Cooper Kelvin

Tricyklické 5,6-dihydro-9H-pyrazolo[3,4-c]-1,2,4-triazolo[4,3-a] pyridíny a farmaceutický prostriedok na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282167

Dátum: 01.10.2001

Autori: Cooper Kelvin, Duplantier Allen Jacob

MPK: A61K 31/4353, A61P 31/00, A61P 11/00...

Značky: pyridíny, prostriedok, 5,6-dihydro-9h-pyrazolo[3,4-c]-1,2,4-triazolo[4,3-a, báze, farmaceutický, tricyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané tricyklické 5,6-dihydro-9H-pyrazolo[3,4-c]-1,2,4-triazolo-[4,3-a]pyridíny všeobecného vzorca (I), kde R1 je H, alkyl s 1 až 6 C, prípadne substituovaný až 2 hydroxylmi, alkylmi s 1 až 3 C alebo trifluórmetylmi alebo až 3 halogénmi R2 je H, alkyl s 1 až 6 C cykloalkylalkyl s 3 až 7 C v cykloalkyle a 0 až 2 C v alkyle alebo nasýtený alebo nenasýtený heterocyklyl-(CH2)n so 4 až 7 C v heterocyklyle, kde n je 0, 1 alebo 2, ktorý ako...

Substituované 3-metylén-2-oxindol-1-karboxamidy, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280929

Dátum: 06.12.1995

Autori: Reiter Lawrence Alan, Cooper Kelvin, Barth Wayne, Kleinman Edward, Robinson Ralph

MPK: A61K 31/40, C07D 409/14, C07D 409/06...

Značky: použitie, 3-metylén-2-oxindol-1-karboxamidy, báze, substituované, prostriedky, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R10, R11, R12 a R13 predstavuje vždy atóm vodíka, alkylskupinu alebo halogén a R predstavuje metylénoxyalkanoylskupinu, metylénoxyalkenoylskupinu alebo alkenoylskupinu, ktoré sú proliečivá 3-acyl-2-oxindol-1-karboxamidov, známe triedy nesteroidných protizápalových činidiel. Ďalej sa opisujú farmaceutické prostriedky na báze týchto proliečiv.

Způsob výroby 1,4-dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270592

Dátum: 12.07.1990

Autori: Fray Michael, Steele John, Richardson Kenneth, Cooper Kelvin

MPK: C07D 401/10, C07D 413/10, C07D 211/90...

Značky: způsob, výroby, 1,4-dihydropyridinu

Text:

...atom vodíku, alkylovou skupinu 5 1 ažŕâ atomy uhlíku, pyridylovou skupinu, jako skupinu pyrid-2-ylovou, thiazolyluvou skupinu, jako skupiňu thiazo 1-2-y 1 ovou, 1-(teny 1)ethy 1 nvou skupinu, 4- nebo 6-methylpyrid-2-ylovuu skupinu, 4- nebo 5-methylthiazoi-Zlyluvou skupinu, 5-methyloxadiazo 1 ~ 3-ylovou skupinu, 5-methy 11 soxazol-3-ylnvou skupinu, benzothiazol-Z~y 1 ovuu skupinu S-etho×ybenzuthiazo 1-2-ylovou skupinu nebo...