tak, aby destilačný zvyšok bol minimálny. Surový destilát sa opakovane destiluje za vákua v krátkocestnej odparke so stieraným filmom s odberom jednej alebo viacerých redestilátových...

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286091

Dátum: 20.02.2008

Autori: Rotheneder Heinz, Pokorný Juraj, Cvengrošová Zuzana, Cvengroš Ján, Paligová Jarmila

MPK: C11C 3/00, C07C 67/00

Značky: úpravy, spôsob, vyšších, metylesterov, kyselin, mastných

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín, pripravené alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov metanolom, sa upravujú tak, že s cieľom znížiť obsah alkálií v reakčnej zmesi po transesterifikácii sa k nej pridá polárne rozpúšťadlo, nerozpustné v metylesteroch, a po extrakcii sa sústava nechá usadiť. Polárnym rozpúšťadlom je glycerol alebo vlastná glycerolová fáza z procesu.

Spôsob kondenzácie pár a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286023

Dátum: 28.12.2007

Autori: Cvengroš Ján, Rothneder Heinz

MPK: B01D 3/00, B01D 5/00, B01D 3/10...

Značky: zariadenie, vykonávanie, spôsobu, spôsob, kondenzácie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kondenzácie pár spočíva v tom, že pary destilátu sa vedú do kondenzátora produktu, ktorý je ponorený vo vriacom chladiacom médiu, pričom pary chladiaceho média kondenzujú v kondenzátore média chladeného vzduchom. Zariadenie na kondenzáciu pár pozostáva z kondenzačnej nádoby (1), v ktorej je umiestnený kondenzátor produktu (2). Kondenzačná nádoba (1) je spojená s kondenzátorom média (3) rúrkou (4) na prívod pár média a rúrkou (5) na odvod...

Zariadenie na kontinuálnu deodorizáciu olejov a tukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285986

Dátum: 05.12.2007

Autori: Vígh Ladislav, Cvengroš Ján

MPK: C10G 45/02, B01B 1/00, B01D 3/10...

Značky: deodorizáciu, kontinuálnu, zariadenie, olejov, tukov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálnu deodorizáciu rastlinných olejov a živočíšnych tukov destiláciou vodnou parou za zníženého tlaku, pozostávajúce z horizontálnych etáží s prvkami na distribúciu pary a s prepadovými rúrkami, kde súbor etáží (4), uložených na nosnej rúre (2) v prírube (1), je voľne zasunutý do plášťa (3).

Piestové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285799

Dátum: 25.07.2007

Autori: Cvengroš Ján, Rotheneder Heinz

MPK: F04B 37/00

Značky: čerpadlo, piestové

Zhrnutie / Anotácia:

Vo valci (1) sa nachádza piest (3) s jedným alebo viacerými kanálmi (10), ktorý je umiestnený na piestnej tyči (4) medzi zarážkou (6) a tanierom (5). Vzdialenosť medzi tanierom (5) a zarážkou (6) je väčšia ako hrúbka piesta (3).

Spôsob prípravy koncentrátov fytosterolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285747

Dátum: 22.06.2007

Autori: Cvengrošová Zuzana, Cvengroš Ján, Kocsisová Teodora

MPK: C07J 75/00, C11B 7/00

Značky: spôsob, přípravy, koncentrátov, fytosterolov

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrát fytosterolov sa pripravuje z dezodoračného kondenzátu z rafinácie rastlinných olejov tak, že dezodoračný kondenzát sa podrobí destilácii pri teplote 130 až 200 °C a pri tlaku 1 až 400 Pa, neodparený podiel sa zmydelní alkalickým lúhom v metanole, vzniknuté mydlá sa rozložia minerálnou kyselinou a vytvorená organická vrstva sa podrobí destilácii pri teplote 130 až 200 °C a pri tlaku 1 až 400 Pa. Destilačný zvyšok z tejto destilácie je...

Statický zmiešavač

Načítavanie...

Číslo patentu: 285721

Dátum: 06.06.2007

Autori: Cvengroš Ján, Rotheneder Heinz

MPK: B01F 5/06, B01F 13/00, B01F 7/00...

