C22F

Termomechanické spracovanie zliatin na báze niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20836

Dátum: 07.05.2012

Autori: Rock Christopher, Forbes Jones Robin

MPK: C22F 1/10, C22C 19/05

Značky: zliatin, báze, termomechanické, spracovanie, niklu

Text:

...priereze operácieobrázok 2 A je schematický nákres v priečnom priereze a obrázok 2 B je perspektívny schematický nákres za tepla kovaného a tepelne spracovaného dlhého výrobku, ktorý má prstencovitú oblasť neobvyklého rastu zŕn aobrázky 3 A až 3 D sú metalografické snímky makroštruktúry v priečnom priereze dlhých výrobkov zo Zliatiny 690, ktoré zobrazujú rôzne vplyvy termomechanického spracovania podľa rôznych tu opísaných nelirnitujúcich0006...

Vysoko vodivá hliníková zliatina pre elektricky vodivé výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16401

Dátum: 27.05.2011

Autori: Jupp Simon, Engler Olaf

MPK: C22F 1/04, C22C 21/08, C22C 21/00...

Značky: výrobky, vodivá, vysoko, hliníková, vodivé, zliatina, elektricky

Text:

...Si, Mn a Mg hliníkovej zliatiny sa tak pohybujú vextrémne úzkom koridore a vedú tak na tvorbu zvlášť výhodných foriem vylúčených interrnetalických fáz. 0013 V dôsledku zvlášť dobrej elektrickej vodivosti je použitie hliníkovej zliatiny podľa vynálezu zvlášť výhodné pre elektricky vodivé výrobky alebo pre výrobky vedúce prúd. Výhodne môže hliníková zliatina podľa vynálezu okrem veľmi dobrej elektrickej vodivosti vykazovat tiež dobré...

Superzliatiny na báze niklu a výrobky vyrobené z uvedenej zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14805

Dátum: 20.08.2010

Autori: Devaux Alexandre, Heritier Philippe

MPK: C22F 1/10, C22C 1/02, C22C 19/05...

Značky: báze, uvedenej, výrobky, niklu, vyrobené, zliatiny, superzliatiny

Text:

...dielov na turbiny. napríklad disky turbiny.0014 Cielom tohto vynálezu je ponúknuť zliatinu za nízke obstarávacie náklady, to znamená s nižšími nákladmi na legujúce prvky ako u zliatin typu UDIMET 720 a s kujnosťou vyššou ako u zliatiny typu UDIMET 720, a to pri zachovaní dobrých mechanických vlastnosti pri vysokých teplotách (700 °C), to znamená lepších ako u üiatiny 718 PLUS. Inak povedané, jeho cielom je ponúknuť zliatinu, ktorej...

Hliníkový materiál s vrstevnatou mikroštruktúrou odolný voči poškodeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16698

Dátum: 26.04.2010

Autori: Braam Jonas, Zajac Stanislaw

MPK: C22F 1/04, C22C 21/00, C22C 21/08...

Značky: poškodeniu, mikrostrukturou, voči, hliníkový, odolný, vrstevnatou, materiál

Text:

...zónami s odlišným zložením, a to v každom zrne, na rozdiel od bežnej homogénne odliatej štruktúry. Toto predĺžené peritektické tuhnutie vedie k veľmi silnej redistribúcii zliatinových pNkov, čoho výsledkom je dvojzónová štruktúra. Vývoj dvojzónovej štruktúry závisí od riadenia procesu odlievania, napr. od geometrie odlievania, rýchlosti odlievania, kovovej hlavice a teploty taveniny.0017 Peritektická zona je definovaná ako...

Žíhanie za studena valcovaného hliníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18544

Dátum: 18.09.2009

Autori: Gripenberg Henrik, Wiberg Sören, Ritzen Ola, Rangmark Lennart, Lodin Johannes

MPK: C21D 1/52, C21D 11/00, C21D 1/26...

