Chromý Stanislav

Materiál pro vyzdívky rotačních cementářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258890

Dátum: 16.09.1988

Autor: Chromý Stanislav

MPK: C04B 35/68

Značky: vyzdívky, rotačních, materiál, cementářských, pecí

Text:

...granáliemi. Dávkování vody závisí na porozitě granálii, a proto se musi vždy stanovit empiricky tak,že väechen cement vytvoři na grąnáliích povrchové vrstvy.Při zděni z tvárnic z materiálu podle vynálezu se použije obvyklých postupů nebo se použije malta z portlandského cementug.která při vhodné aplikaci umožnuje tepelnou dilataoi vyzdivky.Vo slinovacim pásmu cementářské rotační pece se v povrchové vr.stvě vyzdivky makropőry materiálu reakci...

Způsob stabilizace výpalu portlandského slínku v rotační peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 258803

Dátum: 16.09.1988

Autori: Chromý Stanislav, Čižmář Luděk

MPK: F27D 13/00

Značky: portlandského, výpalu, způsob, slínku, stabilizace, rotační

Text:

...pece, což ovlivňuje průchod materiálu pouze do ustavení nové rovnováhy. Trvalý vliv prostřednictvím připadné změny granulace slínku je malý. Dlouhodobou stabilizaci provozu je proto možno V tomto případě dosáhnout pouze kombinací účinku dalších akčních veličín s otáčkamivynález bude dále objasněn na příkladech jeho praktického použití při řízení provozu rotační pece.Operátor řídí ručně výpal v závodě se suchým způsobem výroby s kapacitou...

Žáruvzdorný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 255114

Dátum: 15.02.1988

Autor: Chromý Stanislav

MPK: C04B 35/68

Značky: materiál, žáruvzdorný

Text:

...stejného fázového složení s materiálem vypalovaným v peci. Tato shoda vlastností znamená trvalou a samovolnou obnovu vyzdívky ve slínovacím pásmu, kde vlivem výše uvedené heteroqenity stávajících vyzdívek a nálepků slínku docházelo k nejčastějším poruchám. Ve slinovacím páemu se totiž reakoí povrchové vrstvy se surovinou vytvołí souvislá slínková vrstva a postupným norůstáním nálepku se izoterma vzniku taveniny posune do nálepku, tato vrstva...

Dolní propust s piezokrystalovými rezonátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242266

Dátum: 15.09.1987

Autor: Chromý Stanislav

MPK: H03H 9/02

Značky: piezokrystalovými, propust, rezonátory, dolní

Text:

...propusti a snížení počtu neutralizačních prvků při zlepšení provozních parametrů, zejména snížení ztrát a účinnějšího potlačení nežádoucích kmltočtů.Dolní propust s piezokrystalickými rezonátory podle vynálezu bude následovně blíže popsána v příkladovêm provedení s pomocí připojených vyobrazení, kdeobr. 1 znázorňuje základní článek dolní propusti s jedním piezokrystalovým rezonátorem, llobr. 2 znázorňuje náhradní elektricke schéma...

Rotor lopatkového stroje s vyměnitelnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241234

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chromý Stanislav, Mackrle Svatopluk, Rambousek Zdenik, Tihník Vladimír, Mackrle Vladimír

MPK: H02K 9/06, H02K 9/04

Značky: rotor, lopatkami, vyměnitelnými, stroje, lopatkového

Text:

...pro velikost jejího dynamického namáhání je volena tak, aby nedocházelo k rezonancím v oblasti působení intenzívního buzení nízkých harmonických složek budicích sil.Výhodou uspořádání rotoru lopatkového stroje s vyměnitelnými lopatkami podle vynálezu je to, že montáž rozměrných rotorů a instalování lopatek je možno provést v místě provozu lopatkového stroje. Při výměně .poškozených, například abrazí opotrebovaných, 4nebo zařízení s...

Zařízení k fluidnímu sušení obilovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243199

Dátum: 15.07.1987

Autori: Šmída Miroslav, Pokorný Miloš, Chromý Stanislav

MPK: F26B 3/08

Značky: obilovin, sušení, zařízení, fluidnímu

Text:

...33, gg pro usměrňování toku fluidně sušené nebo chlazené obiloviny g.Pod chladicím roätem 31 je v nádobě §§ uspořádána opět první rozváděcí komora gg, doníž je zaústěno přívodní potrubí Al chladicího vzduchu. Nad chladicím roštem 35 je v nádoběgg plný strop 51, pod ním je v hranolovitén plášti nádoby 3 výtokový otvor 3 chladicího vzduchu a nad nímžejo uspoŕádán dolní sušící rošt gg. Mezi ním a plným stropem 33 je druhá rozvádšcí komora 51,...

Způsob výroby tvarovaných dílů, zejména leteckých modelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250925

Dátum: 14.05.1987

Autori: Švára Karel, Chromý Stanislav

MPK: B32B 31/04, B32B 27/04, B32B 27/38...

Značky: způsob, výroby, tvarovaných, zejména, modelů, leteckých, dílů

Text:

...tvarem žebra l, znázorněného na obr. 2, tvořícího kostrukřídla l. Žehra l, rozdělená tětivou na spodní a horní polovinu, se vyříznou ze dvou dílů překližky 5. zhotoví se jednoduchá kostra, znázorněná na obr. 3, pro spodní díl např. pravé poloviny křídla l, slepená ze spodních polovin žeber g a dřevěných výztužných nosníků Ž, přes kterou se dále tvaruje plech É s určitým přesahem lg. Takto natvarovaný plech Q sei s kostrou položí podle obr. 4...

