C21D 9/00

Spôsob a pec s otočným ohniskom na tepelné spracovanie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18208

Dátum: 11.07.2012

Autori: Özkan Bora, Afraz Salim Philipp, Günther Sven, Bittner Hans Georg

MPK: F27B 9/16, C21D 9/00

Značky: spôsob, spracovanie, otočným, obrobkov, ohniskom, tepelně

Text:

...atmosféry (napr. dusík alebo argón), pričom kovové obrobky sú následne privádzané do pece s otočným ohniskom k obnovenej austenitizácii. Tieto prevádzky dvoma pecami sú známe z US 3 582 055 a DE 195 14 289 A 1. Alternatívne k vedeniu späť ochladených obrobkov by sa mohla uskutočňovať v ďalšej peci austenitizácia predtým ochladených obrobkov. Budúci krok, ktorý nasleduje za austenitizáciou, je spravidla prudké ochladzovanie v oiejovom kúpeli...

Žiarupevná chrómová oceľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 287943

Dátum: 26.04.2012

Autori: Martinák Jan, Foldyna Václav, Polach Jaromír, Kuboň Zdeněk, Pětroš Kamil

MPK: C22C 38/44, C21D 9/00, C22C 38/18...

Značky: chromová, oceľ, žiarupevná

Zhrnutie / Anotácia:

Žiarupevná chrómová oceľ na výrobu výrobkov, používaných v pracovných teplotách od 470 °C do 650 °C, v hmotnostnom chemickom zložení: uhlík C = 0,08 až 0,12 %, kremík Si = 0,20 až 0,50 %, mangán Mn = 0,30 až 0,60 %, fosfor P = max. 0,02 %, síra S = max. 0,01 %, chróm Cr = 8,0 až 9,5 %, molybdén Mo = 0,8 až 1 %, nikel Ni = max. 0,30 %, niób Nb = 0,06 až 0,10 %, vanád V = 0,18 až 0,25 %, hliník Al celk. = max. 0,020 %, titán Ti = max. 0,005 %,...

Kovaný valec, splňujúci požiadavky na valcovanie za studena a spôsob výroby takého valca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15962

Dátum: 04.03.2011

Autori: Gaspard Claude, Batazzi Daniel, Vergne Catherine

MPK: C21D 9/28, C21D 9/00, C21D 1/10...

Značky: požiadavky, splňujúci, valcovanie, takého, válec, studena, spôsob, valca, výroby, kovaný

Text:

...valcov z vysokorýchlostnej ocele, určených na rozšírené valcovanie za studena), lst Conference 3-6, 2010, Pittsburgh, Pa, USAC. Gaspard, S. Bataille, D. Batazzi, P. Thonus Improvement for advanced cold rolling reduction mills byusing semi-HSS and Hss Rolls (Zdokonalenie pre redukčnéfrézy V rozšírenom valcovaní za studena použitím polovysokorýchlostných a vysokorýchlostných valcov), 7 th International Conference on Steel Rolling (ISIJ),...

Zdokonalený nosič obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15711

Dátum: 13.08.2010

Autori: Barthelmie Martin, Cloos Arno, Riedl Michael

MPK: F27D 5/00, C21D 9/00

Značky: zdokonalený, nosič, obrobkov

Text:

...alebo zlomený prvok oddelene vymenený, čoumožňuje lacné a kontinuálne použitie pri vynaložení značne znížených nákladov.Rám známych, skôr opísaných nosičov obrobkov pozostáva z doskových pásov CFC s vyrezanými úsekmi na jednej strane, ktoré sa dostávajú do vzájomného záberu a sprispôsobením tvaru po zasunutí vyrezaných úsekov zodpovedajúcim spôsobom umiestneného prvku v tvare hrebeňa. Taká známa kombinácia prvkov, podobných hrebeňu, alebo V...

