Červenák Ján

Spôsob prípravy kyslých a zásaditých elektrolytov na báze vody bez chemických prísad a zariadenie na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284509

Dátum: 18.04.2005

Autori: Červenáková Dana, Červenák Ján

MPK: C02F 1/46, C02F 1/48

Značky: kyslých, chemických, přípravy, spôsob, elektrolytov, báze, zariadenie, přísad, zásaditých, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Na prúdiacu vodu s laminárnym charakterom prúdenia pôsobí v upravovanom priestore buď samostatne, alebo súčasne elektrické a magnetické pole tak, aby vektory sily elektrického poľa a magnetickej indukcie pôsobili kolmo na smer vektora rýchlosti vody v laminárnych vláknach. Voda je upravovaná v zariadení využívajúcom princíp separácie vybraných typov iónov zo znečistenej vody a ich následnej implantácie do vody čistej.

Prípravok na biologickú úpravu a spracovanie odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2714

Dátum: 07.11.2000

Autori: Poór Jozef, Červenák Ján, Küsz László, Fulmer Zsuzsanna, Sáry Lajos, Hegedűs Ladislav

MPK: C02F 11/02

Značky: úpravu, prípravok, biologickú, odpadov, spracovanie

Text:

...CCM 4645 MICROLUNATUS PHOSPHOVORUS CCM 4716 UNNAMED BACTERIUMPrípravok podľa technického riešenia pozostáva zo zmesi- 25 až 35 hmotnostných zmesi sušiny maštaľného hnoja a hydi nového trusu- 8 hmotnostných kvapalného alebo granulovaného hnojiva typu- 1 hmotnostného stopových prvkov dostupných pod obchodnýmnázvom MIKROLA alebo HARMAVIT, a ďalej z- 1 hmotnostného suspenzie vyššie uvedených mikroorganizmovzmiešaných rovnakým dielom....

Elektrický odporový vyhrievací článok a modul na ohrev kvapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2604

Dátum: 14.08.2000

Autor: Červenák Ján

MPK: H05B 1/00, H05B 3/48

Značky: ohrev, modul, kvapalných, článok, elektricky, vyhrievací, médií, odporový

Text:

...kvapalného média sa dosiahne to, že pri prechode cez modul musí prechádzať akocez priestor medzi vonkajším plášťom a krytom modulu, tak aj cez priestor vovnútri vnútorného plášťa článku.Predložené riešenie sa vyznačuje zvýšenou účinnosťou ohrevu kvapaliny,ktorá je výsledkom jednak zväčšenej teplovýmennej plochy článku a jednak zníženia tepelných strát, v dôsledku čoho je v priestore ohraničenom vnútorným plášťom článku kvapalné...

Zariadenie na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1552

Dátum: 09.07.1997

Autori: Hanic František, Červenák Ján, Šmatko Vasilij

MPK: C02F 1/48

Značky: zariadenie, úpravu

Text:

...vo vysokom elektrickom poli, pri nízkych hodnotách napätia zo solárnych batérií. gZariadenie na úpravu vody s využitím slnečnej energie sa stáva nezávislým na vonkajších zdrojoch elektrickej energie a má využitie aj tažko prístupných oblastiach zemegule so zvýšenou intenzitou slnečného žiarenia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie nového zariadenia na úpravu vody jeschematický znázornené na obrázkoch. Obrázok l...

Elektretová elektróda pre elektronické súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219658

Dátum: 01.12.1985

Autor: Červenák Ján

Značky: elektroda, elektretová, elektronické, súčiastky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektretová elektróda pre elektronické súčiastky je určená na reguláciu vlastností elektronických súčiastok. Podstata elektretovej elektródy spočíva v tom, že aspoň jedna elektróda elektronickej súčiastky je vytvorená z elektretovej štruktúry typu kov-elektret-kov. Vlastnosťou elektretovej štruktúry je, že na jednej elektróde nazhromažďuje kladný a na druhej elektróde záporný náboj, pričom sa veľkosť a polarita náboja mení podľa intenzity...