Čermák Ján

Zařízení pro přívod tekutiny do fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260585

Dátum: 15.12.1998

Autori: Selucký Konstantin, Čermák Ján, Punčochář Miroslav, Slezák Jiří, Drahoš Jiří

MPK: B01J 8/44

Značky: vrstvy, tekutiny, přívod, zařízení, fluidní

Text:

...je možnost snadného zapojení řídicího počítače v uzsvřené regulační smyčce.Princíp řešení je znázorněn na obrázcích 1 a 2.Obr. 1 ilustračné znázorňuje vztah mezi kvalitou fluidace a velikostí poměrub mi . fluidační tekutiny s umí prohová rychlost fluidące. Na obrázku jsou vyznačeny tři charakteristlcké oblasti stavu fluidace E oblast kanúlkování vrstvy, 5 oblast částečně fluidace sQ oblast kompletní fluidece. Z obrázku vyplývá...

Způsob výroby 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 260465

Dátum: 15.12.1998

Autori: Heyberger Aleš, Veselý Václav, Šenkýřová Jarmila, Čermák Ján

MPK: C07C 69/653

Značky: 2-hydroxyetoxyetylesteru, kyseliny, metakrylové, výroby, způsob

Text:

...způsob prípravy 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové podle vynálezu následující příklady, které jej ale nijak neomezují.Do dvoulitrové skleněné trovjhrdlé banky opatřené turbinovýrn míchadlem se předloží 500 g dietylénglykolu a 400 g metylmetkrylátu, ínhibovaného 100 p.pn 1 hydrochinonu, katalyzátor 4 N roztok metanolátu sodného a přidá se 500 ml hexanu. Reakční směs se za stáleho míchání uvede k varu. Teplota varu se řídí...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové a etylendiglykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269926

Dátum: 14.05.1990

Autori: Heyberger Aleš, Procházka Jaroslav, Veselý Václav, Rylek Milan, Čermák Ján

MPK: C07C 69/54

Značky: 2-hydroxyetoxyetylesteru, způsob, kyseliny, kontinuálního, dělení, metakrylové, etylendiglykolu

Text:

...spojí s původním vodným roztokem monoesteru I a etylendiglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtokú původního vodného roztoku a organického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou 121,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110.Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetoxyetylesteru...

Způsob výroby vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268883

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák Ján, Kvíčalová Magdalena, Chvalovský Václav

MPK: C08F 236/20

Značky: uhlovodíku, vysoce, výroby, cyklických, způsob, nenasycených

Text:

...cykliokém eteru,zvláště s výhodou v surové směsi produktů.Je možné použít vsádkového nebo průtočného uspořádání, s výhodou míchaněho ízotermního reaktoru probublávaného zbytkovou pyrolýzní C 3 frakcí.Přípravu vysoce nenasycených cyklíckých uhlovodíků sumárního vzorce (C 3 Hh)n, kde 5 Je 3 až 10, katalyzovanou koolígomerací propadíenu a propinu obaažených vezbytkové pyrolýzní C 3 frakci lze uskutečnít za tlaku 051 až 20 MPa,s výhodou za...

Způsob výroby 1,1-dichlor-4-metyl-1,3-pentadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267890

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čermák Ján, Šilhavý Přemysl, Hájek Milan, Novák Miroslav

MPK: C07C 21/19, C07C 17/34

Značky: způsob, 1,1-dichlor-4-metyl-1,3-pentadienu, výroby

Text:

...nebo přidáním katalytického množství koncentrované kyseliny chlorovodíkové do reakční směsi, což se projevi zkrácenim reakční doby.Dehydrochloraćní reakci lze provádět bez rozpouštědla, to však vyžaduje vyšších reakćních teplot kolem 150 až 170 °C, je proto výhodnější použití vhodného rozpouštědla, jako je napr. kyselina octová nebo kyselina mravenčí. V jejich prítomnosti probíhá dehydrochlorační reakce snadněji i při nižších teplotách...

