C22C 38/44

Žiarupevná chrómová oceľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 287943

Dátum: 26.04.2012

Autori: Polach Jaromír, Foldyna Václav, Kuboň Zdeněk, Pětroš Kamil, Martinák Jan

MPK: C22C 38/18, C22C 38/44, C21D 9/00...

Značky: žiarupevná, chromová, oceľ

Zhrnutie / Anotácia:

Žiarupevná chrómová oceľ na výrobu výrobkov, používaných v pracovných teplotách od 470 °C do 650 °C, v hmotnostnom chemickom zložení: uhlík C = 0,08 až 0,12 %, kremík Si = 0,20 až 0,50 %, mangán Mn = 0,30 až 0,60 %, fosfor P = max. 0,02 %, síra S = max. 0,01 %, chróm Cr = 8,0 až 9,5 %, molybdén Mo = 0,8 až 1 %, nikel Ni = max. 0,30 %, niób Nb = 0,06 až 0,10 %, vanád V = 0,18 až 0,25 %, hliník Al celk. = max. 0,020 %, titán Ti = max. 0,005 %,...

Austenitická zliatina

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19345

Dátum: 18.01.2012

Autori: Forsberg Urban, Akesson Sofia, Chai Guocai, Högberg Jan

MPK: C22C 38/58, C22C 38/44, C22C 38/42...

Značky: zliatina, austenitická

Text:

...sa v zliatine ďalej dosiahne vysoká pevnosť pri tečení a vysoká ťažnosť. Dobrá odolnosť proti korózii pri vysokých teplotách v kombinácii s vysokou pevnosťou pri tečení robí austenitickú zliatinu podľa vynálezu veľmi vhodnú ako materiál na konštrukčné časti vparných kotloch. Zliatina podľa vynálezu je zvlášť užitočná v zariadeniach na výrobu energie z biomasy, ktorépracujú v koróznych podmienkach pri vysokých teplotách a tlakoch.0010 Výhodne...

Austeniticko-feritická nehrdzavejúca oceľ so zlepšenou obrobiteľnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18877

Dátum: 05.07.2011

Autori: Renaudot Nicolas, Peultier Jérôme, Fanica Amélie, Chauveau Eric, Mantel Marc, Bourgin Christophe

MPK: C21D 8/02, C22C 38/00, C22C 38/42...

Značky: oceľ, zlepšenou, nehrdzavejúca, austeniticko-feritická, obrobiteľnosťou

Text:

...ocel duplex podľa vynálezu má zloženie uvedené ďalej.0015 Obsah uhlíka v druhu oceli je medzi 0,01 a 0,1 hmotnostných, výhodne nižší než 0,05 hmotnostných. Príliš vysoký obsah tohto prvku znižuje odolnost proti lokálnej korózii tým, že zvyšuje riziko precipitácie karbidov chrómu v zónach tepelne ovplyvnených zváraním.0016 Obsah chrómu vdruhu oceli je medzi 20,0 a 24,0 hmotnostnými a výhodne medzi 21,5 a 24,0 hmotnostnými, aby sa...

Oceľ, spôsob výroby polotovaru z ocele a spôsob výroby súčastí z ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20165

Dátum: 17.03.2009

Autori: Gunnarsson Staffan, Medvedeva Anna

MPK: C21D 1/25, C21D 6/00, C21D 6/02...

Značky: súčastí, výroby, spôsob, polotovarů, oceľ, ocele

Text:

...telies rezných nástrojov vystavené, napríklad telesá fréz, materiál musí mať dobré mechanické vlastnosti, vrátane dobrej húževnatosti a únavovej pevnosti. Aby sa zlepšila únavová pevnosť, napätia v tlaku môžu pôsobiť na povrch telesa rezného nástroja a nateriál musí mať preto dobrú schopnosť udržať pôsobiace napätie V tlaku pri vysokých teplotách, t.j. materiál musí mať dobrú odolnosť proti relaxácii. Určité telesá rezných nástrojov sú...

Nástrojová oceľ, spôsob výroby dielcov z tejto ocele a dielec z ocele alebo získaný uvedeným spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286725

Dátum: 11.03.2009

Autori: Beguinot Jean, Viale Dominique

MPK: C22C 38/42, C22C 38/44, C21C 7/06...