Zařízení pro výpal cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230230

Dátum: 15.08.1986

Autori: Chromý Stanislav, Růžička Oskar

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, výpal, cementářského, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výpal cecentářského slínku pro suchý způsob výroby cementu. Účelem vynálezu je vytvořit optimální podmínky pro tvorbu belitu a jeho přeměnu a alit. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že výpal probíhá ve dvou samostatných jednotkách, belit vzniká v granulátoru, alit v dokončovací jednotce s chladičem, jíž je buď reaktor nebo zařízení s pohyblivým roštem, na nějž je přiváděn granulát a palivo.

Způsob stanovení pevnosti portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228887

Dátum: 15.08.1986

Autor: Chromý Stanislav

MPK: G01N 3/00

Značky: pevnosti, způsob, portlandského, stanovení, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení pevnosti portlandského cementu vyznačující se tím, že se nejprve stanoví obsah alitu a belitu ve slínku, ze kterého byl cement vyroben a ze zjištěných hodnot se pevnost ?p cementu zjistí podle vztahu ?P =A.??PA,+B.??PB kde A je hmotnostní procento obsahu alitu a B je hmotnostní procento obsahu belitu ve slínku, ?PB je konstanta nezávislá na výrobní lokalitě udávající pevnost belitického cementu vztaženou na jedno procento...

Způsob výpalu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230130

Dátum: 01.05.1986

Autori: Chromý Stanislav, Růžička Oskar

MPK: C04B 7/38

Značky: slínku, způsob, cementářského, výpalu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výpalu cementářského slínku s předhřátím a předkalcinací surovinové moučky, vyznačující se tím, že surovina o teplotě 950 až 1050 °C se granuluje při současnem zvýšení teploty na 1250 až 1300 °C, načež se granulát v samostatném zařízení dále zahřívá na teplotu 1400 až 1450 °C, při níž se ponechá po 'dobu nutnou k dosažení požadované konverze kysličníku vápenatého a teprve potom se chladí.

Zařízení pro výrobu cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 229229

Dátum: 01.03.1986

Autori: Chromý Stanislav, Růžička Oskar

MPK: F27D 13/00

Značky: cementářského, zařízení, výrobu, slínku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro výrobu cementářského slínku při suchém způsobu výroby cementu. Účelem vynálezu je vytvořit optimální podmínky pro tvorbu belitu a alitu. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že výpal probíhá ve dvou samostatných jednotkách, belit vzniká v horkém granulátoru, alit v dokončovací jed notce, v níž ohřev probíhá ve fluidní vrstvě materiálu s palivem. Výpad dokončovací jednotky je zaústěn do fluidního chladiče....

2,4,5-Trisubstituované tiazoly a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240370

Dátum: 16.07.1985

Autori: Matijka Jindoich Technik, Švajgl Oldoich, Virva Augustín, Chromý Stanislav

MPK: C07D 277/38, A61K 31/425, C07D 277/36...

Značky: tiazoly, přípravy, spôsob, 2,4,5-trisubstituované

Text:

...farby sa odfiltrujú, premyjú s vodou, vysu~ šia a prekryštalizujú z toluénu.výťažok 64,2 9/0, resp. 68 ,t. t. 131 až 182 °C, oranžové platničky, ktoré prechádzajú na ihličky s t. t. 195 °C.l K roztoku 0,015 mólu S-nitrofurfurylbromidu a 0,016 molu draselnej soli metylesteru kyseliny kyánimldodití-ouhllčltej v 30 ml metanolu sa pridajü 2 kvapky trietylamínu. Exotermická reakcia prebehne počas 2 až 5 minút a vypadne objemná červená...

Způsob hodnocení cementářských surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220405

Dátum: 15.04.1985

Autor: Chromý Stanislav

Značky: způsob, hodnocení, cementářských, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu laboratorního hodnocení cementářských surovin z hlediska jejich vhodnosti k výpalu slínku. Účelem vynálezu je objektivní posuzování kvality zdroje surovinových složek a způsobu přípravy surovinové moučky. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že ze surovinové moučky se izotermně vypálí slínek se zbytkem volného vápna a na základě jeho fázové kvantitativní analýzy se stanoví reaktivita surovinové moučky jako...

Způsob výpalu materiálů, vznikajících reakcemi v prostředí pevných částic a kapaliny, zejména slínku portlandského cementu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215181

Dátum: 15.10.1982

Autor: Chromý Stanislav

Značky: portlandského, způsobu, pevných, zařízení, kapaliny, tohoto, prostředí, způsob, částic, vznikajících, provádění, výpalu, reakcemi, materiálů, zejména, slínku, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výpalu materiálů, vznikajících reakcemi v prostředí pevných částic a kapaliny, zejména slínku portlandského cementu a zařízeni k provádění tohoto způsobu. Slínek portlandského cementu se vyrábí ohřevem surovinové moučky nad teplotu vzniku kapalné fáze při vzniku kapalné fáze se ze surovinové moučky mechanickým pohybem vytvářejí granálie. Samovolná tvorba granálií vyžaduje mechanický pohyb a pozvolný ohřev, který je z...