C25B

Zariadenie na výrobu koloidného striebra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6168

Dátum: 04.06.2012

Autor: Schober Ladislav

MPK: B22F 9/04, B01J 13/00, C01G 5/00...

Značky: striebra, koloidného, výrobu, zariadenie

Text:

...frekvenciu a meniacu sa amplitúdu.Amplitúda elektronickej zostavy sa výhodne mení nízkou frekvenciou.Na skrini je výhodne vytvorený otvor svetelnej signalizácie.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kde naobr. 1 je znázornené zariadenie na výrobu koloidného striebraobr. 2 je znázomená základná bloková schéma elektrickej zostavyobr. 3 je znázomená bloková schéma zapojenia elektronickej zostavy s...

Spôsob výroby vlhkej soli kryštalizáciou a odparením, vlhká soľ a elektrolýza

Načítavanie...

Číslo patentu: 287898

Dátum: 15.02.2012

Autori: Mayer Mateo Jozef Jacques, Demmer René Lodewijk Maria

MPK: C25B 1/26, C01D 3/24

Značky: výroby, vlhká, odparením, kryštalizáciou, spôsob, vlhkej, elektrolýza

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vlhkej soli kryštalizáciou a odparením zahŕňajúci krok, v ktorom sa vytvorí materský lúh obsahujúci účinné množstvo inhibítora rastu kryštálov, ktorý je vybraný z oligopeptidov, polypeptidov a polymérov nesúcich dve alebo viac skupín karboxylových kyselín alebo karboxyalkylových skupín a voliteľne ďalšie fosfátové, fosfonátové, fosfino, sulfátové a/alebo sulfonátové skupiny, akými sú napríklad karboxymetylcelulóza s fosfátovými...

Vodíkový generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5753

Dátum: 06.05.2011

Autori: Štefanco Peter, Hollý Karol, Spisák Steve

MPK: F02B 43/00, F02M 25/08, C25B 1/00...

Značky: vodíkový, generátor

Text:

...a chladenie vody. Ďalej sa do zbemej nádoby napája prívod plynu z doskového zásobníka plynu a zbemá nádoba sa hadicou s plyrmým vodíkom napája pred karburator alebo vstrekovacíu jednotku paliva. Karburátor alebo vstrekovacía jednotka je ovládaná ríadiacou jednotkou vzduchu pomocou regulačnej klapky množstva vodíka. Snímač nmožstva vodíka je umiestnený pred regulačnou klapkou prívodu vodíka do hlavnej hadice prívodu vzduchu z filtra vzduchu...

Vodíkovo-kyslíkový elektrolyzér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5720

Dátum: 05.04.2011

Autori: Garaj Miroslav, Maťuš Ján, Trepáč Peter

MPK: C25B 1/00, C25B 1/02

Značky: vodíkovo-kyslíkový, elektrolyzér

Text:

...uzáverom Q val 10ca elektrolýzera l, kde je excentrický vyvedený výstup plynu tlakového gumeného potrubia 30 ústiaceho cez spätnú klapku 29 do vstupu Q valca kondenzačného adsorbéra g, Pohľad na obr. 3 znázorňuje protikvapalinovú prepážku Z, ktorá je tvorená štyrmi priepusťami z umiestenýrni tak, aby umožňovali prechod plynu zo štyroch nezávislých elektrolýznych komôr QA l 5 B i 15 D cez výplň 2 protikvapalinovej prepážky tvorenej...

Selektívna katalytická redukcia elektrolýzou močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17948

Dátum: 31.03.2011

Autor: Botte Gerardine

MPK: C25B 1/00, F01N 3/20

Značky: redukcia, katalytická, elektrolýzou, močoviny, selektívna

Text:

...pri hydrolýze močoviny na amoniak taktiež odparuje, pričom V systéme zostávajú neprchavé látky, napríklad minerály. Minerály a ďalšie neprchavé látky môžu priľnúť k povrchom zariadenia, napriklad k dýzam a stenám odparovacej komory,a postupne sa hromadiť, čo môže viesť k upchatiu dýzy alebo k zníženiu účinnosti prenosu tepla v odparovacej komore. Voda, ktorá sa používa v systémoch tepelnej hydrolýzy, musí byť totiž demineralizovaná.0011...

