Caldero Ges José María

Spôsob prípravy 3-{2-[4-(6-fluórbenzo [d] izoxazol-3-yl) piperidin-1-yl] etyl}-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyridol [1,2-a] pyrimidin-4-ónu a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281752

Dátum: 25.05.2001

Autori: Del Castillo Nieto Juan Carlos, Marquillas Olondriz Francisco, Huguet Clotet Joan, Bosch Rovira Ana, Caldero Ges José María, Dalmases Barjoan Pere

MPK: A61P 25/18, C07D 413/14, C07D 211/04...

Značky: spôsob, izoxazol-3-yl, 1,2-a, medziprodukty, pyrimidin-4-onů, piperidin-1-yl, spôsobu, tohto, 3-{2-[4-(6-fluórbenzo, etyl}-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydro-4h-pyridol, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 3-{2-[4-(6-fluórbenzo[d]izoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]etyl}-2-metyl- 6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyridol[1,2-a]pyrimidin-4-ónu vzorca (I) reakciou 3-(2-aminoetyl)-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido-[1,2-a]pyrimidin- 4-ónu vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), kde značí Y a Z rovnaké alebo navzájom odlišné uvoľňovanie skupiny, ako je halogén alebo C1-6 alkyl alebo fenylsulfonyloxy skupina za prítomnosti rozpúšťadla a...

Spôsob výroby 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-N-metyl-1H-indol-5-metánsulfónamidu a jeho nižších alkylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280586

Dátum: 10.04.2000

Autori: Caldero Ges José María, Olondriz Francisco Marquillas, Rovira Ana Bosch, Barjoan Pere Dalmases

MPK: C07D 209/42

Značky: alkylesterov, výroby, nižších, spôsob, 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-n-metyl-1h-indol-5-metánsulfónamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-metyl-1-indol-5-metánsulfónamidu a jeho nižších alkylesterov všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje atóm vodíka alebo C1-6-alkylskupinu, ktorý sa vykonáva tak, že sa zlúčenina všeobecného vzorca (III), kde Alk predstavuje C1-6-alkylskupinu a X predstavuje odstupujúcu skupinu, nechá reagovať s dimetylamínom v organickom rozpúšťadle. Vzniknutý dimetylaminoester všeobecného vzorca (I), kde R...

Spôsob výroby 3-[2-(dimetylamino)etyl]-N-metyl-1H-indol-5-metánsulfónamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279562

Dátum: 11.01.1999

Autori: Caldero Ges José María, Barjoan Pere Dalmases, Rovira Ana Bosch, Olondriz Francisco Marquillas

MPK: C07D 209/14

Značky: výroby, spôsob, 3-[2-(dimetylamino)etyl]-n-metyl-1h-indol-5-metánsulfónamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby 3-[2-(dimetylamino)etyl]-N-metyl-1H-indol-5-metánsulfónamidu vzorca (I), dekarboxyláciou 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-N-metyl-1H-indol-5-metánsulfónamidu vzorca (II) za prítomnosti rozpúšťadla a medeného katalyzátora, pod inertnou atmosférou, pri teplote v rozmedzí od 190 do 250 °C. Zlúčenina vzorca (I), jej soli a solváty sú užitočné pri liečení migrény.

Spôsob výroby 1,2,3,9-tetrahydro-9-metyl-3-[(2-metyl-1H-imidazol-1-yl)metyl]-4H- karbazol-4-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278786

Dátum: 10.11.1993

Autori: Clotet Juan Huguet, Caldero Ges José María

MPK: C07D 403/06, A61K 31/415

Značky: výroby, 1,2,3,9-tetrahydro-9-metyl-3-[(2-metyl-1h-imidazol-1-yl)metyl]-4h, karbazol-4-ónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 1,2,3,9-tetrahydro-9-metyl-3-[(2-metyl-1H-imidazol-1-yl)metyl]-4H- karbazol-4-ónu vzorca (I) cyklizáciou zlúčeniny vzorca (II) za podmienok Friedel-Craftsovej acylácie, prostredníctvom aktivácie karboxylovej skupiny kyslou katalýzou, vo vhodnom rozpúšťadle, po ktorej sa požadovaný produkt izoluje.