Spôsob kontroly žíhacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5434

Dátum: 07.05.2010

Autori: Šurka Karol, Macko Milan

MPK: C21D 9/00, G01K 7/00

Značky: kontroly, žíhacích, pecí, spôsob

Text:

...technickej dokumentácie pece.Druhý krok - samotná diagnostika Sledované výhrevné sekcie sú zapínané postupne a jednotlivo tak, že V reálnom čase je zapnuté a meraná jedna sekcia za použitia termovíznej kamery. Pokiaľ sa prejaví dostatočný rozdiel okolitej teploty a teploty predmetov v pozadí, je daný pokyn na vypnutie príslušnej sekcie. Okolitou teplotou je teplota v prostredí žíhacej pece a teplota predmetov v pozadí je teplota výhrevných...

Podstavec na tepelnú úpravu pre nápravnicu motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11287

Dátum: 24.12.2009

Autori: Bauer Lutz, Sedlmayr Marcus Gregor

MPK: F27D 5/00, C21D 9/00

Značky: vozidla, podstavec, motorového, úpravu, tepelnú, nápravnicu

Text:

...konzoly prostredníctvom čapu na bočnom nosníku na strane druhej, je umožnené jednoduchá výmenaPríklad uskutočnenia vynálezu je zobrazený na obrázkoch abude bližšie opísanýobrázokl zobrazenie princípu nápravnice rigidne podopretej vštyroch bodochna podstavci určenom na tepelnú úpravu podľa stavu techniky, obrázok 2 principíálna rigidná poloha nápravnice podopretej pohyblivo na podpernejkonzole podľa vynálezu, ktorá je stvámená ako...

Spôsob tepelného spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16261

Dátum: 29.03.2007

Autori: Waning Gerd, Mahlo Thomas

MPK: C21D 9/00, C21D 1/767, F27B 9/30...

Značky: tepelného, spracovania, spôsob

Text:

...stenách alebo v streche resp. v strope pece na tepelné spracovanie a hnací plyn je dúchaný priamo do vnútomého priestoru pece.Výstupný otvor hnacej trysky končí priamo vpeci na tepelné spracovanie. Na prestavbujestvujúcej pece je nutné len pripevniť hnacie trysky na vhodných miestach v stenách resp. nastrope pece a vystaviť ich pôsobeniu hnacieho plynu.Vo vnútornom priestore pece nie sú usporiadané žiadne vstavby alebo zariadenia na...

Soľ na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a neželezných kovov pre teplotný interval ohrevu materiálu od 350 do 900 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4675

Dátum: 01.02.2007

Autor: Marták Dušan

MPK: C21D 1/34, C21D 1/74, C21D 1/00...

Značky: materiálů, teplotný, ocele, kovov, ohřevu, neželezných, zliatin, žíhanie, interval, kalenie

Text:

...kamennej kuchynskej soli a sódy bíkarbóny podľa technického riešenia, ktorá je tvorená suchou rozdrvenou rovnorodou zmesou 54 až 60 hmotnostných kamennej kuchynskej soli - NaCl, 43 až 37 hmotnostných sódy bikarbóny - Nal-l(CO 3)2, 0,1 až 2 hmotnostných síranu meďnatého (Skalice modrej) - CuSO., a 0,1 až zvyšok hmotnostných kaolínu vo forme plavenej kriedy.Hlavnou a podstatnou výhodou soli na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a...

Soľ na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a neželezných kovov pre teplotný interval ohrevu materiálu od 150 do 350 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4674

Dátum: 01.02.2007

Autor: Marták Dušan

MPK: C21D 1/34, C21D 1/74, C21D 1/00...

Značky: zliatin, materiálů, ocele, interval, kovov, teplotný, ohřevu, neželezných, žíhanie, kalenie

Text:

...ských výrobkov žihanim alebo kalením vyžaduje podstatne kratší čas oproti doteraz známym a používaným soliam na žihanie a kalenie, čo zvyšuje produktivitu tepelného spracovania strojárenských výrobkov, znižuje potrebu energií a tým i náklady na natavenie soli. Soľ podľa technického riešenia navyše neoduhličuje povrch tepelne spracovávaného kovu strojárenských výrobkov, čo je zvlášť veľmi vhodné pri kalení materialov po cementácii a...

