C25C

Zariadenie na elektrochemické získavanie práškových kovov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5816

Dátum: 04.08.2011

Autori: Kopačka Milan, Šiška Jozef

MPK: C25C 1/00

Značky: zariadenie, práškových, použitie, kovov, získavanie, elektrochemické

Text:

...kovu do zvyškov roztoku strhávaného pri ich tvorbe. Pritom samočirmé premývanie a oddeľovanie práškového produktu od nečistôt po elektrolýze znižuje náklady na tieto operácie, pričom sa nevyžaduje náročná kontrola a regulácia procesu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. la, b je z dvoch pohľadov znázornený priklad celkovej zostavy zariadenia na elektrochemické získavanie kovov. Obr. 2 zobrazuje priklad zariadenia v reze.Obr. 1 zobrazuje...

Spôsob výroby uhlíkatých blokov vysokoodolných proti tepelnému nárazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287640

Dátum: 06.04.2011

Autori: Dreyer Christian, Samanos Bernard

MPK: C25C 3/12, C04B 35/532

Značky: nárazů, tepelnému, uhlíkatých, spôsob, vysokoodolných, proti, výroby, blokov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je zjednodušený spôsob výroby umožňujúci zhotoviť uhlíkaté bloky a najmä anódy určené na výrobu hliníka elektrolýzou podľa Hall-Héroultovej metódy a vyznačujúce sa vysokou odolnosťou proti tepelnému nárazu. Tento spôsob zahŕňa operáciu nastavenia granulometrie uhlíkatej zmesi, obsahujúcu: a) separovanie netriedenej základnej uhlíkatej zmesi AC na prvú frakciu F1 so zrnami menšími ako X a na druhú frakciu F2 so zrnami väčšími alebo...

Elektrolyzér na výrobu hliníka, linka obsahujúca elektrolyzéry, spôsob udržiavania kôry na bočnej stene elektrolyzéra a spôsob získavania elektriny z elektrolyzéra

Načítavanie...

Číslo patentu: 287364

Dátum: 16.07.2010

Autori: Aune Jan Arthur, Johansen Kai, Nos Per Olav

MPK: C25C 3/00

Značky: elektřiny, elektrolyzéra, bočnej, získavania, elektrolyzéry, linka, stěně, obsahujúca, elektrolyzér, kôry, hliníka, spôsob, výrobu, udržiavania

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyzér (1) obsahuje anódu a elektrolytickú vaňu (2), pričom elektrolytická vaňa obsahuje vonkajší plášť (3) z ocele, pričom uhlíkové bloky (4) na dne vane tvoria katódu elektrolyzéra, a na vnútornej strane časti oceľového plášťa tvoreného vnútornými bočnými stenami je uložený materiál, odolný voči teplu pri vysokých teplotách a tepelne izolačný pri vysokých teplotách. Aspoň časť bočnej steny elektrolytickej vane pozostáva z jedného alebo...

Spôsob izolácie Fe nanočastíc elektrochemickou separáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286895

Dátum: 17.06.2009

Autori: Nižník Štefan, Milkovič Ondrej, Halama Maroš, Longauer Svatoboj

MPK: B82B 3/00, C25C 1/00

Značky: izolácie, spôsob, elektrochemickou, separáciou, nanočastíc

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby železných nanočastíc tak, aby pri anodickom rozpúšťaní medenej matrice v elektrolyte vodného roztoku NH3 a H2O2 pri konštantnom potenciáli došlo k rozpusteniu Cu matrice a k separácii častíc. Vynález možno uplatniť pri výrobe magnetických nanočastíc, najmä na použitie v medicíne pri liečbe rakoviny pomocou termoterapie, ako nosiče liekov pomocou magnetického poľa v ľudskom tele, elektronické využitie pre ultra...

