Černý Antonín

Ústrojí pro ovládání uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260137

Dátum: 15.12.1998

Autori: Černý Antonín, Koudelka Josef

MPK: C03B 5/06

Značky: ovládání, ústrojí, uzávěru

Text:

...nástroj pro ovládání-í vzrávěra vstzzpnfľno otvoru podlevynálezux objnsňuje ná ledující popispřiložený scherriatický výC- stečný nárysný řez, příkladnélmo provedení ústrojí pro ovládání nzeívěru. vstupnílrxo otvoru sklářské pícky..V ložioťnn. g, jež je pevně připojeno k tělesu sklářské pícky 1, je otočně vratně Ląložen hřídel g. Hřídel g je kinematicky,nepřą ozubeným soukolím A, spojen s neznázorněnýzn poháněcím moto-o rem. Na hřídeli i...

Deriváty adeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269127

Dátum: 11.04.1990

Autori: Křepelka Jiří, Beran Miloš, Adamírová Hana, Černý Antonín

MPK: C07D 473/34

Značky: adeninu, deriváty

Text:

...směsi. Jejich struktura byla potvrzena infračervenou apektronetrii, kterou byla prokázána přítonnost volné auínoskupíny a eleuentárni analysou. Látky jsou podle tenkovrstevné chronatografíe ve směsi přitonny v po» něru 1 1.Z mateąného louhu byla izolovéna N,N-bis(2-chlorethyl)-N-purin-6-y 1-nočovina, jejiž struktura byla potvrzena infračervenou apektrometrií, IH-nukleárnĺ nagnetickou rezonanci a eleuentární analysou. Bližší podrobnosti...

Zařízení na regulaci dvou závislých veličin, z nichž první musí ležet v předepsaném rozmezí a druhá musí mít minimální odchylku od žádané hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 266719

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pecháč František, Nováčková Danuše, Kukal Jaromír, Kopecký Miroslav, Černý Antonín, Beran Jiří, Synek Stanislav

MPK: G05B 11/01

Značky: odchylku, musí, ležet, veličin, první, nichž, zařízení, závislých, minimální, žádané, regulaci, rozmezí, hodnoty, druhá, předepsaném

Text:

...nebo přepínání na ruční řízení.Konstrukce konkrćtního provedení vynálezu ve statickém stavu je na obr. č x a skladá se ze dvou regulátorů gl a gg, mezi které je vložen funkční převodník F. Oběma regulátorům gł, gg předchází rozdílový člen.Funkce zařízení je následující. První regulátor 5 reguluje první veličinu ył na první žádanou hodnotu El pomocí prvního akčního zásahu ul. První regulátor El je nastaven tak, aby odezva na změnu první...

Ústrojí pro posouvání uzávěru otvoru pro výtok roztavené skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266606

Dátum: 12.01.1990

Autori: Koudelka Josef, Černý Antonín

MPK: C03B 5/26

Značky: uzávěru, roztavené, posouvání, otvorů, skloviny, výtok, ústrojí

Text:

...šroubu klikou při nepracujícím motoru,tzn. stojící matici, nebo motorickým otáčaním matice při neotáčejícím se šroubu, udržovaném v klidové poloze klikou se závažím. Další výhodou je samočinné omezení hodnoty posuvné síly na uzávěru podle zvolené hmotnosti závaží na klice. To umožňuje napojit ústrojí na automatické řízení procesu tavení s možností okamžitého ručního zásahu v nouzové situaci.Podstatu vynálezu objasňuje následující popis...

(6-Purinylthio)acyldipeptidy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261344

Dátum: 12.01.1989

Autori: Černý Antonín, Mašek Karel Člen Korespondent Čsav, Krojidlo Milan, Křepelka Jiří

MPK: C07K 5/06

Značky: 6-purinylthio)acyldipeptidy, způsob, jejich, výroby

Text:

...popřípadě po oddestilování alkoholu, okyselí silnou kyselinou,jako kyselinou chlorovodíkovou nebo kyselinou sírovou, na pH asi 3,5 až 4 a vyloučený produkt se po odfiltrování čistí krystalizací, výhodné z vody.Výchozí sloučeniny obecného vzorce II jsou známé látky nebo je lze přípravit analogickými zpúsoby přípravu kyselín (6-purynilthio)alkanových (obecného vzorce II, ve kterém R 1 značí atom vodíku) popsali Semonský a spolupracovníci...

