Cotrel Claude

Pravotočivý izomér 6-(5-chlór-2-pyridyl)-5-(4-metyl-1-piperazinyl) karbonyloxy-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrolo/3,4-b/pyrazínu, spôsob jeho prípravy, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279060

Dátum: 08.12.1993

Autori: Cotrel Claude, Roussel Gérard

MPK: C07B 57/00, A61K 31/50, C07D 487/04...

Značky: 6-(5-chlór-2-pyridyl)-5-(4-metyl-1-piperazinyl, použitie, farmaceutická, přípravy, kompozícia, obsahom, pravotočivý, spôsob, izomér

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa pravotočivý izomér 6-(5-chlór-2-pyridyl)-5-(4-metyl-1-piperazinyl)karbonyloxy-7-oxo-6,7- dihydro-5H-pyrolo[3,4-b]pyrazínu, spôsob jeho prípravy, farmaceutické kompozície, ktoré tento derivát obsahujú a ktoré sú použiteľné ako upokojujúce a hypnotické činidlá, a použitie tohto pravotočivého izoméru.

Způsob výroby nových substituovaných amidů, odvozených od aminonaftytyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262446

Dátum: 14.03.1989

Autori: Guyon Claude, Roussel Gérard, Taurand Gérard, Cotrel Claude

MPK: C07D 471/04

Značky: amidů, substituovaných, nových, odvozených, výroby, aminonaftytyridinu, způsob

Text:

...je možno použít jakoukoliv vhodnou ochrannou skupinu, při jejímž zavádění a uvuolňování nedochází k ovlivnění zbytku molekuly a která je inertní z hlediska oxidační reakce. K ochraně aminoskupiny je možno užit například chloracetamidoskupinu nebo ftalimidoskupinu.N-ové amidy, získané způsobem podle vynálezií je možno v případě potřeby převést na adiční soli s kyselinami.Ze soli, přijatelných z farmaceutického hlediska je možno uvést adiční...

Způsob výroby nových substituovaných amidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253730

Dátum: 17.12.1987

Autori: Roussel Gérard, Cotrel Claude, Taurand Gérard, Guyon Claude

MPK: C07D 215/38, A61K 31/47, C07D 401/12...

Značky: nových, způsob, výroby, substituovaných, amidů

Text:

...metod, které budou dále uvedeny nebo analoqickými metodami. X- H. D. Hartough the Chemistry of heterocyklic compounds, thiphen and its derivatives,Interscience Publishers Inc., New York, str. 363 (1952)- J. W. MASON, The Chemistry of heterocyklic compounds, Pyridazine carboxylic acids,John Wiley and sons Inc., New York, str. 407 (1973- E. P. OLIVETO, The Chemistry of heterocyklic compounds Pyridinecarboxylic acids. Interscience...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252845

Dátum: 15.10.1987

Autori: Farge Daniel, Corbet Jean-pierre, Cotrel Claude, Barriere Jean-claude, Paris Jean-marc Vaires

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: způsob, výroby, derivátů, 3-fenyl-2-propenaminu, nových

Text:

...zbytek obecného vzorce II, v němž R 6 a R 7 mají svrchuuvedený význam,přičemž sloučenina se nachází v konfiguraci E nebo Z.Postup se obvykle provádí v inertním organickém rozpouštědle, například aromatickém uhlovodíku jako benzenu nebo toluenu, nebo v chlorovaném rozpouštědle, například tetrachlormethanu při teplotě 60 OC až teplotě varu reakční směsi pod zpětným chladičem.Sloučeniny obecného vzorce IV, uvedené svrchu v odstavci b), je...

Způsob výroby nového derivátu 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252844

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paris Jean-marc Vaires, Barriere Jean-claude, Farge Daniel, Cotrel Claude, Corbet Jean-pierre

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: výroby, způsob, derivátů, 3-fenyl-2-propenaminu, nového

Text:

...použít v lékařství jako takové nebo ve formě jejich solí, přijatelných z farmaceutického hlediska, tj. netoxických v podávaných dávkâch.Jako příklad solí, použitelných z farmaceutického hlediska je možno uvést soli s anorganic kými kyselinami, například hydrochloridy, sulfáty, nitráty, fosfáty, nebo soli s kyselinami organickými, například acetáty, propionáty, sukcináty, benzoáty, fumaráty, maleáty, methan sulfonáty, isothioáty,...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252843

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cotrel Claude, Barriere Jean-claude, Paris Jean-marc Vaires, Corbet Jean-pierre, Farge Daniel

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: způsob, 3-fenyl-2-propenaminu, derivátů, nových, výroby

Text:

...hydroxidu sodného a pak se smĺsí s metylenchloridem. Organická fáze se slije a zfiltruje infusoriovou hlinkou, promyje se 100 ml vody a pak se suší síranem sodným. Po filtraci sc urganická fáze odpaří G suchaza sniženéhc tlaku 2,7 kPa při teplotě 40 °c, ATímto způsobem se získá olejovitá kapalina, která se čistí chromatografií na silikagelu,přičemž jako eluční činidlo se užije směs metylenchloridu a metanolu v objemovém poměru 9010,...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252842

