Čermák Jiří

Polymerní sazový koncentrát pro barvení akrylonitril-butadien-styrenových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269292

Dátum: 11.04.1990

Autori: Konečná Věra, Hašová Věra, Dvořák Václav, Čermák Jiří, Peiger Pavel, Konečný Dušan, Grmela Vladimír, Sedláček Jiří, Pavlíček Jiří

MPK: C08L 55/02, C08J 3/22

Značky: akrylonitril-butadien-styrenových, koncentrát, sazový, kopolymerů, barvení, polymerní

Text:

...isobutylstearát, soli a estery kyseliny stearová, hydrogenované, ztuženě ži vočišné tuky, stearin, di - stearyàexylendiamidea jiné. Jako saze lze použít saze rezortové, kanálové nebo termícké, případně i černá organickú barviva.Přednosti směsí připravených podle vynálezu Je dosažení vyšší houževnatosti vůči směsím připravených na bázi sazových koncentrátů s plasty.V rámci přípravy sazového koncentrátu bylo k práškovému ABS (Forsenu 548)...

Polymerní sazový koncentrát pro barvení standardního a houževnatého polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269291

Dátum: 11.04.1990

Autori: Grmela Vladimír, Čermák Jiří, Pavlíček Jiří, Kovařík Jan, Bláha Jaroslav, Hašová Věra, Peiger Pavel

MPK: C08L 51/04, C08J 3/22, C08L 25/06...

Značky: houževnatého, barvení, standardního, polymerní, koncentrát, polystyrenu, sazový

Text:

...perličkového Krastenu 127 s 2 hmot. díly výše uvedeného sazového koncentrátu. Směs byla zhomogenizována na rychlomísiči a pak zgrenulovéna. Ze získaného materiálu byla připravena zkušební telesa na vstřikovacín lisu a byla vyhodnocena Jejich rázová a vrubove houževnatost podle ČSN č. 640612. Vlastnosti materiálu jsou uvedeny v tabulce.V rámci přípravy sazováho koncentrátu bylo k blokovému SBS kopolymeru (vysokomo 1 ekulárnímu s 30 ...

Hydrogenační katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268209

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čermák Jiří, Sufčák Miloslav, Reiss Jiří, Svoboda Petr, Šabata Stanislav, Pleska Alexander, Hetflejš Jiří

MPK: B01J 31/22

Značky: katalyzátor, hydrogenační

Text:

...vhodnost katalyzátoru pro danou aplikaci jako stabilita, katalytický systém podle vynálezĺ Je účelně připravovat v přítommosti hydrogenované látky, přičemž tuto latku lze použít i v množství řádově srovnatelněm s mmožstvím nikelnaté sloučoniny použité Jako prekurzor katalyzátoru, výhodně v poměru molů hydrogenovaných nenasycených vazeb k mol Ni rovným až 100 1, přednostně 14 1 až 1 1. Tento způsob je zvláětě výhodný při hydrogenaci...

Způsob přípravy koncentrovaných fotografických vyvolávacích roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262377

Dátum: 14.03.1989

Autori: Čermák Jiří, Salamon Miloslav, Vávra Miloš, Kmoníčková Světla, Suchánková Libuše

MPK: G03C 5/30

Značky: roztoku, koncentrovaných, přípravy, fotografických, způsob, vyvolávacích

Text:

...nebo glykolétery. Jiné systémy používají přídavku hydroxylaminů, které dle patentových a literárníoh údajů zastávají též funkci rozpouštědla. V tomto případě je pak sižičitan nahrazen vázáním oxidu siřičitého na hydroxylamin. Obecně jsou v těchto roztocích popisovány koncentrace vyvolívacích látek 5 až 45 l hmot., poměr hydroxyalkylaminu a jeho adičního produktu s S 02 v rozmezí 0,1 až 31 a obsah vody v těchto soustavách od O do 20 5.Nyní...