Způsob sušení vyšších hydrátů uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 266617

Dátum: 12.01.1990

Autori: Veselý Václav, Erdös Emerich, Čermák Ján, Hartman Miloslav, Mocek Karel, Wald Jiří, Lippert Erich

MPK: C01D 7/32

Značky: sodného, hydrátu, sušení, způsob, uhličitanu, vyšších

Text:

...a následnou rafinací na kalcinovanou sadu. Pro účely odsiřování spalín je kalcinovaná soda málo účinná a hydrogen uhličitan sodný na druhé straně příliš drahý.Urěitou nevýhodou způsobu přípravy aktivního uhličitanu sodného z dekahydrátu uhličitanu sodného je nízká intenzita procesu sušení, zejména při odstraňovaní krystalické vody z tuhé fáze, v níž molární poměr vcdauhličitan sodný nepřesahuje 5.Výše uvedené nevýhody odstraňuje postup...

Způsob výroby esterů kyseliny skořicové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266159

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šilhavý Přemysl, Hájek Milan, Čermák Ján

MPK: C07C 57/44, C07C 69/618

Značky: skořicové, výroby, esterů, kyseliny, způsob

Text:

...Reakční směs se zbaví kyseliny octové odpařenim za sníženého tlakua po přidání 55,3 g (1,2 mol) etanolu a 60 ml benzenu se zahřivá 1 h k varu za současného odstraňovánĺ vody ve formě azeotropu. Po ochlazenĺ se reakční směs promyje vodou, neutra~ lizuje roztokem kyselého uhličitanu sodného a vysuší síranem hořečnatym. Destilacĺ za sníženého tlaku se získá 49,0 g etylesteru kyseliny skořicové o t.v. 136 DC/1,47 kPaoctové, )1,8 g (0,12 mol)...

Způsob čištění odpadních vod pocházejících z exkrementů z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266153

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Brož Zdeněk, Nečesaný František, Červenka Jan, Čermák Ján

MPK: C02F 1/28

Značky: hospodářských, velkochovu, pocházejících, exkrementů, odpadních, čištění, způsob, zvířat

Text:

...vápenatým oddělí na základě jejich rozdílných fyzikálních vlastností.V tomto stupni čištění dochází k odstranění disperzí převážně hydrofohního charakteru 3 zbytků mikroorganismů vzniklých v průběhu předcházejících pochodů.Nezkcagulovaná podily, převážně koloidní disperze hydrofilniho charakteru se podle vynálezu mohou v dalším stupni čištění odstranit přídavkem dvouvrstvých nebo třívrstvých jílů například typu bentonitu, kaolinu,...

Způsob čištění odpadních vod z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266152

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Brož Zdeněk, Čermák Ján, Červenka Jan, Nečesaný František

MPK: C02F 1/28

Značky: odpadních, hospodářských, velkochovu, zvířat, způsob, čištění

Text:

...částicích a tvořících se aglomeračních komplexech, což se projeví v radíkálním snížení chemické spotŕeby kyslíku vyčištěných vod. Charakteristické pro suspenzi používaného jemné dispergovaného uhlíku je velikost jeho částic od l nm do 200 nm se schopností shlukovat se do větších aglomerátů za současného vytváření sekundární porézní struktury. V důsledku velkého aktivního povrchu a prítomnosti mikro i makroporéxní struktury v rozmezí...

Způsob kontinuálního dělení 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové a glykolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265977

Dátum: 14.11.1989

Autori: Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš Ing .csc., Veselý Václav, Čermák Ján

MPK: B01D 12/00

Značky: způsob, glykolů, 2-hydroxyetylesteru, kyseliny, metakrylové, dělení, kontinuálního

Text:

...s původním vodným roztokem monoesteru I a etylenglykolu, který se má podrobit dělení. Přitom poměr objemových průtoků původního vodného roztoku a crganického rozpouštědla je 11 až 14, s výhodou ll,5, poměr objemových průtoků vody a extraktu je 17 až 114, s výhodou 110, Způsob podle předloženého vynálezu umožňuje dosáhnout při dostatečně účinném protiproudém styku fází vysoké čistoty konečného produktu, 2-hydroxyetylesteru kyseliny...

Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu vyrobeného metanovou fermentací převážně z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265603

Dátum: 14.11.1989

Autori: Brož Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik, Čermák Ján, Červenka Jan

MPK: B01D 53/34

Značky: exkrementů, vyrobeného, zvířat, sirovodíku, bioplynu, užitkových, fermentaci, odstraňování, způsob, metanovou, převážně

Text:

...Počet cyklu použití čistící hmoty v procesu je omezen tím, že se granule čistící hmoty obalí uvolněnou sírou, která dále znemožní sorpci sirovodíku.Takto znehodnocenou čistící hmotu je třeba nahradit čerstvou čistící hmotou. Znehodnocená čistící hmota se deponuje na skládce. Moderní zařízení na provedení odsiřování bioplynu pomocí čistící hmoty pracují kontinuálně. Do bioplynu se dávkuje malé množství vzduchu a směs protéká zdola nahoru...

Zapojení přijímače časového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263908

Dátum: 12.05.1989

Autori: Čermák Ján, Žejglic Vladimír, Buzek Ota, Laňka Zdeněk, Jelínek Miroslav, Vilam Jaromír

MPK: G04G 7/02

Značky: časového, zapojení, prijímače, signálu

Text:

...přináší při poměrně jednoduchosti přípustné zpoždění hodin až o 0,5 sekundy, aníž by bylo narušeno následné zavěšení na rádíový signál. Kromě toho obsahuje převodník na logicky signál potřebný k řízení hlavních hodin a sice převodník z napětí na střídu impulsů, který sevyznačuje jednak rozsahem linearity, jednak tím, že bez rádíoveho signálu poskytuje výstupní signál stejný, jak při zavěšeuní hodin. Tím je v případě ztráty rádiového...

Způsob řízení vsádkové fluidní sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262850

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čermák Ján, Doležel Zdeněk, Selucký Konstantin, Starý František, Drahoš Jiří, Veselý Václav, Valenta Jaroslav, Šindelář Václav

MPK: F26B 17/14

Značky: způsob, vsádkové, řízení, sušárny, fluidní

Text:

...l. do 2.období sušení se provádí pomocí teploty fluidní vrstvy, resp. pomocí teplotní diference mezi teplotou sušiciho vzduchu pod roštem a teplotou ve fluidní vrstvě. Jestliže se tato diference sníží pod stanovenou mez, odchylka má monotonní trend, pak sušení přašlo do 2.období. sušení je řízeno kinetickým dějem závislým především na vlastnostech materiálu jako je velikost, porosita, kritické vlhkost spod. Ze stavových veličín se pak...

Zařízení pro měření objemového podílu fází diaperze dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262719

Dátum: 14.03.1989

Autori: Havlín Vladimír, Kiefmann Josef, Heyberger Aleš, Pavlík Oldřich, Pekárek Oldřich, Sovová Helena, Havlíček Antonín, Procházka Jaroslav, Čermák Ján, Jaňour Miloš

MPK: G01N 29/02

Značky: podílu, objemového, zařízení, fázi, diaperze, kapalin, měření

Text:

...vetupem signálu přijímače ultrazvuková sondy do řídící a vyhodnocovací jednotky. Výstup druhého inicíalizačního signálu řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysílačem cely pro měření rychlosti ultrazvuku v lehčí fazi a přijímač této cely je spojen se vstupem signálu přijímače těto cely do řídící a vyhodnocovaci jednotky. Výstup třetího inícializačního signálu z řídící a vyhodnocovací jednotky je spojen s vysilačemcely pro měření...

Zařízení pro uložení pracovní plošiny vibračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261608

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čermák Ján, Sedláček František, Rameš Bohdan

MPK: B06B 3/00

Značky: zařízení, vibračního, pracovní, plošiny, uložení

Text:

...stupněm volnosti. To je důležité pro vyvození přesně definovaných reakcí na upnulé břemeno, bez rázů ve směru kolméííi ke směru kmitaveho pohybu, které by jinak byly vyvozeny střídavým smyslem reakcí v uložení, způsobenýclí klopným momentom upizutého břemene s těžíštěm nad horní plochou pracovní plošiny. Zatímco u známeho uložení tyto razy tlumí hydrodynamicky nebo hydrostaticky udržovaný íilm oleje, uložení podle vynálezu tyto rázy...