(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-3,6-dioxo-10b-hydroxy-2-karboxy-8-methoxy- 2-methyl-2,3,-5,6,9,10,10a,10b-oktahydro-8H-oxazolo(3,2-a)-pyrrolo(2,1-c) pyrazin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258579

Dátum: 16.08.1988

Autori: Beneš Jan, Černý Antonín

MPK: C07D 498/14

Značky: 2-methyl-2,3,-5,6,9,10,10a,10b-oktahydro-8h-oxazolo(3,2-a)-pyrrolo(2,1-c, způsob, výroby, 2r,5s,10as,10bs)-5-benzyl-3,6-dioxo-10b-hydroxy-2-karboxy-8-methoxy, pyrazin

Text:

...výroby sloučeniny vzorce I je blíže objasněn v následujících příkladech provedení,které však rozsah vynálezu žádným způsobem nevymezují.Roztok 2,6 g (10 mmol) (35,Bas)-3-benzyl-6 ~hydroxy-1,4-dioxo-1.Z,3,4,6,7,8,8 a-okahydropyrrolo/1,2-a/pyrazinu ve 20 ml methanolu se míchá s několika kapkami koncentrované kyseliny sírová při teplotě místnosti po dobu 15 min, reakční směs se.odpaří za vakua vodní vývěvy na malý objem a...

Způsob výroby 1,6-disubstituovaných N-(8alfa-ergolinyl)-N’,N’-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258270

Dátum: 16.08.1988

Autori: Beneš Jan, Černý Antonín

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12

Značky: n-(8alfa-ergolinyl)-n',n'-diethylmočovin, výroby, způsob, 1,6-disubstituovaných

Text:

...kyselinu, například v přítomnosti uhličitanu sodného nebo draselného nebo triethylaminu. Získané sloučeniny obecného vzorce I se izolují zředěním reakční směsi vodou a extrakcí nebo odfiltrováním vyloučeného surového produktu čištění se provádí běžnými laboratorními technikami, například sloupoovou chromatografií a/nebo krystalízací.obecného vzorce I způsobem podle vynálezu jsou nové látky, které při farmakoloqickém testováni nevykázaly...

N-(2-Aza-5beta,8alfa,10alfa-6-alkylergolin-8-yl)-N´,N´-diethylmočoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256882

Dátum: 15.04.1988

Autori: Křepelka Jiří, Taimr Jan, Černý Antonín, Řežábek Karel, Schuh Jan, Krejčí Ivan

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12

Značky: výroby, způsob, n-(2-aza-5beta,8alfa,10alfa-6-alkylergolin-8-yl)-n´,n´-diethylmočoviny, jejich

Text:

...či chloridem cĺnatým při molárním poměru redukčni činidlo/výchozí prekursor 10 až 1,3, nebo s výhodou se roztok či suspenze díazoniové soli přidá do vody, vodného etanolu či dioxanu, nasyceného plynným oxidem siřičitým, popř. se do roztoku či suspenze diazoniové soli oxid siřičitý uvádí. Redukce oxidem siřičitým se provádí zpočátku za chlazení na 0 až 5 OC, později za teploty místnosti až za mirného přihřáti. Oproti diazotaci, která je...

Zapojení analogově číslicového převodníku s pamětí maximální hodnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255034

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novák Jiří, Černý Antonín

MPK: H03M 1/12

Značky: analogově, hodnoty, převodníku, pamětí, zapojení, číslicového, maximální

Text:

...opu gg stavového klopného obvodu Z. V tomto případě se zmení úro veň na výstupu stavového klopného obvodu Z a posuvný registr Q se odblokuje změnou úrovně na jeho mazacím vstupu gg. Zároveň se zablokuje ceste pulsům z výstupu oscilátoru l pevného kmitočtu přes ovládací obvody lg vretného čítače 2 na přímý vstup lg vrat ného číteče 3 e vratný čítač 3 přestsne čítat.Je-li na vypínacím vstupu gg pomooného klopného obvodu 2,který je epojen s...

