Čejka Jiří

Způsob aktivace katalyzátoru pro zneškodňování koncových plynů z výroby kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 262483

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jaroš Stanislav, Zdvořák Jaroslav, Melichar Bruno, Čejka Jiří

MPK: C01B 21/40

Značky: koncových, aktivace, dusičné, zneškodňování, výroby, způsob, katalyzátoru, kyseliny, plynů

Text:

...nadměrném nadbytku paliva pro redakční proces, s výhodou pri koeficientu nadbytku paliva nepřevyšujícím jeho hodnotu na novém nebo aktivovaněm katalyzátoru o 0,5 až 0,1, při nedosahoviní žddané účinnosti i při nadmšrnám nadbytku paliva, v počátečním chodu výroby najetím reaktoru na oxidační proces s převedením na redukční a před odstavením výroby, které se provede po prevedení reaktoru na oxidační proces.Oxidační chod katalytickěho reaktoru...

Ovládací ústrojí průmyslové armatury se stoupavým netočivým vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236232

Dátum: 01.02.1988

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 31/50

Značky: vřetenem, ovládací, ústrojí, armatury, netočivým, průmyslové, stoupavým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení stavební výšky armatury a zvýšení univerzálnosti ovládacího ústrojí vzhledem k různým druhům použitého pohonu. Podstatou vynálezu je, že na vnějším obvode můstku (l) třmenu (2) armatury je upevněna středicí plocha (5) ovládacího náboje (6), opatřená obvodovou drážkou (11), v níž je uložen alespoň jeden zajišťovací prvek (12) uložený zároveň v ovládacím náboji (6).

Dělený klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238189

Dátum: 01.05.1987

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 3/312

Značky: šoupátka, delený, klín

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění montáže děleného klínu jednoduché konstrukce, sestávajícího ze dvou těsnicích desek, opatřených čepy uloženými v dvoudílné spojce, upravené ve spojovacím tělese, a to při zvýšení bezpečnosti práce a snížení nebezpečí jeho poškození při manipulaci s klínem vně tělesa šoupátka. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že spojovací těleso (13) je opatřeno příčným otvorem (17), v kterém je uložen zajišťovací prvek (18) uzavřené...

Armatura se zamrzací ucpávkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250481

Dátum: 15.04.1987

Autori: Palyza Jiří, Panuška Vladimír, Dosoudil František, Čejka Jiří, Pártl Ivo

MPK: F16K 41/02

Značky: armatura, zamrzací, ucpávkou

Text:

...a rozměrově í hmotnostně menší. Těleso zamrzací ucpávky není spojene Ve své horní části s třmenem armatury, čímž je dosahováno dokonalejší funkce ucpáviky.je schematlcky znázorněn na připojeném výkresu, .který představuje řez armaturou se zamrzací ucpávkou.Armatura se zamrzací u-cpávkou podle vynálezu je tvořena ze třmene 1 armatury, ~ vřetene 2 armatury, které je ve své Spodníčástí duté, měkké ucpávky 3, tělesa 4 zamrzací ucpävky a víka 5...

Průstřižník, zejména membrány rychločinné přepouštěcí armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 233865

Dátum: 01.04.1987

Autori: Palyza Jiří, Čejka Jiří, Dosoudil František, Skružný Josef

MPK: F16K 17/40

Značky: průstřižník, zejména, přepouštěcí, rychločinné, membrány, armatury

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a do oboru lisování a jeho účelem je zjednodušení výroby břitu prístřižníku s postupným řezem. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že ostří (2) břitu (l) je tvořeno průnikem válcové plochy (3) a alespoň dvou rotačních ploch (4, 5), přičemž osy (8, 6, 7) válcové a rotačních ploch (3, 4, 5) jsou navzájem různé. Toho se dosahuje například tak, že se průstřižník upne do upínací rotační hlavy vyoseně a nato se během...

Bajonetový spoj, zejména pro použití u průmyslových armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 238131

Dátum: 16.02.1987

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 27/08

Značky: průmyslových, použití, armatur, spoj, bajonetový, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je snížení rozměrů, hmotnosti a tím i ceny spoje. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že vstupní otvor 10 jeho objímky a jeho vnitřní část 2 v místě vnitřní obvodové drážky 11 objímky 8 mají tvar čtyřhranu 4. Spoj může být zajištěn bočním čelem 17 T-hlavy 16 šroubu 15, uloženého v objímce 8 nebo zajišťovacím prvkem, uloženým v zajišťovacím otvoru upraveném ve čtyřhranu 4 a v objímce 8 tečně k největšímu rozměru čtyřhranu 4.