Způsob kontinuální rafinace surového vosku z cukrové třtiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261376

Dátum: 10.02.1989

Autori: Procházka Jaroslav, Caňete Rafael Ernesto, Heyberger Aleš, Garcia Alberto De Jesus Garcia, Čermák Ján, Taupier Louis Orlando Galvez

MPK: C13D 1/02

Značky: kontinuální, způsob, rafinace, vosků, třtiny, surového, cukrové

Text:

...Vsádkové způso-.by vedou k rychlému růstu objemu zařízení při růstu objemu vý roby a vyžadují značnou spotřebu lidské prace. Jednorázový kontakt rozpouštědla a surového vosku při odstraňovaní pryskyřice,který se u nich předpokládá, vede k velké spotŕebě rozpouštědlaa nizké výtěžnosti tvrdého vosku, opakovaný kontakt s čerstvýmrozpouštědlem zvyšuje spotřebu rozpouštědla a snižuje měrný ob-y jemový výkon zařízení. Dříve navržený kontinuální...

Způsob kontinuální rafinace surového tvrdého vosku z cukrové třtiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260922

Dátum: 12.01.1989

Autori: Luis Orlando, Heyberger Aleš, Alberto De Jesus, Procházka Jaroslav, Rafael Ernesto, Čermák Ján

MPK: C11B 3/02

Značky: způsob, vosků, kontinuální, tvrdého, třtiny, cukrové, rafinace, surového

Text:

...V případě, že rozpcuštědlo má menší hustotu, než surový tvrdý vosk, proudí vzhůru a kapky vosku jím klesají dolů. V případě rozpouštědla s větší hustotou je tomu naopak. Rozpouštědlo nasycené tvrdým voskem se regeneruje destilací. Destilací se odstraní rovněž zbytky rozpouštědla zadržené v pryskyřicích. Jako rozpouštědla lze 5 výhodou použít zejména etanolu a isopropanolu, dále n-propanolu, butanolů, acetonu, ťurfuralu, jejich směsi,...

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 260603

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šenkýřová Jarmila, Veselý Václav, Heyberger Aleš, Rylek Milan, Čermák Ján

MPK: C07C 69/653

Značky: metakrylové, 2-hydroxyetylesteru, kyseliny, způsob, výroby

Text:

...prestupu hmoty mezi fázemi a nebyla jím ovlivňonvána rychlost děje, je třeba zajistit intenzívní míchání směsi a užívat priměreněho množství rozpo-uštědla.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje norvý způsob výroby výužívající výhod azeotropického -oddestilováni reakčního produktu z reakční směsi. Tento způsob prípravy HEMY byl experimentálně ověrenvlaboratorním merítku a prokazalo se, že lze konverzi reakčních komponent Zvýšit...

Způsob denitrifikace pitných, podzemních, povrchových, užitkových a odpadních vod imobilizovanými buněčnými agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259972

Dátum: 15.11.1988

Autori: Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Havlín Vladimír, Čižinská Simona, Čermák Ján, Vojtíšek Vladimír, Maixner Jiří, Barta Jiří, Matějů Vít

MPK: C12N 11/08

Značky: způsob, pitných, povrchových, agregáty, podzemních, buněčnými, odpadních, užitkových, imobilizovanými, denitrifikace

Text:

...ošetření částic) se zatím nesetkaly s úspěchem. 1Ve snaze po odstranění tohoto technologického limitu výroby a využití buněčných biokatalyzátorů V různých průmyslových odvětvích byla vypracovánapodstatně zjednodušená a do značné míry univerzální technologie výroby různých imobilizovaných prokaryontních a eukaryontních buněk, jejichž částice obsahují různé enzymy resp. celé sekvence enzymově katalyzovaných metabolických drah a jsou...