Značky: hliníkového, valcovaného, žíhanie, studena, pásu

Text:

...na rovnakú, alebo V podstate rovnakú, teplotu, pričom podstata tohto spôsobu spočíva V tom, že pás má hrúbku v rozsahu 0,5 mm a maximálnou hrúbkou, pri ktorej sa pásy môžu zvinúť, vtom, že rýchlosť pása, ktorý prechádza uvedenou rampou, a ohrievací výkon uvedených horákov sú uspôsobené tepelnej úprave tak, aby sa žíhanie pása vykonalo bez spôsobenia povrchovýchpoškodení, a V tom, že sa tepelne upravený pás zvinie do cievky.Tento vynálezje...

Vynálezy kategórie «C22F» v ZSSR.

Spôsob zhotovenia zvarového spoja na niklom legovaných oceliach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13864

Dátum: 02.02.2009

Autori: Adam Werner, Beissel Jochem, Reichel Thilo

MPK: B23K 35/30, B23K 103/04, B23K 101/04...

Značky: niklom, spoja, legovaných, spôsob, zhotovenia, oceliach, zvarového

Text:

...materiálmi vyplývajú porovnateľné mechanicko-technologické vlastnosti ako pri nadmeme legovaných prídavných zváracích materiáloch, ale lepšie vlastnosti prispôsobené na základný materiál, predovšetkým ohľadnetepelnej rozťažnosti, špecifickej tepelnej vodivosti a najmä medze prieťažnosti, v oblastizvarového spoja. Týmto sa dosiahne napríklad zlepšená rozťažnosť, predovšetkým pri aplikáciách pri nízkych teplotách, pričom rozťažnosť v oblasti...

Spôsob výroby minerálnej vlny, zliatiny na báze kobaltu na tento spôsob, výrobok použiteľný na výrobu alebo konverziu skla za tepla a použitie tohto výrobku na výrobu minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286499

Dátum: 05.11.2008

Autori: Bernard Jean Luc, Liebaut Christophe, Berthod Patrice

MPK: C03B 37/00, C22C 19/07, C03B 37/04...

Značky: tepla, výrobků, kobaltu, tohto, minerálnej, zliatiny, výroby, báze, konverziu, spôsob, použitelný, výrobu, vlny, použitie, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby minerálnej vlny vnútorným odstredením sa leje roztavená minerálna hmota do zvlákňovacieho taniera, ktorého obvodová lamela je vybavená množinou otvorov, ktorými zo zvlákňovacieho taniera vystupujú filametny roztavenej minerálnej hmoty, ktoré sú potom odťahované pôsobením plynu za vzniku minerálnej vlny, pričom teplota minerálnej látky vo zvlákňovacom tanieri sa rovná aspoň 1100 °C a zvlákňovací tanier je vytvorený zo zliatiny...

Spôsob spracovania hliníkovej zliatiny s obsahom horčíka a kremíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285690

Dátum: 23.05.2007

Autori: Tundal Ulf, Oddvin Reiso

MPK: C22F 1/00, C22C 21/02, C22C 21/06...

Značky: kremíka, zliatiny, obsahom, hliníkovej, spôsob, horčíka, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob spracovania hliníkovej zliatiny, ktorá pozostáva z: 0,5 až 2,5 % hmotn. legujúcej zmesi horčíka a kremíka, pričom mólový pomer Mg/Si je medzi 0,70 a 1,25, ďalšieho množstva Si, rovnajúceho sa 1/3 množstva Fe, Mn a Cr v zliatine pri vyjadrení v percentách hmotn., iných legujúcich prvkov a nevyhnutných nečistôt a zvyšok tvorí hliník. Táto zliatina sa po ochladení dodá na homogenizáciu, predhriatie pred extrúziou a starnutie,...