Elektróda na vývoj kyslíka v priemyselných elektrolytických procesoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15853

Dátum: 27.07.2010

Autori: Jacobo Ruben, Calderara Alice, Antozzi Antonio

MPK: C25B 11/04

Značky: elektroda, elektrolytických, priemyselných, vývoj, kyslíka, procesoch

Text:

...v US 6103093 a GB 2239260.Existuje teda zjavná potreba poskytnúť anódy na vývoj kyslíka vyznačujúce sa vyššími prevádzkovými životnosťami, dokonca aj v osobitne kritických procesných podmienkach, napríklad pri vysokej prúdovej hustote alebo za prítomnosti osobitnePodstata vynálezu V pripojených nárokoch sú uvedené rôzne aspekty vynálezu.Vjednom uskutočnení sa predložený vynález týka elektródy vhodnej na fungovanie ako anóda v...

Spôsob a zariadenie na elektrolýzu vodného roztoku chlorovodíka alebo chloridov alkalických kovov v elektrolytickej vani

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18113

Dátum: 28.05.2010

Autori: Bulan Andreas, Rohovec Joachim, Erdmann Christoph, Bachleitner Walter, Weis Mathias

MPK: C25B 1/26, C25B 15/08, C25B 1/46...

Značky: kovov, vodného, spôsob, chloridov, chlorovodíka, elektrolytickej, elektrolýzu, roztoku, zariadenie, alkalických

Text:

...na vstupe privádza ku katóde spotrebovávajúcej kyslík. sa výhodne rozumie plyn s podielom kyslíka aspoň 90 obj. . Ako plyn obsahujúci nadbytočný kyslík, sa tu všeobecne rozumie plyn, ktorý obsahuje väčší podiel kyslíka než vzduch, Vďaka elektrolytickému procesu na katóde spotrebovávajúcej kyslík je síce podiel kyslíka v plyne nachádzajúcom sa V katódovom priestore znížený, ale podiel kyslíka na výstupe, napríklad 70 až 85 obj. , je ešte stále...

Ekologicky neškodný dezinfekčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5216

Dátum: 06.08.2009

Autori: Vozár Lubomír, Vinogradova Svetlana, Vinogradov Vladimír, Gaas Alexey

MPK: A61L 2/18, A61K 33/20, C25B 1/00...

Značky: dezinfekčný, prostriedok, neškodný, ekologicky

Text:

...ktorý je znázornený na priloženom obrázku l, s dvomi komorami, katódovou komorou 1.1 a anódovou komorou 1.2, navzájom oddelenýrni ionopriepustnou membránou 2, sa priviedlo 30 1 vstupnej vody spolu s nasýteným vodným roztokom chloridu sodného, ktorý tvorí asi 10 objemu vstupnej vody. Roztok sa vystavil pôsobeniu elektrického prúdu o veľkosti 7 A a napätí 25 V počas 30 min. Membrána 2 prepúšťa iba ióny a v dôsledku toho dochádza k...

Článok na elektrolýzu soľného roztoku a zariadenie na uskutočňovanie tejto elektrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286786

Dátum: 27.04.2009

Autor: Ponzano Gian Piero

MPK: C25B 9/00, C25B 1/00

Značky: uskutočňovanie, elektrolýzy, článok, tejto, soľného, zariadenie, roztoku, elektrolýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný článok (20) na elektrolýzu soľného roztoku na výrobu chlórnanu sodného a aktívneho chlóru, ktorý obsahuje dutú valcovitú katódu (21), dutú valcovitú anódu (22), umiestnenú súosovo vnútri katódy (21) na vymedzenie prstencového priestoru (23) na prechod soľného roztoku počas elektrolýzy skriňu, v ktorej sú katóda (21) a anóda (22) uzatvorené membránu (24), umiestnenú medzi anódou (22) a katódou (21) vnútri prstencového priestoru (23)...