Zeolity k heterogenní katalytické přeměně acetonu na i-butenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248641

Dátum: 12.02.1987

Autori: Čejka Jiří, Beran Stanislav, Nedomová Květa, Jírů Pavel, Naváková Jana, Kubelková Ludmila

MPK: C07C 11/09

Značky: heterogenní, acetónu, zeolity, i-butenu, katalytické, přeměně

Text:

...rektifikací nebo extrakční dootilncí. Při výrobě ITBE je možno surový produkt použít přímo bez separace.Výhody zpdsobu přoněny acotonu na izobuten jsou patrny z následujících příkladů, které vynález nijak noonezují.1 g soolitu o eloioní Ho 5 Na° 5 A 1 S 1308, ktorý odpovídá krystalografickou strukturou oeolitu faujasitu, byl vložen do průtokováho reaktoru. Přeměna ocetonu byla prováděno při teplotä 300 °c zo normdlního tlaku a...

Jisticí mechanismus uzávěru rychločinného přepouštěcího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233370

Dátum: 01.01.1987

Autori: Skružný Josef, Dosoudil František, Čejka Jiří

MPK: F16K 17/16

Značky: uzávěru, jistící, rychločinného, mechanismus, zařízení, přepouštěcího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jisticího mechanismu uzávěru rychločinného přepouštěcího zařízení, používaného zejména v systému havarijní ochrany parogenerátoru v jaderných elektrárnách s rychlým reaktorem chlazeným sodíkem, sestávající z nosné desky, průstřižné membrány a průstřižného nože, vyznačující se tím, že nosná deska je opatřena radiálním vybráním, ve kterém jsou suvně uloženy pojistné kameny, které jsou opatřeny jednak zkosenou čelní plochou pro...

Příchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235722

Dátum: 01.12.1986

Autori: Motl Zdeněk, Kopecký Stanislav, Hladík Oldřich, Knappová Zdeňka, Čejka Jiří

MPK: F16B 2/22

Značky: príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká příchytky z plastu k samosvornému a současně rozebíratelnému spojení dvou nebo více plochých vrstev, například k připevnění čalounění ke karoserii automobilu. Podstatou vynálezu je, že každý spojovací element sestává ze dvou částí, které spolu svírají tupý úhel, kde oba spojovací elementy se vzájemně rozevírají od osy směrem k rozšířené střední časti a dále se lomí v opačném sklonu směrem k ose, přičemž spojovací elementy mají...

Klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223022

Dátum: 15.03.1986

Autori: Skružný Josef, Čejka Jiří

Značky: klín, šoupátka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší zjednodušení konstrukce klínů všech druhů, sestávajících ze dvou těsnicích desek, mezi nimiž je uspořádána střední spojovací část těsnicích desek. Podstatou vynálezu je, že těsnicí desky jsou opatřeny držákem plochého tvaru, v němž je upraveno vybrání pro uložení hlavy vřetena šoupátka, na něž navazuje úložná drážka, v ní je uložena střední spojovací část desek a v úložné drážce je zajištěna distanční...

Přepouštěcí bezpečnostní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230500

Dátum: 01.03.1986

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 17/18

Značky: přepouštěcí, bezpečnostní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se přepouštěcího bezpečnostního zařízení pro jištění středové části tělesa armatur proti nadměrnému zvýšení vnitřního přetlaku. Zařízení sestává z tělesa, opatřeného připojovacími hrdly pro připojení jednak na vstupní a výstupní hrdlo armatury a jednak na připojení ke středové části tělesa armatury a z uzavíracího prvku, který je uložen v dutině vytvořené v kuželové části přepouštěcího dílu, který je...

Těsnění držáku pojistné membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: 228827

Dátum: 01.01.1986

Autori: Čejka Jiří, Skružný Josef

MPK: F16J 15/02, F16L 23/00

Značky: pojistné, membrány, těsnění, držáku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá,do oboru armatur a týká se nového těsnění držáku pojistné membrány, zejména bezpečnostní membrány zařízení jaderných elektráren. Podstatou vynálezu je, že na čelních stranách příruby i držáku pojistné membrány jsou vytvořeny druhotné těsnící plochy, zatěsněné přítlačným kroužkem, rozebíratelně připojeným k přírubě. Druhotné těsnící plochy mohou být kuželové nebo kolmé k osám příruby a držáku, přičemž přítlačný kroužek je upraven...

