Cabadaj Ján

Upínač integrovaného výrobného pracoviska

Načítavanie...

Číslo patentu: 259243

Dátum: 17.10.1988

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 7/00

Značky: integrovaného, výrobného, upínač, pracoviská

Text:

...ggg.Automatizovaný upínač ggg, ako je to z obr. 2 vidiet, je umiestnený na stole ggg obrábacieho stroja ggg. Pozostáva z rámu łłg, čelustí łgg a regulačného prvku łgg, apojeným čelustou ggg, závitom łgg a závitovým otvorem łgł,prostredníctvom ktorého je zabezpečovaný pohyb čeluste łgg vo vedení lll rámu łlg. Pre ovládanie automatizovaného upínača jpg je regulačný prvok łgg opatrený záberovou plochou łgł.Viacúčelový manipulátor 300...

Regulovatelný upínač obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255294

Dátum: 15.02.1988

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínač, obrobkov, regulovatelný

Text:

...byt montované medzi funkčné časti upinača,alebo medzi časti upinača a obrobok, čo zjednodušuje montáž upinača a manipuláciu s ním.Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na priloženom výkrese, kde je znázornený nárys regulovatelného upínača s upnutým obrobkom.Reguľovateľný upínač obrobkov je tvorený základom lg, ustavovacou jednotkou gg a upínacou jednotkou gg spojenou s hydroqenerátorom gg. Obrobok lg je ustavený prostrednictvom...

Automatizovaná stavebnicová upínacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 252727

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cabadaj Ján, Šukola Juraj, Tököli Pavol

MPK: B23Q 3/08

Značky: automatizovaná, stavebnicová, sústava, upínacia

Text:

...prvkom 270 a plochou záberu 271 zaberajúcej do plochy 321 regulačného člena 320 upinacej jednotky 300. Rozvod 210 pre tlakovú tekutinu plyn, alebo kvapalinuj, ktorý je V lište 200 vytvorený,spojuje spojku 220 k prípojke 120 základu 100 a spojovací zámok 230 lišty 200 opatreným jednosmernými ventilmi 231. Upínacie jednotka 300, ktorá je opatrená propojovacím zámkom 330 sa rozvodom 310 so spätným ventilom 331 je na tekutinový rozvod lišty 200...

Vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým modulárnych upínacích jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238424

Dátum: 15.05.1987

Autori: Cabadaj Ján, Sille Jozef, Švarba Dušan, Kurucz Peter

MPK: G06K 11/00

Značky: jednotiek, predovšetkým, modulárnych, vstupné, systémov, grafických, upínacích, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je vstupné zariadenie grafických systémov, predovšetkým modulárnych jednotiek upínacích systémov s jednoznačnými funkcionálnymi väzbami pre zariadenie spracovávajúce binárne veličiny na grafické, postupnosťou impulzov z kódovaných miest s nim elektricky spojených. Zariadenie obsahuje pracovnú plochu so sieťou kódovaných miest, s ktorou je spojená najmenej jedna predloha, ktorá je opatrená kódovanými oblasťami priradenými ku...

Stavebnicová paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 238892

Dátum: 15.05.1987

Autori: Maráz Ladislav, Cabadaj Ján

MPK: B65D 19/00

Značky: paleta, stavebnicová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stavebnicovej palety s paletizačnými zásuvkami, predovšetkým pre náradie, určenej na dopravu náradla vo výrobných systémoch. Stavebnicová paleta podľa vynálezu je tvorená základom a sadou paletizačných skríň, ktoré sú navzájom medzi sebou polohovateľné. Paletizačná skriňa je tvorená rámom a zásuvkou, ktorej ložná plocha je v zábere s vodiacou plochou rámu, pričom rám paletizačných zásuviek pre ich vzájomný záber je opatrený na...