Značky: uvedeným, nástrojová, spôsobom, spôsob, tejto, dielcov, dielec, získaný, ocele, oceľ, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná nástrojová oceľ, ktorej zloženie obsahuje v percentách hmotnosti: 0,8 <= C <= 1,5 5,0 <= Cr <= 14 0,2 <= Mn <= 3, Ni <= 5, V <= 1, Nb <= 0,1, Si+Al <= 2, Cu <= 1, S <= 0,3, Ca <= 0,1, Se <= 0,1, Te <= 0,1 1,0 <= Mo+W/2 <= 4 0,06 <= Ti+Zr/2 <= 0,15 0,004 <= N <= 0,02, pričom zvyšok zloženia je tvorený železom a nečistotami vyplývajúcimi z výroby, pričom 2,5.10-4%2 <=...

Vynálezy kategórie «C22C 38/44» v ZSSR.

Kanister z ušľachtilej ocele na dávkované aerosóly poháňané hnacím plynom, zásobník, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286477

Dátum: 20.10.2008

Autori: Vega Julio César, Hoelz Hubert, Lostritto Richard Thomas, Nagel Jurgen

MPK: C22C 30/00, B21D 51/16, B65D 83/14...

Značky: ocele, aerosóly, použitie, plynom, hnacím, spôsob, ušľachtilej, výroby, zásobník, dávkované, kanister, poháňané

Zhrnutie / Anotácia:

Kanister (1) na dávkované aerosóly poháňané hnacím plynom skladajúci sa zo zásobníka (2) a taniera ventilu (8) s vloženým ventilom (9) z ušľachtilej ocele, odolný proti korózii na aerosólové formulácie obsahujúce hnací plyn na použitie v inhalátoroch poháňaných hnacím plynom.

Spojovací kus na spojenie tvarovaných výrobkov z mangánovej ocele s uhlíkovou oceľou a spôsob spájania odliatkov z uhlíkovo-mangánovej ocele so štandardnými koľajami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17114

Dátum: 22.09.2008

Autor: Blumauer Johannes

MPK: C21D 6/00, C21D 9/04, B23K 35/00...

Značky: spojenie, ocele, výrobkov, koľajami, uhlíkovou, odliatkov, spájania, spojovací, manganovej, ocelou, tvarovaných, uhlíkovo-mangánovej, štandardnými, spôsob

Text:

...by vznikli prostredníctvom priameho zvarenia medzi týmito dvomi oceľami, pričom ale nebolo možné úplne vyriešiť slabé miesta vzhľadom na únavovú pevnosť apevnosť vohybe celkového zvarového spoja, pretože austenitické stavebné diely a najmä materiál srdcovky a spojovacieho kusa dosahujú maximálnu pevnosť v ťahu len 500 až 600 N/mmz, čo V dôsledku toho vedie k tvorbe prehĺbenín. 0006 Vynález je teraz zacielený na to, aby sa lepšie zabránilo...

Predmet z martenzitickej ocele a spôsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5793

Dátum: 10.08.2006

Autori: Mctiernan Brian, Wojcieszynski Andrzej, Muha Joseph

MPK: B22F 5/00, C22C 1/04, C22C 33/02...

Značky: martenzitickej, ocele, předmět, spôsob, výroby

Text:

...praskanie sa vzťahuje k pevnosti materiálu. Preto vyššia pevnosť je jedným z faktorov, ktorý môže zlepšit odolnost voči0007 V dôsledku toho, že forma je vystavená vysokým teplotám, môže nastať zmäkčovanie materiálu formy. Toto zmäkčenie materiálu tiež zníži pevnosť materiálu, čo ho robí náchylnejšim k praskaniu tepelnou únavou. Preto nástrojový materiál musí vykazovat dobrú odolnost voči zmäkčovaniu, tiežznámu ako odolnost voči popúšťaniu.0008...

Mikrozliatinová bainitická oceľ s vysokou odolnosťou voči únave a kontaktnej únave

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8246

Dátum: 13.07.2004

Autori: Cantini Stefano, Ghidini Andrea

MPK: C21D 9/34, C21D 1/18, C21D 1/78...

Značky: bainitická, odolnosťou, kontaktnej, oceľ, vysokou, únavě, voči, mikrozliatinová

Text:

...je cieľom tohto vynálezu poskytnúť oceľ vhodnú na výrobu kolies určených pre vlaky, električky a/alebo metro, vyznačujúcich sa vysokou odolnosťou voči poruchám z kontaktnej únavy.0014 Ďalej je cieľom tohto vynálezu poskytnut ocel vhodnú na výrobu kolies určených pre vlaky, električky a/alebo metro, vyznačujúcich sa vlastnosťami vysokej mechanickej odolnosti a tuhosti v kombinácii s vlastnosťami vysokej odolnosti voči opotrebeniu a...