Spôsob prípravy Al-Mg-Si zliatiny spracovateľnej teplom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285689

Dátum: 23.05.2007

Autori: Oddvin Reiso, Tundal Ulf

MPK: C22C 21/02, C22C 21/06, C22F 1/00...

Značky: přípravy, zliatiny, spôsob, teplom, al-mg-si, spracovateľnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy Al-Mg-Si zliatiny spracovateľnej teplom, ktorá sa po tvarovaní podrobí procesu starnutia, pričom starnutie sa po ochladení extrudovaného výrobku uskutoční v prvom štádiu, v ktorom sa extrudovaný materiál zahreje s rýchlosťou zahrievania nad 30 °C/hodinu na teplotu medzi 100 a 170 °C, a v druhom štádiu, v ktorom sa extrudovaný výrobok zahreje s rýchlosťou zahrievania medzi 5 a 50 °C/hodinu na konečnú udržiavaciu...

Spôsob riadeného ochladzovania odliatkov z ľahkých kovov v kvapalinovom kúpeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 285480

Dátum: 17.01.2007

Autori: Stika Peter, Huber Johann, Preisinger Johann

MPK: C22F 1/00, C21D 1/62

Značky: spôsob, kvapalinovom, ľahkých, kovov, odliatkov, ochladzovania, riadeného, kúpeli

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe riadeného ochladzovania odliatkov z ľahkých kovov v kvapalinovom kúpeli sa na odliatky v kvapalinovom kúpeli pôsobí aspoň občas odspodu stúpajúcim prúdom plynových bublín. Plynové bubliny prúdu plynových bublín vznikajú in situ pri dne kvapalinového kúpeľa. Kvapalinový kúpeľ v priebehu ochladzovania stále preteká prúdom chladiaceho prostriedku tak, že kvapalinový kúpeľ sa v obehu prečerpáva a spätne ochladzuje alebo sa do...

Spôsob výroby plechov z roztaveného horčíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4745

Dátum: 07.10.2005

Autori: Engl Bernhard, Cuong Nguyen Duc

MPK: C22F 1/06, B21B 3/00

Značky: výroby, roztaveného, horčíka, plechov, spôsob

Text:

...sa môžu vyrábat technicky zvlášť jednoducho veľmi široké tabule, ktoré zodpovedajú požiadavkám kladeným koncovými užívateľmi.Ukazuje sa, že plechy vyrobené podľa vynálezu majú dobré mechanické vlastnosti a štruktúru výhodnú na ich ďalšie spracovanie. Pritom sú odchýlky medzi vlastnosťami zistenými u plechov vyrobených podľa vynálezu v pozdĺžnom, priečnom a diagonálnom smere malé. Okrem výhody, že môže byť vyrobený plech veľkej šírky,...

Zliatina na báze kobaltu, výrobok z tejto zliatiny a postup jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284724

Dátum: 14.09.2005

Autori: Berthod Patrice, Bernard Jean Luc, Liebaut Christophe

MPK: C22F 1/10, C22C 19/07, C03B 37/095...

Značky: výrobok, zliatina, zliatiny, báze, postup, výroby, kobaltu, tejto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zliatiny na báze kobaltu, ktorá prejavuje mechanickú pevnosť pri vysokej teplote, najmä v oxidačnom alebo koróznom prostredí, obsahujúcej nasledujúce prvky (množstvá sú uvedené v hmotnostných percentách vzťahujúcich sa na hmotnosť zliatiny): 26 až 34 % chrómu, 6 až 12 % niklu, 4 až 8 % wolfrámu, 2 až 4 % tantalu, 0,2 až 0,5 % uhlíka, menej ako 3 % železa, menej ako 1 % kremíku, menej ako 0,5 % mangánu, menej ako 0,1 % zirkónia,...

Za studena spevniteľná zlievárenská zliatina hliníka a spôsob výroby odliatku z hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3302

Dátum: 06.09.2005

Autori: Borchmann Jana, Diederichs-mittler Ina, Carlson Ursula, Kleine Andreas

MPK: C22F 1/043, C22C 21/02, C22F 1/04...