Valček na vedenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6212

Dátum: 05.10.2006

Autori: Guttenbrunner Josef, Starrermair Thomas, Deibl Günther

MPK: B21B 39/00, C21D 9/00, B22D 11/128...

Značky: valček, pásu, vedenie

Text:

...skriniach. Podstatné prednosť tejto konštrukcie spočívav tom, že valček na vedenie pásu je ako celok vosovom smere podopretýposuvne a preto je nezávisle od miestne vznikajúcich blokujúcich miest stále možný vychyľovací pohyb. Tým sa dôsledne zabraňuje zrátaniu axiálnych síl,ktoré sú jednak vyvolávané dopravou pásu a jednak tepelnými pnutiami valčeka0010 Použité valivé ložiská zodpovedajú na trhu bežným konštrukćným radám, ako sú...

Valec na vedenie pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6984

Dátum: 02.10.2006

Autori: Thoene Heinrich, Wimmer Franz, Watzinger Josef, Poeppl Johann, Shan Guoxin

MPK: B21B 39/00, B22D 11/128, C21D 9/00...

Značky: válec, vedenie, pásu

Text:

...vzhľadom na os otáčania valca od stredu valca k obvodu valca na vedenie pásu, pričom kvapalina je rozvádzaná prostredníctvom prstencovitých. vedení, umiestenýchV blízkosti plochy telesa valca, prostredníctvom kanálov nachladiacu tekutinu, vyrovnaných rovnobežne s osou valca,pričom tekutina. je analogicky opäť zhromažďovaná a navrátená do stredu. Na uľahčenie výroby systému na rozvádzanie chladiacej tekutiny a prstencovitých vedení, ako aj...

Zariadenie na ochladzovanie spracovávaných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7262

Dátum: 13.10.2004

Autori: Ehart Robert Dr, Nefischer Peter Dr, Zimmermann Jörg, Bartl Hermann, Holzenbecher Dietmar

MPK: C21D 9/00, C21D 1/62

Značky: predmetov, spracovávaných, zariadenie, ochladzovanie

Text:

...podľa vynálezu, obr. 2 schematický rez zariadením podľa vynálezu s možným rozdelenímroštov a skríň,obr. 3 znázornenie prúdenia vzduchu,obr. 4 rez podľa línie A-A na obr. 3.0014 Na obrázku 1 nadväzuje na pec 1 pre rozpúšťacie žíhanie spracovávaných predmetov medzikomora 2, ktorá je uzavierateľná vrátami 3. Viac spracovávaných predmetov 4 leží na nosiči 5 spracovávaných predmetov, ktorý môže byť dopravovaný dopravníkom 6 z medzikomory 2.0015...

Nosič konštrukčných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2619

Dátum: 14.06.2004

Autori: Ebert Marco, Weiss Roland, Henrich Martin, Schneweis Stefan, Scheibel Thorsten

MPK: B29C 70/04, C21D 9/00, B29D 28/00...

Značky: dielov, konštrukčných, nosič

Text:

...zjednodielneho monoliticky vytvoreného rámu, na ktorý môžu byťpoložené zalomené tyče, ktoré slúžia na umiestnenie obrobkov. Podľajednej ďalšej formy uskutočnenia sa tento nosič skladá z trubkovej konštrukcie, dookola ktorej sa navíjajú zväzky vlákien, ktoréZo spisu JP-A-2000 304459 je známy nosič v tvare mreže z keramického materiálu, ktorý sa skladá z rámu a z mreže v tvareNa výrobu mreže je podľa spisu EP-A-O 560 038 upravená forma...