Ocele na žiarupevné tvárnené súčasti

Načítavanie...

Číslo patentu: 283761

Dátum: 04.12.2003

Autori: Purmenský Jaroslav, Prnka Tasilo, Pětroš Kamil, Foldyna Václav, Jakobová Anna, Schellong Tomáš

MPK: C21D 6/02, C21D 6/00, C22C 38/00...

Značky: tvárnené, ocele, súčastí, žiarupevné

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľ na žiarupevné tvárnené súčasti, obzvlášť na použitie v rozmedzí teplôt od 450 °C do 600 °C, vyznačujúca sa nasledujúcim hmotnostným chemickým zložením: uhlík C = 0,05 až 0,03 %, mangán Mn = 0,01 až 1,2 %, kremík Si = až 0,8 %, chróm Cr = 0,3 až 3,5 %, molybdén Mo = 0,2 až 1,5 %, vanád V = 0,23 až 0,8 %, titán Ti = až 0,02 %, hliník Alcelk = až 0,05 %, fosfor P = až 0,05 %, síra S = až 0,05 %, dusík N = (0,52 x Al + 0,29 x Ti + 0,005 až...

Blok ocele na výrobu foriem na vstrekovanie plastov alebo na výrobu dielov na tvarovanie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 164

Dátum: 01.04.2003

Autor: Beguinot Jean

MPK: C22C 38/44, C22C 38/46, C22C 38/42...

Značky: dielov, plastov, tvarovanie, vstrekovanie, foriem, kovov, ocele, výrobu

Text:

...ktoré sú rovnako bežne používané na vstrekovanie ľahkých zliatin. Tieto ocele obsahujú približne 0,4 uhlíka, 5 chrómu, 1,25 molybdénu, 0,3 až 1 vanádu. Avšak tieto ocelemajú v ešte väčšej miere rovnaké nevýhody, uvedené vyššie, ako 55 NCDV 7.0004 Ďalším problémom, ktorý sa obzvlášť závažným spôsobom prejavuje pri zvýšení tvrdosti, ktoré je takmer nevyhnuteľne spojené so znížením húževnatosti, je riziko vytvorenia trhlín medzi chladiacimi...

Oceľ na odliatky srdcoviek železničných a električkových výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3038

Dátum: 06.11.2001

Autori: Heczko Eduard, Zbořil Josef

MPK: C22C 38/44, E01B 7/10

Značky: srdcoviek, výhybiek, oceľ, električkových, železničných, odliatky

Text:

....0,60 až 0,80 uhlíku, 0,75 až 1,40 mangánu, 0,10 až 0,50 kremíku, maximálne 0,04 fosforu, maximálne 0,04 síry,pričom údaje v predstavujú maximálne povolené rozpätie koncentrácie jednotlivých prvkov alebo ich maximálny povolený obsah.Nevýhodou ocele akosti 13 Mn super špeciál s vysokou tvrdosťou je veľmi obtiažne obrábanie, zváranie a navarovanie opotrebovaných častí, nemožnosť kontroly chýb ultrazvukom. Nevýhodou oceli srdcovkových...

Ocel pro nože strojních nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269927

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pavelka Oldřich, Jurok Václav, Sládek Otakar, Bučková Vlasta, Zemánek Miroslav, Tichý Jiří

MPK: C22C 38/44

Značky: strojních, nože, nůžek

Text:

...1 S vanadem, vše udáno v procentech hmothosti.Nákladnost těchto nástrojových oceli odstraňuje ocel pro nože strojních núžek, určených pro dělení hutniho materiálu za tepla i za studena, s hmotnostním obsahem uhliku od 0,55 do 0,55 I, max. do 0,030 stry a fosforu podle vynálezu, jehož podstatou je, že kromě železa, obvyklých nečistot a dcprovadných stopových prvků obsahuje 0,40 až 0,60 5 manqanu, 0,20 až 0,40 8 kžemiku, 1,6 až 2 8 niklu,...

Ocel pro výrobu zápustek pro kování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265908

Dátum: 14.11.1989

Autor: Perlík Jiří

MPK: C22C 38/44

Značky: zápustek, kovaní, výrobu, tepla

Text:

...naopakk předčasnému opotřebení tvaru kovací dutiny a tím k nutnosti její časté inovace.výše uvedené nedostatky odstraňuje ocel na výrobu zápustek podle vynálezu, jehož podsta ta spočívá v tom, že ocel má chemické složení v hmotnosti uhlík 0,30 až 0,40, mangan0,55 až 0,85, křemík 0,15 až 0,40 Eosfor stopy až 0,030, síra stopy až 0,030, nikl 2,35 až 2,90, chrom 1,20 až 1,55, molybden 0,40 až 0,70, vanad 0,10 až 0,25, zbytek...