Značky: spevniteľná, zliatina, hliníka, studena, výroby, zlievarenská, odliatku, spôsob

Text:

...tyčí odliatej gravitaćným liatím V kokile, ktorá bola osústružena na nasledujúce rozmery hrúbka vzorky a 3 mm, Šírka vzorky b 8 mm, Šírka hlavydĺžka L 0 30 mm, skúšaná dĺžka tyče Lc 33 mm a celková dĺžka Lt 80 mm.1. Príklad podľa stavu technikyAko porovnávacia zliatina sa použije zlievárenská zliatina 226 A s nasledujúcim zloženímSi 8 , Fe 0,5 , Cu 3,0 , Mn 0,3 , Ni 0,2 ,Zn 1,0 , Ti 0,2 , Pb 0,1 , sn 0,1 , Mg 0,45, ďalšie prímesi...

Tvárnenie molybdénu za studena spätným pretláčaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4613

Dátum: 04.09.2004

Autori: Günther Wolfgang, Spaniol Bernd, Schielke Jörg, Trageser Josef

MPK: B21C 23/02, C22F 1/18

Značky: spätným, molybdenu, pretláčaním, studena, tvárnenie

Text:

...polovýrobku,ale jednotlivé súčiastky, pričom sa môžu vyrobiť aj zložité tvary. Výhody tohto spôsobu spočívajú v nízkych nákladoch na nástroje, dlhej životnosti nástrojov a vo vysokej pracovnejrýchlosti s počtom taktov približne 30 až 150 kusov/min.Kvalita povrchu je dobrá a vhodná na ďalšie povrchovéopracovanie. Hlavnou aplikačnou oblasťou sú hliníkovéV predloženom dokumente sa teraz opisuje spôsob tvárnenia molybdénu za studena spätným...

Spôsob spracovania vnútorného povrchu rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3613

Dátum: 24.02.2004

Autori: Norén Timo, Salminen Aleksi, Harju Terho

MPK: C22F 1/08, B08B 9/02

Značky: spôsob, vnútorného, spracovania, rúrky, povrchu

Text:

...Teraz sa čistiace spracovanie realizuje v podstate medzi krokom ťahania a krokom valcovania. Keď vnútorný povrch za tepla pretláčaného predvalku rúrky, tzn. pretlàčanárúrka, je čistená pred spracovaním rúrky na jej ñnálnu veľkost, je dosahovaný konečný rúrkový produkt s vynikajúcim obsahom uhlíka.0009 Podľa prednostného uskutočnenia vynálezu sa čistiace spracovanie realizuje mechanicky. Jedným spôsobom podľa vynálezu je to, že sa čistiace...

Hliníkový materiál rebier s vysokou pevnosťou pre spájkovanie natvrdo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 615

Dátum: 07.10.2003

Autor: Stenqvist Torkel

MPK: C22C 21/02, C22F 1/05

Značky: materiál, hliníkový, spájkovanie, rebier, natvrdo, pevnosťou, vysokou

Text:

...natvrdo, ktorý je odolný voči väčšiemu namáhaniuako sú vibrácie alebo pulzovanie vnútorného tlaku.V zliatinách AlMgSi sa počas vytvrdzovania tvoria malé precipitáty Mgzsi spôsobujúce zvýšenie pevnosti. Takže triviálnym riešením zvýšenia pevnosti by bolo zvýšenie obsahu Mg a Si umožňujúce zvýšenú tvorbu Mgzsi. Ale Mg reaguje počas spájkovania natvrdo s tavidlom a to obmedzuje množstvo Mg. To platí tiež prevyššej úrovní (v literatúre...

