C21D 9/40

Zostava valivých ložísk so šikmo sa rozprestierajúcimi zónami kalenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16628

Dátum: 22.12.2011

Autor: Frank Hubertus

MPK: F16C 33/64, C21D 9/40

Značky: valivých, zónami, kalenia, ložísk, rozprestierajúcimi, šikmo, zostava

Text:

...sa valivého telesa V otočnom spojení, ktoré práve prebieha cez oblasť poklesu tvrdosti, čo je za ďalšie spojené so zvýšenou hlučnosťou celkovej zostavy valivých telies alebo otočného spojenia.Na základe týchto nevýhod vyplýva úloha iniciujúca predložený vynález, vytvoriť zlepšenú zostavu valivých ložísk, ktorá vykazuje zlepšene správanie pri chode pri súčasne zvýšenej únosnosti v počiatočnej a koncovej oblasti kalenia klznej plochy (klzných...

Spôsob výroby ložiskového krúžku veľkého valčekového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4943

Dátum: 19.04.2003

Autori: Rollmann Jörg, Wozniak Johannes, Bracht Josef, Stakemeier Bernd

MPK: C21D 1/09, C21D 9/40

Značky: výroby, krúžku, velkého, ložiska, ložiskového, spôsob, valčekového

Text:

...kalenej povrchovej vrstvy predstavuje v prípade radiálnej obežnej dráhy jedno až dvojnásobok hĺbky kalenej vrstvy v pripade axiálnej obežnej dráhy, susediaoej s vnútorným povrchom Iožiskového krúžku, predstavuje na vonkajšom okraji 0,9 až dvojnásobok hĺbky kalenej vrstvy a na vnútornom okraji 1,5 až dvojnásobok hĺbky kalenej vrstvy, pričom sa vzdialenosť od vonkajšieho okraja k vnútornému okraju spojito mení a v prípade axiálnej obežnej...

Způsob tepelného zpracování, zejména součástí valivých ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256841

Dátum: 15.04.1988

Autori: Andres Václav, Kříž Jan

MPK: C21D 9/40

Značky: tepelného, zejména, způsob, zpracování, součástí, valivých, ložisek

Text:

...dokončování podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po provedení kalení celá součástí a alespoň jedné- operace brouěení a/nebo operace superfíníäování nebo leštění, případně po provedení knlení celé součástí e alespoň jedné open race brouěení a/nebo supertiníäování případně leštění pouze na oběžných drahách součástí se provádí její nízhoteplotní popoušu tění pří teplotách od sto dvacetí do dvěstě padesáti stupňů...

Zariadenie na pretržité kalenie kovových súčiastok, najmä ložiskových krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236214

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dominik Jozef, Prívara Ľudovít

MPK: C21D 1/63, C21D 9/40

Značky: súčiastok, zariadenie, najmä, pretržité, ložiskových, kalenie, krúžkov, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na pretržité kalenie podľa vynálezu je určené pre také druhy kalenia kovových súčiastok, najmä ložiskových krúžkov, u ktorých sa z fyzikálnometalurgických dôvodov vyžaduje v danom okamžiku určitá modifikácia priebehu ochladzovania, ako je to napr. u prerušovaného termálného rsp. bainitického kalenia. Podstata zariadenia na pretržité kalenie podľa vynálezu spočíva v tom, že kaliaca vaňa je opatrená temperovacím zvonom, ktorým možno...

lndukční ohřívací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244219

Dátum: 15.12.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Hlaveš Miroslav

MPK: C21D 1/42, C21D 9/40

Značky: ohřívací, lndukční, zařízení

Text:

...je to, že v případě, že zásobník prstenců není umístěn v pecí, může dojít ke střetu obsluhy, zakládající prstence do zásobníku, s vytahovací tyčí.Tyto nevýhody známého, výše popsaného zařízení řeší v převážně míře zařízení podle vynálezu, sestávající z přísunového dopravníku, zakládacího mechanismu a vertikálního induktoru, jehož podstata spočíva v tom, že uvnitř rámu přísunového dopravníku je souběžně s jeho podélnou osou připevněn...

Prípravok pre kalenie kruhových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234833

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kollár Ladislav

MPK: C21D 1/68, C21D 9/40

Značky: kalenie, prípravok, súčiastok, kruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabránenie vzniku axiálnych a radiálnych deformácií kruhových súčiastok pri ich kalení. Uvedeného účelu sa dosiahne prípravkom, ktorý má v telese vytvorené T drážky pre uloženie vodiacich kameňov, navzájom odpružených, opatrených čeľusťami pre upnutie kalenej súčiastky za jej obvodové plochy. Oproti čelu kalenej súčiastky sú v telese prípravku upravené vynášacie segmenty ovládané pneumatickými piestami. Nad telesom prípravku...