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258552

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Kvíčalová Magdalena, Čermák Ján

MPK: C08F 238/00, C08F 236/20

Značky: nenasycených, výroby, uhlovodíku, oligomerních, vysoce, způsob

Text:

...nebo jeden bidentátní a jeden monodentátní ligand, přičemž ligandy jsou nenasycené uhlovodíky nebo alkyl či arylfosfiny nebo alkyl či arylfosfity nebo veškeré vzájemné kombinace těchto liqandů, neho je možné použít dvouslož~ kový katalytický systém, jehož jednou složkou je komplex niklu V nulovém oxidačnim stupni s uhlovodíkovými ligandy a druhou složkou organický alkyl či arylfosfin nebo alkyl či aryl 3 258552fosfit nebo je možné použít...

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258551

Dátum: 16.08.1988

Autori: Čermák Ján, Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: C08F 236/20, C08F 238/00

Značky: způsob, oligomerních, vysoce, nenasycených, výroby, uhlovodíku, cyklických

Text:

...reakční nádoby bylo v atmosféře dusíku naváženo 3,8 g tetrakis(trifenylfosfin)niklu a poté bylo ve vakuu řádově 102 Pa postupně přidestilováno 200 ml suchého toluenu, 14,4 g propadienu a 7,2 g propinu. Reakční nádoba byla uzavřena a poté umístěns do termostatu vyhřátého na 70 °C, kde byla ponechána za míchání magnetickým michadlem 22 h. Po oddestilování toluenu bylo získáno 21,2 g směsi produktů obsahující 17 uhlovodíků sumárního vzorce(c 3...

Způsob výroby halogenovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257965

Dátum: 15.07.1988

Autori: Šilhavý Přemysl, Čermák Ján, Hájek Milan, Novák Miroslav

MPK: B01J 23/72, C07B 39/00

Značky: sloučenin, způsob, výroby, halogenovaných, organických

Text:

...o t.v. 20 °C s výtěžř kem produktu 91,1 Q. Výtěžky žadaných produktů jsou pravidla velmi vysoké a dosahuji většinou hodnot 85 až 97 S při vysokých konverzích (až 100 3).Adični reakce podle vynálezu probihají snadno í v případě málo reaktivních halogenovaných sloučenin jako jsou freony, např. 1,1,1-trichlortrifluoretan reaguje snadno za mírných podmínek při 80 až 90 °C s vysokou selektivitou přesahujioí 90 S. Vysoká selektivita reakcí...

Způsob násypu částic katalyzátoru a násypné zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257561

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novosad Jan, Lachmostov Viktor, Čermák Ján, Matros Jurij, Šmíd Jiří, Klenov Oleg, -

MPK: B01J 4/02

Značky: částic, násypné, násypů, způsobu, zařízení, způsob, katalyzátoru, provádění

Text:

...stejný a rovnoměrný, což zajišťuje při zdvihu násypného zařízení vytvoření homogenní struktury, tj. rovnoměrnou mezerovitost celého objemu vrstvy katalyzátoru. zvolená tlouščka stěn komor násypného zařízení,0,B až 1,5 mm,nijak neovlivñuje mezerovitost vrstvy v místě styku dvou komor pro vyjmutí násypného zařízení.Na obr. 1 je schéma reaktoru l s násypným zařízením 3, instalovaným na opěrnou mříž g.Na obr. 2 jsou uvedeny výsledky provozu...

Zařízení pro provádění absorpce a chemické nebo biochemické reakce v systému nízkotlaký plyn-kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 254878

Dátum: 15.02.1988

Autori: Urbánek Bedřich, Čermák Ján, Kaštánek František, Kratochvíl Jan

MPK: B01J 19/00, B01D 53/18

Značky: nízkotlaký, reakce, systému, plyn-kapalina, biochemické, provádění, chemické, zařízení, absorpce

Text:

...sekci vlnité trubky nebo poslednímu úseku seriově zapojených trubek.Výstupní element 3 je současně rozdělovačem fází po reakci. odvod plynu Ě může býtvýhodně napojen na sání łâ Venturiho trubice lg (obr. 4). Nutný podtlak pro sání plynuje tvořen nuceným tlačením proteklé kapaliny do Venturiho trubice. Kapalina se obvykle čerpá ze zásobníku lg, umístěného mezi výstupním elementem A a čerpadlem lg. Výstup z difuscrull Venturiho trubice łi...

