Chropeň Igor

Klbová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254043

Dátum: 17.12.1987

Autori: Korecký Vladimír, Chropeň Igor

MPK: B25J 18/00

Značky: kĺbová, jednotka

Text:

...prostriedkov určených pre tento účel pri zachovaní minimálneho zastavaného a pracovného priestoru.Prikladné vyhotovenie kĺbovej jednotky podľa vynálezu, určenej pre manipulátor na podávanie a odoberanie plochých materiálov s využitím prisavkoveho mechanizmu, je schematicky znázornená na priložených vý 4kresoch, kde na obr. 1 je znázornený pôdorys a na obr. 2 bokorys kĺbovej jednotky. K neznázornenému stojanu je pripevnenä pevná priruba 1,...

Nosný prvok prísavky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252517

Dátum: 17.09.1987

Autori: Chropeň Igor, Korecký Vladimír

MPK: B65H 3/08

Značky: prvok, nosný, prísavky

Text:

...uchopovacej schopnosti prísavky pri manipulovaní s predmetmi, ktorých povrch je nerovný, pričom použité technické prostriedky sú velmi jednoduché.Príkladné vyhotovenie vynálezu je schematicky znázornené na priloženom výkrese v náryse.valca je polgulovou skrutkou 12 pripevnený horný tanier 10, ku ktorému je štyrmi upínacími skrutkami 11 pripojený ohybný záves 9, tvorený štyrmi ploohými usňovými pásmi, rovnomerne rozloženými po obvode...