1-(2-Chlorethyl)-3-(4-(6-purinylthio)butyl)-močoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254731

Dátum: 15.01.1988

Autori: Černý Antonín, Křepelka Jiří, Mělka Milan

MPK: C07D 473/38

Značky: výroby, způsob, 1-(2-chlorethyl)-3-(4-(6-purinylthio)butyl)-močoviny, jejich

Text:

...ve zředěné kyselině chlorovodíkove (viz čsl. pat. 128 123).Potřebný 2-chlorethylisokyanát je komerčné dostupný preparát, popřípadě ho lze vyrábět popsanými způsoby (viz například Siefken W., Ann. Chem. 562, 103 (1949.Nitrosomočovina vzorce Ib měla při testování na experimentálních myších a krysíchnádorech protinádorový účinek projevující se ve srovnání s kontrolními neléčenými zvířatybud snížením průměrné hodnoty hmotnosti...

N-(4-(6-Purinylthio)butyl)-N-nitrosomočoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254631

Dátum: 15.01.1988

Autori: Křepelka Jiří, Černý Antonín, Řežábek Karel, Pokorný Stanislav, Kotva Rudolf

MPK: C07D 473/38

Značky: způsob, výroby, n-(4-(6-purinylthio)butyl)-n-nitrosomočoviny, jejich

Text:

...dobu života léčených zvířat na 138 .N-/4-(6-Purinylthio)butyl/-N-nitroso-N,N-dietylmočovina (I, R 1 RZ etyl) byla účinná vůči Yoshidovou ascitickému sarkomu u krys kmene Wistar (v dávce 100 mg/kg p.o. prodloužila dobu života léčených zvířat na 156 a v dávce 200 mg/kg p.o. na 220 0) a vůči asoitickámu sarkomu 37 u myší kmene H (v dávce 100 mg/kg p.o. snížila velikost nádoru léčených zvířat na 51 . U sarkomu S 180 v jednom ze dvou pokusu...

Způsob přípravy 2-arylazoergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236310

Dátum: 01.01.1988

Autori: Taimr Jan, Křepelka Jiří, Černý Antonín

MPK: C07D 457/00

Značky: 2-arylazoergolinových, derivátů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2-arylazoergolinových derivátů obecného vzorce I v kterém R1 značí vodíková atom nebo alkylovou skupinu s jedním až třemi atomy uhlíku, R2 značí vodíkový atom, nitroskupinu či sulfoskupinu, R3 značí alkyl s jedním až s třemi atomy uhlíku, R4 značí skupinu COOCH3, CH2CN, NHCON (C2H5)2 či CH2CONH2 s konfigurací 8S či 8R, R5 značí vodíkový atom či methoxylskupinu, kopulační reakcí odpovídajícího C(2) - nesubstituovaného...

1-(1-Alkyl-8alfa-ergolinyl)-3,3-diethylmočoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250596

Dátum: 15.04.1987

Autori: Černý Antonín, Krejčí Ivan, Řežábek Karel, Beneš Jan, Pragerová Helena

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12

Značky: jejich, 1-(1-alkyl-8alfa-ergolinyl)-3,3-diethylmočoviny, způsob, výroby

Text:

...dopamínu s dopamino-antagonistickými účinky v některých částech CNS. jejich dopaminergni účinek se projevuje jednak vyvolávánim rotačních pohybů u krys s jednostranným poškozením nigrostiatálních struktur, jednak inhibicí sekrece prolaktinu a zvyšovaním sekrece gonadotropinů, a lze jich proto používat v humánní a veterinární terapii k léčení parkinsonismu, hyperprolaktinemii a akromegalie, nebo při vyvolávání říje u savčích samic. Tak...