Stavebnicový systém, predovšetkým na skladbu upínacieho náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 236812

Dátum: 15.03.1987

Autori: Fiozere Peter, Tomšík Jozef, Kusý Ladislav, Cabadaj Ján, Barák Eugen

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínacieho, systém, náradia, predovšetkým, stavebnicový, skladbu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahu je na stavebnicový systém, predovšetkým na skladbu upínacieho náradia pre proces obrábania, z elementov dosadajúcich na seba stykovými plochami polohovanými vložkou a spevňovanými rozperkou. Výhoda stavebnicového systému podľa vynálezu je, že vložka tvorená jedným telesom opatreným zárezmi má vzdialenosť svojich polohovacích plôch menšiu ako je príslušná vzdialenosť ustavovacích plôch vybrania polohovaných elementov. Rozperka...

Upínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248979

Dátum: 12.03.1987

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínacia, jednotka

Text:

...a vodiaci profil určený na zmenu smeru pohybu piesta sú bud vytvorené na vonkajšom povrchu telesa, resp. na väzobnom kryte, čo znižuje nároky na výrobu presných plôch valca, alebo piesta. Tým, že vodiaci profil a ovládací prvok sú vymeniteľné, zvyšuje sa prevádzky schopnosť upína Gcej jednotky. Okrem toho, že upínacia jednotka je vybavená väzobným krytom, zabraňuje sa vnikaniu nečistôt k tunkčným plochám a tým sa zvyšuje funkčná...

Obrábací stroj s automatickým upínačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248099

Dátum: 15.01.1987

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/06, B23Q 15/00

Značky: automatickým, stroj, obrábací, upínačom

Text:

...upínacim zariadením bez silovej upinacej jednotky a na obr. 2 so silovou upínacou jednotkou.Obrábaci stroj s automatizovaným upínaním zariadením obr, 1 je tvorený stojanoms vreteníkom 200, stolom 300 -a automatickým upínačom 100 umiestneným na stole 300. Automatický upínač 100 pozostáva zo základu 110 v .ktorého saniach 111 sú vedením 121 pasu-vos uložené čeluste 120, vzájomne spojené ovladacim prvkom 130. 0 vlá-dací prvok 130 má...

Čeľusť chápadlovej hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 233500

Dátum: 15.09.1986

Autori: Cabadaj Ján, Kusý Ladislav, Barák Eugen, Tomšík Jozef

MPK: B25J 15/00

Značky: čeľusť, chápadlovej, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka čeľuste chápadlovej hlavice priemyselného robota alebo manipulátora, pre výmenný manipulačný nástavec s upínacím prizmatickým vybraním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že čeľusť je opatrená prizmatickým segmentom majúcim vo svojej pozdĺžnej osi priebežný zárez. V každej bočnej stene zárezu je vytvorené priebežné kruhové vybranie pre uloženie otočného rozperného člena, opatreného prvkami proti axiálnemu posuvu. Stredy zakrivenia...

Stavebnicová paleta na nástroje, najmä pre automatickú výmenu nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229541

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pernický Štefan, Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/16

Značky: nástroje, stavebnicová, paleta, automatickú, nástrojov, najmä, výměnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na stavebnicovú nástrojovú paletu, vhodnú predovšetkým na výmenu zoradených nástrojov s nástrojmi v zásobníku obrábacieho centra. Stavebnicová paleta na nástroje sa skladá zo základného modulu a z ďalších modulov, ktoré sú vybavené lôžkami a navzájom sú spojené spojovacími prostriedkami. Prínosom vynálezu je úspornejšie konštrukčné riešenie, na základe ktorého je možné použiť výrobne nenákladné a pomerne ľahké moduly, vhodné...

Stavebnicová paleta na nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229439

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pernický Štefan, Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/16

Značky: paleta, stavebnicová, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na stavebnicovú paletu na nástroje, určenú na manipuláciu s nástrojmi predovšetkým v automatizovaných prevádzkách obrábania. Manipulačným prostriedkom pritom môže byť vreteno samotného obrábacieho stroja. Prínosom vynálezu je to, že na manipulačné úkony je možné využiť dopravné zariadenia obrobkov, čím sa značne redukujú priestorové požiadavky na realizáciu automatizovaného pracoviska, pričom sa zjednodušuje aj jeho...

Premeriavacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221200

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pernický Štefan, Coufal Daniel, Cabadaj Ján, Tomšík Jozef

Značky: zariadenie, premeriavacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši premeriavacie zariadenie, určené predovšetkým pre kontrolu upnutia polotovaru obrobku na upínacej základni, napríklad technologickej palete. Zariadenie je tvorené meracím vedením, adapčným členom a meracím stojanom. Prínosom vynálezu je, že premeriavacie zariadenie je možné namontovať na samotnú upínaciu základňu bez potreby rozmeriavacej dosky a príslušného polohovacieho a upínacieho zariadenia upínacej základne.

Momentový kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 221191

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cabadaj Ján

Značky: momentový, kľúč

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka momentového kľúča určeného predovšetkým na montážne práce, kde je potrebné doťahovať skrutkové spoje presne nastavenou silou. Momentový kľúč podľa vynálezu má jednoduchú konštrukciu, je ho možné používať bež sady nástavcov, nakoľko je určený na určitý veľkostný rozsah. Podstatou vynálezu je to, že v priestore šesťbokého otvoru telesa kľúča je uímiestnený segment s plynule zakrivenou plochou, ktorý prechádza v odpruženú páku,...

Momentový kľúč s okom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223084

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cabadaj Ján

Značky: kľúč, momentový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka momentového kľúča určeného na ovládanie skrutkových spojov určitého veľkostného rozsahu bez potreby výmeny funkčných častí, resp. prestavovania. Momentový kľúč s okom pozostáva z telesa, ktoré má vytvorenú plynule zakrívenú plochu zasahujúcu do priestoru otvoru oka, otočne uloženého pomocou čapu v telese, pričom oko je svojou opernou plochou v zábere s palcom regulačnej pružiny a jej prostredníctvom s regulátorom.

Diagonálna technologická paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 222648

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cabadaj Ján

Značky: paleta, technologická, diagonálna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technologickej palety, ktorá je určená pre diagonálny spôsob ustavovania a spevňovania. Diagonálna technologická paleta usporiadaním svojich plôch zabezpečuje jednoduchšiu výrobu a celkové náklady na výrobu, pričom je zabezpečená funkčnosť.

Východzí element polohovania prvkov, predovšetkým stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 220862

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kukučka Hieroným, Cabadaj Ján

Značky: prvkov, stavebnicových, polohovania, východzí, predovšetkým, element, upínacích, sústav

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši východzí element polohovania prvkov, predovšetkým stavebnicových upínacích sústav spevnený v drážke vymedzením vôle. Podstata vynálezu spočíva v tom, že východzí element polohovania prvkov je tvorený klinom a klinovým sedlom, ktoré sú voči sebe posúvateľné kotviacou skrutkou nachádzajúcou sa v otvore pre kotviacu skrutku, respektívne v T-matici, čím sa mení šírka pera, pričom je na ňom polohovacia plocha pre polohovanie prvkov a...

Zosilovacie upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220268

Dátum: 15.02.1986

Autori: Cabadaj Ján, Tomšík Jozef

Značky: zariadenie, zosilovacie, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zosilovacie upínacie zariadenie, ktorým sa dosahuje zvýšený silový účinok prostredníctvom zosilovacieho mechanizmu pri znížení ovládacieho krútiaceho momentu. Prínosom je, že vložením prevodového prvku medzi palec a prevodník sa znižuje ovládací krútiaci moment, čo pri znížených nárokoch na obsluhu sa odráža tiež v úspornejšom dimenzovaní ovládacej jednotky a prevodníka, čo v konečnom dôsledku znižuje celkovú váhu upínacieho...

Otočná upínacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229153

Dátum: 01.01.1986

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/08

Značky: upínacia, otočná, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otočnú upínaciu jednotku ovládateľnú so silovým valcom, skladajúcu sa z plunžera, telesa a axiálneho vodiaceho elementu, určenú predovšetkým na silové upínanie nerotačných obrobkov, najmä pre automatizované prevádzky trieskového obrábania a najmä pri požiadavke upnutia otočnou upínacou jednotkou z dôvodu stiesneného priestoru alebo iného dôvodu vylučujúceho použitie ďalšieho silového valca na otáčanie upínky.