Zariadenie na narovnávanie deformovaných elektrolýznych vaní, predovšetkým na elektrolýzu hliníkovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10935

Dátum: 03.04.2009

Autor: Nagel Hardy

MPK: C25C 3/08, B21D 1/00

Značky: predovšetkým, deformovaných, zariadenie, hliníkovej, elektrolýzu, elektrolýznych, taveniny, vaní, narovnávanie

Text:

...nosník, ktorý môže natiahnuť svoju dĺžku cez medzeru, dosahujúc niekoľko metrov, medzi dvoma oproti sebe ležiacimi dlhými bočnýmistenami Vane, pretože dlhé bočné steny sú zvlášť ohrozené deformáciou, ako je vyklenutie von.Tento narovnávajúci nosník má na každej zo svojich dvoch koncových oblasti narovnávajúcučeľusť, ktorá V každom prípade má priechodný otvor tvaru U-proñlu otvorený k spodnej strane čeľuste. Pomocou pohyblivého zdvíhacieho...

Vynálezy kategórie «C25C» v ZSSR.

Elektróda na použitie v elektrolytickom spôsobe výroby hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17499

Dátum: 02.02.2009

Autori: Vee Inge Arild, Hop Jörund

MPK: C25C 3/08, F27D 11/04, C25C 3/12...

Značky: použitie, hliníka, elektroda, výroby, spôsobe, elektrolytickom

Text:

...so sadou pripevňovaclch prostriedkov 222 a 223, ktoré zodpovedajú vybraniu 234 urobenému v anódovom bloku. Obrázok Sb, ktorý je pohľad zboku na obrázku 6 a, uvádza pripevňovací prostriedok 222, ktorý má jeden podobný pripevňovací prostriedok 222 na svojej protiľahlej strane. Podobné platí na pripevňovací prostriedok 223, ale tento tu nie je zobrazený. Ako možno vidno z obrázka Sb. možno dovoliť, aby strmeňová časť 211 vošla do vybrania...

Pece na elektrolytické získavanie hliníka s uvoľňovaním kyslíka na anódach, spôsob výroby hliníka a bezuhlíková anóda

Načítavanie...

Číslo patentu: 286563

Dátum: 15.12.2008

Autor: De Nora Vittorio

MPK: C25C 7/00, C25C 3/00

Značky: anoda, hliníka, výroby, uvoľňovaním, spôsob, kyslíka, získavanie, elektrolytické, anódach, bezuhlíková

Zhrnutie / Anotácia:

Pec na elektrolytické získavanie hliníka pozostáva z najmenej jednej bezuhlíkovej anódy na báze kovu (10) s elektricky vodivou kovovou konštrukciou (12, 13, 15), ktorá je ponorená v podstate paralelne k protiľahlej katóde (20, 21, 22). Takáto kovová konštrukcia (12, 13, 15) obsahuje sériu paralelných horizontálnych anódových členov (15), z ktorých každý má elektrochemicky aktívny povrch (16), na ktorom sa počas elektrolýzy anodicky uvoľňuje...

Spôsob výroby kovového olova z desulfurovaného pastelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14675

Dátum: 27.11.2008

Autori: Olper Marco, Maccagni Massimo, Cossali Silvano

MPK: C25C 1/18, C22B 13/00, C22B 7/00...

Značky: pastelu, výroby, spôsob, olova, kovového, desulfurovaného

Text:

...02pridaním prísad k pastelu pred jeho privádzaním do pece, čímby sa síra mala ukladať V troske pri tavení.0010 Aj keď táto operácia vedie k veľkému zníženiu emisií S 02, ktoré sú stále značné, vytvára však množstvo trosky, ktorá sa musí odstraňovať a ktorá je úmerná množstvu pridaných prísad. Najčastejšie používanými prísadami sú Na 2 CO 3 a železný šrot, ktoré sa pridávajú spolu s uhlím. Uhličitan sodný a železo slúžia na zadržanie síry v...

Článok na elektrolytické získavanie hliníka s katódou na báze kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9079

Dátum: 22.04.2008

Autori: De Nora Vittorio, Nguyen Thinh

MPK: C25C 3/08

Značky: katodou, báze, získavanie, elektrolytické, článok, hliníka

Text:

...a roztaveným hliníkom, Avšak rozpustnost volfrámu alebo molybdénu v roztavenom hliníku nie je dostatočne nízka, keď sa používa samotný, aby sa dosiahli predmety vynálezu. V skutočnosti, keď článok na elektrolytické získavanie hliníka využíva katódu z kovového volfrámu alebo molybdénu v priamom kontakte s roztaveným hliníkom, je rýchlosť korózie katódy zvolfrámu alebo molybdénu rádovo 2 až 3 mikróny za hodinu, čo je komerčne neprijateľné....