Značky: staticky, zmiešavač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka statického zmiešavača na miešanie kvapalín a/alebo na prípravu dispergovaných kvapalných systémov, ako sú emulzie a suspenzie. V potrubí sú uložené gule s rovnakým alebo rôznym priemerom, pričom pomer medzi svetlosťou potrubia a priemerom gúľ je medzi 1.10 až 3.00.

Spôsob prípravy esterov vyšších mastných kyselín s nižšími alkoholmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 285649

Dátum: 23.04.2007

Autori: Hóka Csaba, Bírová Andrea, Cvengrošová Zuzana, Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/00, C11C 3/00

Značky: mastných, vyšších, spôsob, alkoholmi, kyselin, přípravy, nižšími, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy esterov vyšších mastných kyselín s nižšími alkoholmi súbežnou esterifikáciou a transesterifikáciou, vyznačujúci sa tým, že na zmes voľných vyšších mastných kyselín C12 až C22 a ich metylesterov s číslom kyslosti 15 až 150 mg KOH/g sa pôsobí nižším alkoholom C2 až C6 pri mólovom pomere alkohol : kyselina 2 : 1 až 10 : 1.

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285613

Dátum: 02.04.2007

Autori: Cvengrošová Zuzana, Cvengroš Ján

MPK: B01D 3/00, C07C 69/00, C07C 67/00...

Značky: metylesterov, zariadenie, spôsobu, mastných, kyselin, vyšších, vykonávanie, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa upravujú tak, že zo surových metylesterov po druhom stupni transesterifikácie sa odstráni nezreagovaný metanol, zmes sa schladí, vyzrážaná ťažšia alkalická fáza sa oddelí a ľahšia metylesterová fáza sa uvedie do kontaktu s vodou v hmotnostnom pomere metylestery : voda od 1 : 0,01 do 1 : 0,40 a po rozsadení sa suší.

Spôsob prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285542

Dátum: 16.02.2007

Autori: Cvengrošová Zuzana, Rothneder Heinz, Bírová Andrea, Cvengroš Ján

MPK: C07C 67/00, C07C 69/00, C11C 3/00...

Značky: mastných, metylesterov, spôsob, vyšších, přípravy, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín z rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov so zvýšeným obsahom voľných mastných kyselín sa pripravujú kyslo katalyzovanou esterifikáciou a následnou alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou metanolom. Po zmiešaní oleja a/alebo tuku s metanolom a kyslým katalyzátorom pri zvýšenej teplote sa reakčná zmes po esterifikácii rozdelí na vodno-metanolovú vrstvu a esterovú vrstvu. Esterová vrstva sa vysuší a...

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285541

Dátum: 16.02.2007

Autori: Cvengroš Martin, Cvengroš Ján

MPK: C07C 69/00, C11C 3/00, C07C 67/00...

Značky: vyšších, metylesterov, úpravy, mastných, kyselin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín, pripravených alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov metanolom v dvoch stupňoch po odstránení druhostupňovej glycerolovej fázy, spočíva v tom, že metylesterová fáza sa po odstránení metanolu zmieša s vodou s podielom 0,2 až 5,0 % hmotn. vzhľadom na hmotnosť metylesterovej fázy a vzniknutá heterogénna zmes sa rozdelí odstredením.

Spôsob prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285486

Dátum: 22.01.2007

Autor: Cvengroš Ján

MPK: C07C 69/00, C11C 3/00, C07C 67/00...

Značky: metylesterov, kyselin, mastných, přípravy, vyšších, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa pripravujú kyslo katalyzovanou esterifikáciou tak, že vyššie mastné kyseliny a/alebo zmes ich metylesterov s číslom kyslosti 40 až 200 mg KOH/g sa miešajú s metanolom pri zvýšenej teplote v mólovom pomere voľná mastná kyselina : metanol 1 : 2 až 1 : 10, pričom pri dosiahnutí čísla kyslosti 2 až 20 mg KOH/g sa z reakčnej zmesi odstráni metanol a voda a zmes sa zmieša s glycerolovou fázou v hmotnostnom...