Způsob zpracování kejdy z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 254717

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brož Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik, Čermák Ján, Červenka Jan

MPK: C02F 11/00, C02F 1/04

Značky: užitkových, kejdy, exkrementů, zpracování, způsob, zvířat

Text:

...se ochladí a vystupuje z procesu odčpavkování. Je možne i jiné uspořádání, kdy se vodní pára do rektifikační kolony vyrábí z jiné vody a odpadní voda se odvádí ze spodku kolony, aniž by stékala do vařaku.Odpadní voda ve vypuzovací koloně a vařáku je při teplote asi 100 OC a může se při této teplotě sterilizovat. Dobu zdržení odpadní vody ve vařáku lze upravit podle průtoku odpadní vody vařákem a podle požadavku hygienika na dobu potřebnou ke...

Způsob výroby kyseliny 2,4,4,4-tetrachlormáselné

Načítavanie...

Číslo patentu: 254629

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šilhavý Přemysl, Novák Miroslav, Čermák Ján, Hájek Milan

MPK: C07C 53/19

Značky: výroby, kyseliny, 2,4,4,4-tetrachlormáselné, způsob

Text:

...povahy katalyzátoru nebo v případě jeho žádoucího odstranění 2 reakční směsi je vhodné katalytické množství kyseliny, činící zpravidla 1 váh. na vychczí ester, neutralizovat. vhodnými neutralizačními činidly jsou např. uhličitany alkalických kovů jako je Na 2 C 03, KHC 03, NaHC 03, CaC 03 nebo Cao ap. Zvláště výhodné pro průmyslové provedení katalýzy transesterifikační reakce je použití kyselého iontoměniče, který lze snadno oddělit filtrací...

Zařízení pro extrakci kaprolaktamu trichloretylenem a reextrakci vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236191

Dátum: 01.12.1987

Autori: Černý Miloslav, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Čermák Ján

MPK: B01D 11/04

Značky: extrakci, trichloretylenem, kaprolaktamu, zařízení, vodou, reextrakci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro extrakci kaprolaktamu trichloretylenem a reextrakci vodou, které sestává ze dvou kolon s vibrujícími patry kolony I pro extrakci laktamového oleje a kolony II pro reextrakci kaprolaktamu do vody. Patra kolon mají kruhové otvory pro průchod rozptylované fáze a průchody pro spojitou fázi. Každa z kolon sestává ze svislého válce - vlastní kolony - opatřeného na horním a dolním konci svislými válcovými usazováky. Zařizení umožňuje...

Způsob kontinuální rafinace 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253633

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čermák Ján, Veselý Václav, Havlín Vladimír, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš

MPK: C07C 69/54

Značky: 2-hydroxyetylesteru, způsob, kyseliny, rafinace, kontinuální, metakrylové

Text:

...zředěný vodou v hmotnostnim poměru 12 přívádí kontinuálním způsobem do těsného protiproudého styku s vodou nemísitelnym organíokym rozpouštědlem typu alkanů s teplotou varu 40 až l 20 °C, tím, že se vodná fáze rozptyluje v kapky do organického rozpouštědla za pomoci vibračniho pohybu. Iřítom kapky vodné fáze klesají dolů, protože mají specifiokou hmotnost vyšší než organické rozpouštědlo. Rozpouštědlo nasy~ ceně nezreagovaným metylesterem...

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metylmetakrylové a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253632

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šenkýřová Jarmila, Veselý Václav, Heyberger Aleš, Čermák Ján

MPK: C07C 69/54

Značky: výroby, provádění, metylmetakrylové, tohoto, kyseliny, zařízení, způsob, 2-hydroxyetylesteru, způsobu

Text:

...l se provádí tlakem přiváděným tlakovým potrubím 2 na hlavě rektifikační kolony 1.Blíže tento způsob a zařízení k přípravě HEMA objasňuje následující příklady, ktoré je ale nijak heomezují.Do ávoulitrové skleněné trojhrdlé baňky opatřené turbínovým michadlem se předloži 500 g etylenglykolu, stejné množství metylnmmetakrylátu, inhľbovaného 100 ppm hydroohinonu, katalyzátor (4 N roztok metanolátu sodného) a přidá se 500 ml hexanu.Reakční...