Způsob snížení samozápalnosti organolithného iniciátoru polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 261968

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pleska Alexander, Reiss Jiří, Janko Jaromír, Kuchynka Petr, Sufčák Miloslav, Čermák Jiří

MPK: C08F 4/48

Značky: polymerace, způsob, organolithného, snížení, samozápalnosti, iniciátorů

Text:

...na oxidovaném povrchu ochrannou vrstvič« ku. Ochranný prostředek lze přimisit jak do reakční násady při přípravě iniciátoru, tak i do iniciátoru izolovaného od přebytku lithia.Účinek ochranného prostředků podle vynalezu vzrůstá s jeho množst-vím přimíšeným k iniciátoru až do poměru, kdy je samozápalnost zcela potlačena. Horní hranicemnožství ochranného prostředku přimíšené~ ho k iniciátoru není určena účinkem na snížení samozápalnosti,...

Způsob absolutizace etherického rozpouštědla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261967

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sufčák Miloslav, Kuchynka Petr, Reissová Alena, Reiss Jiří, Čermák Jiří, Karlík Miroslav, Pleska Alexander, Havlu Václav

MPK: B01D 17/00

Značky: způsob, rozpouštědla, etherického, absolutizace

Text:

...styren, alta-methylstyren, divinylbenzen apod.Alkalický »organokov může být alkyl- nebo arylalkylová sloučenina lithia nebo sodíku, jako je butyllithium, lgłvdilithiolbutan,dilithiobuten, dilithioisopenten, dilithiový derivát dimeru butadienu, isoprenu, styrenu,alfa-methylstyrenil, dvojsodný derivát tetremeru styrenu, alfa-methylstyrelnu apod., nebo adukt alkalickéh-o kovu s ílľülľlčlĺĺClíýľll uhlovodíkem, jako je dílithium naftalen...

Způsob přípravy alkylcyklohexylbifenilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261639

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čermák Jiří, Kruliš Jan, Vala Jiří, Kaisnerová Dana, Vraná Věra

MPK: C07C 15/14

Značky: alkylcyklohexylbifenilů, způsob, přípravy

Text:

...se destilační zbytek redukuje. Redukci lze provést bud hydrazinhydrátem, či katalyticky. jako polyglykol lze -s výhodou použít trietylénglykol.Způsob přípravy alkylcyklohexylbifenylü podle vynálezu je ilustrován v následujících příkladech.154 g 1 11101 bifenylu se rozupustí v 600 mililitírech dichlormetanu a k tomuto roztoku se přídá 200 g (1,5 hmlu bezvodého chloridu hlinitého. Do vzniklé suspenze se pak za míchání zvolna vpoušti...

Způsob čištění roztoků polybutadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261495

Dátum: 10.02.1989

Autori: Virt Jaromír, Janko Jaromír, Nekovář Prokop, Reiss Jiří, Janďourek Vladislav, Sufčák Miloslav, Čermák Jiří, Vyoral Leopold, Blahůšek Jiří, Chupík Lubomír, Pleska Alexander

MPK: C08F 6/08, C08F 36/04, C08J 11/04...

Značky: roztoku, způsob, polybutadienu, čištění

Text:

...rozpouštědle.Proti způsobu podle A 0 223 252 má způsob podle vynálezu následující výhody. Umožňuje technologickou realizscí přípravy dihydroxyethylpolybutadíenu tím, že umožňuje účinný rozklad stabilních emulzních systémů, jejichž stabilita je dána přítomností jak díhydroxyethylpolybutadienu tak hydroxidu líthného, přičemž tento proces lze realizovat vlivem rozdílů měrné hmotnosti separovaných fází bud V sedímentačních nádržích nebo v...

Způsob přípravy pyridinu a pyridinových bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 257645

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dvořák Mojmír, Čermák Jiří, Perný Vítězslav, Faustman Jiří, Sedláčková Zdena

MPK: C07D 213/10, C07D 213/09

Značky: pyridinu, pyridinových, přípravy, způsob, bázi

Text:

...cyklu účinnosti katalyzátoru bývá udávána obvykle 21 až 23 reakčni hodiny, výjimečně však i méně, a to 7 až 9 hodin. Po této době je třeba jej reqenerovat a aktivovat odstraněním usazených uhlíkatých látek spálením pomocí směsi dusíku 5 cca 3 až 5 z kysliku při teplotě nad 400 °c.Nyní bylo nově nalezeno, že uvedená syntéza pyridinu a jeho derivátů probihá dobře i na samotné čisté alumině a to v její alfa- i gama-formě, a přechodných...