(3S,8aS)-3-Benzyl-6-hydroxy-1-4-dioxo-1,2,3,4,6,7,8,8a- oktahydropyrrolo(1,2-a)pyrazin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250575

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beneš Jan, Černý Antonín

MPK: C07D 487/04

Značky: výroby, 3s,8as)-3-benzyl-6-hydroxy-1-4-dioxo-1,2,3,4,6,7,8,8a, způsob, oktahydropyrrolo(1,2-a)pyrazin

Text:

...rozpouštědel.K roztoku 2,80 g (10 mmol L-N-benzyloxykarbonylglutaminu v 10 ml dichlormethanu, obsahujícího 1,13 g 10 mmol N-ethylpiperidinu, se za míchání a chlazení na -20 stupňů Celsia přidá po kapkách roztok chloroformátu ethylnatého 1,09 g, 10 mmol v 10 ml suchého dichlnormethanu. Reakční směs se michá ještě 10 minut při teplotě-5 °~C, ochladí se na -30 °C a přidá se po kapkách předchlazený -20 °C roztok, připravený...

Způsob výroby 1-[ (5R,8S,10R)-6-propyl-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočoviny a jejích solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250558

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beitová Marta, Křepelka Jiří, Černý Antonín

MPK: C07D 457/12

Značky: výroby, 5r,8s,10r)-6-propyl-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočoviny, jejich, způsob, solí

Text:

...ínertního plynu, jako dusíku.Zádaný produkt lze z reakční směsi izolovat bežnými způsoby, například oddestilováním použitého rozpouštědla za sníženého tlaku nebo zředěním reakční směsi vodou, a sloupcovou chromatografií a/nebo krystalizací surového produktu.Výchrozí B-aminoergolin vzorce II lze připravit postupem popsaaným v čs. AO 219 363 a N,N-diethylkarbamoylchlorid vzorce III je komerčné dostupná látka.Adiční soli sloučeniny...

6-PurinylN-(2-chlorethyl)karbamát a thiokarbamát a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249576

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kejhová Irena, Beitová Marta, Reichlová Růžena, Křepelka Jiří, Grimová Jaroslava, Mělka Milan, Pokorná Stanislava, Černý Antonín, Miko Milan

MPK: C07D 473/38, C07D 473/30

Značky: jejich, thiokarbamát, způsob, 6-purinyln-(2-chlorethyl)karbamát, výroby

Text:

...inhibice charakteristických znaků a příznaků onemocnění biologických objektů nesoucích nádory, zejména inhibice růstu nádoru,P 4 doby přežívání biologického objektu a inhibice zvyšování počtu a růstu nádorových buněk. Nádorový růst může být pozorován klinioky, nebo v pokusech in vivo, tj. na experimentálních zvířatech, nebo in vitro,např. na tkáních a buňkách připravených z nádorů. stanovení nádorového růstu může být prováděno vážením...

Zapojení pro měření prokluzu například hnacích kol nebo kolejových pásů motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231361

Dátum: 01.03.1987

Autori: Černý Antonín, Kravciv Miloš

MPK: G01B 7/04

Značky: zapojení, vozidla, hnacích, kolejových, například, pásu, motorového, prokluzu, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření prokluzu, například hnacích kol nebo kolejových pásů motorového vozidla, jehož podstata spočívá v tom, že výstup měřicího pulsního snímače otáček je spojen se vstupem tvarovacího obvodu měřicích pulsů, výstup tvarovacího obvodu měřicích pulsů je spojen se vstupem měřicího čítače, výstup měřicího čítače je spojen se vstupem synchronizačních obvodů, ovládací výstup synchronizačních obvodů je spojen s ovládacím vstupem...

Způsob přípravy 1-alkylovaných derivátů dihydrolysergolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234498

Dátum: 01.03.1987

Autori: Křepelka Jiří, Černý Antonín, Spáčil Jiří, Stuchlík Josef, Cvak Ladislava

MPK: C07D 457/02, C07D 457/00

Značky: přípravy, derivátů, způsob, 1-alkylovaných, dihydrolysergolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy l-alkylovaných derivátů dihydrolysergolu obecného vzorce I kde Rl znamená C1 - C4 alkyl a R2 znamená vodík nebo methoxyskupinu. Látky obecného vzorce I jsou meziprodukty pro syntézu terapeuticky významných látek, zejména nicergolin, což je D-l,6-dimethyl-8 (-(5-bromnikotinoyl)oxymethyl-10 (-methoxyergolin. Látky vzorce I se postupem podle vynálezu připravují alkylací methylesteru kyseliny dihydrolysergové respektive methylesteru...