Dělený klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 220847

Dátum: 15.12.1985

Autori: Čejka Jiří, Skružný Josef

Značky: delený, klín, šoupátka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší uzávěr rychločinného šoupátka pro okruhy jaderných elektráren, sestávající z objímky, v jejímž středovém otvoru je upravena alespoň jedna obvodová drážka a kde v objímce jsou uloženy těsnicí desky. Podstatou vynálezu je, že středový otvor objímky je opatřen alespoň jednou podélnou drážkou a těsnicí klíny alespoň jedním výstupkem uloženým v obvodové drážce středového otvoru objímky.

Dělený paralelní klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219238

Dátum: 15.08.1985

Autori: Skružný Josef, Čejka Jiří

Značky: klín, paralelní, delený, šoupátka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší odstranění nebezpečí zvýšení tlaku ve vntřním prostoru šoupátka pomocí děleného klínu šoupátka, sestávajícího z nosné objímky, v níž je uložena posuvně první těsnicí deska, opatřená válcovým otvorem, v němž je uložena posuvně druhá těsnicí deska a pružný prvek. Podstatou vynálezu je, že válcový otvor, upravený v první těsnicí desce je průchozí a v něm uložený pružný prvek je tvořen vlnovcem, přivařeným...

Vedení vřetena armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 218246

Dátum: 15.02.1985

Autori: Skružný Josef, Čejka Jiří

Značky: armatury, vřetena, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru průmyslových armatur a týká se vedení vřetena armatury, zejména se stoupajícím netočivým pohybem vřetena. Podstatou vynálezu je, že vřeteno je v místě průchodu hlavou třmene armatury opatřeno oboustranně paralelními vodicími plochami a že hlava třmene je opatřena dvěma horizontálními drážkami, ve kterých jsou suvně uloženy segmenty, jejichž funkční plochy jsou v kluzném záběru s vodicími plochami vřetena, přičemž oba...

Uzávěr rychločinných, bezpečnostních a propouštěcích armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 218136

Dátum: 15.02.1985

Autori: Skružný Josef, Palyza Jiří, Čejka Jiří

Značky: bezpečnostních, propouštěcích, rychločinných, uzáver, armatur

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru průmyslových armatur a týká se uzávěru rychločinných, bezpečnostních a přepouštěcích armatur, zejména pro systém havarijní ochrany s určením, pro jaderné elektrárny. Podstatou vynálezu je, že mezi vlastním uzávěrem a vřetenem je uloženo nosné rameno, kde spodní konec vřetena a horní konec nosného ramena jsou opatřeny šikmou stykovou plochou, přičemž jak vřeteno, tak i horní část nosného ramena jsou uloženy kluzně ve...

Rychločinné přepouštěcí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216114

Dátum: 15.06.1984

Autori: Dosoudil František, Panuška Vladimír, Čejka Jiří, Matal Oldřich, Jukl František

Značky: přepouštěcí, zařízení, rychločinné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru armatur a řešení zařízení, umožňující rychlé uzavření havarovaných sekcí parních generátorů v jaderných elektrárnách se současným přepouštěním zplodin reakce do separačních nádrží. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přepouštěcí hrdlo tělesa zařízení je opatřeno válcovým nástavcem, ve kterém je uložena prodloužená část táhla uzávěru pevně spojená s oddělující stěnou přepouštěcího hrdla a opatřená na konci narážkou, přičemž...

Tlakotěsný uzávěr víka armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 223119

Dátum: 01.04.1984

Autor: Čejka Jiří

Značky: víka, tlakotěsný, uzáver, armatury

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru průmyslových armatur, určených zejména pro jaderné a jinak zdraví škodlivé provozy. Účelem vynálezu je zjednodušení výroby, montáže a demontáže tlakotěsného uzávěru armatury, sestávajícího z víka, uloženého v tělese armatury, dále z řemene a těsnícího prvku. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že těsnicí prvek (5) je uchycen mezi čelní plochou tělesa (1) a patkami (6) třmene (7).

Vedení vřetene armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 222588

Dátum: 01.02.1984

Autori: Skružný Josef, Čejka Jiří

Značky: vedení, vřetene, armatury

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší vedení vřetene armatury, zejména se stoupajícím netočivým pohybem vřetene. Podstatou vynálezu je, že u vedení vřetene, uloženého v hlavě třmenu armatury a opatřeného oboustranně paralelními vodicími plochami, kde hlava třmene je opatřena dvěma horizontálními drážkami, v nichž jsou uloženy segmenty s funkčními plochami v kluzném záběru s vodicími plochami, jsou segmenty proti vysunutí zajištěny ochranným...