Čapka Martin

Kompozice hydrosilylačně vulkanizovatelného silikonového kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269104

Dátum: 11.04.1990

Autori: Heidingsfeldová Marta, Čapka Martin

MPK: C08G 77/20

Značky: vulkanizovatelného, hydrosilylačně, kompozice, kaučuku, silikónového

Text:

...jako bydrotobizeční činidls nebo hydraulické kapaliny, jejich předstsviteli jsou především Etylsilikát 29 ą Etylsilikát 40, jedná se o směs oligomerů kyseliny křemičitá s jejich esterů (např. Etylsilikát 40 je směs rozvětvenýoh oligomerů vzniklé čáatečnou hydrolýzou totrsetoxysilanu mající obunh S 102 přibližně 40 s průměrným elošením odpovídajícím přibližně pentameru tetrsetoxysilsnu. Telechelickć nenssycené polysiloxnny s kstslyzátory...

Způsob zapouzdření elektronických a elektrotechnických součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268940

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čapka Martin, Czaková Marie, Zamastil Jaroslav, Makovička Jan, Plíva Jiří

MPK: H01L 23/30

Značky: zapouzdření, elektronických, elektrotechnických, způsob, součástek

Text:

...nevznikaii trhliny ve haotł jako důsledek rozdilných dilataci použitých aateriàlů, tak je potlačena oožnost tvorby Iazer obvykle se tvořicich oezi plaste a povrchom polovodičovbho systěau. Proto ochrannl funkce toto vrstvy zůstává zachovtna i v nłročných kliaatických a provoznich podninkach. Na druhé atranłvnčjši vrstva vytvrzene epoxidovtBryskyFice slouži přeĺ deviis k achanicki fixaci a ochraně i k celkovłou zpevnini aodulu obsahujiciho...

Mammární epitéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 268934

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čapka Martin, Dvořák Vlastimil, Heidingsfeldová Marta

MPK: A61F 2/00

Značky: mammární, epitéza

Text:

...sítě, která je odpovědna za příznivé mechanická vlaatnoetíVýroba memmární epitézy podle vynálezu je schůdná, protože oba základní po 1 y 511 o xeny lze připrevít postupy obvyklými v silikonové chemii, Jejich vulkanizaci lze snad» no provést pomocí hydrosilylačnich katalyzátoro na bázi přachodových kovů, e výhodou platiny nebo rhodia a lze ji taká uskutečnit zářenim. Mechanické vlastnosti e vzhled epitázy lze také upravit plnivy, pigmenty a...

Způsob výroby modifikovaných rozvětvených etoxypolysiloxanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268216

Dátum: 14.03.1990

Autori: Schraml Jan, Čapka Martin, Czaková Marie, Blechta Vratislav

MPK: C08G 77/20

Značky: výroby, modifikovaných, rozvetvených, etoxypolysiloxanů, způsob

Text:

...°C. stabilní katalyzátory rozpustné ve vodě lze odstrenit vypráním reakční směsi vodou.I když při modifikaci etoxypolysiloxanů lze obecně používat široký výběr disilcxanú, výhodné jsou zejména ty, které jsou technicky dostupné jako hexametyldisiloxan. hexaetyldisiloxan, případně dieiloxany obsahující fenylskupinu. Pro přípravu modifikovaných etoxypolysiloxanů obaahujíoích nenesycenou skupinu je velmi výhodný...

Kompozice pro výrobu hydrosilylačně zesiťovaného silikonového gelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266876

Dátum: 12.01.1990

Autori: Czaková Marie, Čapka Martin, Heidingsfeldová Marta

MPK: C08L 83/07

Značky: silikónového, zesíťovaného, výrobu, kompozice, hydrosilylačně

Text:

...produktu nízká.Výběr katalyzátoru se řídí požadovanou nebo dovolenou vulkanizační teplotou, katalyzátory na bázi rhodia se obvykle používají pro vulkanizační teploty nad 120 °C a vyznačují se dlouhou dobou zpracovatelnosti kompozice přilaboratorní teplotě, naopak kompozice obsahující katalyzátory na bázi platiny se obvykle vyznačují nižšími teplotami vulkanizace a kratší dobou zpracovatelnosti. Katalyzátory se obvykle dâvkují jnko roztoky v...

