Červený Libor

Způsob přípravy 3-fenylalkanalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268006

Dátum: 14.03.1990

Autori: Růžička Vlastimil, Skalický Jiří, Srna Václav, Kála Karel, Marhoul Antonín, Červený Libor

MPK: C07C 47/228

Značky: způsob, 3-fenylalkanalů, přípravy

Text:

...Dehydrogenace se provádí při teplotách 160 až 300 °C. Katalyzátory se pochopítelně před vlastním použitím pro dehydrogena ci redukují obvyklým způsobem, to je vodikem, resp. jeho smčscmi s dusíkcm. Celý postup je zřejmý z následujících příkladů konkrétního provedení.Dehydrogenace 3-fenyl-l-butanolu byla prováděna ve skleněném trubkovém reaktoru s regulovanou teplotou při ZQO OC. Reaktor byl dlouhý bio mm, jeho vnitřní průměr byl 7 mm. Uyly...

Způsob koncentrování 1-methoxy-2-propanonu v jeho směsích s 1-methoxy-2-propanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265079

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zbirovský Miroslav, Marhoul Antonín, Konečný Václav, Červený Libor

MPK: C07C 49/175

Značky: způsob, 1-methoxy-2-propanolem, koncentrování, 1-methoxy-2-propanonu, směsích

Text:

...ketonu I od alkoholu II uvádí HSR-pat.E 2 526 748 a nezávisle též US-pat.č 4 153 l 56 a to extrakční destilací s glykoly,případně s trioly až polyoly. Tyto přĺsady se uvádějí vrchem destilační kolony proti parám složek I a II, přičemž se extrahuje složka II a keton I destiluje. Jeho dosažitelná koncentraceV kondenzátech je závislá na množství extrakčního činidla /až 20 krát větším,než je nástřik dělené směsi/, na účinnosti kolon/až 50...

Způsob výroby 1-methoxy-2-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256544

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zbirovský Miroslav, Tuleja Juraj, Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil, Červený Libor, Handlovský Andrej, Konečný Václav

MPK: C07C 49/175

Značky: 1-methoxy-2-propanonu, výroby, způsob

Text:

...fosforečnan vápenato-nikelnatý, aktivovaný oxidem chromitým. Je nutno pracovat v přítomnosti vodní páry za teplot 350 až 450 °C. Přikonverzi 55 byl celkový výtěžek 1-methoxy-2-propanonu Jen 72,5 .ee snažili vyřešit delší původci tim, že výchozi mědnaté kata lyzátory předem aktivovali určitým způsobem, ktorý formulujío v hlavním bodu předmětu vynálezu /eer. Offen. zo 01-496 z roku 1978/. Předmět tohoto patentu zahrnuje též katalyzátory...

Způsob čištění 3.fenyl-1-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239115

Dátum: 01.11.1987

Autori: Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín, Červený Libor, Srna Václav

MPK: C07C 33/20

Značky: 3-fenyl-1-propanolu, způsob, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Nečistoty aminové povahy se podrobí působení pevného adsorbentu kyselé povahy, s výhodou - aluminy.

Způsob výroby citronellolu katalytickou hydrogenací citralu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252922

Dátum: 15.10.1987

Autori: Marhoul Antonín, Červený Libor, Srna Václav, Růžička Vlastimil

MPK: C07C 29/17, C11B 9/00, C07C 29/132...

Značky: katalytickou, citronellolu, výroby, citralu, hydrogenaci, způsob

Text:

...s hmotnostním obsahem 40 až 45 oxidu měčnatého a 40 až 45 oxidu chromitého, stabilizovaný 2 až 5 hmot. oxidu2 252 922 manganičitého a/nebo oxidu barnatého při teplotě 140 až 170 °C a tlaku l až 25 MP 3.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V tom, že použitím těchto katalyzátorů lze hydrogenaci uskutečnit již při teplotách kolem 140 °C s vysokými výtěžky citronellolu. Reakci je výhodné provádět za zvýšeného tlaku V rozmezí 1 až...

Stabilizovaná směs fenylbutenylacetátů pro parfumářské použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 238955

Dátum: 01.07.1987

Autori: Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil, Červený Libor, Srna Václav

MPK: C11B 9/00

Značky: stabilizovaná, parfumářské, směs, fenylbutenylacetátů, použití

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaná směs fenylbutenylacetátů, složená například z 3-fenylbut-3-enylacetátů, 3-fenylbut-2-enylacetátů a 4-acetoxy-2-fenylbutan-2-olu pro parfumářské použití. Směs obsahuje antioxidant v množství 0,1 až 1 % hmot. na bázi substituovaných fenolů, například 2,6-diterc. butyl-4-metylfenol, který zajišťuje stabilitu vonných vlastností směsí.