Zliatina na báze hliníka, obsahujúca hliník a ďalšie prvky, použitie zliatiny a hutnícke výrobky z tejto zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283371

Dátum: 23.05.2003

Autori: Scott Gerald, Bartges Charles, Klemp Thomas, Allyn Matthew

MPK: C22C 21/08, C22C 21/02, C22C 21/12...

Značky: hutnické, prvky, tejto, použitie, hliníka, báze, zliatiny, hliník, zliatina, výrobky, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Zliatina na báze hliníka, obsahujúca hliník a ďalšie prvky, obsahuje 0,15 až 1,0 hmotn. % medi, 0,4 až 1,5 hmotn. % cínu, 0,65 až 1,35 hmotn. % horčíka, 0,4 až 1,1 hmotn. % kremíka, 0,002 až 0,35 hmotn. % mangánu, a zvyšok tvorí okrem nečistôt a prípadných prísad v podstate hliník, pričom, ak je obsah medi pod 0,51 hmotn. %, je obsah cínu najmenej 1,01 hmotn. %, pričom obsah olova, pokiaľ je olovo prítomné, je najviac 0,1 hmotn. %, a obsah...

Plech alebo pás zo zliatiny Al – Mg na výrobu ohýbaných súčastí s malým polomerom ohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1655

Dátum: 04.03.2003

Autori: Morere Bruce, Helfer Fabrice, Hoffmann Jean-luc

MPK: C22F 1/047, C22C 21/06

Značky: plech, súčastí, polomerom, zliatiny, ohýbaných, výrobu, ohybu, malým

Text:

...teploty je dôležitá absencia zotavenia či príliš nizka teplota sú na škodu tahavosti. Naopak teplota žíhania vyššia než 280 C má za následok rekryštalizovaný stav s nedostatoćnou mechanickou odoInoslou.0012 Podstatným znakom výroby pásov a plechov podľa vynálezu je neprítomnost opätovného spevňovania za studena po Zotavovaní žíhaním, či už valcovaním za studena alebo pomocou vyrovnávania napínaním. Takéto spevňovanie za studena by samozrejme...

Zliatina hliníka a kremíka majúca zlepšené mechanické vlastnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1780

Dátum: 05.11.2002

Autori: Uggowitzer Peter, Wöhrer Josef, Ogris Erhard

MPK: C22F 1/04, C22F 1/043, C22C 21/02...

Značky: majúca, kremíka, zliatina, hliníka, mechanické, zlepšené, vlastností

Text:

...a stav spracovania T 5 je vybraný pre výrobky. Nižšía pevnosť ktora vyplýva z T 5 musí byrt . ak je to nevyhnutné. kompenzovaná pri príprave konštrukčných zmien súčiastokBolo by vhodné poskytnúť podľa vynálezu novú ekonomicky výhodnú metódu tepelného spracovania. s duktilitou materiálu. ktorá môže byt očividne zvýšená bez väčších strát pevnosti materiálu ako je prirovnanć k T 6. alebo podstatne väčšia duktilita aväčšia pevnosť materiálu...

Spôsob výroby kovových predmetov nevytvárajúcich alergické reakcie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278968

Dátum: 06.05.1998

Autor: Hans Wahlbeck

MPK: C22C 1/02, C21D 1/74, C21D 9/56...

Značky: zariadenie, výroby, nevytvárajúcich, reakcie, vykonávanie, spôsobu, alergické, tohto, predmetov, spôsob, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je zameraný najmä na výrobu predmetov, ktoré sú v priamom kontakte s ľudskou pokožkou, ako sú šperky, hodinky, okuliare a pod. Úplne čisté kovy, najmä drahé, ako je zlato, striebro, platina, paládium, ródium atď. sa zlievajú s optimálne čistým zinkom, meďou, hliníkom, niklom alebo chrómom, bez zvyčajnej prísady kadmia, olova, ortuti, bizmutu, antimónu a kobaltu, pričom celé spracovanie sa výhodne uskutočňuje bez prístupu vzduchu v...

