Čefelín Pavel

Polymerní N-substituovaný pyrrolidon na bázi polystyrenu a poly(styren-co-divinylbenzenu) a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260467

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čefelín Pavel, Janout Václav

MPK: C08F 12/08, C08F 12/26

Značky: n-substituovaný, poly(styren-co-divinylbenzenu, bázi, polymerní, přípravy, polystyrenu, pyrrolidon, způsob

Text:

...polymerního substituovaného N-pyrrolldonu na bázi polystyrenu a poly(styren-co-divinylbenzenu spočíva v tom, že se polystyren a polystyren-co-divinylbenzen nechá reagovat s N-hydroxymethylpyrrolidonem v prostředí trichlormethanu a v přítomnosti acetanhydridu a kyseiny trifluoroctové při teplotě 20 °C až 60 °C. způsobem podle vynálezu lze připravit polymery s různým obsahem jednotek N-methylpyrrolidonových, které jsou k polystyrenové...

Polymer na bázi poly(styren-co-divinylbenzenu) s vázanými aza-15-crown-5 jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270066

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lukjaněnko Nikolaj, Čefelín Pavel, Basok Stěpan, Hrduková Hana, Janout Václav, Valter Bohumír

MPK: C08F 8/30, C08F 12/26, C08F 12/22...

Značky: jednotkami, aza-15-crown-5, vázanými, poly(styren-co-divinylbenzenu, polymér, bázi

Text:

...analog N-memyl.-z-pyrrolidonu no bázi zeoítłnóho polyetyrenu. 6.6 výši( aktivitu než nejúčinnłjłí paeudocrownether odvozený od pentaethyiengłykoiu e-poiydichiorłoeiazenu a 53 x vyiií aktivitu než nejúčinnäjií polymerní analog dimethyieuiíoxidu »na bázi polyvlnyialkohoiu. Tento polymer je účinný take pro kotnlytickó reakce. kterých ee účaetní hydroxylovć Ionty.Šřodmůtom vynćiezu je polymer na bázi poiyhlyren-co-divlnylbenzonu)...

Způsob přípravy přísady na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid do želatinových fotografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268055

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrdlička Jaroslav, Čefelín Pavel, Hudečková Ivana, Hudeček Slavko

MPK: G03C 1/38

Značky: želatinových, přípravy, materiálů, způsob, kopolymerů, styrén-maleinanhydrid, bázi, fotografických, přísady

Text:

...vysokovroucích FOZPOUŠĚĚÚEI V kombinůcí S tenlídy. odstraňuje přísada na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid o molekulové hmotnosti700 000 až 1 000 000 (stanoveno viskozimetricky), připravená způsobem podle vynálezu. Podstata způsobu přípravy přísady podle vynálezu spočívá v tom, že se srâžecí kopolymerizace styrenu a maleinanhydridu vede tak, že vzniklý produkt vykazoval molekulovou hmotnost 700 000 až l 000 000, přičemž tento...

Způsob výroby přísady na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid do želatinových fotografických materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267810

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrdlička Jaroslav, Hudečková Ivana, Čefelín Pavel, Hudeček Slavko

MPK: G03C 1/38

Značky: způsob, fotografických, želatinových, materiálů, bázi, přísady, kopolymerů, výroby, styrén-maleinanhydrid

Text:

...být nejlépe henzen nebo toluen, jsou vhodné takové typy, které jsouodvozeny od slifotických azosloučenin, nopř. 2,2-azobis/isobutyronitrí 1/.Pod pojmem regulátor molekulové hmotnosti jsou miněny látky, které se vyznačují tzv. vysokou přenosovou konstantou /B. VOLLřERT Základy makromolekulární chemie, Academia, Praha 1970, str. 89 a další/. V tomto případě jsou nejvhodnčjší typy odvozeně od halogenových derivátů mezhnnu jako...

Kopolymery cinchona-alkaloidů nebo jejich solí s N-vinyl-2-pyrrolidonem a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266869

Dátum: 12.01.1990

Autori: Otoupalová Jaroslava, Čefelín Pavel, Janout Václav

MPK: C08F 226/10

Značky: kopolymery, cinchona-alkaloidů, způsob, jejich, solí, n-vinyl-2-pyrrolidonem, přípravy

Text:

...stupně zesítění. Vhodným síťovmllcm je například teramcil 1 zIlciIl)is-4,4-(Nvinyl-Z-pyrrolídonu.Způsobem podle vynálezu lze připravit kopolymery s různým obsahem vázané alkaloidové strukturní jednotky v závislosti na jejím zastoupení ve výchozí reakční směsi.Výhody způsobu přípravy podle vynálezu- samotná povaha kopolymeru na bázi p 0 ly(Nvinyl-Z-pyrrolidonu)- možnost připravit kopolymery s vyšším obsahem alkaloidové složky než v dosud...

Kopolymery kyseliny akrylové nebo methakrylové respektive jejich solí alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263644

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hudeček Slavko, Doležal Vladimír, Hudečková Iva, Čefelín Pavel

MPK: C08F 283/00, C08F 220/06

Značky: solí, kovů, alkalických, akrylové, methakrylové, kyseliny, respektíve, kopolymery, jejich

Text:

...a dietylenglykol(3-oxa-1,5-pentandiol).oligouretan s jednou nebo dvěma koncovými vinylovými skupinami se připraví buč postupně,tj. nejprve se nechá reagovat diisokyanát s hydroxyakrylátem, resp. metakrylátem a po skončení reakce se provede adice s příslušným diolem. Reakci lze provést rovněž jednostupňově, kdy reagují obě hydroxysloučeniny, monohydroxy- a dihydroxy- současně s diisokyanátem. Jak v prvním, tak i v druhém případě funguje...