Vícenásobná protipožární skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266626

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hammerbauerová Helena, Čapka Martin, Czaková Marie

MPK: C03C 27/00

Značky: vícenásobná, protipožární

Text:

...Takto připravené silanoly lze použít přímo ve vodném roztoku bez dalších úprav, aniž by bylo zapotřebí oddělovat hydrolýzou vznikléaüuůnly. Vodné roztoky silanü lze nanášet na povrch skla například stříkáním, natíránimštětcem, tampőnem, případně lze ošetřovaná skla do tohoto roztoku namáčet, nebo použít ji ných nanášecích technik. Doporučujeme silanolem ošetřené sklo ponechat oschnout zvýšená teplota tak urychluje reakci mezi silanolovými...

Zalévací hmota pro elektrotechnické aplikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 265944

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hetflejš Jiří, Svobodová Alena, Vilím Jindřich, Czaková Marie, Čapka Martin, Dvořák Vlastimil

MPK: C08G 77/12, C08L 83/05

Značky: zalévací, elektrotechnické, aplikace, hmota

Text:

...A, B obsahují 0 až 50 hmot. plnivaa 0 až 25 hmot. pigmentu. Plnivem je oxid křemičitý, pigmentem je látka ze skupiny oxidUvedené složení přináší výhody jak výrobci, tak uživateli, a to zejména v tom, že přítomnost vinylsiloxanu ve složce A vhodně stabilizuje katalyzátor a V nepřítomnosti sloučenin obsahujících si-H vazbu je tato složka skladovatelná po řadu měsíců, stejnětak jako složka B, nebot Si~H vazba není adována na Vinyl...

Chemická bezproudová mědicí lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 264700

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hetflejš Jiří, Šír Zdeněk, Řeřicha Roman, Janšta Lubomír, Vilím Jindřich, Čapka Martin, Matoušek Tomáš, Machovský Josef

MPK: C23C 18/40

Značky: mědicí, lázeň, bezproudová, chemická

Text:

...do skupiny běžně komerčně dostupných látek. Jako zdroje iontů rtuti lze s výhodou použít chloridu rtuťnatého. Vhodné jsou však. i další rozpustné sloučeniny rtuti, jako například dusičnan rtuťnatý.Specifikované uživatelské parametry lázně lze příznivé ovlivnit přídavkem alkoholü, s výhodou isopro anolu a LIO-lenantrolinu a jeho inoĺiřylĺ a ertylderivátü, známých pod komerčními názvy Bathoľenantrolín. Ntłůkllpľoĺn a Bathokttproin.Dále uvedené...

Způsob imobilizace peptidů, proteinů a afinitních ligandů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262454

Dátum: 14.03.1989

Autori: Fusek Martin, Čapka Martin, Turková Jaroslava

MPK: C07K 17/14

Značky: imobilizace, ligandu, způsob, afinitních, proteínu, peptidů

Text:

...dostupného povrćhu. Po provedené modifikaci je výhodné promýt oxid křemičitý rozpouštědly odstrañujicími přabytek činidla, velmi často je vhodné vzniklý nosič sušit. Provádí-li se imobilizace na nosič upravený aminopropylskupinou, bývá vhodné tento nosič,před imobilizací peptidů a proteinů, ošetřit qlutaraldehydem.vlastni imobilizace biologicky aktivnich látek na takto upravené nosiče se poté provádí obvyklým způsobem (např. H. H. Weetal,...

Kompozice hydrosilylačně vulkanizovatelných silikonových kaučuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259674

Dátum: 17.10.1988

Autori: Heteflejš Jiří, Schraml Jan, Urban Miroslav, Čapka Martin, Zadák Zdeněk, Šír Zdeněk, Czaková Marie, Minárik Milan

MPK: C08G 77/04, C08L 83/04

Značky: hydrosilylačně, kaučuku, vulkanizovatelných, silikonových, kompozice

Text:

...komplexů platiny s vinylsiloxany a dimernich komplexů rhodia vybraných ze skupiny zabrnujici bis(hą-cyk 1 ooktadien)1,-dichlorodirhodný komplex, tetra(karbonyl)7 u,4 dichlorodirhodný komplex, di(norbornadien)7 u,ý-dichlorodirhodný komplex a (1,5-cyklooktadien)-2,4-pentandionát rhodný. Výběr katalyzátoru závisí na podmínkách technologického,zpracování kompozice a je určen zejména požadavkem na etálost kompozice při skladování a...