Spôsob intenzifikácie prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285485

Dátum: 22.01.2007

Autori: Cvengroš Ján, Rotheneder Heinz

MPK: C07C 27/00, C11C 3/00, C07C 67/00...

Značky: vyšších, intenzifikácie, spôsob, kyselin, metylesterov, mastných, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa pripravujú alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov metanolom tak, že reakčná zmes prechádza priehradkou s kanálmi s priemerom 0,1 až 100 um.

Spôsob úpravy zmesových metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285189

Dátum: 14.07.2006

Autori: Cvengroš Ján, Cvengrošová Zuzana, Polonec Daniel, Hóka Csaba, Cvengroš Martin, Považanec František

MPK: C07C 67/00

Značky: kyselin, zmesových, spôsob, vyšších, úpravy, metylesterov, mastných

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín, využívané ako alternatívne palivo pre dieselové motory, sa po alkalicky katalyzovanej transesterifikácii rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov metanolom miešajú s 0,1 až 4,0 % hm. zeminy pri teplote 30 až 120 °C počas 1 až 30 minút.

Spôsob rafinácie glycerolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284543

Dátum: 16.05.2005

Autori: Pollák Štefan, Hóka Csaba, Cvengroš Ján, Bírová Andrea

MPK: C11B 3/00, C07C 67/00, C07C 67/03...

Značky: rafinácie, glycerolů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Surový glycerol, získaný KOH katalyzovanou transesterifikáciou rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov po rozklade glycerolovej fázy kyselinou chlorovodíkovou a po odstránení metanolu a vody sa rafinuje tak, že sa zmieša s nižším alkoholom C1 až C4 a vyzrážaná soľ sa oddelí.

Spôsob úpravy rastlinných olejov a živočíšnych tukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284486

Dátum: 01.04.2005

Autori: Cvengroš Ján, Laux Juraj, Molnár Štefan, Hóka Csaba

MPK: C11B 1/10, C11B 3/06, C11C 3/02...

Značky: živočišných, spôsob, úpravy, tukov, rastlinných, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov pred ich transesterifikáciou metanolom na metylestery vyšších mastných kyselín spočíva v tom, že sa rastlinné oleje alebo živočíšne tuky s číslom kyslosti 3 až 15 mg KOH/g extrahujú glycerolovou fázou získanou pri alkalicky katalyzovanej transesterifikácii rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov v predchádzajúcej operácii.

Prípravok na ochranu dreva a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280380

Dátum: 08.04.1998

Autori: Cvengroš Ján, Rabas Václav, Wasserbauer Richard, Pechová Dagmar, Bukovský Ladislav

MPK: A01N 53/10, A01N 59/14, A01N 55/08...

Značky: výroby, prípravok, spôsob, ochranu, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na ochranu dreva a lignocelulózových materiálov aplikovateľný bežnými metódami asanácie a prevencie obsahuje kondenzačný produkt viacmocného alkoholu s kyselinou boritou a alkalickými soľami kyseliny boritej. Kondenzačný produkt možno miešať s aditívami, prípadne so zrieďovadlami. Súčasne sú opísané možné spôsoby výroby prípravku, ktoré spočívajú v homogenizácii zmesi viacmocného alkoholu, kyseliny boritej a jej alkalickej soli v...

Spôsob prípravy sterolových alkoholov z lanolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278580

Dátum: 08.10.1997

Autori: Lutišan Juraj, Cvengroš Ján

MPK: C07C 35/44, C07J 9/00

Značky: přípravy, spôsob, alkoholov, sterolových, lanolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Organická fáza, získaná alkalickou hydrolýzou lanolínu, následným okyslením zmesi a izoláciou, obsahujúca sterolové alkoholy, voľné lanolínkyseliny a estery n-lanolínalkoholov, a ďalšie organické látky vzniknuté hydrolýzou lanolínu, sa podrobí molekulovej destilácii so stieraným filmom pri teplote 200 až 280°C a tlaku neskondenzovateľných plynov 10exp(-1) až 10exp(2) Pa, pričom podiel destilátu z nástreku činí 60 až 75 % hmotn. a podiel zvyšku...