Pouzdro malého pistolového samopalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255770

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čermák Jiří, Čoupek Jaroslav, Novotný Bohuslav

MPK: F41D 7/02

Značky: malého, samopalu, pistolového, pouzdro

Text:

...samopalu sestává ze dvou hlavních5 °čá 5 t d° 1 ni P 0 Vnés k níž JB VÝk 10 Pnč připojena horní část255 770 s hlavndna závěrovým mechanismem zbreně. Do dolní části Jenamontováno spouštové ústrojí a zpomalovací mechanizmus. Dále tato obsahuje vedení zásobníku a uložení pro horní část s vedením a závěrem.Zezadu je k dolní části připevněna ramenní opěra a odapodu rukojet. Dolní část pouzdra sestävá ze zák 1 adnyl tvarového profi 1 uí a Je...

Způsob přípravy ethylendiaminotetraoctanu železitoamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255435

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šubrt Jan, Čermák Jiří, Suchánková Libuše, Kmoníčková Světlana

MPK: C07C 101/26

Značky: způsob, ethylendiaminotetraoctanu, železitoamonného, přípravy

Text:

...komplikace s rozpouštěním a přechodem na sloučeninu vzorce I. Tak například vychází-li se z termicky připraveného oxidu železitého, prodlužuje se doba reakce na několik hodin, přičemž dochází k degradaci výchozi kyseliny ethylendiaminotetraoctové. Reakční směs obsahuje větší množství vedlejšich látek. Výsledný produkt se stává pro fotografické účely nevhodný.Tyto nedostatky odstraňuje nový způsob připravy ethylendiaminotetraoctanu...

Způsob roztokové kopolymerace konjugovaných dienů s vinylaromatickými uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254630

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mačka Miroslav, Reiss Jiří, Petrů Vladimír, Sufčák Miloslav, Pleska Alexander, Hašková Věra, Čermák Jiří, Vyoral Leopold, Večerka František

MPK: C08F 236/10

Značky: kopolymerace, uhlovodíky, způsob, roztokové, dienů, konjugovaných, vinylaromatickými

Text:

...kopolymery, při současném přidavku komonomerů vznikají Statistické kopolymery. Polymerizace probihá vyšší rychlostinež V uhlovodících, což je příznivé pro prosazení reaktorů. Kopolymery jsou V methyl-terc.butyléteru rozpustné V celém rozsahu jejich složení, ale viskozita roztoků při polymeracije nižší než V aromatických uhlovodícich, což umožňuje připravovat i koncentrovanějši roztoky a tím současně zvýšit prosazení polymeračních reaktorů a...

Způsob přípravy vinylpyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253878

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pilz Josef, Velešovský František, Pschera Jiří, Kaisnerová Dana, Čermák Jiří, Šenkýřová Jarmila, Vala Jiří, Lichtenberg František, Kruliš Jan, Vraná Věra, Bartoš Pavel

MPK: C07D 213/24

Značky: přípravy, vinylpyridinů, způsob

Text:

...vody se recykluje do reakční směsi.Při dávkování 2-, popřípadě 4-(2-hydroxyetyl)pyridinu se postupuje tak, že se uvedená látka dávkuje s čistou vodou, popřípadě s vodou z předchozí operace, obsahující 2 až 3,5 g//100 g příslušného vinylpyridinu, popřípadě se dávkuje vodný roztok hydroxyetylpyridinů, který se nastřikuje do reaktoru najednou. AMnožství použitých hydroxidů alkalických kovů při jedné operaci lze snížit až na 10 z celkového...

Způsob odstraňování 2-naftolu jako nežádoucí nečistoty v 2-naftol-1-sulfonové kyselině

Načítavanie...