Spôsob výroby vysokopevného oceľového plechu pokoveného roztaveným zinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7930

Dátum: 30.03.2004

Autori: Honda Kazuhiro, Ikematsu Yoichi, Takahashi Akira, Hayashi Shunichi, Tanaka Koki, Suehiro Masayoshi, Takada Yoshihisa, Sawada Hideaki

MPK: C21D 9/00, C21D 1/00, C22C 38/00...

Značky: pokoveného, ocelového, vysokopevného, zinkom, plechů, výroby, spôsob, roztaveným

Text:

...hrúbky vrstvy oxidu železa, Si na povrchu oceľového plechu príliš zhustne a vytvorí sa vrstva oxidu Si, zatiaľ čo ak je doba redukcie príliš krátka,oxid železa zostane na povrchu oceľového plechu a zmáčavosť sa nezlepší. Ďalej sa v súčasných systémoch plynulého pokovovaniazinkom presadzujú žihacie systémy používajúce radiačné typyohrievacích pecí skôr než neoxidujúce pece. V takých systémochbol ten problém, že by sa nedali použiť zhora...

Legovaný, roztavený zinkom pokovený oceľový plech a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7908

Dátum: 30.03.2004

Autori: Honda Kazuhiko, Hayashi Shunichi, Takada Yoshihisa, Sawada Hideaki, Suehiro Masayoshi, Takahashi Akira, Ikematsu Yoichi, Tanaka Koki

MPK: C21D 9/00, C23C 2/00, C22C 38/00...

Značky: výroby, roztavený, plech, zinkom, pokovený, spôsob, ocelový, legovaný

Text:

...požadovanou zmiešanou štruktúrou, zmesou troch fáz feritovej fázy, bainitickej fázy a austenitickej fázy.V dôsledku toho nastane problém, že cieľová tvarovateľnosť apevnosť oceľového plechu nemôže byť V niektorých prípadoch0007 Aby sa vyriešil tento problém, JP-A-55-122865 opisuje spôsob vytvorenia 40 až 1000 nm vrstvy oxidu železa na povrchu oceľového plechu pri kroku tepelného spracovania v neokysličujúcej peci, pri kroku plynulého...

Spôsob a zariadenie na chladenie posúvajúceho sa kovového pása

Načítavanie...

Číslo patentu: E 355

Dátum: 11.06.2003

Autori: Cornil Hugues, Deweer Benoît, Greday Yann, Mottoulle Jacques, Lecomte Stéphane

MPK: C21D 9/00, C21D 9/573, C21D 9/56...

Značky: posúvajúceho, pása, zariadenie, kovového, spôsob, chladenie

Text:

...časť tepla pása, a najmenejjeden oporný valec na vonkajšej strane oblúka tvoreného pásom, uspôsobený udržovaťpás v kontakte na hlavnom chladiacom valci, pričom oporný valec alebo každý opornývalec je uložený vpodstate rovnobežne shlavným chladiacim valcom aje otáčavýokolo svojej vlastnej osi, pričom zariadenie sa vyznačuje tým, že oporný valec alebokaždý oporný valec je tvorený aspoň na obvode, pružne deformovatelným a tepelnekapacitným...

Způsob tepelného zpracování krystalizátorových desek a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267413

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fojtík Zdeněk, Molínek Jiří, Jurečka Pavel, Veselý Karel, Cudzik Leopold

MPK: C21D 9/00

Značky: tepelného, provádění, krystalizátorových, desek, zařízení, způsob, zpracování

Text:

...před jejím konečným opracováním tepelnému zatěžování pracovní plochy na provozní podmínky proudem plynných spalln za současného protiproudého ochlazování krystalizátorové desky po dobu 2 až 8 hodin. Podstata zařízení dle vynálezu k provádění tohoto způsobu spočíva v tom. že zařízení sestává ze základního tělesa. do jehož vnitřního prostoru je zaústěn vysokorychlostní hořák, proti jehož ústí je upravena náběhová plocha usměrňovací přepážky....