Způsob výroby pyrimidonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244446

Dátum: 22.08.1985

Autor: Cabadaj Ján

MPK: C07D 401/12

Značky: pyrimidonových, způsob, výroby, derivátů

Text:

...je způsob výroby sloučenin shore uvedeného obecného vzorce II a jcjlch famaceuticky upotŕebttelných solí, vyznačující ,se tím, že sloučenina obecného vzorce IIIHul a R 6 mají význam Jako v obecnćm vzor-ci II, 244445 4lubo Jani A 01, necha reagovat se loučeninou obecného vzorce IV(IV) ve ktorá R náąvýznan Jako v obecnom vzorci II a R 9 přodatavuje skupinu vyuěnitalnou za aninový zbytek.a vznikla loučonina obecného vzorca II ao popřípadě...

Upínač s diagonálnym polohovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 222075

Dátum: 15.07.1985

Autori: Cabadaj Ján, Tomšík Jozef

Značky: upínač, polohovaním, diagonálnym

Zhrnutie / Anotácia:

Upínač s diagonálnym polohovaním najmä pre technologickú paletu vyznačujúci sa tým, že v základnom telese (100) je uložená aspoň jedna diagonálna polohovacia jednotka (200) a najmenej jedna upínacia jednotka (300), pričom základné teleso (100) má na svojej pracovnej ploche (130) vytvorené podpery (131) a kolmo na pracovnú plochu (130) má vytvorenú smerovú plochu (110) so smerovými dorazmi (111) a kolmo na ňu polohovaciu plochu (120) s...

Momentový kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: 218200

Dátum: 15.09.1984

Autor: Cabadaj Ján

Značky: kľúč, momentový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka momentového kľúča určeného predovšetkým na ovládanie skrutkových spojov. Momentový kľúč pozostáva z telesa, v ktorom je vytvorený nepravidelný šesťboký otvor. K telesu je otočne pripojený palec, ktorý je umiestnený s regulačnou pružinou, ktorá je spojená prostredníctvom regulátora s telesom kľúča.

Manipulačná plošina, najmä pre dopravné zariadenie výrobných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 215312

Dátum: 31.05.1984

Autori: Tököli Pavol, Cabadaj Ján, Pernický Štefan, Thirring Ján

Značky: najmä, systémov, zariadenie, manipulačná, plošina, dopravné, výrobných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši manipulačnú plošinu, najmä pre dopravné zariadenie výrobných systémov slúžiacu na manipuláciu s paletou sprostredkujúcu styk medzi dopravným zariadením a náväzním zariadením napríklad obrábacím strojom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že manipulačná plošina pre polohovanie palety je vybavená kombináciou najmenej jedného dorazu, vedenia, dotláčacej jednotky a pre uvoľňovanie automatického mechanizmu uvoľňovacou jednotkou.

Presuvný zásobník technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 216267

Dátum: 15.05.1984

Autori: Cabadaj Ján, Kusý Ladislav, Pernický Štefan, Barák Eugen

Značky: zásobník, paliet, technologických, presuvný

Zhrnutie / Anotácia:

Presuvný zásobník technologických paliet zabezpečujúci automatickú výmenu technologických paliet na jedno zastavenie dopravného zariadenia vyznačujúci sa tým, že pozostáva zo stola (310), na ktorom je posuvne uložený vozík (320) ovládaný zdrojom (311) lineárneho pohybu, na ktorom je vytvorené nasúvacie lôžko (322) pre novú technologickú paletu (120) a odsúvacie lôžko (321) pre použitú technologickú paletu (110), pričom nasúvacie lôžko (322) a...

Vozík s paletovými zásuvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 213736

Dátum: 01.04.1984

Autori: Cabadaj Ján, Czupek Jozef

Značky: vozík, paletovými, zásuvkami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na vozík s paletovými zásuvkami určenými predovšetkým na dopravu pripravovaných upínacích súborov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že vozík pozostáva z rámu, paletových zásuviek a paliet vkladaných v rôznych kombináciách do paletových zásuviek vybavených vodiacimi časťami slúžiacimi na vedenie po vodiacich plochách rámu ako aj polohovacími plochami slúžiacimi na polohovanie paliet prostredníctvom ich polohovacích častí,...