Číslo patentu: 237196

Dátum: 01.10.1987

Autori: Roman Jan, Kunčický Jiří, Mareš Slavomil, Čermák Jiří, Pilz Josef, Bartoš Pavel

MPK: C07C 143/48

Značky: odstraňování, nežádoucí, nečistoty, kyselině, 2-naftol-1-sulfonové, 2-naftolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování 2-naftolu z 2-naftol-1-sulfonové kyseliny popřípadě její soli tak, že se na vodný roztok surové 2-naftol-1-sulfonové kyseliny s obsahem 0,2 až 5 mol kyseliny sírové na 1 mol kyseliny působí formaldehydem za teploty 0 až 55 °C. Způsob získávání čisté 2-naftol-1-sulfonové kyseliny jako polotovaru pro přípravu 2-amino-1-naftalen-sulfonové kyseliny používané k výrobě organických barviv.

Způsob přípravy pevného ethylendiaminotetraoctanu železito amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 235285

Dátum: 01.10.1987

Autori: Drábek Josef, Salamon Miloslav, Kmoníčková Světla, Nechybová Věra, Čermák Jiří

MPK: C01G 49/00

Značky: ethylendiaminotetraoctanu, pevného, přípravy, železito, amonného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy pevného ethylendiaminotetraoctanu železito amonného reakcí železitých solí organických kyselin, hydroxidu železitého, popřípadě práškového železa s ethylendiaminotetraoctovou kyselinou nebo její amonnou solí ve vodném prostředí, vyznačený tím, že se u výsledné reakční směsi upraví hodnota pH na 1 až 6, s výhodou 2,5 až 4,5, potom se roztok po zfiltrování ochladí ke krystalisaci a po filtraci se koláč na filtru...

Způsob přípravy alfa-kysličníku železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 251746

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kmoníčková Světla, Suchánková Libuše, Čermák Jiří

MPK: C01G 49/06

Značky: přípravy, způsob, alfa-kysličníku, železitého

Text:

...úvahu přichťzejících syntéz neposkytují výsledný materiál ve stejné kvalitě, tj.co do fysikálních vlastností jako barva, distribuce částic a podobně, tak chemických vlastností, na příklad rozpustnost v kyselinách. Termické zpracování příslušných surovín poskytuje produkty určené pro aplikaci jako pigment, nehodí se však vzhledem k možnému znečištění dalšími prvky, jako surovina pro zpracování na organoželezité sloučeníny. Důvodem je i to, že...

Způsob výroby 2,5-dialkoxy-4-morfino-anilinů a jejich síranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251252

Dátum: 11.06.1987

Autori: Pilz Josef, Kabele Josef, Lakomý Jaroslav, Bartoš Pavel, Čermák Jiří

MPK: G03C 1/52

Značky: způsob, výroby, jejich, 2,5-dialkoxy-4-morfino-anilinů, síranu

Text:

...v případě jiných rozpuuštědel jako etanolu je nutné suspenzi před filtrací vychladit na nižší teploty, aby se snížily ztráty rozpustností a zvýšil výtěžek.Bylo zjištěno, že pokud se použije k přípravě síranových solí substituovaných anilinů množství kyseliny sírová ve stechiometrickém poměru odpovídajícímu normálnímu síranu nebo kyselému síranu, nevznikají soli jednotného složerĺ, ale směs síranu, kyselého síranu, dále s vyšším obsahom...

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238242

Dátum: 01.06.1987

Autori: Čermák Jiří, Sasín Miroslav

MPK: C07F 7/08

Značky: přípravy, estery, organokremičité, jejich, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Organokřemičité estery vzorce kde x=1 až 3, R=2-ethylhexyl. Způsob jejich přípravy se provede kohydrolýzou fenyltrichlorsilanu a dimetydichlorsilanu za přítomnosti xylenu a 2-etylhexanolu, získaný kohydrolyzát se neutralizuje a potom nechá reagovat s hydroxidem draselným za současného odebírání kondenzační vody.

