C23C 28/00

Kombinovaná protikorózna ochrana oceľových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5990

Dátum: 03.02.2012

Autori: Polák Peter, Kolenič František, Fodrek Peter

MPK: C23C 2/06, C23C 28/00, C01G 9/00...

Značky: ochrana, protikorózna, kombinovaná, konštrukcií, oceľových

Text:

...prostredí AllOg. Nitridáciou v atmosfére NH a následnou oxidáciou pôsobením vodnej pary, je ovplyvnený povrch materiálu V hrúbke 270 - 300 m, čim vzniká korózna odolnost ocele na úroveň antikoróznych oceli a narastá tiež odolnost voči opotrebeniu. Elektrická vodivosť povrchu je zachovaná a upravený materiál odoláva atrnosférickej korózii a rôznym chemickým vplyvom cca 10-násobne dlhšie ako oceľ povrchovo neupravovaná.Stavebné,...

Viacstupňové predspracovanie pocínovaného plechu pred lakovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19338

Dátum: 14.12.2011

Autori: Sundermeier Uta, Stodt Jürgen, Wolpers Michael, Roth Marcel

MPK: C23C 28/04, B65D 85/72, C23C 28/00...

Značky: pocínovaného, viacstupňové, predspracovanie, plechů, lakovaním

Text:

...organické krycie laky. Preto, ako je už opísané, je zvlášť výhodné v spôsobe podľa vynálezu nadstaviť prúdové hustoty v rozsahu 0,5 až 4 A/dm jednak. aby sa podľa možností udržiavala nízko korózia nánosu cínu, ako aj, aby sa nevytvárali vrstvy oxidu bohaté na lokálne defekty.-3 0016 Trvanie anodickej polarizácie činí v spôsobe podľa vynálezu výhodne najmenej 0,2 sekundy,zvlášť výhodne najmenej 1 sekundu, pretože pri nízkych dobách...

Oceľový plech obsahujúci viacvrstvový povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18503

Dátum: 17.12.2010

Autori: Allely Christian, Chassagne Julie, Monnoyer Maxime, Jacques Daniel, Chaleix Daniel

MPK: C23C 14/58, C23C 14/16, C23C 2/06...

Značky: viacvrstvový, povlak, ocelový, plech, obsahujúci

Text:

...tažnosti alebo priľnavosti povlaku. Odborník z odboru,ktorý pozná ich účinky na vlastnosti povlaku, ich dokáže použit podľa požadovaného účelu. Nakoniec môže kúpeľ obsahovat zvyškové prvky pochádzajúce z ingotov alebo z priechodu pásu kúpeľom.0024 viacvrstvový povlak plechu podľa vynálezu potom nutne obsahuje vrstvu s tenkou hrúbkou 5 až 100 nm, výhodne 5 až 90 nm a ešte výhodnejšie 5 až 50 nm alebo dokonca 5 až 40 nm, tvorenúkovom...

Konštrukčný diel motorového vozidla s povlakom sol-gél

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16115

Dátum: 07.03.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B60R 13/00, C09D 183/00, B05D 7/14...

Značky: konštrukčný, motorového, vozidla, povlakom, sól-gél

Text:

...extrémne odolná, najmä proti poškríabaniu.0012 Podľa ďalšej formy uskutočnenia vynálezu sa predpokladá, že je povlak sol-gél vo forme silikátového povlaku sol-gél.0013 Podľa ďalšej formy uskutočnenia vynálezu sa predpokladá, že povlak sol-gél vykazuje hrúbku od 0,5 m do 5 m.0014 Vynález sa ďalej týka motorového vozidla s konštrukčným dielom motorového vozidla, ktorý vykazuje povlak sol-gél podľa vyššie uvedených foriem uskutočnenia. V prípade...

Keramický prášok, keramická vrstva a vrstevnatý systém s pyrochlórovou fázou so zmesovými kryštálmi gadolínia a oxidmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9722

Dátum: 07.05.2007

Autor: Subramanian Ramesh

MPK: C04B 35/468, C23C 28/00, C04B 35/50...