Nerozpustné deriváty pektolytických enzýmov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258637

Dátum: 16.09.1988

Autori: Stratilová Eva, Čapka Martin, Rexová-benková Ľubomíra

MPK: C12N 11/14

Značky: přípravy, deriváty, pektolytických, nerozpustné, enzýmov, spôsob

Text:

...vynálezu je možné použiť na štiepenie a-1,4-glykozidických väzieb v molekule pektanov a na degradácíu pektinových látok. ich stabilita umožňuje dlhodobé používanie.Ďalej uvedene príklady charakterizujú nerozpustné deriváty enzýmov podľa vynálezu,bez toho, že by ho vymedzovali alebo obmedzovali.10 g keramického porézneho nosiča obsahujúceho povrchovo viazané 3-2,3-epoxypropoxylpropylskupiny sa suspendovalo v 5 D m 1 tlmivého roztoku pH 3,8...

Polysiloxany obsahující 3-kyanopropylskupinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257650

Dátum: 16.05.1988

Autori: Vozka Stanislav, Čapka Martin

MPK: C08L 83/04

Značky: obsahující, polysiloxany, 3-kyanopropylskupinu

Text:

...komplexy rhodía, například tris(trifeny 1 fosfan)rhodný komplex. Reakci lze uskutečnit v aprotických rozpouštědlech, s výhodou i bez rozpouštědla. Vzájemný poměr reaktantú se řídí především požadavky na stupeň konverze Si-H vazeb, nebot pro některé aplikace je výhodná přítomnost části Si-H vazeb i po prevedené adici, vzhledem k tomu, že umožňují zakotveni silikonových olejů k povrchům upravovaných materiálů. Pro jiné aplikace nepřitomnost...

Anorganické materiály modifikované chemicky vázanými (1-fenyletyl)aminopropyl skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257226

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čapka Martin

MPK: C07F 7/18

Značky: vázanými, 1-fenyletyl)aminopropyl, skupinami, způsob, jejich, chemicky, modifikované, anorganické, materiály, výroby

Text:

...1)aminopropy 1 skupinami. V případě, že organokřemičité činidlo je opticky aktivní, je touto interakoi na povrch nosiče zavedeno chirálni centrum, čehožlze např. využít ke chromatografickému dělení racemátů neho přípravě katalyzátorů pro enantioselektivní syntézu.vlastní interakci lze provádět v rozpouštědlech i bez rozpouštědla (což však vede ke zbytečně vysoké spotřebě-organokřemičitého činidla). Jako rozpouštědla jsou vhodná...

Imobilizované pektolytické enzymy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256857

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stratilová Eva, Rexová-benková Ľubomíra, Čapka Martin

MPK: C12N 11/14

Značky: enzymy, pektolytické, imobilizované

Text:

...nežádoucím způsobem ovlivňuje rychlost reakce, vyšší naopak může způsobit desaktivaci enzymu. Reakční doba se řídí především žádoucim stupněm konverse,teplotou a přebytkem enzymu, obvykle se pohybuje v rozmezí několika hodin do několika desítek hodin. Po skončené reakoi se imobilizovaný enzym oddělí od reakční směsi výhodně filtrací,nebo dekantací, případně promyje vodou, nebo tlumivým roztokom.Výhodou takto připravených imobilizovaných...

Způsob výroby anorganických nosičů pro imobilizaci enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256856

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stratilová Eva, Čapka Martin, Rexová-benková Ľubomíra

MPK: C12N 11/14

Značky: enzymů, výroby, anorganických, imobilizaci, způsob, nosičů

Text:

...reakcí keramického nosiče s alkoxysilylsubstituovaným propylaminem.Ačkoliv lze použít i jiných teplot, je výhodné provádět vlastní reakci glutaraldehydus aminoskupinou při teplotách 15 až 35 OC, rovněž je výhodné použití tlumivého vodného roztoku o pH 5 až 8,0. Vzájemný poměr glutaraldehydu a aminoskupin se sice řídí stechiometrií reakce, V zájmu jejího urychlení a dosažení vysokých konverzí je výhodné použít několikanâsobněho přebytku...