Ocel na odlitky s vysokou houževnatostí a odolností proti abrazivnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262384

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vysocký Ladislav, Šetek Jaroslav, Matějska Miroslav, Jelínek Jaroslav, Stuchlík Jaromír, Vávra Jaroslav

MPK: C22C 38/44

Značky: vysokou, odlitky, houževnatostí, abrazivnímu, odolností, opotřebení, proti

Text:

...poměrně odolnosti proti abrazivnímu opotřebení 3 Lje max. 1,7.Uvedené nedostatky odstraňuje ocel ne odlitky odolná proti abrazivnímu opotřebení s vysokou rázovou houževnatostí a vyšší odolnosti proti abrazivnímu opotřebení, obsahující v hmotnostní koncentraci 0,30 až 0,40 S uhlíku, 0,60 až 0,90 S manganu, 0,20 až 0,50 i křemíku,0,80 až 1,10 S chromu, 0,90 až 1,25 E niklu, 0,15 až 0,25 5 molybdenu, 0,01 až 0,028 B fosforu, 0,01 až 0,028 0...

Magneticky měkká vysocepevnostní ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257951

Dátum: 15.07.1988

Autori: Šlajs Jaromír, Šigut Zdeněk, Zemčík Tomáš

MPK: C22C 38/44

Značky: magnetický, měkká, vysocepevnostní

Text:

...a tedy bez zvýšení obsahu magneticky nepžíznivých karbidů a neferomagnetických strukturních složek. Proto lze volbou tepelného zpracování V širokém rozsahu ovlivňovut pevnostni mechanické vlastosti. V celém rozsahu chemického složení oceli podle vynálezu je možno dosáhnout prokalení největších dílůs podstatné sníženým rizikom vzniku trhlin při kalení.Uvedená ocel zajištuje rovněž dosežení dobrých plastických vlastností a požadovanou...

Ocel na odlitky s velkou pevností a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244160

Dátum: 01.06.1988

Autori: Macku Blanka, Hokynáo Otakar, Vachoutová Eduarda

MPK: C22C 38/44

Značky: pevnosti, odlitky, houževnatostí, zvýšenou, velkou

Text:

...vhodnou kombinaci leshjíoích prvků a při nižším obsahu ostatníoh doprovodných prvků. U oceli je snížen sklon k popouštěoí křehkosti a materiál je méně citlivý k lomům při nižších te- t plotách.Při použití oceli podle vynálezu byly zjištěny příznivé strnktnrní vlastnosti u odlitků proměnnó tlouůtky až do 00 mm lsgura niklu v rozmezí od 0,05 do 1,0 hmotnosti . wolíramn v roznozi od 0,05 do 0.5 5 hmotnosti popřípadě vanedu v rozmezí od 0,05 do...

Nízkolegovaná ocel na odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257690

Dátum: 16.05.1988

Autori: Müller Rostislav, Žák Jan, Chmelař Miloslav

MPK: C22C 38/44

Značky: nízkolegovaná, odlitky

Text:

...40,30 mědi, 0,002 až 0,005 st boru, 0,001 až 0,100 niobu a zbytek do 100 95 železa. Řešenñmpodle vynálezu se dosahuje vyššího účinku tím, že dochází ke snížení hmotnosti odlitků při zachování jejich užitných vlastností. Dále docházítaké k úsporám surovín, energiePříklady chemického složení taveb a dosažení jejich mechanických hodnot po tepelném zpracování normalizace 92 D° G/vzduch kalení 880 ° G/voda popouštění 670 ° O/vzduchPři tavbě...

Žáruvzdorná a žárupevná slitina, odolná proti otěru a korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255976

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lorenc Adolf, Kittner Albert

MPK: C22C 38/44

Značky: žáruvzdorná, žárupevná, odolná, korozi, proti, slitina, oteru

Text:

...až 37 hmotnosti, kobalt 14 až 16 hmotnosti, wolfram 4,5 až 5,5 Q hmotnosti, zbytek železo.životnost trnu vyrobených z této slitiny není vysoká a k porušení trnů dochází V průměru po tažení 20 ks trubkových oblouků.zvýšenou životnost vykazují trny vyrobené ze žáruvzdorně a žárupevné slitiny, odolné proti otěru a korozi podle vynálezu, v hmotnostníoh poměrech uhlík 0,45 až 0,55, křemík 1,2 až 2,0 , mangan do 0,7 , síra do 0,020 , fosfor do...