Spôsob výroby jednodielneho kolesa z ľahkého kovu z tvarovacieho hliníkového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279051

Dátum: 04.06.1997

Autori: Mörchen Gerd, Lowak Heinz, Modricker Klaus, Klein Horst, Fischer Gernot

MPK: C22F 1/05, B21H 1/10, B21D 53/26...

Značky: hliníkového, jednodielneho, kolesa, tvarovacieho, ľahkého, materiálů, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby jednodielneho kolesa z ľahkého kovu, z vytvrditeľnej tvarovacej zliatiny hliníka plynulým pretlačovaním alebo valcovaním z polotovaru, pričom plynulé pretlačovanie alebo valcovanie je realizované za tepla a pri homogenizačnom žíhaní pri teplotách približne od 530 °C v závislosti od druhu zliatiny s nasledujúcim rýchlym ochladením a tepelným vytvrdzovaním pri teplotách od 150 °C do 200 °C. Na zhotovenie jednodielneho...

Zliatina na báze niklu na odstredivky na výrobu sklenených vlákien a spôsob tepelného spracovania zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281434

Dátum: 18.11.1992

Autor: Vasseur Stella

MPK: C03B 37/04, C22F 1/10, C22C 19/05...

Značky: spôsob, niklu, zliatina, spracovania, odstředivky, zliatiny, báze, sklenených, výrobu, vlákien, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná zliatina na báze niklu na odstredivky na výrobu sklenených vláken, ktorá obsahuje (v % hmotnostných): chróm 27,5 až 29,5 %, volfrám 6,5 až 7,8 %, uhlík 0,69 až 0,73 %, železo 7 až 10 %, pričom prípadne je obsiahnutý kremík a mangán, každý maximálne v množstve až 0,9 % hmotnostných, pričom zvyšok tvorí v podstate nikel a ktorá vo svojej kryštalickej štruktúre obsahuje karbidy typu M23C6, kde M je ekvivalentný chróm, to znamená chróm...

Tepelné zpracování břitových destiček ze slinutého karbidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265173

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sýkora Jiří, Bína Ladislav, Preiszler Miroslav

MPK: C22F 1/00

Značky: karbidu, slinutého, břitových, destiček, tepelně, zpracování

Text:

...břitových destićek ze slinutěho karbidu tkví v tom,že zvyšuje odolnost proti opotřebení při obrábění. Vlastní tepelné zpracování je velmi jednoduché a nenákladné. Za určitých řezných podmínek může zvýšit životnost nástroje až čtyř násobně.Příkladné tepelné zpracování podle vynálezu se realizuje tak, že dohotovené břitové destičky ze slinutého karbidu, které mohou být V individuálních obalech, jsou umístěny v koši, který je postupně zasouván...

Slitina na bázi zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 260951

Dátum: 12.01.1989

Autori: Daut Hans-heinus, Schwarz Klaus, Bennemann Martin, Schwarz Michael

MPK: C22F 1/14

Značky: zlata, bázi, slitina

Text:

...Meuee0,001 nec.-Ž. HpH 9 roM, coepxaane cymmm npuueceü H nernpymmnx 3 HeMeHTOBne nonmno npeaumarb 0,2 sec.-., Heaasucuuo or uncna Haxonmcx n cnnanax npuueceň H nerupymmux sneuenroa.Mnxponpononoka, naroTonneHHan n 3 BecTHuMM cnocoöaum na cnnasoa cornacuo naoöperennm, ownuqaercn cpeneů Mexannuecxoü npoqnocwnm R,z 1,5 ~R,A 5, ounaKOBOŘ nnacwuquocwhm Kax qncroe aonoro H cpasnnmoñ 5 neKTponponoHocTbm, a raxxe nonumenuoä TeMnepaTypoň...