Spôsob a zariadenie na skratovanie jedného alebo viacerých článkov v usporiadaní elektrolytických článkov na výrobu hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8279

Dátum: 21.01.2008

Autori: Despinasse Serge, Martin Olivier, Rochet Yves

MPK: C25C 3/16

Značky: usporiadaní, elektrolytických, článkov, jedného, viacerých, skratovanie, zariadenie, výrobu, spôsob, hliníka

Text:

...ekonomicky atechnicky uspokojivéalternatívne riešenia pre skratovanie elektrolytických článkov.0012 Vynález sa týka zariadenia pre skratovanie aspoň jedného špecifického článku vusporiadaní elektrolytických článkov na výrobu hliníka pomocou kontaktnej elektrolýzy, pričom uvedené usporiadanie zahŕňa množstvo elektrolytických článkov, ktoré sú elektricky prepojené v sérii, pričommostíkový prvok obsahujúci ramienko prvého kontaktu, ktoré má...

Elektrolytické články hliníka s uhlíkovými katódovými blokmi s heterotypickou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15321

Dátum: 17.12.2007

Autor: Feng Naixiang

MPK: C25C 3/08

Značky: hliníka, elektrolytické, heterotypickou, strukturou, katodovými, články, uhlíkovými, blokmi

Text:

...literatúry je možné zistiť, že výška hrebeňa vĺn povrchu taveného hliníka na katóde elektrolytického článku je približne 2 cm. Ak tavený hliník v elektrolytickom článku nie jezvlnený, elektrolytický článok môže vykonávať elektrolytickú produkciu ak je vnútorná 2elektródová vzdialenosť 2,0 až 3,0 cm. Preto môže byť napätie v článku znížené o 0,7-1,0 v,takže je možné dosiahnut cieľ ušetrenia spotreby energie elektrolytického článku o približne...

Elektrolytická vaňa a spôsob jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9828

Dátum: 12.09.2007

Autori: Rutlin Jörn, Mathisen Sara Thörnblad, Övstetun Frank, Jarek Stanislaw, Hop Jörund, Haugland Elin

MPK: C25C 3/16, C25C 3/06

Značky: prevádzky, vaňa, spôsob, elektrolytická

Text:

...podľa tejto publikácie zaznamená zvýšený odpor kvôli vyššie uvedenej obmedzenej ploche prenosu prúdu a zodpovedajúcim vysokým bodový prúdovým hustotám. Zvisle usporiadané diery v karbónových blokoch môžu slúžit ako body zoslabenia, kde môže nastať tvorba prasklin a zvýšený počet čapov,aby sa zvládla potreba prúdu veľkých vani dneška, ešte zhorší túto situáciu.0015 D 1 (EP 0 145 412) opisuje vaňu na redukciu hliníka sobkladom, ktorým môže...

Termoelektrolytická vaňa na výrobu hliníka Hall-Heroultovým procesom vybavená chladiacimi prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285426

Dátum: 27.12.2006

Autori: Bos Jérôme, Feve Benoît, Homsi Pierre

MPK: C25C 3/00

Značky: hall-heroultovým, vaňa, chladiacimi, hliníka, prostriedkami, procesom, termoelektrolytická, výrobu, vybavená

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolytická vaňa na výrobu hliníka Hall-Heroultovým procesom zahŕňa chladiace prostriedky vháňajúce vzduch v lokalizovaných prúdoch s výhodným variabilným prietokom, ktoré umožňujú odčerpať a rozptýliť tepelnú energiu vane. Ďalej je opísaná prevádzka na výrobu hliníka Hall-Heroultovým procesom. Daná prevádzka je charakteristická tým, že niektoré vane alebo ich súbor sú vybavené jednotlivo alebo vcelku chladiacimi prostriedkami podľa vynálezu.