Liata nástrojová oceľ vhodná najmä pre odliatky zápustiek a zápustkových vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243906

Dátum: 15.11.1987

Autori: Addus Ludvík, Vrzáo Josef, Loukota Jioí

MPK: C22C 38/44

Značky: odliatky, najmä, vložiek, nástrojová, zápustkových, liata, oceľ, zápustiek, vhodná

Text:

...1,6 0/0 hmot. niklu, 0,6 9/0 hmot. wolframu a s podobnými typmi oceli. Tieto ocele však nespĺňajú v plnom rozsahu požiadavky, kladené na ocel pre odliatky zápustiek »ako sú vysoká životnosť, Oteruvzdornosť, tvndosť, odolnosť proti trhlináml, žiarupevnost, zvýšená húževnatosť a tažnosť,atď.Uvedené nedostatky odstraňuje lieta nástrojová ocel vhodná najmä na odliatky zápustiek a zápust-kových vložiek, ktorá obsahuje 0,25 až 0,65 °/o hmot. uhlíka,...

Slitina pro děrovací trny se zvýšenou odolností proti opotřebení za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 239025

Dátum: 01.11.1987

Autor: Valenta Dalibor

MPK: C22C 38/44

Značky: slitina, opotřebení, tepla, zvýšenou, proti, odolností, děrovací

Zhrnutie / Anotácia:

Slitina určená k výrobě děrovacích trnů, používaných při výrobě ocelových bezešvých trub. Kromě železa a obvyklých nečistot obsahuje 0,2 až 0,4 % uhlíku, 0,2 až 0,7 % manganu, 0,2 až 0,8 % křemíku, fosforu max. 0,035 % max. 0,04 % síry, 0,6 až 1,4 % chrómu, 3,0 až 7,0 % niklu, 0,01 až 2,5 % molybdenu, 0,001 až 0,02 % boru a 0,001 až 0,07 % hliníku, vše uvedeno v procentech hmotnosti.

Chromniklmolybdenwolframová ocel pro nože na stříhání pevných tlustých plechů a ocelového šrotu za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 232030

Dátum: 01.04.1987

Autor: Bystřický Josef

MPK: C22C 38/44

Značky: plechů, tlustých, nože, šrotu, chromniklmolybdenwolframová, studena, stříhání, pevných, ocelového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chromniklmolybdenwolframové ocele pro nože nůžek válcovací tratě na stříhání pevných tlustých plechů za studena, profilového materiálu a šrotu. Vynález řeší chemické složení chromniklmolybdenwolframové ocele s vysokou plasticitou a pevností v tlaku, projevující se vyšší životností a odolností střižných hran nožů proti opotřebení a křehkému poškození. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ocel kromě železa obsahuje v hmotnostních...

Chromoniklmolybdénová austenitická ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247733

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dlouhý Miloslav, Loebl Karel, Čech Oldřich, Beznoska Stanislav

MPK: C22C 38/44

Značky: austenitická, chromoniklmolybdénová

Text:

...12,80 hmot. niklu, 2,53 0/0 hmot. molybděou, 0,09 0/0 hmot. dusíku, 0,2 proc. hmot. vanadu a 0,0015 hmot. bóru,v níž ani nitrid chromu CrzN lBJHÍ karbidy nebyly i po izotermickêm ohřevu 100 h při 650 stupních Celsia identifikolvány. Vysoká vrubovä houževnaftost typická pro austenítłicke oceli se snížila teprve po 3000 h ohřevu při zmíněné teploitě a to o 14 původní hrmdnnoty výchozĺhio stavu. Za těchto podmínek tepelného namáhání bylyv...

Austenitická žárupevná slitina na bázi železa pro odlitky lité do skořepinových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232270

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pech Radovan Drsc:, Hrbáček Karel, Zemčík Ladislav, Hakl Jan, Buganič Jiří

MPK: C22C 38/44

Značky: forem, bázi, žárupevná, odlitky, austenitická, železa, lité, slitina, skořepinových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká austenitické žárupevné slitiny na bázi železa pro odlitky lití do skořepinových forem obsahující mangan od 0,02 do 5 % hmot., křemík od 0,02 do 1 % hmot., nikl od 18 do 40 % hmot., chrom od 8 do 25 % hmot., molybden stopy až 10 % hmot., wolfram stopy až 10 % hmot., hliník a/nebo titan stopy až 7 % hmot., dusík od 0,002 do 0,4 % hmot., uhlík od 0,002 do 0,03 % hmot., zbytek železo, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje bor od...