Polymerní sulfoxid na bázi popřípadě zesíťovaného polymeru vinylalkoholu a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254781

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hrudková Hana, Čefelín Pavel, Janout Václav

MPK: C08F 16/30, C08F 210/02, C08F 8/34...

Značky: bázi, sulfoxid, způsob, popřípadě, polymerní, přípravy, polymerů, vinylalkoholu, zesíťovaného

Text:

...vynálezu používá 1,w-dí-bromalkanů sa 5 až 12.Nerozpustné polymerní sulfoxidy na bázi polyvinyalkoholu7 t t hol) nejdříve nechá reagovat s ethylvinylsulfoxidem vçíâgĚŤ sulfoxídu draselného a poté s l,u)-dibromalkanem v prítomnostilze způsobem podle vynálezu přípravit tak, že se poly(viřlalko pyridínu.Dále je způsobem podle vynálezu možné postupovat tak, že se nerozpustný kopolymer poly(vinylalkohol~co-ethylen) nechá reagovat s...

Terpolymery s charakterem hydrogelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250939

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hudeček Slavko, Hudečková Iva, Otoupalová Jaroslava, Čefelín Pavel

MPK: C08F 226/10

Značky: terpolymery, hydrogelů, charakterem

Text:

...obecně známým způsobem, tj. bud V přítomnosti iniciátorů na bázi peroxidů, perkarbonátů, azosloučenin, redox-systémů, nebo UV-zářením apod. dominimální konverze 70 8, počítáno na výchozí navážku.Hydrogely na bázi terpolymerů připravovaných podle vynálezu se získají jejich ponořením do destilované vody a nabotnáním do rovnovážného stavu. Vodu je třeba vyměñovat, neboč do ní přecházejí současně rozpustné složky (nezreagované monomery,...

Roubované kopolymery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223409

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hudečková Ivana, Hudeček Slavko, Čefelín Pavel

Značky: roubované, kopolymery, přípravy, jejich, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Roubované kopolymery, u nichž je základní polymerní řetěz tvořen monomerními jednotkami vybranými ze skupiny zahrnující akryláty, methakryláty, akrylamid, styren a N-vinylpyrrolidinon a vedlejší větve tvoří oligouretan na bázi alifatických, aromatických, alifatickoaromatických diisokyanátů a alifatických nízkomolekulárních diolů s 2 až 4 atomy uhlíku, přičemž vedlejší větve tvoří 10 až 80 % hmotnostních.

Práškové hydrofilní plnivo pro plastické kůže a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219835

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hudeček Slavko, Otoupalová Jaroslava, Čefelín Pavel

Značky: způsob, plastické, plnivo, práškové, kůže, hydrofilní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Práškové hydrofilní plnivo pro plastické kůže na bázi akrylických nebo methakrylických polymerů tvořené kopolymerem a na bázi polyakrylamidu nebo polymethakrylamidu zesítěného 10 až 25 hmot. % N,N'-methylenbis(akrylamidu)nebo N,N'-methylenbis(methakrylamidu). Způsob jeho přípravy, při kterém se nejprve připraví vodná emulze pevného N,N'-methylenbis(akrylamidu) nebo N,N'-methylenbis(methakrylamidu), ke které se přidá v přítomnosti iniciátoru...

Alternujicí blokové kopolymery synthetických polypepidů s lineární strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217739

Dátum: 15.02.1985

Autori: Masař Bohumil, Čefelín Pavel

Značky: alternujicí, strukturou, polypepidů, kopolymery, lineární, synthetických, blokové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou alternující blokové kopolymery synthetických polypeptidů s lineární strukturou typu (A-B)n, kda n (( 2 a kde A je polypeptidový segment a B je stejný nebo různý segment synthetického polyéteru, polyurethanu nebo polyamidu, kde molekulová hmotnost polypetidových segmentů se pohybuje v rozmezí 600 až 10 000. Alternující blokové kopolymery peptidů podle vynálezu je možno použít v obalové technice, u spotřebního zboží a v...

Telechelické oligo- a polypeptidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217738

Dátum: 15.02.1985

Autori: Čefelín Pavel, Masař Bohumil

Značky: jejich, telechelické, přípravy, polypeptidy, oligo, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Telechelické oligo- a polypeptidy o molekulové hmotnosti 600 až 10 000, s lineárním řetězcem, nesoucí na obou koncích koncové primární nebo sekundární aminoskupiny v množství > 90 % všech koncových skupin, obsahující v řetězci strukturní jednotky jedné ?-aminokyseliny nebo dvou i více aminokyselin, přičemž v těchto případech mohou být jednotlivé jednotky řazeny statisticky nebo v různě uspořádaných sekvencích a blocích, a mající jednotlivé...

Kompozitní polymerní materiál pro biologická a lékařská použití a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216992

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kálal Jaroslav, Čefelín Pavel, Tolar Miroslav, Adam Milan, Štol Miroslav

Značky: biologická, způsob, lékařská, použití, materiál, polymerní, kompozitní, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kompozitních polymerních materiálů pro biologická a lékařská použití a způsobu jejich výroby. Kompozitní polymerní materiály podle vynálezu sestávají z 1 až 99 hmot. % hydrofilního polymeru nebo kopolymeru na základě akrylátu nebo metakrylátu, 1 až 99 hmot. % fibrilárního kolagenu, 0 až 2,5 hmot. síťovadla, vztaženo na sušinu obou polymerních složek s případně biologicky aktivní a pomocné látky, jako změkčovadla, plniva a...