Spôsob úpravy opotrebovaných olejov a taviteľných tukov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278756

Dátum: 05.06.1996

Autori: Filištein Václav, Badin Viktor, Cvengroš Ján, Dadák Vojtěch

MPK: B01D 3/14

Značky: olejov, tavitelných, opotřebovaných, polychlórovanými, úpravy, kontaminovaných, spôsob, bifenylmi, tukov

Zhrnutie / Anotácia:

Oleje a taviteľné tuky kontaminované polychlórovanými bifenylmi (PCB) sa upravujú frakčnou destiláciou v stieranom filme krátkocestnej odparky tak, že dôjde k oddeleniu destilátovej frakcie pri teplotách 100 až 160 °C a tlaku 1 až 500 Pa, v ktorej sa prítomné PCB zahustia. Objem oleja alebo tuku, v ktorom sú prítomné toxické PCB, sa touto úpravou podstatne zníži.

Stierač pre odparku so stieraným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279347

Dátum: 11.07.1995

Autori: Ďurčanský Ján, Cvengroš Ján

MPK: B01D 1/30, B01D 1/20

Značky: odparku, stieraným, filmom, stierač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stierača na odparku so stieraným filmom s odparnou plochou vytvorenou na vnútornom povrchu odparného valca. Stierač pozostáva z viacerých stieracích valcov, ktoré účinkom odstredivej sily tesne dosadajú na odparnú plochu. Stierací valec je opatrený čapmi, ktoré pri rotácii umožňujú jeho odvaľovanie po odparnej ploche, a na svojom povrchu má vytvorený závit, ktorý privádza kvapalinu vo filme do intenzívneho pohybu.

Spôsob prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín preesterifikáciou triacylglycerolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277860

Dátum: 10.05.1995

Autori: Cvengrošová Zuzana, Lilich Karol, Cvengroš Ján, Považanec František Doc, Cvengroš Martin

MPK: B01J 23/04, C07C 67/03, C07C 69/24...

Značky: triacylglycerolov, metylesterov, mastných, kyselin, přípravy, vyšších, spôsob, preesterifikáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesové metylestery vyšších mastných kyselín sa pripravujú preesterifikáciou prírodných triacylglycerolov, tvoriacich hlavnú zložku rastlinných alebo živočíšnych olejov a tukov, metanolom v prítomnosti alkalického katalyzátora. Postupuje sa pritom tak, že metanol s rozpusteným alkalickým katalyzátorom sa pridáva k triacylglycerolom v dvoch stupňoch, v prvom stupni s mólovým pomerom acyl triacylglycerolu : metanol 1 : 0,9 až 1 : 1,1 a v druhom...

Spôsob úpravy metylesterov vyšších mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 277787

Dátum: 12.01.1995

Autori: Cvengroš Martin, Cvengroš Ján, Považanec František Doc

MPK: C07C 69/24, C07C 67/48

Značky: spôsob, kyselin, úpravy, vyšších, metylesterov, mastných

Zhrnutie / Anotácia:

Metylestery vyšších mastných kyselín sa získavajú preesterifikáciou triacylglycerolov metanolom v prítomnosti alkalického katalyzátora. Anorganický katalyzátor sa po reakcii nachádza prednostne vo vytvorenej glycerolovej fáze, vyskytuje sa však v množstve 0,02 až 0,06 % hmotn. aj v metylesterovej fáze ako nespáliteľný zvyšok. Pri jeho odstránení sa postupuje tak, že sa metylestery zmiešajú so silnou minerálnou kyselinou v malom mólovom prebytku...

Varák vákuovej rektifikačnej kolóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278194

Dátum: 11.05.1994

Autori: Ďurčanský Ján, Kolínek Jiří, Cvengroš Ján

MPK: B01D 1/08

Značky: rektifikačnej, kolony, varák, vákuovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru destilácie a rektifikácie a rieši varák vákuovej rektifikačnej kolóny na delenie zmesí termolabilných látok, ktoré sa dlhodobým účinkom zvýšených teplôt chemicky menia. Vo varáku podľa vynálezu sú vytvorené dve odparné plochy na povrchoch dvoch súosovo orientovaných odparných valcov (1, 2). Obidva vyhrievané odparné povrchy sú stierané stieračmi (3, 4). Na vnútorný odparný valec sa privádza nástrek a na vonkajší odparný...

