Čermák Bojan

Způsob výroby termoplastické hydroizolační směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260588

Dátum: 15.12.1998

Autori: Klobouček Bohumil, Bednář Karel, Čermák Bojan

MPK: C08L 95/00

Značky: způsob, hydroizolační, směsi, termoplastické, výroby

Text:

...v míchaní za současnáho snižování teploty až na teplotu při níž již nedoohází k segregaoi minerální moučky.získaná hmota dosahuje bodu měknutí KK 107 °c a bodu lámavosti - 25 °c. Poruüení pod budem lámsvostí nastáva prasknutím, hmota není tříštivě kfehkú jako asfalt. Přilnsvost této hmoty k betonu i oceli je dobrá. Hmota je zpraoovatelná za tepla, ale i za studena,například i při teplotě Z 0 °C a lze jí použít jako izolační a těsnicí...

Zapojení sesypné šachtové sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267147

Dátum: 12.02.1990

Autor: Čermák Bojan

MPK: F26B 17/12

Značky: sušárny, sesypné, zapojení, šachtové

Text:

...gg vysokofrekvenčního plynu. Výstup ll dosoušecího pásma 1 a výstup zdroje lg vysokofrekvenčního plynu je přes druhou regulační klajku gg připojen na vstup lg sušícího pásma 2. Výstup lg suěícího pásma 1 je připojen na vstup li předehřívacího pásme 1, který je zároveň připojen přes čtvrtou regulační klepku gg na zdroj lg vysokoteplotního plynu. Výstup li předehřívsoího pásma ł je připojen na vstup lg vlhkého suäícího páse g,na který je...

Zařízení pro stanovení reaktivity kalcinátů vápenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 266754

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lisý Jaromír, Tůma Jan, Řehák Karel, Füllsack Karel, Čermák Bojan, Spitzer Zdeněk

MPK: G01N 1/28

Značky: reaktivity, vápenců, kalcinátů, stanovení, zařízení

Text:

...nezreagovaných komponent vstupní Dlynná směsi. Elektrováhy § umístěnâ mimo elektrickou pec, zpravidla bočně nad pecí vevýši asi 200 mm, což je délka vertikální části pravoúhlého vahadla, jsou ovládány pomocívyhodnovací zařízení Q, jímž je digitální milivolmetr a liniový kompenzační zapisovač 9 udávající okamžitou hmotnost kalcinátu nebo zméněnou hmotnost v důsledku reakce kal cinátu s oxidem siřičitým na síran vápenatý.Směs plynů obsahující...

Váhy pro určování hmotnosti tělesa vystaveného proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264442

Dátum: 14.08.1989

Autor: Čermák Bojan

MPK: G01C 7/00

Značky: hmotnosti, tělesa, proudu, vystaveného, plynů, váhy, určování

Text:

...proudění, jehož aexodynamické účinky působí na bežný tvar vzorku materiálu též vodorovně, takže prakticky neovlivňují vážení, což umožňuje řádové zvýšení přesností, nebo několíkanásobné zvýšení rychlosti proudění tekutiny a tím zásadné rozšířit rozsah použitelnosti vsh na studium intensifikovaných zpúsobú přenosu hmoty.Na připojeném výkrese je v axonometrickém pohledu znázorněn příklad provedení vah pro určovaní hmotnosti tělesa podle...

Zařízení pro vakuové kondenzační sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256460

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čermák Bojan

MPK: F26B 5/04

Značky: zařízení, kondenzační, vákuové, sušení

Text:

...podle vynálezu je získán vyšší účinek spočívející ve využití kondemzečního teple vlhkosti k ohřevu vysoušeného materiálu e to prostřednictvím tepelného čerpadle. Vzhledem k tomu, že ve vakuu je suché sušící prostředí (vzduch) prakticky nebo z větší části odstraněno,je mediem tepelného čerpadla na jedné straně vyhříván převážně jen vysoušený materiál s vlhkosti a na druhé straně ochlazovány převážně jen páry vlhkosti, jejichž kondenzecí...