Způsob výroby 6-substituovaných 1-[(5R,8S,10R)-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235178

Dátum: 15.02.1987

Autori: Černý Antonín, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/12

Značky: způsob, 1-[(5r,8s,10r)-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočovin, 6-substituovaných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

6-Substituované 1-[(5R,8S,10R)-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočoviny obecného vzorce I, ve kterém R značí alkylovou skupinu s přímým nebo rozvětveným uhlíkatým řetězcem se 2 až 4 atomy uhlíku nebo cyklopentylovou skupinu, se dají výhodně připravovat redukční alkylací v poloze 6 nesubstituované močoviny vzorce II karbonylovými sloučeninami v přítomnosti kyanoborohydridu sodného. Sloučeniny obecného vzorce I mají silný inhibiční účinek na sekreci...

Elektrické zapojení pro zjišťování koncentrace kovových prvků v mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 238686

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novák Vladimír, Černý Antonín, Kravciv Miloš

MPK: G01N 33/20

Značky: zjišťování, mazivech, kovových, koncentrace, prvků, zapojení, elektrické

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení pro zjišťování koncentrace kovových prvků v mazivech je provedeno tak, že do roztoku upraveného maziva jsou ponořeny elektrody připojené na zdroj proměnného napětí. Proudový snímač snímá proud, tekoucí do elektrod a převádí jej na napětí, které je po zesílení vedeno do dolnopropustného filtru a do analogově číslicového převodníku. Časovou derivaci napětí, úměrnou proudu elektrodami, provádí derivační obvod. Na ovládacích...

Zapojení pro měření výkonu motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230368

Dátum: 15.11.1986

Autor: Černý Antonín

MPK: G01L 3/24

Značky: zapojení, měření, výkonu, motorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření výkonu motoru, například spalovacího, vyznačující se tím, že výstup generátoru (3) základního kmitočtu je spojen jednak se vstupem pevného děliče (6) kmitočtu a jednak s ovládacím vstupem dávkovače (4) pulsů, výstup otáčkoměru (1) je spojen s řídicím vstupem dávkovače (4) pulsů, výstup měřiče (2) momentu je spojen s řídicím vstupem řízeného děliče (5) kmitočtu, výstup dávkovače (4) pulsů je spojen s ovládacím vstupem...

Způsob výroby 6-substituovaných N-/(5R,8S,10R)-8-ergolinyl/-N’,N’-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232301

Dátum: 15.07.1986

Autori: Černý Antonín, Vlčková Drahuše, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/12

Značky: způsob, výroby, 6-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 6-substituovaných N-/(5R,8S,10R)-8-ergolinyl/-N´,N´-diethylmočovin obecného vzorce I ve kterém R značí alkylový zbytek se 2 až 4 atomy uhlíku nebo allylskupinu. Způsob výroby spočívá v demethylaci N-/(5R,8S,10R)-6-methyl-8-ergolinyl/-N´,N´-diethylmočoviny působením bromkyanu, v redukčním odštěpení kyanskupiny ze vzniklého 6-kyanderivátu a v alkylaci 6-norderivátu vhodnými alkyl-, resp. allylhalogenidy. Redukční...

Způsob výroby ethyl-5-brompentanoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231729

Dátum: 15.07.1986

Autori: Beran Miloš, Křepelka Jiří, Černý Antonín, Pek Rudolf

MPK: C07C 69/63

Značky: ethyl-5-brompentanoátu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ethyl-5-brompentanoátu vzorce I Br(CH2)4COOC2H5 (I) reakcí draselné soli ethylhexandioátu s bromem v inertním prostředí za zvýšené teploty.