Katódy pre hliníkový elektrolytický článok s nerovinným tvarom štrbín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9418

Dátum: 13.04.2006

Autori: Hiltmann Frank, Beghein Philippe

MPK: C25C 3/16

Značky: článok, nerovinným, štrbín, katody, elektrolytický, tvarom, hliníkový

Text:

...bloku a potom je odvádzanývon z článku pomocou kolektorových tyčí.0006 Prúdenie elektrického prúdu cez hliníkovú podložku a katódu sleduje dráhu najmenšieho odporu. Elektrický odpor u bežnej katódovej kolektorovej tyče je priamo úmerný dĺžke dráhy prúdu od miesta vstupu elektrického prúdu do katódovej kolektorovej tyče k najbližšej vonkajšej zbernici. Nižší odpor dráhy prúdu počínajúc od miest na katódovej kolektorovej tyči najbližšie k...

Systém a spôsob zberu efluentov z elektrolytického článku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9266

Dátum: 11.04.2006

Autori: Cantin Philippe, Girault Guillaume

MPK: C25C 3/22

Značky: článků, elektrolytického, zberu, spôsob, systém, efluentov

Text:

...ktorý pre každý článok obsahuje druhý zberný kanál adoplnkový ventilátor aľubovolne trojcestný ventil. Tento systém je zložitý azahŕňa mechanické prostriedky vystavenédrsným podmienkam spôsobených efluentmi. Okrem toho, riešenie významne zvyšuje investičné náklady, pretože vyžaduje oddelené siete trubíc.0009 Prihlasovateľ sa pustil do problému nájdenia priemyselne prijateľných alternatívnych prostriedkov na účinný nárast rýchlosti...

Spôsob rekuperácie tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18106

Dátum: 15.07.2005

Autori: Sonju Otto Kristian, Nass Erling, Slungaard Torbjorn, Moxnes Bjorn Petter

MPK: F27D 17/00, C25C 3/22, F28F 1/02...

Značky: rekuperácie, tepla, spôsob

Text:

...na čistenie plynov.0015 Tento vynález sa môže používať v súlade s neskôr uvedeným technickým riešením, ktoré bude najekonomickejšie, pretože teplo odstránené zo surového plynu sa môže použiť viných procesoch alebo aplikáclách.0016 Vtomto dokumente sa uvádza príklad tohto spôsobu na prevádzke na výrobu hlinlka a je charakterizovaný tým, že veľké množstvo plynného exhalátu (rádovo 5000 Nm°lh na výrobnú jednotku hliníka), ktorý obsahuje...

Systém anódy a spôsob pripojenia inertnej anódy pri výbere hliníka elektrolýzou taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13420

Dátum: 28.09.2004

Autor: Lamaze Airy-pierre

MPK: C25C 3/12, C25C 3/16

Značky: pripojenia, taveniny, spôsob, výbere, anody, elektrolýzou, hliníka, systém, inertnej

Text:

...kovovými časťami vytvárajú mechanické napätie. Tieto riešenia súnavyše citlivé na vonkajšiu atmosféru spôsobujúcu koróziu elektrolytickýchčlánkov. Aby sa tento nedostatok odstránil, niektoré patenty navrhujú pridat tiež ochranné clony a/alebo inertný plniaci materiál. Tieto dodatočné ochranné prostriedky komplikujú uskutočnenie pripojení azvyšujú náklady na výrobu. Riešenie navrhované v patente US 6 264 810 predstavuje ešte jeden nedostatok...

Článok na elektrolytické získavanie kovov s čističom elektrolytu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10659

Dátum: 10.08.2004

Autori: Schnyder Frank, Nguyen Thinh, De Nora Vittorio

MPK: C25C 7/00, C25C 3/08, C25C 3/06...

Značky: získavanie, elektrolytu, kovov, článok, elektrolytické, čističom

Text:

...produkovaného hliníka s neprijateľným množstvom takýchto foriem kovov, navrhla sa činnost článku pri prísne kontrolovaných podmienkach, ako je opisané v niektorých vyššie uvedených odkazoch, ako aj v US Patentoch 6,540,887 (de Nora), 6,521,116(Duruz/de Nora/Crottaz), 6,572,757 (de Nora/Berclaz) a PCT prihláškach WO 0 O/407 (de Nora), WOO 1/31086 (de Nora/Duruz), WO 01/42535 (Duruz/de Nora), W 002/097167 (Nguyen/de Nora), WO 03/OO 6716...