Značky: systém, keramická, prášok, fázou, gadolínia, vrstva, zmesovými, kryštálmi, oxidmi, keramický, vrstevnatý, pyrochlórovou

Text:

...keramickú vrstvu a vrstevnatý systém, ktorý má dobré tepelnoizolačné vlastnosti, ako aj dobré pripojenie0007 Táto úloha sa rieši prostredníctvom keramickéhoprášku, keramickej vrstvy a vrstevnatého systému podľa nároku0008 Základom tohto vynálezu je poznatok, že celý systém samusí chápať ako jednotka a nesmú sa chápať a optimalizovaťvrstvy jednotlivo alebo jednotlivé vrstvy navzájom izolovaneod seba, aby sa dosiahla dlhá životnosť.0009 Vo...

Spôsob výroby bieleho plechu, biely plech vyrobený týmto spôsobom a obal vyrobený z neho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13884

Dátum: 12.09.2006

Autori: Bos Linda, Beentjes Petrus Cornelis Jozef, Koopmans Pieter, De Vreugd Daniël Adriaan

MPK: C25D 5/36, B05D 3/10, C23C 28/00...

Značky: bieleho, týmto, vyrobený, biely, spôsob, plechů, výroby, plech, spôsobom

Text:

...pričom povlaková vrstva obsahuje polysiloxán, pričom polysiloxán je vyrobený polymerizačnou reakciou monosilánových a/alebo bissilánových monomérovpodrobenia povlakovej vrstvy stupňu sušenia na odstránenie rozpúšťadiel a/alebo na vyvolanie polymerizačnej reakcie a/alebo na vytvrdzovanie polysiloxánového filmu, aby sa dokončila polymerizačná reakcia, pričom sa vyrobí povlaková vrstva obsahujúca polysiloxán s hmotnosťou suchého filmu V...

Titánový predmet, ktorý má zlepšenú odolnosť voči korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2925

Dátum: 25.09.2003

Autori: Grauman James, Adams Roy, Miller James

MPK: C23F 13/00, C23C 28/00

Značky: předmět, zlepšenú, ktorý, odolnost, titánový, korózii, voči

Text:

...s inými kovmi, pričom boli pozorované účinky na koróznu rýchlosť titánu v prostredi kyseliny sírovej. Títo výskumní pracovníci zistili, že titán spojený s platinou je schopný vykazovať zníženie koróznej rýchlosti až stonásobne, ako je to badať v predmetnom vynáleze. Avšak títo vynálezcovia neaplikovali platinu priamo na titán a tým nedosiahli realizáciu výnimočného prínosu dosiahnuteľného podľa predmetného vynálezu. Na to, aby dosiahli Stern...

Ochranný povlak kovového povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260443

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hájek Jaroslav, Tajchman Petr, Bula Lumír

MPK: C23C 28/00, B32B 7/04

Značky: povlak, kovového, povrchu, ochranný

Text:

...materiálem V odstupu po 5 až 40 mm spojený protavenou zónou.ochranným povlakem podle vynálezu se dosáhne jeho víceúčelového využití, nebot se tím získa odolnost povrchu ihned proti několika druhům namáhání, a to při současném zvýšení přilnavosti celé vrstvy, cožse zvlášť příznivé projeví v odolnosti proti slnyku mezi jednotlivými vrstvami i v celé kombinoveíié vrstvě jako celku. Tato kombinace se navíc projeví zmenšeniin celkového...

Způsob vytváření tenkých otěruvzdorných povlaků na kovových součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 251899

Dátum: 13.08.1987

Autori: Routnerová Blanka, Rybář Oldřich, Jakeš Jan, Frey Augustín, Exner Milan, Stanislav Jiří, Daďourek Karel

MPK: C23C 28/00

Značky: způsob, kovových, povlaků, vytváření, tenkých, součástkách, oteruvzdorných

Text:

...oapřx u TiN tvrdosti HV 2500 až 3000 a tliouštlky 1 až 10 m, takže užitoé vlastností povrchu jsou daleko lepší. Tenká Oltěľtlvzdlüľlľlá vrstva je pak zesplodu podpíráoa poměrně tlustou iontově nitriidiovanou vrstvou, tlouštky až 0,1 mm o. tvrdostiHV 800 až 1 500, takže neidlo-jde tak lehce k proboření tenké povrchové vrstvy TiN.sou msožné dvě alternatívy procesu. Podle prvé je ionbová nitridace poolveudena v jednom zařízení, v němž jsou...