Chudý Dušan

Zariadenie na ohrev vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265767

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nedoma František, Štefánik František, Hrotko Ladislav, Chudý Dušan, Görner Ladislav, Koštan Viliam, Denčev Milan, Haš Stanislav, Koštan Milan

MPK: F24J 2/42, F26B 23/10

Značky: zariadenie, vzduchu, ohrev

Text:

...priestorový výmenník tepla, pričom je táto časť vybavená regulačnou klapkou náhradného režimu, ktorá prepojuje vonkajší priestor strojovne s jej interiérom. Druhá časť strojovne je situovaná bližšie k sušiarni. Je vybavená regulačnými klapkami atmosferického režimu. Do prvej časti strojovne je zaústený podtlakový zberný kanál solárneho kolektora cez regulačná klapku kombinovaného režimu. Do druhej časti strojovne je paralelne zaústený zberný...

Solárna sušiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: 265522

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hrotko Ladislav, Nedoma František, Štefánik František, Chudý Dušan, Koštan Viliam, Koštan Milan, Haš Stanislav

MPK: F24J 2/42, F26B 23/10, E04D 13/18...

Značky: sušiareň, solárna

Text:

...prípadne zvislej stene objektov. Využíva sa tzv. uzavretý vzduchový kolektor,so svetlopriepustným krytom s prúdenim vzduchu pod absorbérom. Konštrukcia kolektora je potom svetlopriepustný kryt- absorbér - dno kanála. Konštrukčná skladba umožňuje prúdenie vzduchu horizontálne v kolektorovm kanáli. Pohyb vzduchu zabezpečuje ventilátor, ktorého sacia časť je napojená na integrovaný kolektorový systém a výtlačná časť na rozvodný systém vnútornej...

Manipulačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258246

Dátum: 15.07.1988

Autori: Koštan Milan, Koštan Viliam, Hrotko Ladislav, Chudý Dušan, Štefánik František

MPK: A01D 84/00

Značky: manipulačné, zariadenie

Text:

...drapáka sypkých hmôt je pomocou konzol pripevnený aspoň jeden ventilátor, ktorého výstupné potrubie ústí do vnútorného priestoru drapáka sypkých hmôt a jeho nasávacia hubica je ukončená v mieste spodnej hrany drapáka sypkých hmôt. Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že manipulačné zariadenie nepoškodzuje rovinné podlahové alebo roštové plochy, odstraňuje ručnú manipuláciu pri čisteni rovinných podlahových alebo roštových plôch, zvyšuje...

Zariadenie pre solárny ohrev vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254020

Dátum: 17.12.1987

Autori: Haš Stanislav, Nedoma František, Štefánik František, Chudý Dušan

MPK: F24J 2/52

Značky: zariadenie, solárny, ohrev, vzduchu

Text:

...stenysú oba kryty zaústené do podtlakového kakanála, usporiadeného pozdĺž celeho objektu a majúceho po celej stene susediacej s vnútorným prostredím objektu otvory s ventilátormi.Výhodou navrhovaného riešenia je malé množstvo konštrukčných prvkov, ich jednoduchosť a ľahká montáž. Prietok vzduchu v. kolektorovom kanále nie je nútene usmerňovaný, prúdi ľubovoľným smerom a najkratšou cestou k lubovolnemu ventilátoru,dopravujúcemu vzduch s...