Způsob čištění surové kyseliny lysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 231802

Dátum: 15.06.1986

Autori: Immr Adolf, Beran Miloš, Andrýsek Stanislav, Zikán Viktor, Kropáček Pavel, Černý Antonín, Krajíček Alois, Trtík Bohumil, Semonský Miroslav

MPK: C07D 457/00

Značky: lysergové, způsob, kyseliny, čištění, surové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu čištění surové kyseliny D-lysergové získané z přirozeného materiálu. Surová kyselina D-lysergová se rozpustí ve zředěném vodném roztoku amoniaku a takto získaný roztok se převede přes sloupec kysličníku hlinitého, načež se filtrát zpracuje zahuštěním na čistou kyselinu D-lysergovou.

1-Substituované N-(8a-ergolinyl)-N’,N’-diethylmočoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231214

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šeda Miroslav, Řežábek Karel, Černý Antonín, Křepelka Jiří

Značky: výroby, n-(8a-ergolinyl)-n',n'-diethylmočoviny, způsob, jejich, 1-substituované

Zhrnutie / Anotácia:

1-substituované N-(8alfa-ergolinyl)-N´,N´-dietylmočoviny obecného vzorce I ve kterém R1 značí alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku a R2 značí alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, benzylovou skupinu, allylovou skupinu nebo skupinu obecného vzorce -(CH2)nC00R3, ve kterém R3 značí atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku a n je celé číslo 1 až 4, a způsoby jejich výroby alkylací v poloze 1 nesubstituovaných močovin obecného...

Způsob přípravy substituovaných 4-hydroxy-5-formylaminopyrimidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226949

Dátum: 15.05.1986

Autori: Černý Antonín, Křepelka Jiří

Značky: přípravy, způsob, substituovaných, 4-hydroxy-5-formylaminopyrimidinů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby substituovaných 4-hydroxy-5-formylaminopyrimidinů obecného vzorce I ve kterém R značí atom vodíku, aminoskupinu, hydroxylovou skupinu, alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, merkaptoskupinu, al kylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se v prvním stupni ester glycinu obecného vzorce II NH2CH2COOR1 (II), ve kterém Rl značí alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku, uvede...

Prostředek pro vyvolávání říje u hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 229719

Dátum: 01.05.1986

Autori: Král Josef, Spáčil Jiří, Křepelka Jiří, Beran Miloš, Krajíček Alois, Chlebounová Jana, Pospíšil Arnošt, Šeda Miroslav, Černý Jaroslav, Krejčí Petr, Rašková Helena, Aušková Marie, Řežábek Karel, Černý Antonín

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12, C07D 457/04...

Značky: vyvolávání, říje, prostředek, hospodářských, zvířat

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku pro vyvolávání říje u hospodářských zvířat, který obsahuje jako účinnou látku ergolinový derivát obecného vzorce I nebo II, inhibující sekreci prolaktinu a tím zvyšující sekreci gonadotropinů v adenogypofýze zvířat. Prostředek, který lze podávat perorálně nebo panterálně, je určen pro regulaci říje a laktace u hospodářských zvířat, především u prasnic a krav.

Způsob výroby biologicky aktivní formy etyl-N-[5-(6-purinylthio)valeryl]-glycinátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229887

Dátum: 15.04.1986

Autori: Černý Antonín, Křepelka Jiří

MPK: C07D 473/38

Značky: aktivní, způsob, biologicky, výroby, etyl-n-[5-(6-purinylthio)valeryl]-glycinátu, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktivní jehličkovitá krystalová forma antineoplasticky účinného ethyl-N-[5-(6-purinylthio)valeryl] glycinátu vzorce I se podle vynálezu vyrábí krystalizací sloučeniny I z 10-až 50 násobku (objem rozpouštědla na hmotnost látky I) vody, rozpouštědla mísitelného s vodou nebo směsi těchto rozpouštědel s vodou při teplotě pod 35 °C a při pH 2 až 3.