Způsob přípravy 1-fenyl-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232394

Dátum: 01.01.1987

Autori: Červený Libor, Vanča Josef, Marhoul Antonín, Srna Václav, Růžička Vlastimil

MPK: C07C 33/26

Značky: 1-fenyl-1,3-propandiolu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy 1-fenyl-1,3-propandiolu transesterifikací 1-fenyl-l,3-propandioldiacetátu metanolem. Jako katalyzátor transesterifikace se použije uhličitan draselný v množství 1 gramu až 50 gramů na kilogram výchozího 1-fenyl-l,3-propandiolacetátu. Oblast použití je v parfumářské výrobě, kde slouží jako meziprodukt pro výrýbu vonných acetalů a má repelentní účinky.

Způsob odstraňování 4-fenyl-1,3-dioxanu ze směsi 3-fenyl-1-propanolu a 4-fenyl-1,3-dioxanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230491

Dátum: 01.03.1986

Autori: Vanča Josef, Srna Václav, Červený Libor, Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil

MPK: C07C 37/86, C07C 33/20, C07D 319/04...

Značky: 3-fenyl-1-propanolu, způsob, 4-fenyl-1,3-dioxanu, směsi, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování 4-fenyl-1,3-dioxanu ze směsi 3-fenyl-1-propanolu a 4-fenyl-1,3-dioxanu s obsahem dioxanu 15 % hmot., vzniklé katalytickou hydrogenolýzou 4-fenyl-1,3-dioxanu při výrobě 3-fenyl-propanolu, reakcí s acetanhydridem za přítomnosti p-toluensulfonové kyseliny na 3-fenyl-1-propylacetát, po případě na směs tohoto acetátu s cinnamylacetátem a 1-fenyl-1,3-propandioldiacetátem. Oblast použití je v parfumářském průmyslu.

Způsob aktivace Adkinsova katalyzátoru pro hydrogenolýzu 4-fenyl,-1 3-dioxanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227249

Dátum: 15.11.1985

Autori: Srna Václav, Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín, Červený Libor

Značky: způsob, hydrogenolýzu, 3-dioxanu, 4-fenyl,-1, aktivace, adkinsova, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor se aktivuje v prostředí 4-fenyl-1,3-dioxanu přímo v reaktoru, v kterém se provádí hydrogenolýza, přičemž se aktivace provádí v teplotním rozmezí 150 až 250 °C a reakční směs se rychle vyhřeje na tuto teplotu v interní nebo vodíkové atmosféře a vlastní aktivace se zahájí skokovým zvýšením tlaku vodíku na hodnotu 5 až 30 MPa za současného intenzivního míchání.

Způsob přípravy 4-acetyl-n-propylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222067

Dátum: 15.07.1985

Autori: Srna Václav, Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín, Vonášek František, Červený Libor, Trepková Emilie

Značky: způsob, přípravy, 4-acetyl-n-propylbenzenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 4-acetyl-n-propylbenzenu, vyznačený tím, že se odpadní n-propylbenzen, získaný rektifikací surového 3-fenyl-1-propanolu, podrobí acetylaci.

Způsob výroby složky parfumářských kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 218423

Dátum: 15.03.1985

Autori: Červený Libor, Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín

Značky: složky, parfumářských, způsob, kompozic, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby složky parfumářských kompozic. Účelem vynálezu je využití dosud likvidovaných odpadů. Jeho podstata spočívá v tom, že se destilační zbytky, odpadající z výroby 3-fenyl-1-propanolu hydrogenolýzou 4-fenyl-1,3-dioxanu, přečistí destilací, přičemž se jímá frakce vroucí při 133 až 165 °C/133,3 Pa.

Způsob urychlování přípravy alkylcinnamyleterů a alkyl-/fenylallyl/-eterů z cinnamylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224183

Dátum: 01.07.1984

Autori: Marhoul Antonín, Červený Libor, Růžička Vlastimil

Značky: způsob, cinnamylchloridu, alkylcinnamyleterů, přípravy, urychlování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob urychlování přípravy alkylcinnamyleterů a alkyl-/fenylallyl/-eterů z cinnamylchloridu a alkoholů s počtem uhlíkových atomů 1 až 9 jejich eterifikací za přítomnosti alkalií, vyznačující se tím, že se eterifikace provádí za přítomnosti vody, jejíž množství činí 0,1 mol až 10 mol na mol cinnamylchloridu.