Spôsob zlepšenia čistoty zmesi obsahujúcej kvartérny hydroxid amónny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286173

Dátum: 07.04.2008

Autori: Korpel Fred, Rains Roger Keranan, Giatti Anna, Boerman Gerrit Jan

MPK: B01D 61/42, C01D 1/00, C01B 13/16...

Značky: kvartérny, zlepšenia, zmesí, spôsob, amonný, čistoty, obsahujúcej, hydroxid

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zlepšenia čistoty zmesí obsahujúcich kvartérny hydroxid amónny prostredníctvom elektrolýzy použitím katiónoselektívnych membrán. Spôsob je obzvlášť vhodný na zlepšenie čistoty vodného roztoku obsahujúceho hydroxid tetrametylamónny, ktorý sa použil pri výrobe 4-aminodifenylamínu vo viacerých reakčných cykloch.

Elektródová zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: 285920

Dátum: 08.10.2007

Autori: Dutton Michael Frederick, Stanley Keith Albert, Naylor Alan Robert, Revill Brian Kenneth

MPK: C25B 9/00, C25B 11/00

Značky: elektrodová, zostava

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa elektródová zostava na použitie napr. v bipolárnom elektrolyzéri, zahŕňajúcom platňu s vnútornou časťou a prírubovou časťou prebiehajúcou okolo okraja vnútornej časti na nesenie plochého tesniaceho prostriedku na utesnenie oddeľovača medzi prírubovými časťami priľahlých elektródových zostáv, pričom oddeľovač je umiestnený medzi povrchom anódy prvej elektródovej zostavy a povrchom katódy druhej elektródovej zostavy tak, že anódový...

Zariadenie na oddeľovanie ortuti od hydroxidu sodného v chlóralkalických technológiách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7089

Dátum: 12.04.2007

Autori: Meneghini Giovanni, Bertin Raffaello

MPK: C25B 9/00, C25B 1/00

Značky: ortuti, hydroxidů, oddeľovanie, technológiách, zariadenie, chlóralkalických, sodného

Text:

...usmerňujúcimipriehradkami na tri komunikujúce oddelenia rozmiestnené tak, aby tvorili dráhus turbulentným prúdením, pričom oddelenie na strane výstupu Iúhového produktu je vybavené kvapkovacou platničkou abuď stredné oddelenie alebo oddelenie na strane prívodu Iúhového produktu je voliteľné vybavené vnútorným filtrom schopnýmuskutočniť druhú separáciu ortuti.Vjednom výhodnom uskutočnení vnútorný filter zahŕňa vrstvu aktívneho uhlia alebo...

Rozkladač amalgámu pre články s ortuťovými katódami na elektrolýzu alkalických chloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6196

Dátum: 12.04.2007

Autori: Bertin Raffaello, Meneghini Giovanni

MPK: C25B 1/00

Značky: alkalických, chloridov, články, rozkladač, katodami, ortuťovými, elektrolýzu, amalgamů

Text:

...účinok, pretože chýbajúca zmáčatelnosť spôsobuje vysoký elektrický kontaktný odpor medzi grafitovou časticou a kvapôčkou amalgámu, čo zase výrazne bráni toku elektrónov generovaných ionizáciou sodíka na amalgámovej kvapôčke a ten musí dosahovať grañtovú časticu, aby sa adekvátne udržiaval vývoj vodíka. Ukazuje sa teda, že grafit nemôže byť optimálnym katalyzátorom, a toto platí aj pre iné prípravky homogénneho typu, napríklad ten,ktorý...