Spôsob výroby inertnej anódy na výrobu hliníka tavnou elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3822

Dátum: 10.03.2004

Autori: Gabriel Armand, Laurent Véronique

MPK: C25C 3/00

Značky: elektrolýzou, spôsob, výroby, anody, inertnej, tavnou, výrobu, hliníka

Text:

...fázy vyššie ako 17 hmotn. Pôvodná zmes neobsahuje organické spojivo. Spekanie sa uskutočňuje vatmosfére argónu a dusíka obsahujúcej od 100 do 500 ppm kyslíka.0009 Nedávno opísal americký patent US 5 794 112 spoločnosti Aluminum Company of America výrobný postup výroby cermetu, pri ktorom obsahuje východisková zmes kovový prášok pozostávajúci z medi a/alebo striebra a od 2 do 10 hmotnostných dielov organického spojiva apri ktorom sa spekanie...

Spôsob na elektrolytické vylučovanie medi z chlorovodíkových roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1148

Dátum: 02.03.2004

Autori: Macdonald Stacey, Jiřičný Vladimír, Robinson Douglas

MPK: C25C 5/00, C25C 1/00, C25C 7/00...

Značky: roztokov, vylučovanie, spôsob, elektrolytické, chlorovodíkových

Text:

...teda s elektródami pevnej planárnej geometrie, je značne nižšia ako kvalita produktu získaného zo siranu. Hoci je pravdou, že ako je uvedené vyššie, depozicia zo síranu musi prebiehať pri prúdových hustotách maximálne 1 kA/mz aj kvôli problému súrodostia Iesku depozitu, pri práci vchlorídovom prostredí sa aj pri veľmi nízkej prúdovej hustote pozoruje značná tvorba dendritu, čo dáva produktu nedostatočnú konzistentnosť a matný vzhľad vo...

Spôsob a zariadenie na spracovanie odpadových látok z elektrolytického článku pre výrobu hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4168

Dátum: 15.12.2003

Autori: Girault Guillaume, Vanvoren Claude, Couzinie Elisabeth

MPK: C25C 3/00, B01D 53/68, B01D 51/00...

Značky: zariadenie, článků, spôsob, výrobu, spracovanie, odpadových, hliníka, elektrolytického, látok

Text:

...spracovania.0008 Zariadenie na spracovanie odpadových látok typicky zahŕňa batérie jednotiek pre paralelné spracovanie, pričom každá jednotka zahŕňa reaktor a filtračnú dutinu, ktorá zahŕňa filtračné prostriedky (typicky vaky alebo filtračné rukávy) a zásobník s fluidným lôžkom. Francúzska patentová prihláška FR 2 692 497 (ktorá zodpovedá austrálskemu patentu AU 4 007 193), podaná spoločnosťou Société Procédair, opisuje jednotku na...

Článok na elektrolytické získavanie hliníka s anódami na báze kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11480

Dátum: 17.10.2003

Autori: Nguyen Thinh, De Nora Vittorio, Duruz Jean-jacques

MPK: C25C 3/18, C25C 3/06

Značky: získavanie, kovov, báze, elektrolytické, článok, hliníka, anodami

Text:

...teplotách do 900 °C. V US patentoch6,258,247 a 6,379,512 elektrolyt ďalej obsahuje 0,004 až 0,2 hmotn. aditív prechodných kovov, aby sa ulahčilo rozpustenie oxidu hlinitého a zlepšila sa činnosť katódy.0010 US patent 5,725,744 (de Nora/Duruz) zverejňuje článok na výrobu hliníka s anódami vyrobenými z nikIu, železa a/alebo medi v elektrolyte pri teplote od 680 do 889 °C obsahujúcom 42-63 hmotn. AĺFa, do 48 hmotn. NaF, do 48 hmotn. LiF a 1...