Zařízení pro současné určování křivky sušení a vlhkostního spádu v materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255806

Dátum: 15.03.1988

Autori: Duška Antonín, Čermák Bojan

MPK: G01G 7/02

Značky: současné, sušení, spádu, materiálů, krivky, určování, vlhkostního, zařízení

Text:

...úměrná časové změně střední vlhkosti ve vzorku materiálu, přičemž na vahadle prvních vah je měřena síla úměrná střední hodnotě rozložení vlhkosti ve vzorku materiálu.Ze současného stanovení křivky sušení a křivky časového průběhu momentu rozložení vlhkosti ve sledováném vzorku materiálu na zařízení podle vynálezu lze s výhodou pomocí umretického modelu stanovit vodivost vlhkosti v příslušném vzorku materiálu.Na připojeném výkresu je...

Zařízení na vlhčení plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255166

Dátum: 15.02.1988

Autor: Čermák Bojan

MPK: B01J 7/00

Značky: vlhčení, plynů, zařízení

Text:

...vlhkosti je stálě, nezávislé na změnách parametrů například rychlosti nebo tlaku vlhčeného plynu.Na připojeném výkresu je znázorněnc příkladné provedení zařízení na vlhčení plynu podle vynálezu. zařízení na vlhčení plynu se skládá z výparníku l s kapalinou 3, který je vybaven elektrickým topným tělesem 3 a obklopen adiabatickou izolací 5. Výparník l je s prostorem 1 vlhčeného plynu spojen potrubím Q pro odvod par vlhkosti. Hydraulický odpor...

Zapojení vícestupňové sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253601

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čermák Bojan, Choc Miroslav

MPK: F26B 3/04

Značky: sušárny, vícestupňové, zapojení

Text:

...do okolního prpstředí.Zapojením vícestupňové sušárny dle vynálezu, kde výstup sušicího prostředí z předehřívací zóny je zapojen na vstup střední zóny,z níž je sušicí prostředí odváděno ze sušárny do okolí,se dosahuje vyššího účinku, který spočívá v tom, že výstup sušicího prostředí ze sušárny do okolí je umístěn V oblasti, kde vysoušený materiál je ještě vlhký, ale již předehřátý, takže sušicí prostředí dosahuje relativní vlhkosti9 » 1...

Zařízení pro určování hmotnosti materiálu vysoušeného v nehybné profukované vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 252641

Dátum: 17.09.1987

Autor: Čermák Bojan

MPK: G01G 21/22

Značky: určování, vysoušeného, profukované, hmotnosti, vrstvě, zařízení, nehybné, materiálů

Text:

...podstata spočívá v tom, že první kyveta s vysoušeným materiálem a druhá kyveta s nastavitelným aerodynamickým odporovým členem jsou symetricky zavěšeny na ramenech rovnoramenných vah. obě kyvety jsou symetricky uloženy V symetrických částech vertikálního kanálu.Zařízení podle vynálezu umožňuje spojité vážení kyvety s vysoušeným materiálem, při němžv důsledku symetrických stejných silových účinkü püsobících na obě kyvety, se vliv nmnění...

Způsob určování desorpčních izoterm a zařízení k provádění tohto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227194

Dátum: 15.06.1986

Autor: Čermák Bojan

Značky: způsobu, izoterm, desorpčních, provádění, tohto, způsob, zařízení, určování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob určování desorpčních isoterm udávajících závislost mezi rovnovážným tlakem par a množstvím sorbátu vázaného ve vzorku materiálu, vyznačený tím, že z časového průběhu hmotnosti vzorku, z něhož se odpařuje sorbát do podtlakového prostoru, se současně určuje množství vázaného sorbátu z okamžité hmotnosti vzorku materiálu a rovnovážný tlak par sorbátu z okamžité rychlosti změny hmotnosti vzorku materiálu, která je natolik omezena, že...

Hydroizolační termoplastická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 215313

Dátum: 31.05.1984

Autori: Klobouček Bohumil, Žurek Arne, Matějů Karel, Čermák Bojan

Značky: hmota, hydroizolační, termoplastická

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získání hydroizolační termoplastické hmoty bílé nebo jiné barvy, která by měla zvýšenou ohebnost za chladu a byla vhodná k vytváření plošných a jiných útvarů a povlaků na nosném podkladu. Hmota podle vynálezu sestává z 60 až 15 % hmot. amorfního polypropylenu o molekulární hmotnosti 60 000 až 400 000 s bodem měknutí nad 130 °C KK, 5 až 30 % hmot. olejového změkčovadla o viskozitě 20 až 200 cSt při 50 °C a 35 až 55 % hmot....