Způsob výroby anorganických materiálů modifikovaných chemicky vázanou 3-aminopropyl skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254289

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rexová-benková Ľubomíra, Čapka Martin, Czaková Marie

MPK: C12N 11/14

Značky: modifikovaných, výroby, chemicky, skupinou, anorganických, materiálů, způsob, vázanou, 3-aminopropyl

Text:

...povrchu i průměru porů, takže lze volit vhodný materiálpodle požadavků aplikace (například lze použít drcenou porovinu, nebo keramické korálky).Ošetření keramiky halogenvodíkovými kyselinami je velmi jednoduché a v závislosti na teplotě a koncentraci kyseliny spočíva v několikaminutovém až několíkahodinovém styku keramiky s kyselínami a následném promytí vodou a případně sušení. Rovněž potřebná organokřemičitá činidla jsou běžně dostupná,...

Anorganické nosiče modifikované (3-fenoxypropyl)silyl-skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236317

Dátum: 01.01.1988

Autori: Čapka Martin, Vozka Stanislav, Rosenberg Ivan

MPK: C01F 7/02, C01B 33/113, C01G 23/04...

Značky: nosiče, anorganické, 3-fenoxypropyl)silyl-skupinou, modifikované

Zhrnutie / Anotácia:

Anorganické nosiče modifikované (3-fenoxypropyl)silyl-skupinou vzniklé interakcí anorganického poresního nebo neporesního materiálu A, kde A představuje SiO2, TiO2, AL2O3 nebo sklo s organokřemičitým činidlem obecného vzorce R21 (R2)Si(CH2) 3OC6H5 kde představuje R21 chlor nebo alkoxyskupinu o jednom až čtyřech atomech uhlíku a R2 je R1 nebo methyl. Takto připravené anorganické materiály jsou vhodné především ke chromatografickému dělení látek...

Modifikované polysiloxany

Načítavanie...

Číslo patentu: 253842

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čapka Martin, Vozka Stanislav

MPK: C08L 83/06

Značky: polysiloxany, modifikované

Text:

...požadavky na stupeň konverze si-H vazeb, nebot pro některé aplikace je výhodná přítomnost některých si-H vazeb i po prevedené adici, nehoř tyto vazby při aplikaci umožňují dokonalé zakotvení modifikovaných olejů k povrchům upravovaných materiálů. Pro jiné aplikace zase nepřítomnost Si-H vazeh zvyšuje stabilitu a životnost modifikovaných olejů.Dále uvedené příklady ilustrují látky podle vynálezu, aniž by jej vymezovaly nebo omezovaly.K 72 g...

Kationtové rhodné komplexy vázané k anorganickým nosičům

Načítavanie...

Číslo patentu: 239045

Dátum: 01.11.1987

Autori: Čapka Martin, Zbirovský Vladimír

MPK: B01J 23/46, C07B 35/00

Značky: rhodné, vázané, nosičům, kationtově, anorganickým, komplexy

Zhrnutie / Anotácia:

Kationtové rhodné komplexy vázané k anorganickým nosičům koordinační vazbou mezi atomy fosforu a rhodia obecného vzorce /LnRh(diolefin)mHy /+A-, kde představuje A- chloristanový, toluensulfátový, tetrafenylboritanový, tetrafluoroboritanový nebo hexafluorofosforečný anion, diolefin dien o čtyřech až osmi atomech uhlíku, L skupinu -Si(CH2)rP(C6 H 5)2 (kde r = 1 až 6) chemicky vázanou k anorganickému nosiči vazbou X-O-Si, kde X představuje povrch...

N-(Alkoxysilylpropyl)(1-fenylethyl)aminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252619

Dátum: 17.09.1987

Autor: Čapka Martin

MPK: C07F 7/18

Značky: n-(alkoxysilylpropyl)(1-fenylethyl)aminy

Text:

...popsaných ve vynálezu je skutečnost, že jako výchozí amin lze použít opticky aktivní 1-fenyl-etylamin a produktem reakce jsoułpoté opticky aktivní NďalkoDále uvedené příklady charakterizují látky podle vynálezu, aniž by jej vymezovaly nebo omezovaly.směs byla zahřívána na 130 °C po 10 h. Poté byla zředěna toluenem, sraženina odfiltrována a filtrát destilován. Po oddestilování níževroucích složek byl destilací za vakua získán...