Průmyslová pec, zejména vícekomorová vakuová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 264117

Dátum: 13.06.1989

Autori: Wünning Joachim, Neubauer Wilhelm

MPK: C21D 9/00

Značky: vakuová, zejména, vícekomorová, průmyslová

Text:

...toto průtokové chlazení se nad vsázku zasune tryskový plech a po obou stranách vsázky se umístí plné p 1 echy.Vzdá 1 enost trysek od vsázky lze pak nastavit na optimální hodnotu pomocí tryskových plechů, které mají úsek vystupující do vnitřkukomory nebo naopak ustupující z vnítřku komory.Pro jednoduche uspořádání chladící komory je účelne, aby trysková skříň byla omezena alespoň na třech vnitřních stranách tryskovými plechy, z nichž dva jsou...

Způsob tváření výkovků z austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263519

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bystřický Josef, Mašek Zdeněk, Pospíšil Vladimír, Koptík Václav

MPK: C21D 9/00

Značky: výkovků, oceli, způsob, austenitických, tváření

Text:

...z 263 519ní energie základní kovové matrice deformací o velikosti 2 až30 při teplotě 20 až 600 °Č. Akumulovaná energie deformovaněho kovu vytvoří podmínky pro následnou nukleaoi, růst zárodků e migreoi hranic původníoh zrn. Při následném rozpouštěoím žíhání v intervalu teplot 900 až 1100 °G dochází ke statické rekryetalizaci. Nevenek se prejaví snížeím pevnostních vlastností a zmenšením velikosti austenitického zrna.Příkladem způsobu podle...

Manipulátor pro obsluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242669

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kašpar Jioí, Ocelka Poemysl

MPK: F27D 15/00, F27B 9/04, C21D 9/00...

Značky: manipulátor, obsluhu

Text:

...není komplikovaný, všechny díly jsou snadno přístupně,bez velikě demontáže.Příklad provedení zařízení podle vynálezu Je znázorněn schematicky na připodených výkresech, kdena obr. 1 je boční pohled s částečným řezem komorovou víceúčelovou pecí a manipulátorem, na obr. 2 je boční pohled na zvedací mechanizmus ana obr. 3 je příčný řez manipulitorem s excentrickými čepy.Manipulátor pro obsluhu,zejména souboru komorových pecí a dalších...

Způsob tepelného zpracování odstředivě odlévaných odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243252

Dátum: 15.11.1987

Autor: Filip Jioí

MPK: C21D 9/00, C21D 5/00

Značky: odlitků, odstředivé, odlévaných, zpracování, způsob, tepelného

Text:

...ohrubovaný odlitek se zahřeje rýchlosti 5 až 30 stupňů Celsia za hodinu na teplotu 400 až 630 °C, na této teplotě zůstane po dobu 1 až 5 hodin, vztaženo na 20 mm tloušťky vrstvy odlitku a pak se ochlazuje.Výhodou řešení podle vynálezu je nízká teplota ohřevu. Odlitek není nutno ohřívatna teplotu 1000 až 1200 °C, ale pouze do 630 °C, důsledkem čehož je dosaženo úspory energie a kapacity žíhacích pecí. Pro tepelné zpracování je nutná jen...

Způsob uložení feritových jader tvaru U na podložkách při výpalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243127

Dátum: 15.10.1987

Autor: Houžvieka Jindoich

MPK: F27B 9/04, C21D 9/00, F27B 9/14...

Značky: jader, uložení, feritových, způsob, výpalu, tvaru, podložkách

Text:

...ve dvou vratvách je prováděn na vysokém podecypu. Výpal na vysokém podsypu cca 1 až 3 mm je nevhodný pro U jádro o menší hmotnosti, kde dochází k deformsci obou vrstev a pro daný typ pece, u ktoré cirkulační ventilátoryv předehřívacím pásmo rozvíří výlisky nezatížený podsyp, který ie potom usazuje na výliscích a není vyloučeni, že i v odsávacím potrubí.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob uložení feritovych jader tvaru U na podložkách při vypalu...