Způsob výroby D-1,6-dimethyl-8ß-(5-bromnikotinoyl)oxymethyl-10a-methoxyergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229086

Dátum: 15.04.1986

Autori: Křepelka Jiří, Stuchlík Josef, Černý Antonín, Spáčil Jiří

MPK: C07D 457/02

Značky: způsob, d-1,6-dimethyl-8ß-(5-bromnikotinoyl)oxymethyl-10a-methoxyergolinu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby D-1,6-dimethyl-8 beta-(5-bromnikotinoyl)oxymethyl-10 alfa-methoergolinu vzorce I vyznačující se tím, že se a) kyselina 1-methyl-D-lysergová vzorce VII uvede za ozařování, v přítomnosti silné kyseliny, do reakce s methanolem za vzniku methylesteru kyseliny 1-methyl-10 alfa-methoxydihydrolysergové vzorce VIII b) získává methylester vzorce VIII se zredukuje komplexním hydridem, výhodně borohydridem sodným, na 1-methyl-10...

Zapojení pro havarijní blokování motoru, zkoušeného na stacionárním dynamometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221211

Dátum: 15.01.1986

Autor: Černý Antonín

Značky: zapojení, zkoušeného, havarijní, blokování, motorů, stacionárním, dynamometru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro havarijní blokování motoru, zkoušeného na stacionárním dynamometru, vyznačující se tím, že na výstupy snímačů (8) měřených veličin, vybavených hlásiči mezních hodnot, jsou připojeny vstupy klopných obvodů (1), výstupy klopných obvodů (1) jsou připojeny jednak na vstupy obvodů (2) prodlevy a jednak na datové vstupy (9) paměti (4) poruchy, výstupy obvodů (2) prodlevy jsou připojeny na vstupy vzorkovacích obvodů (3), výstupy...

Estery kyseliny N-[(5R,8S,10R)-6-propyl-8-ergolinyl]karbamové a způsoby jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219363

Dátum: 15.08.1985

Autori: Řežábek Karel, Křepelka Jiří, Černý Antonín, Šeda Miroslav, Frühaufová Maria, Vlčková Drahuše

Značky: kyseliny, estery, n-[(5r,8s,10r)-6-propyl-8-ergolinyl]karbamové, jejich, způsoby, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Estery kyseliny N-[(5R,8S,10R)-6-n-propyl-8-ergolinyl]karbamové obecného vzorce ve kterém R1 značí alkylovou skupinu s rovným nebo rozvětveným uhlíkatým řetězcem s 1 až 5 atomy uhlíku, benzylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, a R2 značí atom vodíku nebo methylovou skupinu.

Zařízení pro automatické dělení a odizolování tenkých vodičů izolovaných plasty s možností korekce délky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227395

Dátum: 30.06.1985

Autori: Černý Antonín, Poláček Josef

Značky: délky, dělení, vodičů, odizolování, tenkých, možností, zařízení, korekce, plasty, automatické, izolovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické dělení a odizolování tenkých vodičů izolovaných plasty s možností korekce délky. Vynález se týká oborů slaboproudé elektroniky, technologie zpracování vodičů tenkých průřezů. Vynález řeší způsob automatického odměřování, dělení a odizolování vodičů izolovaných plasty průměrů pod 0,3 mm. Podstatou vynálezu je uspořádání a provedení jednotlivých elementů elektronické a mechanické části zařízení takovým způsobem, že tenký...

Substituované kyseliny omega-(4-oxo-4,5-dihydro-5-pyrimidil)alkanové a jejich deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 217216

Dátum: 15.03.1985

Autori: Beran Miloš, Křepelka Jiří, Černý Antonín

Značky: substituované, jejich, omega-(4-oxo-4,5-dihydro-5-pyrimidil)alkanové, deriváty, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká substituovaných kyselin (-(4-oxo-4,5-dihydro-5-pyrimidinyl)alkanových, jejich derivátů obecného vzorce I (význam substituentů R, X, Y1, Y2 a Z viz popis vynálezu) a jejich farmaceuticky vhodných solí. Uvedené látky vykázaly u experimentálních nádorů na myších mírný cytostatický účinek.