Způsob výroby konstrukčních prvků průtlačně lisovaných ze slitiny hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259475

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sedláček Vladimír, Suchánek Vladimír, Komárek Vladimír, Plaček Karel, Nejedlý Vojtěch

MPK: C22F 1/04

Značky: konstrukčních, způsob, prvků, lisovaných, slitiny, výroby, průtlačně, hliníku

Text:

...10 až 120, s výhodou 15 až 80. Výhodnější je použití čepů menších rozměrů, u nichž je zajištěna menší velikost intermetalických částic.Výlisky se dále žíhají na rozpouštění tak, aby matrice plně nerekrystalizovala, přednostně při teplotě 485 až 495 °C po dobu 10 až 60 min. s näsledným rychlým ochlazením vodou max. 35 °c.Následně, nejpozději do 8 hod. s výhodou však do 4 až 5 h se provede úprava tvaru a mechanických vlastností plastickou...

Způsob zpracování pásů z cínových bronzů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259447

Dátum: 17.10.1988

Autori: Faltus Jiří, Klofáč Josef, Smolík Ludvík, Kotoun Ota

MPK: C22F 1/08

Značky: bronzu, cínových, pásu, způsob, zpracování

Text:

...konečnou tlouštku lze zařadit nízkoteplotní žíhání ve svitku s minimálním vnitřním průměrem 500 mm ve vsázkové peci při teplotě 180 až 220 °C po dobu 4 až 6 hodin materiálu na teplotě v ochranné atmosféře.Navržený technologický postup zpracování pásů z cínových bronzů zajistí jemoozrnnou homogenní strukturu materiálu po celé délce .a šířce pasu, což je nezbytné k dosažení malého rozptylu mechanických vlastností s požadovranou kombinací...

Spôsob výroby tvarových súčiastok z prášku hliníkového bronzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242177

Dátum: 15.09.1987

Autori: Romaouk Miroslav, Kahovcová Jitka, Pfeiffer Leo, Rýpar Jindoich

MPK: C22F 1/08

Značky: výroby, tvarových, bronzu, hliníkového, prášků, súčiastok, spôsob

Text:

...základného materiálu sa mletím alebo drvením zhotoví prášok o zrnitosti 0,04 až 0,1 mm, ktorý sa zlisuje za studena pri tlakoch 1100 až 1200 MPa na polotovar alebo výlisok hustoty 75 až 80 a následne žíha bez prítomnosti tekutej tazy V ochrannom prostredí po dobu 15 až 20 hodín pri teplote 530 až 570 °C a potom V u 4zavretej zápustke za teploty V intervale 850 až 950 °C kuje na výsledný tvar s prídavka~ mi »od 0,2 až 0,5 mm na rozmer na...

Spôsob výroby tvarových súčiastok práškovou metalurgiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241566

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schütter Hartmut Ing, Döhler Erharf, Franke Hermann

MPK: C22F 1/08

Značky: tvarových, práškovou, výroby, súčiastok, metalurgiou, spôsob

Text:

...priamym spracovaním rudnýcb koncentrátov na kované súčiastky, ako aj odpadné kysličníky železa z moriacich kúpeľov a kysličníkov mediJedným z pokrokových riešení výroby tvarovýcb súčiastok, najmä pre lisovacie nástroje práškovou metalurgiou priamym spracovaním práškov čistých komponent hliníkových bronzov je aj spôsob podľa predmetuvynálezu, ktorého podstatou je, že prášky čistých komponent kovov na báze hliník, nikel, chrom, zirkón s...

Způsob úpravy výrobku ze slinutých karbidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237555

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rogo Štefan, Zahálka Jindřich

MPK: C22F 3/00

Značky: slinutých, výrobků, karbidu, způsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy výrobků ze slinutých karbidů mechanicky vytvarovaných a podrobených tepelnému zpracování, vyznačený tím, že se výrobky podrobí ozařování paprsky gama úhrnnou absorbovanou dávkou 2,0.105 až 2,5.107 Gy při teplotě 20 až 80°C.