Koncový box pre článok s ortuťovou katódou na elektrolýzu alkalických chloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6540

Dátum: 19.02.2007

Autori: Meneghini Giovanni, Bertin Raffaello

MPK: C25B 1/00, C25B 9/12

Značky: chloridov, koncový, katodou, alkalických, ortuťovou, článok, elektrolýzu

Text:

...v US 6,200,437 prihlasovateľa Bayer AG, Nemecko, v ktorom sa uvádza použitie fluórovaných polymérov, ako je polyvinylidénfluorid (PVDF),polychlórtrifluóretylén (CTF E) a tetrafluóretylén-hexafluórpropylénový kopolymérAplíkačné postupy US 6,200,437 možno napriklad praktizovať pri výstelkách bočných stien telesa článku, zatiaľ čo toto je prakticky nemožné pri koncovýchboxoch v dôsledku ich veľmi zložitej štruktúry s prítomnosťou niekoľkých...

Membránový elektrolytický reaktorový systém so štyrmi komorami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5848

Dátum: 29.11.2006

Autori: Surbeck Urs, Bartsch Reinhard, Bohnstedt Ralph

MPK: C25B 9/18, C02F 1/461

Značky: membránový, elektrolytický, systém, štyrmi, komorami, reaktorový

Text:

...blokovej schémy do jedného bloku článkov poskytuje dôležité technologické výhody vďaka hydraulickej nepriepustnosti, spoľahlivú prevádzku, moni torovanie procesu, ako aj ekonomické výhody vyplývajúce z procesu výroby bloku článkov, ktorý je teraz možné realizovať na základe licencie vzariadeniach strednej veľkosti- možnosť presného riadenia odplynenia tým aj hodnoty pH produktu, ktorý sa podrobuje elektrolýze optimálne hodnoty redox...

Zariadenie obsahujúce elektródu s nanopovrchovou úpravou na prípravu vysoko stabilného vodného roztoku a spôsob prípravy tohto vodného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13443

Dátum: 23.10.2006

Autori: De Noni Roberto, Chen Yongge

MPK: H01M 4/04, C02F 1/461, C25B 11/04...

Značky: obsahujúce, úpravou, přípravy, spôsob, elektrodu, roztoku, přípravu, vodného, nanopovrchovou, zariadenie, tohto, stabilného, vysoko

Text:

...na elektrolýzu tekutiny,ktorý sa skladá z kroku a) podrobenia daného množstva tekutiny elektrolýze vo vnútri vyššie0014 Vodu, najmä ako dezinfekčný prostriedok, je možné získať vyššie deñnovaným spôsobom elektrolýzy, kde tekutina podrobená elektrolýze je voda.0015 Zariadenie poskytuje kompozíciu najmä na dezínfekcíu substrátu, ktorý obsahuje vyššiedeñnovanú kyslú vodu a jednu alebo viacej prísad vybraných zo skupiny, ktorá sa skladá zi)...

Nízkoteplotná elektrolýza kremeňa tavením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8776

Dátum: 12.05.2006

Autor: Nägel Wulf

MPK: C25B 1/00

Značky: kremeňa, tavením, elektrolýza, nízkoteplotná

Text:

...sa ziskávajú tzv. procesom Siemens Cl Príprava V čistom stave sa uskutočňuje pri použití buď trichlórsilánu (HSiCl 3) alebo silánu (SiH 4). Vysoké stupne čistoty je možné dosiahnuťhrubou a presnou destiláciou uvedeného trichlórsilánu aleboTrichlórsilán sa získa reakciou technického kremíkaPolykryštalický čistý kremík sa získa pyrolytickým rozkladom trichlórsilánu pri teplote 1000 °C na tenkých tyčiach vyrobených z čistého kremíka. Pri...

Spôsob spracovávania kvapaliny a zariadenie na spracovávanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284265

Dátum: 12.11.2004

Autor: Cook Brian George

MPK: C02F 1/46, C25B 11/03, C02F 9/00...