Způsob karboxylace živých polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232679

Dátum: 15.12.1986

Autori: Seyček Otakar, Čermák Jiří, Stubenrauch Dieter, Gütz Reiner, Griehl Volker, Ballayer Winfried

MPK: C08F 8/00

Značky: polymerů, způsob, karboxylace, živých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob karboxylace živých polymerů s molární hmotností 1000 až 20 000 g/mol, připravených aniontovým polymeračním mechanismem roztokovou polymerací s koncentrací polymeru do 40 hmotnostních %, u něhož se rozprášení polymeru provádí tak, že se roztok živého polymeru o teplotě 253 až 298 K a tlaku 1,5 až 22 MPa rozpráší do reakčního prostoru, v němž se nachází plynné činidlo pod tlakem 0,1 až 2 MPa. Roztok polymeru může obsahovat jen nepolární,...

Způsob přípravy polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232651

Dátum: 15.12.1986

Autori: Čermák Jiří, Stubenrauch Dieter, Chupík Lubomír, Pleska Alexandr, Sufčák Miloslav, Seyček Otakar

MPK: C08F 293/00

Značky: skupinami, přípravy, způsob, polymerů, koncovými, funkčními, reaktivními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami působením funkcionalizačního činidla na živý polymer, připravený aniontovou polymerací v přítomnosti organoalkalokovových sloučenin nebo alkalického kovu jako iniciátoru polymerace. Funkcionalizace se provádí za současného hnětení směsi při teplotě -30 až +80 °C po dobu nejméně 5 s. Pracuje se zejména za tlaku 0,1 až 4,0 MPa a na směs se působí minimálně energií...

Způsob výroby organokřemičitých esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235646

Dátum: 15.11.1986

Autori: Čermák Jiří, Zadák Zdeněk, Sasín Miroslav

MPK: C07F 7/04

Značky: způsob, organokřemičitých, esterů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby organokřemičitých esterů s obsahem vazeb -SiSi- a -SiH esterifikací halogensilanů odpovídajícími alkoholy tak, že se směs organochlorsilanů z přímé syntézy metylchlorsilanů o teplotě varu 90 až 210 °C esterifikuje 2-etylhexanolem při teplotě 60 až 130 °C, získaná esterifikační směs se dále zahřívá na teplotu 100 až 1300 Celsia, poté se k ní připustí voda v množství až 20 % vztaženo na původní směs orga-nochlorsilanů, načež se...

Způsob přípravy lithiové disperse

Načítavanie...

Číslo patentu: 231008

Dátum: 15.06.1986

Autori: Čermák Jiří, Seyček Otakar, Chupík Lubomír, Novotný Miloslav, Sufčák Milan, Pleska Alexandr

MPK: C08F 4/00, C01D 15/00

Značky: lithiové, disperse, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy lithiové disperze mechanickou dispergací lithia v uhlovodíkovém médiu při teplotě nad bodem tání lithia a z následujícím ochlazením vzniklé disperze, vyznačený tím, že se dispergace provádí v přítomnosti 0,2 až 5 hmotnostních dílů kapalného telechelického polydienu, s výhodou polybutadienu, se střední molekulovou hmotností 1000 až 3000, obsahujícího v molekule hydroxylové nebo karboxylové skupiny.

Zařízení k uložení kolimátorového zaměřovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 231329

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novotný Bohuslav, Čermák Jiří

MPK: F41G 11/00

Značky: zařízení, uložení, zaměřovače, kolimátorového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonaleného uložení kolimátorového zaměřovače, zejména pro ruční zbraně. Uložení je vyznačeno tím, že kolimátor je uložen ve výstelce v držáku umístěném v chránítku pevně spojeném se zbraní, přičemž držák je v chránítku uložen na stranovém šroubu a osa výškového šroubu leží v rovinách k sobě kolmých, poloha stranového šroubu je zajištěna západkou a příslušným zářezem v točítku, poloha výškového šroubu je zajištěna druhou...