Spôsob prípravy syntetických nízkotuhnúcich olejov na báze alkylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277848

Dátum: 06.04.1994

Autori: Fáberová Anna, Cvengroš Ján, Lazar

MPK: C10M 105/06, C10M 177/00, C10M 175/00...

Značky: přípravy, alkylbenzénov, syntetických, spôsob, olejov, nízkotuhnúcich, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetické nízkotuhnúce oleje na báze alkylbenzénov sa pripravujú z destilačného zvyšku z výroby dodecylbenzénov. Postupuje sa pri tom tak, že destilačný zvyšok sa pri tlaku 1 až 100 Pa postupne vyhreje na teplotu 100 až 250 st. C v tenkom stieranom filme molekulovej odparky.

Spôsob rafinácie rastlinných olejov pre potravinárske účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 277771

Dátum: 18.11.1992

Autori: Cvengroš Ján, Schmidt Štefan, Cvengroš Martin

MPK: C11B 3/10, A23D 9/00, A23D 7/02...

Značky: spôsob, olejov, rastlinných, potravinářské, rafinácie, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Bielenie oleja sa uskutočňuje pridaním adsorbenta priamo k východiskovému rastlinnému oleju, vyhriatemu na 70 až 95 °C, a odkyslenie a deodorácia sa uskutočňuje destiláciou v tenkom stieranom filme pri tlaku 1 až 200 Pa a teplote 130 až 180 °C. Bielenie oleja sa môže uskutočniť aj pridaním adsorbenta k vyhriatemu rastlinnému aleju po jeho hydratácii bez oddelenia vylúčenej zrazeniny.

Spôsob úpravy polyetylénglykolu na kapilárne elektroforetické techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278587

Dátum: 13.08.1991

Autori: Cvengroš Ján, Kaniansky Dušan, Zelenský Imrich

MPK: C07C 29/80, G01N 27/26, C07C 29/74...

Značky: elektroforetické, techniky, kapilárne, spôsob, úpravy, polyetylénglykolu

Zhrnutie / Anotácia:

Polyetylénglykol s polymeračným stupňom 2 až 10 sa podrobí destilácii v tenkom stieranom filme pri teplote 170 až 250 °C a tlaku 1 až 100 Pa a destilát sa následne zmieša so zmesou katexu a anexu styrén-divinylbenzénového typu v pomere 100 : 1 až 10 : 1 objemovo pri teplote 15 až 40 °C a po 1 až 24 hodinách sa polyetylénglykol oddelí od ionexov filtráciou alebo odstredením. Takto upravený polyetylénglykol je vhodný na prípravu roztokov na...

Kvapalný izolant pre elektrické výkonové kondenzátory s polymérnym dielektrikom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269665

Dátum: 11.04.1990

Autori: Malík Lubomír, Szücs Ladislav, Cvengroš Ján, Polakovič Jozef, Kostolányi Peter, Grus Zdeněk

MPK: H01G 4/04

Značky: výkonové, elektrické, polymérnym, dielektrikom, kvapalný, spôsob, izolant, výroby, kondenzátory

Text:

...asi 300 až 336 g mol 1 podľa dĺžky uhľovodikového reťazca. Skupina dialkylbenzénov so štruktúrnym vzorcom II je zastúpená relativne veľkým podielom v množstve 30 až 50 mol., pričom sa jedná o m- a p-deriváty. Nólová hmotnosť dialkylbenzénov sa podľa substituentov R a Rpohybuje v rozmedzí najmä 386 až 4 à 2 9 mol 1. Dbsah trialkyltetralínov so štruktúrnym vzorcom III s mólovou hmotnosťou najmä 2 intervalu 380 až húb g mol 1 podľa dĺžky...