Značky: kvapaliny, zariadenie, spôsob, spracovávanie, spracovávania

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalina sa privádza do spracovávacej komory, nechá sa prechádzať touto komorou od jej vstupu k jej výstupu, v spracovávacej komore sa kvapalina núti prechádzať elektrolytickými článkami prepúšťajúcimi kvapalinu a obsahujúcimi každý medzi elektródami článku kanál. Pri priechode týmto kanálom sa kvapalina podrobuje elektrolýze a potom sa necháva vystupovať výstupom komory. Elektrolytické články sú umiestnené tak, že k prúdeniu kvapaliny...

Zariadenie na rozklad vody elektrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13463

Dátum: 18.09.2003

Autori: Ovsyannikov Evgeny Mikhailovich, Mogilevsky Igor Nikolaevich, Surikov Aleksandr Konstantinovich

MPK: C25B 9/12, C25B 15/00, C25B 1/04...

Značky: rozklad, elektrolýzou, zariadenie

Text:

...elektrolyzéra je vyrobené z elektricky vodivého materiálu shornými adolnými krytmi zelektricky vodivého materiálu prlvodný kanál elektrolytického roztoku je umiestnený vhornom kryte aje vybavený nastaviteľným ventilom vedúcim do kruhovej komory elektrolytického roztoku vnútorný povrch plášťa je vybavený najmenej jednou vodiacou drážkou prívodné vedenie vody má regulátor prietoku vody extrakčné vedenie produktov elektrolýzy je vybavené...

Spôsob elektrochemického rozpúšťania práškov a na to vhodné elektrolytické články

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5839

Dátum: 04.04.2003

Autori: Gille Gerhard, Olbrich Armin, Meese-marktscheffel Juliane, Mathy Wolfgang, Stoller Viktor

MPK: C22B 34/00, C22B 7/00, C22B 3/00...

Značky: spôsob, rozpúšťania, práškov, články, elektrochemického, vhodné, elektrolytické

Text:

...pomocou anodického rozpúšťania. Elektrolyzátor obsahuje vreteno, ktoré je usporiadané rozčlenene velektricky izolovanom strmeni. Dolná časť katódy existuje vpodobe sektora a perforácia dolnej časti katódy zosilňuje prúd odpadového plynu vystupujúceho z reakčnej zóny. Horná časť katódy tvorí nosič a obsahuje zárezy napripevnenie vretena, pričom anóda existuje v podobe bubienka s prírubou, ktorý je plnenýmateriálom anódy z plniacej násypky....

Tlakový elektrolyzér a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 102

Dátum: 12.10.2002

Autori: Hofmann Hans, Brand Rolf August, D'erasmo Pietro, Rämisch Marko

MPK: C25B 1/12, C25B 9/00, C25B 15/00...

Značky: elektrolyzér, spôsob, tlakový, prevádzky

Text:

...jedného výhodného ďalšieho uskutočnenia sa predpokladá, že vždy každá anóda má vlastný rám anódy článku a vždy každá katoda vlastni rám katódy článku, a že rámy anódčlánkov majú priechody, vytvárajúce spojenie anód s priestorom,ktorý je súčasťou cirkulácie anolytu, a rámy katod článkov majú priechody, vytvárajúce spojenie katód s priestorom, .torý je súčasťou cirkulácie katolytu.Podľa ineho výhodného uskutočnenia sa predpokladá,...

Spôsob kontinuálnej alebo diskontinuálnej výroby kovového kremíka, silumínu a/alebo kovového hliníka a prevádzkové zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282595

Dátum: 17.09.2002

Autor: Stubergh Jan

MPK: C25B 1/00

Značky: prevádzkové, diskontinuálnej, kontinuálnej, vykonávanie, zariadenie, výroby, spôsob, kremíka, silumínu, hliníka, kovového

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kontinuálnej alebo diskontinuálnej výroby kovového kremíka (Si), prípadne silumínu (zliatin AlSi) a/alebo kovového hliníka (Al) v jednom alebo viacerých krokoch v jednej alebo vo viacerých peciach, za požadovaných podmienok z roztaveného kúpeľa, pričom sa používa živec alebo horniny obsahujúce živec rozpustené vo fluoride, ako aj prevádzkového zariadenia na realizáciu tohto spôsobu. V prvom kroku (krok I) sa vyrába vysoko...