Způsob přípravy strukturně rigidního termosetického adhezíva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237035

Dátum: 15.02.1987

Autori: Čapka Martin, Varhaník Jiří, Vilím Jindřich

MPK: C08L 63/00, C08L 9/02, C08K 5/50...

Značky: adhezíva, strukturně, přípravy, termosetického, způsob, rigidního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy strukturně rigidního termosetického adhezíva s adhezními vlastnostmi iniciovatelnými ultrazvukovou a/nebo tepelnou energií, spočívající v reakci směsi 10 až 90 hmotnostních % butadien-akrylonitrilového kaučuku o obsahu akrylonitrilu 24 až 34 hmotnostních %, na jehož řetězci jsou navázány reaktivní epoxidové funkční skupiny, samotného nebo v kombinaci s až 50 hmotnostními % polybutadienového nebo butadien-akrylonitrilového...

Anorganické materiály modifikované 3-(trimethylamonio)propylsilylovou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234939

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rosenberg Ivan, Porsch Bedřich, Čapka Martin

MPK: C01B 33/113, C01F 7/02, C01G 23/04...

Značky: modifikované, materiály, anorganické, 3-(trimethylamonio)propylsilylovou, skupinou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká anorganických materiálů modifikovaných 3-(trimethylamonio)propylsilylovou skupinou, která je k jejich povrchu vázána chemickou vazbou. Podstatou vynálezu jsou anorganické materiály modifikované 3-(trimethylamonio)propylsilylovou skupinou, která je k jejich povrchu vázána chemickou vazbou, vzniklé interakcí anorganického porézního nebo neporézního materiálu vybraného ze skupiny sestávající z kysličníku křemičitého, kysličníku...

Mědicí lázeň k bezproudovému chemickému poměďování

Načítavanie...

Číslo patentu: 230197

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kula Leo, Vilím Jindřich, Cífková Zuzana, Šír Zdeněk, Řeřicha Roman, Čapka Martin, Hetflejš Jiří

MPK: C23C 3/00

Značky: lázeň, mědicí, poměďování, bezproudovému, chemickému

Zhrnutie / Anotácia:

Mědicí lázeňí k bezproudovému chemickému poměďování tvořená 0,01 až 0,1 M roztokem mědnatých iontů s přídavkem 1 až 3 mol/mol Cu++ komplexujícího činidla obecného vzorce R1R2NCH2CHzNR3R4, kde symboly Rl, R2, R3, R4 představu jí 2-hydroxyethyl, 2-hydroxypropyl nebo 2-hydroxybutylskupinu, 0,01 až 0,25 mol/1 formaldehydu nebo paraformaldehydu, 0 až 10 mmol/1 kyanidových iontů, 0,002 až 2 g/1 povrchově aktivní látky a tolik alkalického hydroxidu,...

Způsob výroby komplexující směsi pro lázně k bezproudovému chemickému poměďování

Načítavanie...

Číslo patentu: 232926

Dátum: 15.08.1986

Autori: Cífková Zuzana Ing, Řeřicha Roman, Vilím Jindřich, Hetflejš Jiří, Čapka Martin, Šír Zdeněk

MPK: C23C 3/00

Značky: poměďování, způsob, komplexující, směsi, bezproudovému, výroby, chemickému, lázně

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby komplexující směs pro lázně k bezproudovému chemickému poměďování, při němž se v přítomnosti vody při teplotě 60 až 110 °C ponechá reagovat ethylendiamin s přebytkem propylenoxidu a po dosažení alespoň 97 % konverze se tato reakční směs použije, aniž by byle nutné oddělení produktu reakce od výchozích látek a vody. Při vhodně volených podmínkách reakce lze vzniklou reakční směs použít bez úprav jako složku mědící lázně pro...