Šnekový reaktor pro přípravu polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231602

Dátum: 01.05.1986

Autori: Čermák Jiří, Pleska Alexandr, Hájek Jaroslav A Soukeník Vladimír, Stubenrauch Dieter, Šrámek Karel

MPK: C08F 293/00

Značky: šnekový, polymerů, reaktivními, skupinami, přípravu, koncovými, reaktor, funkčními

Zhrnutie / Anotácia:

Šnekový reaktor pro přípravu polymerů s reaktivními koncovými. funkčními skupinami reakcí funkcionalizačního činidla s živým polymerem. Reaktor se skládá ze šneku obklopeného pláštěm. Na jedné stra-ně šneku je rozváděcí kotouč pro přívod kapalného živého polymeru a funkcionalizačního činidla a na druhé straně je tryska s vytlačovacím ventilem, kterou se v reaktoru udržuje potřebný protitlak. K funkcionalizaci, spojené se vznikem gelu dochází...

Způsob přípravy polymerů s koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 226129

Dátum: 15.04.1986

Autori: Anton Elizabeth, Stubenrauch Dieter, Pleska Alexander, Čermák Jiří, Griegl Volker

Značky: skupinami, polymerů, koncovými, způsob, funkčními, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy polymeru s koncovými funkčními skupinami funkcionalizací živých polymerů, získaných aniontovou polymerací konjugovaných dienů a/nebo vinylaromatických sloučenin v přítomnosti organolithných iniciátorů pomocí elektrofilních funkcionalizačních činidel. Podstatou vynálezu je, že se stupeň funkcionalizace zvýší, proběhne-li funkcionalizace v přítomnosti N,N´-dimethylanilinu. Molární poměr dimethylanilinu k...

Způsob přípravy monomerních aduktů lithia na konjugované dieny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229066

Dátum: 15.04.1986

Autori: Seyček Otakar, Antonová Elisabeth, Čermák Jiří, Sufčák Miloslav, Stubenrauch Dieter, Chupík Lubomír, Pleska Alexander, Schulz Peter

MPK: C08F 4/48

Značky: monomerních, způsob, aduktů, dieny, konjugované, přípravy, lithia

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aduktů dvou atomů lithia na jednu molekulu konjugováného dienu reakcí lithia s dienem v prostředí alifatického éteru v přítomnosti polycyklické aromatické sloučeniny, při kterém se k reakční směsi složené z lithia, polycyklické aromatické sloučeniny a alifatického éteru přidává dien postupně, rychlostí maximálně 0,2 mol/h na 1000 g alifatického éteru.

Způsob přípravy bifunkčních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229059

Dátum: 15.04.1986

Autori: Griehl Volker, Seyček Otakar, Čermák Jiří, Sufčák Miloslav, Pleska Alexander, Stubenrauch Dieter, Anton Elisabeth

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: polymerů, bifunkčních, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy bifunkčních polymerů aniontovou polymerací dilithiových iniciátorů v nepolárních rozpouštědlech. Jako iniciátory se použijí dilithiové adukty konjugovaných dienů připravené a rozpuštěné ve směsi methylterc.butyléteru s tetrahydrofuranem. Pomocí těchto roztoků iniciátorů je možná homogenní polymerace uhlovodíků bez přerušování řetězce štěpením éteru, čímž se dají výhodně připravovat polymery s funkční skupinou na...

Synergická směs pro stabilizaci tekutých elastomerů proti termooxidačnímu stárnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229058

Dátum: 15.04.1986

Autori: Chupík Lubomír, Sufčák Milan, Seyček Otakar, Čermák Jiří

MPK: C08F 136/06, C09K 15/08, C08L 9/00...

Značky: termooxidačnímu, stárnutí, stabilizaci, tekutých, směs, proti, synergická, elastomerů

Zhrnutie / Anotácia:

Synergická směs antioxidantů pro stabilizaci tekutých polymerů dienů s molekulární hmotností 500 až 10 000 proti termooxidačnímu stárnutí, vyznačený tím, že se skládá z aralalkylfenylfosfitu a z 2,6-di-terc.butyl-4-metylfenolu, přičemž poměr aralkylfenylfosfitu a 2,6-di-terc.butyl-4-metylfenolu je 3:1 až 1:3.

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228443

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čermák Jiří, Sasín Miroslav

Značky: způsob, jejich, estery, organokremičité, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Orgenokřemičité estery obecného vzorce I, kde nebo a je stejné nebo různé, R1 až R4 jsou stejné nebo různé a značí alkyl s 8 až 14 atomy uhlíku, X značí 1 až 3 a y 1 až 5.