Hydrofilné polyméry a ich použitie v elektrochemických článkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9549

Dátum: 09.09.2002

Autor: Highgate Donald James

MPK: C08F 26/00, C08F 226/00, C25B 9/02...

Značky: použitie, hydrofilné, článkoch, polyméry, elektrochemických

Text:

...bázických alebo katiónových materiálov z vodného média alebo na riadené odstránenie takýchto materiálov.WO-A-01/49824 opisuje polymér, ktorý sa získa polymerizácíou monoméru, ktorý neobsahuje Sulfo skupinu a monoméru, ktorý sulfo skupinu obsahuje a prípadne zosieťovacieho činidla. Polyméry sú vhodne na pripojenie a rast buniek a pre bio-medicínske zariadenia a protetiku. Majú vysokú mieru expanzie.Základné prvky tejto prihlášky vynálezu sa...

Hydrofilné polyméry a ich použitie v elektrochemických článkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 521

Dátum: 09.09.2002

Autor: Highgate Donald James

MPK: C08F 26/00, C25B 9/02, C08F 226/00...

Značky: hydrofilné, elektrochemických, článkoch, polyméry, použitie

Text:

...Majú vysokú mieru expanzie.Základné prvky tejto prihlášky vynálezu sa zverejnili pred prioritným dátumom. Pozri napríklad Delegate Manual of Fifth Grove Fuel Cell Symposium, 22. až 25. septembra l 997. Tieto prvky odborníka V danej oblasti dostatočne neinformujú tak, aby bol schopnýLiskutočniť vynález, ako je opísaný ďalej.Vynález je aspoň sčasti založený na objave, že materiály ionomeničovej membrány(IEM), najmä PEM materiály (ale...

Elektrolyzér obsahujúci dve elektródové koncové štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: 278836

Dátum: 04.03.1998

Autor: De Nora Oronzio

MPK: C25B 11/00

Značky: struktury, elektrodové, obsahujúci, koncové, elektrolyzér

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyzér obsahuje dve elektródové koncové štruktúry, najmenej jednu medziľahlú elektródovú štruktúru vloženú medzi tieto elektródové koncové štruktúry, separátor, napríklad ionexovú membránu, na každej strane medziľahlej elektródovej štruktúry na rozdelenie elektrolyzéra na anódové a katódové časti, kontakty na privádzanie prúdu do elektrolyzéra, prívody elektrolytu do časti elektrolyzéra a kanáliky na odvádzanie produktov elektrolýzy z...

Elektróda

Načítavanie...

Číslo patentu: 278778

Dátum: 04.02.1998

Autor: Steininger Karl-heinz

MPK: C25B 11/04, H01M 4/00, C23F 13/16...

Značky: elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Elektróda polarizovateľná v elektrolyte pozostáva z vysoko vodivého elektrického vodiča (1) výhodne z kovu alebo z uhlíka, z vnútornej vrstvy (2), ktorá je bezprostredne v styku s elektrickým vodičom (1), pozostávajúcej z elektricky vodivého plastického materiálu prípadne obsahujúceho plnivo, ako grafit alebo sadze s vysokou odolnosťou proti pôsobeniu elektrolytu, a z vonkajšej vrstvy (3), ktorá je v styku s elektrolytom, pozostávajúcej z...

Katóda na vyvíjanie vodíka z roztokov hydroxidu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278642

Dátum: 10.12.1997

Autor: Nidola Antonio

MPK: C25B 11/06

Značky: vodíka, hydroxidů, alkalického, roztokov, vyvíjanie, katoda

Zhrnutie / Anotácia:

Katóda na vyvíjanie vodíka z roztokov hydroxidu alkalického kovu, pozostávajúca zo substrátu tvoreného elektrovodivým kovom a z vonkajšieho povlaku obsahujúceho 1 až 50 % dispergovaných pevných častíc elektrokatalytických materiálov zo súboru zahrnujúceho titán, zirkón, niób, hafnium, tantal, kovy skupiny platiny, nikel, kobalt, cín a mangán vo forme kovov, zliatin, oxidov, zmiešaných oxidov, boridov, nitridov, karbidov alebo sulfidov, alebo...