Spôsob elektrochemického rozpúšťania práškov a na to vhodné elektrolytické články

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5839

Dátum: 04.04.2003

Autori: Stoller Viktor, Gille Gerhard, Meese-marktscheffel Juliane, Olbrich Armin, Mathy Wolfgang

MPK: C22B 3/00, C22B 34/00, C22B 7/00...

Značky: články, spôsob, rozpúšťania, elektrolytické, práškov, elektrochemického, vhodné

Text:

...pomocou anodického rozpúšťania. Elektrolyzátor obsahuje vreteno, ktoré je usporiadané rozčlenene velektricky izolovanom strmeni. Dolná časť katódy existuje vpodobe sektora a perforácia dolnej časti katódy zosilňuje prúd odpadového plynu vystupujúceho z reakčnej zóny. Horná časť katódy tvorí nosič a obsahuje zárezy napripevnenie vretena, pričom anóda existuje v podobe bubienka s prírubou, ktorý je plnenýmateriálom anódy z plniacej násypky....

Prípojnica na vedenie jednosmerného elektrického prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282829

Dátum: 22.11.2002

Autor: Antille Jacques

MPK: C25C 3/16

Značky: vedenie, jednosmerného, elektrického, prípojnica, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri usporiadaní prípojníc na vedenie jednosmerného elektrického prúdu od koncov katódových tyčí pozdĺžne usporiadaného elektrolytického článku, osobitne na výrobu hliníka, prípojnicami (22) ku koncom traverz nasledujúceho článku je jedna časť koncov katódových tyčí na každej pozdĺžnej strane článku (10n) pridružená k prípojnici (A, B) čiastkového prúdu, pričom prípojnice čiastkového prúdu sú vedené od pozdĺžnych strán nasledujúceho článku...

Obmedzovač úniku pre elektrolyzér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 536

Dátum: 14.10.2002

Autori: Delescluse Patrick, Fernandez De Grado Alain, Despinasse Serge

MPK: C25C 3/00

Značky: elektrolyzér, úniku, obmedzovač

Text:

...Obr. 3 znázorňuje pripad, v ktorom je tesniace teleso tvorené jediným prvkom (30). Obr. 4 znázorňuje pripad, v ktorom je tesniace teleso tvorené troma oddelenýmí prvkami (30, 30 a, 30 b, 30 c) usporiadanými v náváznosti na seba.0023 Ako je znázornene na obr. 5, tesniace teleso susedí s anódovou tyčou, ale nie je s ňou nutne vkontakte. Môže byť oddelená vzdialenosťou niekoľkých milimetrov, typicky 2 alebo 3 mm, bez toho aby to významnou mierou...

Spôsob prípravy elektrolytu obohateného bezvodým chloridom horečnatým a spôsob výroby kovového horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282092

Dátum: 03.09.2001

Autori: Walker Thomas, Peacey John, Kennedy Mark

MPK: C01F 5/34, C25C 3/04

Značky: kovového, horečnatým, obohateného, výroby, elektrolytu, spôsob, bezvodým, chloridom, horčíka, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob na výrobu taveniny bezvodého chloridu horečnatého alebo elektrolytu, obsahujúcich veľmi malé množstvá MgO, bežne menej ako 0,2 % hmotnostných MgO, priamo z pridávaného hydrátu chloridu horečnatého zahrnuje nasledujúce kroky: (a) dávkovanie hydrátu chloridu horečnatého do pece obsahujúcej roztavený elektrolyt z magnéziového elektrolyzéra kvôli príprave taveniny, pričom teplota v peci sa udržiava medzi 450 až 650 °C (b) súčasné...

Spôsob výroby Fe-Cu práškov s obsahom medi 2 až 20 % hmotn. z technických elektrolytov obsahujúcich meď

Načítavanie...