Způsob výroby 1-(D-6-methyl-8a-ergolinyl)-3,3-diethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217941

Dátum: 15.12.1984

Autori: Křepelka Jiří, Zikán Viktor, Černý Antonín

Značky: výroby, 1-(d-6-methyl-8a-ergolinyl)-3,3-diethylmočoviny, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu výroby významně prolaktininhibičně účinné 1-(D-6-metyl-8alfa-ergolinyl)-3,3-dietylmočoviny vzorce I spočívající v kondenzaci D-6-metyl-8alfa-aminoergolinu s dietylkarbamoylchloridem v přítomnosti báze.

Způsob výroby 1,2,3-triazol-4-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225550

Dátum: 01.12.1984

Autori: Křepelka Jiří, Černý Antonín

Značky: výroby, 1,2,3-triazol-4-karboxamidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,2,3-triazol-4-karboxamidu vzorce I vyznačující se tím, že se 4-hydroxy-5-aminopyrimidin vzorce II uvede v kyselém prostředí, při teplotě 5 až +10 °C, do reakce s dusitanem alkalického kovu a vyloučený produkt, který je směsí 1,2,3-triazol-4-karboxamidu s jeho 1-formylderivátem, se překrystalizuje z vody.

Způsob výroby roztoku bromkyanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224683

Dátum: 01.10.1984

Autori: Křepelka Jiří, Beran Miloš, Beneš Jan, Černý Antonín

Značky: způsob, bromkyanu, výroby, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby roztoku bromkyanu reakcí bromu s ekvivalentem kyanidu alkalického kovu v methylenchloridu, vyznačující se tím, že se ve dvoufázovém systému tvořeném vodou a methylenchloridem uvádí při 0 oC do reakce brom s ekvivalentem kyanidu alkalického kovu, zejména kyanidu draselného nebo sodného načež se organická fáze obsahující vzniklý bromkyan oddělí a vysuší chloridem vápenatým.

Zapojení pro číslicové měření otáček s možností naprogramování délky měřicího intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224089

Dátum: 01.10.1984

Autori: Černý Antonín, Kravciv Miloš

Značky: naprogramování, otáček, číslicové, zapojení, délky, intervalu, měřicího, možností, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro číslicové měření otáček a možností naprogramování délky měřícího intervalu, přičemž jako zdroj vstupního signálu je používán impulsní snímač, vyznačující se tím, že výstup pevného oscilátoru (1) je spojen s datovým vstupem (8) programovatelného čítače (3), výstup předvolby (2) je spojen s řídicím vstupem (9) programovatelného čítače (3), výstup programovatelného čítače (3) je spojen jednak s ovládacím vstupem (10) měřícího čítače...

Zařízení pro měření otáček a úhlového zrychlení a zpoždění

Načítavanie...

Číslo patentu: 216965

Dátum: 01.09.1984

Autori: Smutný Eduard, Černý Antonín

Značky: měření, úhlového, zařízení, otáček, zrychlení, zpoždění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bezdemontážní diagnostiku spalovacích motorů. Zařízení sestává z měřící části, řídící části, indikační části, kontrolní části a ovládací části, které jsou propojeny tak, že umožňují během jediného akceleračního nebo deceleračního cyklu změřit celou řadu okamžitých hodnot úhlového zrychlení nebo zpoždění při určitých předvolených otáčkách. Zařízení zpracovává pulsy z pulsního snímače otáček. Při měření otáček se...

Způsob výroby derivátů kyseliny 5-/2-amino-4-oxo-6-hydroxy-3,4-dihydro-5-pyrimidinyl/pentanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 224240

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kotva Rudolf, Křepelka Jiří, Černý Antonín

Značky: způsob, výroby, kyseliny, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů kyseliny 5-(2-amino-4-oxo-6-hydroxy-3,4-dihydropyrimidin-5-yl)pentanové obecného vzorce I, ve kterém R značí atom vodíku, alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, cyklohexyl nebo seskupení obecného vzorce II, ve kterém R1 značí atom vodíku, benzyl nebo isobutyl, nebo R značí zbytek vzorce III -CH2-CO-NH-CH2-COOC2H5 vyznačující se tím, že se kyselina vzorce IV převede reakcí s 1 až 2 molekvivalenty thionylchloridu v prostředí...