Membránový elektrolytický článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278309

Dátum: 04.09.1996

Autor: Oronzio De Nora

MPK: C25B 11/03

Značky: membránový, článok, elektrolytický

Zhrnutie / Anotácia:

Membránový elektrolytický článok obsahuje najmenej jednu súpravu anódy a katódy, oddelených membránou. Najmenej jedna z anód (108a) a katód (114) je tvorená tuhým hrubým kovovým sitom a poddajným jemným kovovým sitom s elektrokatalytickým povrchom a najmenej so štyrmi prameňmi alebo okami na cm. Jemné kovové sito je usporiadané na hrubom kovovom site a je s ním v elektrickom kontakte, pričom jemné sito priamo prilieha k membráne (105).

Interdigitálna elektróda s labyrintovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1049

Dátum: 10.01.1996

Autori: Antal Juraj, Ivanusyk Peter

MPK: C25B 11/02

Značky: interdigitálna, labyrintovou, strukturou, elektroda

Text:

...súčasných mikroelotronických postupov pri prípraveuultílayorovýoh Výhodou Je vysoká mIuLoLHľJZÍCLa 2 pro Jiologlcké apsu vyrába niekoľko typov interdigitálnyoh 1 ekt reheuoritou štruktúrou. lo ravu je pomerne jednoduchá, vďaku jej pravouhlej štruktfro. enů hustotu siločíar elektriclusporiadanie olektród jo sršuuie. Kruhový tvar eleknevýhodou Jo oumoutulný vývod kožijšíe elektrické uapájunío olktróoíoktríuky vouinfuh dráh ąmelzitloktrődového...

Víko elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 277540

Dátum: 17.03.1993

Autori: Janoušek Bedřich, Dousek František

MPK: C25B 9/00

Značky: elektrolyzéru, víko

Ortuťový uzáver vežového rozkladača amalgámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278300

Dátum: 12.08.1992

Autori: Vadovič Ján, Papež Stanislav

MPK: C25B 1/42

Značky: rozkladača, ortutový, věžového, uzáver, amalgamů

Zhrnutie / Anotácia:

Ortuťový uzáver rozkladača amalgámu, v ktorého kónickom dne (3) so sklzmi ortuti (2) je v horizontálnej polohe umiestnený jeden alebo viac žliabkov, ktoré majú tvar sústredných kružníc, alebo sú rovné, napojené na centrálny odvod ortuti (5) a prepadovú nádobu (6) na nastavenie konštantnej výšky hladiny ortuti.

Víko elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 275819

Dátum: 18.03.1992

Autor: Dousek František

MPK: C25B 9/00

Značky: elektrolyzéru, víko

Způsob nastavení separačních vlastností zařízení pro elektromigrační separační metody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270482

Dátum: 13.06.1990

Autori: Deml Mirko, Boček Petr, Gebauer Petr, Pospíchal Jan

MPK: C25B 11/00, B01D 57/02

Značky: vlastností, separačních, separační, způsob, provádění, tohoto, zařízení, nastavení, způsobu, elektromigrační, metody

Text:

...pH vytváraných iontových matríc s pouhýmí několika elektrolyty změnou elektrických proudů protékajících startovou, cílovou a modifikační elektrodou, ktere jsou umístěny mimo separační prostor. Toto proběhne v době rovnající se přibl 1 ŽnědDbĚ separace. Při hledání optimálních separačních podmínek se takto dosáhne snáze a rychlaji kýženého výsledku.Zařízení pro tento způsob je snadno automatizovatelné a nemá pohyblivé mechanické...