Csikós Éva

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Nagy Lajos, Héja Gergely, Hermecz István, Simon Attila, Szvoboda Györgyné, Sántáné Csutor Andrea, Gönczi Csaba, Illár Árpád, Smelkóné Esek Ágota, Szomor Tiborné, Csikós Éva, Simon Kálmán

MPK: C07B 61/00, C07D 209/00

Značky: derivátov, spôsob, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Csikós Éva, Héja Gergely, Nagy Lajos, Sántáné Csutor Andrea, Szomor Tiborné, Hermecz István, Szvoboda Györgyné, Smelkóné Esek Ágota, Héja Gergelyné, Hajdú Félix, Simon Kálmán, Gönczi Csaba

MPK: C07C 309/00, C07C 303/00

Značky: spôsob, přípravy, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Sántáné Csutor Andrea, Sárosi Péter, Majláth Csilla, Héja Gergely, Halász Judit, Hermecz István, Szomor Tiborné, Nagy Lajos, Erósné Takácsy Tünde, Gönczi Csaba, Csikós Éva, Szvoboda Györgyné, Simon Kálmán

MPK: A61K 31/5375, A61P 5/00, C07B 61/00...

Značky: spôsob, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, solí, přípravy, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Gönczi Csaba, Nagy Lajos, Hermecz István, Szomor Tiborné, Hajdú Félix, Kis László, Héja Gergely, Halász Judit, Simon Kálmán, Csikós Éva, Szvoboda Györgyné, Sántáné Csutor Andrea

MPK: C07D 209/00

Značky: přípravy, spôsob, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Nagy Lajos, Szomor Tiborné, Csikós Éva, Gönczi Csaba, Héja Gergely, Héja Gergelyné, Hajdú Félix, Hermecz István, Majláth Csilla, Sántáné Csutor Andrea, Szvoboda Györgyné

MPK: A61P 9/00, A61K 31/40, A61P 7/10...

Značky: spôsob, derivátov, 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, přípravy

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...