Způsob tepelného zpracování součástí vystavených účinkům abrazivního opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243396

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kadlueková Anna, Pooický Ivan, Miller Vladimír, Nováková Zdeoka

MPK: C21D 1/18, C21D 9/22, C21D 9/00...

Značky: vystavených, součástí, účinkům, způsob, opotřebení, tepelného, abrazivního, zpracování

Text:

...MPa.Při provozování součástí v podmínkách abrazivního opołłobení, dochází v tenké povrchové vrstvě k tranaformaci metastabilního austanitu na martonzít. Tato transfer-once je doprovázena objemovou změnou v povrchové vratvě, vyvolávnjící tlakové pnutí, jejichž velikostje dána vztahy 1,2, 3, 4E 5 3(1-ą.~ kde AV je poměrná změna objemu E modul pružnosti,tvPoiasonova konatanta v vm - va, 2 kde vm je max-ný objem martanzítu VB je měrný objem...

Žíhací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246230

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tjurikov Viktor Konstantinovie, Krasavin Vasilij Michajlovie

MPK: C21D 9/08, C21D 9/00

Značky: zařízení, žíhací

Text:

...upraveny otvory pro přiváděcí potrubí teplonosného média a pro odváděcí potrubí.Výhodou žíhacího zařízení pro žíhání provozované tlakové nádoby podle vynálezu je především to, že žíhání je možno provádět V době plánovaných odstavení jaderného reaktoru, že nevyžaduje zvláštní demontážní práce na tlakové nádobě, zařízení betonové šachty reaktoru zůstává nedemontováno a dále lze celý proces žíhání provést dálkovou instalací zařízení a dálkovým...

Žíhací zařízení tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245598

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hanik František, Melich Ivo

MPK: C21D 9/00, C21D 9/08

Značky: zařízení, tlakově, žíhací, nádoby

Text:

...instalací zařízení a dálkovým ovláváním bez významného nebezpečí ozáření provozního personálu. Zíhání tlakové nádoby za těchto podmínek vede k prodloužení její životnosti.Na výkresu je schematicky znázorněna tlakové nádoba se zařízením při pohledu z boku.V tlakové nádobě l je zasunuto těleso g žíhacího zařízení, odpovídající tvarem povrchutvaru vnitřku tlakové nádoby l. Těleso 3 žíhacího zařízení je zavěšeno pomocí závěsu3 na těsnicí desce...

Způsob zušlechťování lisovaných polotovarů z vytvrzovatelných hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245384

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vyskoeil Pavel, Bulla Ján

MPK: C21D 9/00, C21D 1/25

Značky: slitin, vytvrzovatelných, polotovarů, hliníkových, lisovaných, způsob, zušlechťování

Text:

...hliníkových slitin rozpouštěcím žíháním při teplotě 460 až 540 °C po dobu 10 až 300 minut, prudkým ochlazením ve vodě a stárnutím při pokojové nebo zvýšené teplotě podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že polotovary se před rozpouštěcím žíhâním podrobí chemické povrchové úpravě, která sestává z ponoření polotovarů do lázně louhu sodného o koncentraci 3 až 15 a teplotě 40 až 80 °C, oplachu ve vodě, ponoření do kyseliny dusičné o...

Rekuperátor průmyslové vozové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252329

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vlček Věroslav, Noga Zdeněk

MPK: C21D 9/00, F27B 9/10

Značky: vozové, průmyslové, rekuperátor

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že situuje rekuperétor do nejúčínnějäí tepelné zóny v odtehovćm systému pece, ani by vyvoleval prídavný místní odpor, který by komplikovel funkci přeruěoveče tehu. Umístění tohoto rekuperdtoru na přepâžku řeší zásadne snížení spotreby otopného plynu a ekonomický provoz těchto pecí.vynález je v příkladu provedení znázorněn na připojeném výkresu, který ve schématickém řezu na obr. I znázorňuje konstrukcí...