Číslo patentu: 281032

Dátum: 07.10.1998

Autori: Bureš Radovan, Molnár František, Dudrová Eva, Šimko Ján

MPK: B22F 1/02, C25C 5/02

Značky: výroby, elektrolytov, obsahujúcich, technických, spôsob, fe-cu, práškov, obsahom, hmotn

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby Fe-Cu práškov s obsahom medi 2 až 20 % hmotnostných z technických elektrolytov obsahujúcich meď vycementovaním medi na časticiach železného prášku pri minimalizovaní alebo úplnom potlačení znečistenia vyrobeného Fe-Cu prášku prímesovými prvkami z elektrolytu tak, že takýto Fe-Cu prášok je vhodný na výrobu spekaných konštrukčných súčiastok práškovou metalurgiou.

Spôsob presného regulovania rýchlosti zavádzania a obsahu oxidu hlinitého v elektrolyzéri

Načítavanie...

Číslo patentu: 278294

Dátum: 04.09.1996

Autori: Laboure Gérard, Gerphagon Jean-louis, Homsi Pierre, Bonny Paul, Keinborg Maurice, Langon Bernard

MPK: C25D 3/44, C25C 3/14, C25C 3/20...

Značky: spôsob, elektrolyzéri, regulovania, rychlostí, obsahu, přesného, oxidů, hlinitého, zavádzania

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu je, že sa oxid hlinitý zavádza priamo do kúpeľa roztaveného kryolitu v dávkach za sebou nasledujúcich, s hmotnosťou v podstate konštantnou a v premenlivých časových intervaloch, najmenej jedným otvorom udržiavaným trvalo otvoreným v stuhnutej kôre, a moduluje sa kadencia zavádzania oxidu hlinitého vo funkcii zmien vnútorného pseudoodporu elektrolyzéra vo vopred určených časových intervaloch, a striedajú sa fázy nedostatočného...

Spôsob výroby komponentu elektrolyzéra na výrobu hliníka, komponent a elektrolyzér

Načítavanie...

Číslo patentu: 281012

Dátum: 07.02.1996

Autori: De Nora Vittorio, Sekhar Jainagesh

MPK: C25C 3/08, C04B 35/52, C04B 35/65...

Značky: hliníka, výroby, elektrolyzéra, výrobu, komponent, elektrolyzér, spôsob, komponentu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby komponentu elektrolyzéra na výrobu hliníka, vyrobeného z kompozitového materiálu na základe uhlíka, obsahujúceho žiaruvzdorný tvrdý kovový borid, karbid, oxid, nitrid alebo ich kombinácie alebo zmesi a hliníka, titánu, kremíka a zirkónia a ich zliatiny a zlúčeniny, pozostáva z prípravy reakčnej zmesi hliníka, titánu, kremíka alebo zirkónia a prekurzorov, ktoré reagujú a vytvoria žiaruvzdornú tvrdú kovovú zlúčeninu, a prípadných...

Způsob výroby zinku z rud a koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268673

Dátum: 11.04.1990

Autor: Everett Peter

MPK: C25C 1/16

Značky: výroby, zinku, způsob, koncentrátů

Text:

...vyloučení slnku na katodě.vynález. zdokonnluje dosud známé způeoby, nebot veškeré rozpouätění a vylučování zinlm probíhá v jednoduché komoře za použití iontoeelektívní membrány. Není potřebu velké oběhová množství roztoku, protože loužení, ktoré probíhá plynule, spotřebovává vodíkové lonty vytvořená v komoře. Dále vynález je výhodný l tím, že dovoluje snadnou recirlctxlaci lontů mědi jako kstalyzátoru, s minimálními ztrátamí. Tento...

Sposob regulácie medzielektródovej vzdialenosti elektrolyzéra na výrobu hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266954

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krátky Albín, Černák Ľudevít, Silný Alexander, Novák Milan, Kafka Richard

MPK: C25C 3/20

Značky: medzielektródovej, regulácie, elektrolyzéra, výrobu, spôsob, vzdialenosti, hliníka

Text:

...spektrum striedavej zložky odporu alebo svorkového napätia a na základe jeho zmien je možné zaistiť plynulú reguláciu veľkosti medzielektródovej vzdialenosti,respektive včasnú identifikáciu a odstraňovanie príčin technologických porúch pri súčasnom dosahovaní maximálnej energetickej účinnosti procesu. Vhodným spracovaním väčšieho počtu diskrétnych spektier je možne do značnej miery eliminovať stochastický charakter kmitania....