Způsob přípravy předpolymerů s koncovými hydroxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229003

Dátum: 15.03.1986

Autori: Farka Pavel, Ballayer Winfried, Anton Elisabeth, Sufčák Miloslav, Schulz Hans-peter, Čermák Jiří

MPK: C08F 293/00

Značky: přípravy, hydroxylovými, předpolymerů, koncovými, skupinami, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy předpolymerů s koncovými hydroxylovými skupinami reakcí roztoku aniontově připravených "živých" polymerů s elektrofilním kapalným činidlem s následujícím okyselením, vyznačující se tím, že se obě složky mísí v molárním poměru elektrofilního činidla k alkalickému kovu v "živém" polymeru v rozmezí 2:1 až 20:1, s výhodou 2:1 až 10:1 a reagují za rotace ve filmu, přičemž po zreagování se rotace ukončí za současného rozprášení...

N-(alkoxysilylmethyl)arylsulfonamidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223439

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čermák Jiří, Horáček Josef

Značky: n-(alkoxysilylmethyl)arylsulfonamidy, způsob, jejich, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

N-(alkoxysilylmethyl)arylsulfonamidy a způsob jejich přípravy reakcí alkalické soli arylsulfonamidů s halogenmethylalkoxysilanem v prostředí N,N`-dimethylformamidu při teplotě 120 až 150 °C a izolací surového produktu vakuovou rektifikací. Nové silikonové sloučeniny na bázi alkyl-, aryl- nebo alkylarylsiloxanů pro použití v oboru plastických a nátěrových hmot.

Způsob izolace polymerů dienů s reaktivními funkčními skupinami v řetězci

Načítavanie...

Číslo patentu: 223264

Dátum: 15.03.1986

Autori: Seyček Otakar, Čermák Jiří, Pleska Alexander, Chupík Lubomír, Sufčák Miloslav, Plaschil Edgar

Značky: řetězci, skupinami, izolace, reaktivními, způsob, polymerů, funkčními, dienů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob izolace polymerů s reaktivními funkčními skupinami v řetězci, připravených aniontovou polymerací v přítomnosti organoalkylových sloučenin nebo alkalického kovu, rozkladem gelu polymeru získaného funkcionalizací živého roztoku polymeru. Rozklad gelu polymeru se provádí přídavkem reakčního činidla za současného hnětení reakční směsi při teplotě -30 až +80 stupňů Celsia po dobu nejméně 5 sekund. Pracuje se zejména za tlaku 0,1...

Způsob roztokové polymerizace konjungovaných dienů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223252

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mikeš František Csc, Seyček Otakar, Čermák Jiří, Griehl Volker, Chupík Lubomír, Pleska Alexandr, Sufčák Miloslav Csc, Maroušek Vladimír

Značky: polymerizace, dienů, konjungovaných, roztokové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob polymerizace konjugovaných dienů účinkem organolithných iniciátorů v prostředí methylterc.butyléteru. Použití methylterc.butyléteru jako mírně solvatujícího rozpouštědla má za následek, že obsah 1,4- struktur v takto připraveném polydienu neklesá při polymerizační teplotě 20 až 50 °C pod 50 %. Iniciátor polymerizace s jednou nebo dvěma aktivními C-Li vazbami se dávkuje jako roztok v methylterc.butyléteru nebo vzniklé přímo v...

Způsob přípravy organokřemičitých esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226983

Dátum: 01.01.1986

Autori: Sasín Miroslav, Čermák Jiří

Značky: organokřemičitých, způsob, přípravy, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy organokřemičitých esterů teoretického vzorce I kde R1 až R5 značí alkylskupinu s 8 až 16 atomy uhlíku a z a y mají hodnotu 0,1 až 10, přičemž z má hodnotu 0 až 3, reakcí fenyltrichlorsilanu vzorce II C6H5SiCl3 (II) a jednomocnými alkoholy s počtem atomů uhlíku 8 až 16 a dále etylenglykolem, polyetylenglykolethery, propylenglykolem nebo polypropylenglykolethery nebo jejich směsí vyznačený tím, že se fenyltrichlorsilan reaguje s...