Způsob tepelného zpracování výrobků a polotovarů z uhlíkových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251553

Dátum: 16.07.1987

Autori: Matuška Karel, Libra Otakar, Vrtěl Jaroslav

MPK: C21D 1/18, C21D 9/00

Značky: zpracování, tepelného, oceli, výrobků, způsob, polotovarů, uhlíkových

Text:

...nečistot na hranice zrn, které následně způsobuje vznik popouštěcí křehkosti. Takovému odmíšení nečistot v oceli se předejde zařazením prodlevy v mezikritické oblasti při tepelném zpracování podle vynálezu, které tak potlačuje vznik popouštěcí křehkosti oceli výrobku. Po izotermické prodlevě v mezikritické oblasti se výrobek ochladí rychlostí nutnou k docílení požadované mikrostruktury. Podle druhu zpracovávané oceli se pro další zvýšení...

Spôsob tvorenia dalšieho životnostného cyklu dielcov vyrobených zo stabilizovaných austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251460

Dátum: 16.07.1987

Autori: Číhal Vladimír, Bernát Ján, Kopernický Ivan, Mareček Václav, Konečný Jaroslav, Hrivňák Ivan Akademik

MPK: C21D 1/26, C21D 9/00

Značky: stabilizovaných, cyklu, vyrobených, oceli, dielcov, dalšieho, austenitických, spôsob, životnostného, tvorenia

Text:

...druhý stupeň sa vyznačuje tým, že dielce sa výhrejú na teplotu V oblasti 850 - 950 °C, na ktorej sa ponechajú po dobu 90-240 minút a potom sa ochladia na teplotu okolia, zložité dielce v oleji, prípadne na vzduchu.Druhý stupeň. tepelného spracovania podľa vynálezu je možné V obdobnom usporiadení robit, prevažne pre ocele s pomerom stabilizačného prvku k Uhlĺku pod 5 v prípade titáuu, pod 10 v pripade niobu, i na nižšej teplotnej úrovni, a...

Spôsob homogenizačného ohrevu pred tvárnením čapov zo zliatiny hliník – horčík – kremík

Načítavanie...

Číslo patentu: 235211

Dátum: 15.02.1987

Autor: Sombathy Štefan

MPK: C21D 9/00

Značky: horčík, ohřevu, křemík, hliník, spôsob, čapov, homogenizačného, tvárnením, zliatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka technológie tepelného spracovania zliatiny hliník - horčík - kremík, s obsahom kremíka do 1 %, pri ktorej materiál nadobúda vysokú plasticitu, ktorá umožňuje dosiahnuť optimálne parametre pri jej tvárnení, pričom sa lisovacia teplota dosiahne homogenizačným ohrevom, ktorý spočíva v tom, že sa čapy pred tvárnením rýchloohrevom ohrejú na teplotu 580 °C v priebehu 5 až 15 minút, potom sa pri teplote 580 °C homogenizujú po dobu 5...

Žíhací zařízení tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247932

Dátum: 15.01.1987

Autori: Štáhl Zdeněk, Pikhart Emanuel

MPK: C21D 9/08, C21D 9/00

Značky: zařízení, tlakově, žíhací, nádoby

Text:

...nádoby. například při lokální opravě vady jejího materiálu, a také lokální žíhání po této opravě.Předností žíhacího zařízení podle vynálezu je také to, že odporové topně elementy mohou mít podstatně menší průměr vnitřku tlakové nádoby, protože teplonosným médiem je zde vzduch,uzavřený uvnitř tlakové nádoby, která pak v podstatě funguje jako žíhací pec.Zíhací zařízení podle vynálezu není nikde kovové spojene s okolím, instalovaný topný příkon...