Dátum: 15.10.1987

Autori: Corbet Jean-pierre, Paris Jean-marc Vaires, Barriere Jean-claude, Farge Daniel, Cotrel Claude

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: 3-fenyl-2-propenaminu, derivátů, výroby, nových, způsob

Text:

...Směs se míchá 15 minut při teplotě O °C a pak ještě 30 minut při teplotě 20 OC, načež se teplota znovu upraví na 0 GC. Vzniklá sraženina se rozpustí přidánim 5 ml metanolu. Pak se po kapkách přidá 8 ml trietylaminu a 3,15 ml thiafenolu V roztoku 10 ml metylenchloridu.Směs se michá 2 hodiny a 3 U minut při teplotě 20 OC, pak se přidá 30 ml metanolu a 1 g kyanoborohydridu sodĺku při teplotě 0 OC a pak se směe michá ještě 3 hodiny při...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252841

Dátum: 15.10.1987

Autori: Farge Daniel, Barriere Jean-claude, Cotrel Claude, Paris Jean-marc Vaires, Corbet Jean-pierre

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: nových, výroby, derivátů, způsob, 3-fenyl-2-propenaminu

Text:

...q benzoínu v roztoku v 400 ml tetrahydrofuranu a reakční směs se pak míchá 30 minut, přičemž se teplota nechá stoupnout na 20 QC.Pak se přidá ještě 27 g 2-metyliminodietyletylfosfonátu ve 270 ml tetrahydrofuranu. Pak se reakční směs hodinu zahřívá na teplotu varu pod zpětným chladičem, načež se zchladí na teplotu přibližně 20 OC. Pak se přida litr vody a výsledná směs se dvakrát extrahuje celkovým množstvím 200 ml etylacetátu. organické fáze...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252826

Dátum: 15.10.1987

Autori: Barriere Jean-claude, Cotrel Claude, Farge Daniel, Corbet Jean-pierre, Paris Jean-marc Vaires

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: derivátů, nových, 3-fenyl-2-propenaminu, výroby, způsob

Text:

...obecného vzorce VII se zpracovává působením butyllithia v roztoku v hexanu při teplotě-70 až -78 °C a pote se teplota nechá stoupnout na přibližně 0 °C. Tímto způsobem se získá karbanion obecného vzorce IV v roztoku ve směsi 1,2-dimethoxyethanu a hexanu.sloučeniny obecného vzorce V je možno získat působením tris-2,4,6-iscpropylbenzensulfonylhydrazinu na sloučeninu obecného vzorce VIIIR a R 3 mají svrchu uvedený význam s výjimkou etomn...

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231959

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jeanmart Claude, Cotrel Claude, Crisan Cornel, Messer Mayer Naoum

MPK: C07D 471/04, A61K 31/495

Značky: sloučenin, způsob, výroby, heterocyklických, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin obecného vzorce I, kde R1 a R2 tvoří s pyrrolinovým jádrem jádro isoindolinové, 6,7-dihydro, 5H-pyrrolo[3,4-b] pyrazinové, 2,3,6,7-tetrahydro-5H-oxathiino[1,4][2,3-c]pyrrolové nebo 2,3,6,7-tetrahydro-5H-dithiino[1,4][2,3-c]pyrrolové, Het znamená 2-pyridyl, popřípadě substituovaný v poloze 5, 2-chinolyl nebo 1,8-naftyridin-2-yl, popřípadě substituovaný v poloze 7 atomem nebo alkylem s přímým nebo...

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231958

Dátum: 15.12.1986

Autori: Messer Mayer Naoum, Jeanmart Claude, Cotrel Claude, Crisan Cornel

MPK: A61K 31/495, C07D 471/04

Značky: výroby, heterocyklických, nových, způsob, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin obecného vzorce I, kde R1 a R2 tvoří s pyrrolinovým jádrem jádro isoindolinové, 6,7-dihydro, 5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazinové, 2,3,6,7-tetrahydro-5H-oxathiino[1,4][2,3-c]pyrrolové nebo 2,3,6,7-tetrahydro-5H-dithiino[1,4][2,3-c]pyrrolové, Het znamená 2-pyridyl, popřípadě substituovaný v poloze 5, 2-chinolyl nebo 1,8-naftyridin-2-yl, popřípadě substituovaný v poloze 7 atomem halogenu nebo alkylem s...

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231957

Dátum: 15.12.1986

Autori: Messer Mayer Naoum, Cotrel Claude, Jeanmart Claude, Crisan Cornel

MPK: A61K 31/495, C07D 471/04

Značky: způsob, heterocyklických, výroby, sloučenin, nových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin obecného vzorce I, kde R1 a R2 tvoří s pyrrolinovým jádrem jádro isoindolinové, 6,7-dihydro-5H-pyrolo[3,4-b]pyrazinové, 2,3,6,7-tetrahydro-5H-oxathiino[1,4][2,3-c]pyrolové nebo 2,3,6,7-tetrahydro-5H-dithiino[1,4][2,3-c]pyrolové, Het znamená 2-pyridyl, popřípadě substituovaný v poloze 5, 2-chinolyl nebo 1,8-naftyridin-2-yl, popřípadě substituovaný v poloze 7 atomem halogenu nebo alkylem s přímým...