Způsob výroby (3-brompropyl)trichlorsilanu a (3-brompropyl)metyldichlorsilanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228499

Dátum: 15.07.1986

Autori: Czaková Marie, Čapka Martin

Značky: 3-brompropyl)metyldichlorsilanu, 3-brompropyl)trichlorsilanu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby (3-brompropyl)trichlorsilanu a (3-brompropyl)methyldichlorsi1anu adicí trich1orsilanu a methyldichlorsilanu k allylbromidu za katalýzy kyselinou chloroplatičitou v přítomnosti ligandu obecného vzorce R1R2R3M, kde Rl představuje alkylovou C1 až C10 skupinu, nebo arylovou C6 až C10 skupinu nebo cyklohexyl a R2, R3 atom vodíku nebo Rl, M představuje atom dusíku nebo fosforu. Reakce se provádí v přítomnosti...

1-O-(3-Triethoxysilylpropyl)- a 1-O-(3-diethoxymethylsilylpropyl) substituovaný 2,3:4,5-di-O-isopropyliden-D-arabitol a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229088

Dátum: 15.04.1986

Autori: Holý Antonín, Hetflejš Jiří, Rosenberg Ivan, Čapka Martin

MPK: C07F 7/18, C07D 317/32

Značky: způsob, 1-o-(3-diethoxymethylsilylpropyl, výroby, 2,3:4,5-di-o-isopropyliden-d-arabitol, substituovaný, 1-o-(3-triethoxysilylpropyl

Zhrnutie / Anotácia:

1-O-(3-trietoxysilylpropyl)- a 1-O-(3-dietoxymetylsilylpropyl) substituovaný 2,3:4,5-di-O-isopropyliden-D-arabitol obecného vzorce I kde R představuje metyl nebo etoxyskupinu.

Triethoxysilyl- a diethoxymethylsilylsubstituované propyltrimethylamoniové soli a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228065

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hetflejš Jiří, Holý Antonín, Rosenberg Ivan, Čapka Martin

Značky: triethoxysilyl, jejich, propyltrimethylamoniové, způsob, výroby, diethoxymethylsilylsubstituované

Zhrnutie / Anotácia:

Triethoxysilyl- a diethoxymethylsilylsubstituované propyltrimethylamoniové soli obecného vzorce I kde představuje R methyl nebo ethoxyskupinu, X jodidový nebo p-toluensulfonanový anion.

Způsob výroby tetrakis(2-hydroxypropyl)alkylendiaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222448

Dátum: 15.09.1985

Autori: Čapka Martin, Šír Zdeněk, Hetflejš Jiří, Řeřicha Roman, Vilím Jindřich

Značky: výroby, způsob, tetrakis(2-hydroxypropyl)alkylendiaminů

Text:

...jsou stejne nebo různé s | až 4 atomy uhlíku, N-metylpiperidin a chinolin. Bylo totiž zjištěno, že přítomností terciámího eminu lze příznivé ovlivnit reakční rychlost, především na začátku reakce, kdy i ochlezení směsi na 50 °C nezpůsobuje zastavení reakce a že přítomnost terc. aminu je výhodná i ke konci. reakce,nebot kz-átce po skončenéxn přidávání propylenoxidu je dosaženo prakticky úplné konverze alkylendinminu.Vzhledem k přítomnosti...

Způsob hydrosilylační vulkanizace polymethylsiloxanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226278

Dátum: 15.04.1985

Autori: Hetflejš Jiří, Heidingsfeldová Marta, Schätz Miroslav, Čapka Martin

Značky: způsob, polymethylsiloxanů, hydrosilylační, vulkanizace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrosilylační vulkanizace polymetylvinylsiloxanů obsahujících 0,2 až 10 mol % metylvinylsiloxanových jednotek působením hybridových sloučenin křemíku, vyznačený tím, že se síťovací reakce provádí v přítomnosti dvoujaderných rhodných komplexů obecného vzorce Rh2Cl2L4, kde L představuje oxid uhelnatý, nebo L2 představuje cyklooktadien.

Způsob výroby 3-(fenoxypropyl) trichlorsilanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224790

Dátum: 01.09.1984

Autori: Rosenberg Ivan, Hetflejš Jiří, Holý Antonín, Čapka Martin

Značky: výroby, trichlorsilanu, 3-(fenoxypropyl, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-(fenoxypropyl)trichlorsilanu adicí trichlorsilanu k allylfenyletheru vyznačený tím, že se reakce provádí v přítomnosti katalyzátoru vytvořeného z difenylsilanu a kyseliny chloroplatičité v molárním poměru 0,5 až 100:1.