Kuličková pojistná spojka pro přenos a omezení rozdílných krouticích momentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266864

Dátum: 12.01.1990

Autor: Koníček Josef

MPK: C25C 3/20

Značky: kuličková, prenos, momentu, omezení, spojka, rozdílných, krouticích, pojistná

Text:

...otočné uložených na unâšcčích, přičemž vnitřní plocha pouzder a tvarovaných Linášečů tvoří klínová vedení. ve kterých jsou takć Lispořádány unášeci prvky.Výhoda tohoto řešení je zejména v tom, že podle směru otáčení je ve funkci vždy jen jeden 7. dvojice tvarovavých unášećü, který přenášíkrouticí moment na príslušnou pojistnou soustavu kuliček. Základní rozdíl jíštěných kroutících momentů jc dítn počtem kuličck v jednotlivých pojistných...

Elektrolytický článek pro získávání kovů z minerálních nebo obohacených rud a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266321

Dátum: 13.12.1989

Autor: Everett Peter Kenneth

MPK: C25C 1/18

Značky: článek, způsob, získavání, kovů, elektrolytický, obohacených, výroby, minerálních

Text:

...již bylo řečeno, z výsledků dosavadních výzkumů vyplynulo překvapující zjištění,že vzájemné rovnoběžné rozmístění katod a anod není nezbytné. Radiální uspořádání anod prokázalo dostatečnou chemickou účinnost a umožňuje dosáhnout lepších výsledků při získávání kovů. Avšak také může dojít k uplatnění již zmíněného vzájemné rovnoběžného uspořádání nebo alespoň přibližně rovnoběžného uspořádání, jestliže se použije klínovitého tvaru anod. Anody...

Způsob elektrolytické rafinace mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264318

Dátum: 12.07.1989

Autori: Jordan Thomas, Goffman Martin

MPK: C25C 1/12

Značky: mědi, rafinace, elektrolytické, způsob

Text:

...několik přídavných činidel, která se k němu přidávají ve snaze zlepšit výkon. Jestlíže tato přídavná činidla by nebyla přimísena do elektrolytu, stala by se hotováe 13 ktľ° 1 Yt 1 CkY nanesená měd povlaku bud měkkou nebo hrubé krystalíckou. Narúst nodu 1 ímědi na katodách, které často rostou, až se dotknou sousední anody, čímž vyvolévají zkrat, byl by podporovän a vyžadoval by přídavné osoby pro jejich odstraňovaní, a kromě toho by snižoval...

Elektrolyzér na výrobu oxidu manganičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263765

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ternbach Zdenko, Papež Stanislav

MPK: C25C 1/10, C25C 7/00

Značky: manganičitého, výrobu, oxidů, elektrolyzér

Text:

...burelu,ze kterâhoj sou v cyklech vyjímtny všechny anody ke snímání burelu, by požądavek na utěsnění víka pŕedstavoval velkou konstrukční komplikaci a zvylení nároku na práci obsluhy.Výhodnějším se proto jeví řešení olektrolyzěru na výrobu oxidu manganičitého z roztoku síranu manqanatého sestávající z nádoby, vo která jsou otłídavä za sebou zavšleny anody a katody podle pŕedkládanáho vynalezu, jehož podstata spočívá V tom, že každá iada...

Způsob regenerace vyčerpaných lázní na leptání mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257673

Dátum: 16.05.1988

Autori: Špalek Otomar, Thumová Milada, Paseka Ivo

MPK: C01G 3/00, C25C 1/12

Značky: regenerace, způsob, vyčerpaných, leptání, lázni, mědi

Text:

...vznikají jednak.při vlastnim leptání a zejména pak při elektrolýze anodickouoxidaci organických látek přítomných V lázních jako oxidovadla nebo komplexujíci látky.Zvýšení leptacích rychlosti na hodnoty typické pro čerstvé leptací lázně lze dosáhnout postupem podle předloženého vynálezu, jehož předmětem je způsob regenerace vyčerpaných lázni na leptáni mědi, v nichž je měč obsažena v komplexní formě. Podstata vynálezu spočíva v pracovnim...