Čácha Zbyněk

Zariadenie na snímanie rôznych výšok hladín elektricky vodivých kvapalín v tlakových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 277995

Dátum: 14.09.1995

Autori: Heřmánek Jiří, Čácha Zbyněk

MPK: G01F 25/00

Značky: vodivých, výšok, elektricky, hladin, zariadenie, nádobách, snímanie, tlakových, rôznych, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo spojitej nádoby, rozdelenej pozdĺžnou priehradkou (9) na dva priestory (11, 12), v prvom priestore (11) je umiestená snímacia elektróda (1) na snímanie hornej hladiny. Nádoba je spojená odpúšťacím potrubím (13), opatreným uzáverom (14), s vonkajšou atmosférou, zatiaľ čo v druhom priestore (12), ktorý je spojený s vodným a parným priestorom kotla (6), sú umiestnené elektródy (2, 3) na snímanie spodnej a najnižšej...

Odparovací ohrievač kotlovej a napájacej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 235

Dátum: 09.09.1993

Autor: Čácha Zbyněk

MPK: F22D 1/20

Značky: napájacej, ohrievač, kotlovej, odpařovací

Text:

...kupříkladu ležatý plamencový kotel. Vnitřní konstrukce kotle a oddelenévodní a spalovací prostory zde nejsou znázorněny. jelikožjde 0 běžná konstrukční provedení. která nemají vliv na podstatu technického řešení. V kotli 2 je pouze znázorněna úroveñ vodní hladiny 29 a napojení kouřovodu QQ pro odvod horkých spalín. Pod úrovní kotle g je uložen podélný trubkový ák 1 s osou LQQ. kterým prochází souose kouřovod QQ.ák je pžipojen k vodnímu...

Automatický uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 258765

Dátum: 16.09.1988

Autor: Čácha Zbyněk

MPK: F23L 11/00, F24H 9/20, F23L 13/02...

Značky: automatický, uzáver

Text:

...je možno spalinový uzávěr zcela uzavřít, musí být spalovací zařízení vybaveno blokovacím zařízením, které brání jeho spuštění, pokud uzávěr ve epalinovodu není přestaven do otevřené polohy.Tyto nevýhody jsou odstraněny u automatického uzávěru podle vynálezü, jehož podstata spočíváv tom, že doraz otočné klapky k.vymezení její otevžené polohy tvoří elektromagnet zapojený do proudového okruhu elektromotoru vzduchového ventilátoru.Výhoda...

Výměník tepla pro tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254583

Dátum: 15.01.1988

Autor: Čácha Zbyněk

MPK: F28D 7/10

Značky: výměník, tekutiny, tepla

Text:

...znázor~ něno na obr. 1 a obr. 2. Obr. 1 představuje svislý řez výměníkem, obr. 2 představuje půdorysný pohled s částečným prerušením horního víka.Ve válcové nádobě ł jsou souose uloženy válcové trouby g, 3, 1, mezi nimiž jsou mezi válcové mezery §, §, 1. Válcová nádoba l je uzavŕena nahoře i dole víky 3 a g s těsněnímlg a ll. V horním víku § jsou zaústěny trubka lg přivádějící teplou tekutinu určenou k ochlazení, trubka lg odvádějící ohřátou...

Zařízení k úpravě, zplynování a spalování tuhých netříděných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 238520

Dátum: 01.11.1987

Autor: Čácha Zbyněk

MPK: F23B 5/00

Značky: netříděných, tuhých, palív, zařízení, zplyňování, spalování, úpravě

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká spalování tuhých paliv zejména netříděného uhlí a řeší problém jeho třídění a spalování v jednom zařízení. Podstata řešení spočívá v rotačním pohybu paliva vyvozovaném proudem vzduchu přiváděným do reakční komory na jejím obvodu s přívodem paliva v jednom jejím čele s výstupním hrdlem v druhém protilehlém čele s výpustí vytříděného paliva v její spodní části, přičemž přívod vzduchu je řízen klapkou a uzávěrem v závislosti na...

Předtopeniště pro spalování tekutých a sypkých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220843

Dátum: 15.12.1985

Autor: Čácha Zbyněk

Značky: palív, spalování, sypkých, předtopeniště, tekutých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru spalovacích zařízení, a to zejména pro spalování méněkalorických tekutých a sypkých paliv. Řeší stabilitu hoření a dokonalost prohořívání méněkalorických paliv při současném omezení tepelných ztrát povrchem ohniště. Podstata vynálezu spočívá v tom, že spalovací komora ze žáruvzdorného materiálu je obklopena pláštěm, mezi nímž a spalovací komorou je volný prostor pro průtok spalovacího vzduchu, který se ohřívá teplem...