Způsob výroby 2,5-dialkoxy-4-chlor-nitrobenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229193

Dátum: 01.01.1986

Autori: Čermák Jiří, Pilz Josef, Bartoš Pavel, Kubias Jiří

MPK: C07C 79/35

Značky: způsob, 2,5-dialkoxy-4-chlor-nitrobenzenů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 2,5-dialkoxy-4-chlor-nitrobenzenů obecného vzorce-I, kde R: je alkyl, s 1 až 5 atomy uhlíku, vyznačený tím, že na 2,5-dialkoxy-chlorbenzeny obecného vzorce II, kde R má výše uvedený význam, se působí vodným roztokem kyseliny dusičné o koncentraci 36 až 50 % hm. v množství 2 až 5 mol kyseliny dusičné na mol 2,5-dialkoxy-chlorbenzenu za teploty 30 až 70 °C, ze získaného produktu nitrace se separuje surový...

Způsob přípravy dialkoxychlorbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229183

Dátum: 01.01.1986

Autori: Čermák Jiří, Pilz Josef, Bartoš Pavel

MPK: C07C 43/225

Značky: způsob, přípravy, dialkoxychlorbenzenů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy dialkoxychlorbenzenů obecného vzorce I. kde R alkyl s 1 až 5 atomy uhlíku chlorací 1,4-dialkoxybenzenu obecného vzorce II. kde R má výše uvedený význam sulfurylchloridem, vyznačený tím, že se chlorace provádí v prostředí organického rozpouštědla jako je benzen, toluen, xylen, tetrachlormetan nebo perchloretylen v přítomnosti chloridu sirného jako katalyzátoru. Použitého v množství 0,3 až 2 % hm. počítáno na množství použitého...

Způsob izolace p-nitrofenetolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224547

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čermák Jiří, Horáček Josef, Černý Otakar

Značky: p-nitrofenetolu, způsob, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace p-nitrofenetolu z reakční směsi po etoxylaci p-nitrochlorbenzenu etanolem v roztoku hydroxidu sodného nebo draselného krystalizací z etanolu, vyznačený tím, že se krystalizace provede porušením rovnováhy ternární směsi p-nitro-chlorbenzen, p-nitro-fenetol a etanol při teplotě vyšší než 30 °C ochlazením, popřípadě po předchozí separaci anorganických látek, na teplotu 20 až -20 °C, načež se vyloučený produkt izoluje, promyje...

Víceúčelové zařízení pro zpracování suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220226

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mudroch Jaroslav, Drábek Josef, Bačovský Vlastimil, Kmoníčková Světla, Čermák Jiří

Značky: zpracování, zařízení, suspenzí, víceučelové

Zhrnutie / Anotácia:

Víceúčelové zařízení pro zpracování suspenzí oddělováním pevné fáze od kapalné na principu sedimentace a filtrace a upravením získaného pevného podílu do transportovatelné formy je podle vynálezu tvořeno nádobou opatřenou filtrační přepážkou, přívodem a odvodem suspenze, mechanickým či pneumatickým míchadlem, odvzdušněním, přepadem, přívodem vody a odvodem jednak filtrátu, jednak roztoku, vzniklého případným rozpouštěním filtračního koláče....

Způsob výroby 1,4-dibutoxybenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227777

Dátum: 01.11.1985

Autori: Pilz Josef, Horák Milan, Čermák Jiří

Značky: 1,4-dibutoxybenzenu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1,4-dibutoxybenzenu tak, že se působí na hydrochinon rozpušťěný ve vodném roztoku o koncentraci 3 až 5 mol/l hydroxidu alkalického kovu pod atmosférou inertního plynu p-toluensulfonanem butylnatým za teploty 6 až 120( C, přičemž reagující komponenty jsou v poměru 2 až 3,4 mol hydroxidu alkalického kovu a 1,8 až 2,6 mol p-toluensulfonanu butylnatého na 1 mol hydrochinonu, ze získaného produktu po reakci se separuje...