C21D 8/00

Spôsob výroby izotropných elektrotechnických ocelí s nízkymi wattovými stratami

Načítavanie...

Číslo patentu: 288322

Dátum: 09.12.2015

Autori: Petryshynets Ivan, Kováč František, Stoyka Vladimír, Škorvánek Ivan, Kvačkaj Tibor

MPK: C21D 8/12, C21D 8/00, C21D 8/02...

Značky: nízkými, wattovými, výroby, stratami, spôsob, izotropných, oceli, elektrotechnických

Zhrnutie / Anotácia:

Postup je zameraný na finálne deformačno-tepelné spracovanie izotropných zrnovo neorientovaných elektrotechnických ocelí. Pozostáva z ohrevu ocele v stave po primárnej rekryštalizácii na teplotu do 450 °C, následného valcovania s nízkym celkovým úberom v teplotnom rozsahu medzi teplotou okolia a teplotou ohrevu, s cieľom pripraviť taký deformačný stav materiálu, ktorý počas nasledujúceho žíhania materiálu vyvolá deformačne indukovaný rast...

Kontinuálne žíhané plechy a pásy s dvojfázovou štruktúrou a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6736

Dátum: 02.04.2014

Autori: Juhar Ľuboš, Zimovčák Peter

MPK: C22C 38/04, C22C 38/18, C21D 8/00...

Značky: kontinuálně, pásy, strukturou, žíhané, výroby, dvojfázovou, spôsob, plechy

Text:

...martenzit v oblasti pomalého ochladzovania a /2/ spevnenie feritickej matrice veľkým podielom rozpusteného uhlíka v dôsledku skrátenia času dostupného pre difúziu C do austenitu v oblasti rýchleho ochladzovania. Doterajšie koncepcie za studena valcovaných a žiarovo pozinkovaných oceli vyrábaných na kontinuálnych linkách využívajú legovaníe uhlík - mangán - chróm - molybdén uvedené v tabuľke l podľa normy EN 10346 2009.Tab. 1 Príklad...

Spôsob výroby žiarupevných tvárnených oceľových súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 287000

Dátum: 17.08.2009

Autori: Foldyna Václav, Schellong Tomáš, Kübel Zdeněk, Pětroš Kamil

MPK: C21D 8/00, C21D 8/02, C21D 8/10...

Značky: výroby, súčastí, spôsob, žiarupevných, tvárnených, oceľových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby žiarupevných tvárnených oceľových súčastí, hlavne rúrok a plechov, pracujúcich pri teplotách prevažne v intervale 200 °C až 525 °C, spočíva v tom, že tvárnená oceľová súčasť sa vyrába valcovaním za tepla z mikrolegovanej ocele s hmotnostným chemickým zložením: uhlík C = 0,02 až 0,30 % mangán Mn = 0,2 až 2,0 % hliník Al = až 0,04 %, fosfor P = až 0,04 %, síra S = až 0,04 %, vanád V = až 0,25 %, pričom celkový hmotnostný obsah Nb +...

Spôsob výroby pólového nástavca alternátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283651

Dátum: 20.10.2003

Autor: Goffart André Eugéne

MPK: B21K 1/74, C21D 8/00, B23P 15/00...

Značky: výroby, pólového, nástavca, alternátora, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Dosiahnutie kompromisu medzi znížením hladiny hluku, výstupným výkonom, magnetickou permeabilitou, pevnosťou materiálu a polohou ťažiska je dané vhodnou voľbou výrobných operácií a ich sledu pri výrobe pólového nadstavca alternátora. Výrobné operácie zahrnujú kovanie za tepla, pieskovanie oceľovou drvinou, fosfátovanie, kalibrovanie za studena a dva kroky plne dokončujúcej operácie, zahrnujúce stlačenie výkovku a ohýbanie výstupkov (19), a...

Spôsob výroby oceľových plechov vytvrditeľných vypaľovaním, takto získané oceľové plechy a diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7689

Dátum: 10.10.2003

Autori: Marsal Joël, Mescolini Dominique, Kirch Fernande

MPK: C21D 8/00, C22C 38/00

Značky: plechov, oceľových, ocelové, diely, výroby, získané, vytvrditeľných, plechy, vypaľovaním, spôsob, takto

Text:

...železom a nečistotami pochádzajúcimi z výroby ocele,- odliatie brámy z tejto ocele, potom valcovanie tejto brámy za tepla na získanie plechu, pričom teplota na konci valcovania je vyššia ako teplota bodu Ar 3,- navíjanie na bubon uvedeného plechu pri teplote v rozsahu 500 a 700 °C a potom- valcovanie za studena uvedeného plechu pri úbere 50 až 80,- kontinuálne tepelné spracovanie vypálením počas času kratšieho ako 15 minút zahŕňajúce ...

Spôsob výroby zváraných rúrok a rúrka vyrobená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 338

Dátum: 12.09.2002

Autori: Guelton Nicolas, Schmitt Jean-hubert

MPK: C21D 9/08, C22C 38/04, C21D 8/00...

Značky: spôsob, týmto, spôsobom, rúrok, zváraných, vyrobená, výroby, rúrka

Text:

...sebe, následne sa tieto okraje zvaria a potom sa uskutoční odstránenie hrúbkového presahovania zvaru a po tom sa rúrka tvaruje ťahaním za studena alebo hydroformingom.S výhodou je obsah uhlíka v zliatine od 0 do 1.2 a obsah mangánu v zliatineEšte výhodnejšie je, ak je obsah uhlíka vzliatine od 0,2 do 1,2 a obsah mangánu v zliatine je od 10 do 30.Veľmi výhodné je, ak je obsah uhlíka vzliatine od 0,2 do 0,8 aobsah mangánu v zliatine je od 15 do...

Způsob tváření a tepelného zpracování litých polotovarů z vytvrditelných slitin mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264380

Dátum: 12.07.1989

Autori: Votavová Jana, Riedlbauch Václav

MPK: C21D 8/00

Značky: tváření, způsob, mědi, polotovarů, vytvrditeľných, slitin, tepelného, litých, zpracování

Text:

...důvodů nelze pro tyto účely takto zpracované polotovary použít.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní způsobem tváření a tepelného zpracování litých polotovarů 2 vytvrditelných slitin na bázi mědi pro zajištění ultrazvukové průchodnosti vývalků a výkovků při aplikaci přímé sondy,zaručující vysoké hodnoty mechanických a fyzikálních vlastností podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že poloto~ var se tváří v rozmezí...

Sposob ohrevu brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 259219

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šlesár Milan, Šimon Arpád, Štefan Blažej, Kováč František

MPK: C21D 8/00

Značky: spôsob, brám, ohřevu

Text:

...na teplých širokopásových tratiach pre konštrukčné zvariteľné ocele e chemickým zložením v hmotnostných percentách 0,01 I až 0,25 t uhlíka, od 0,50 8 do 2,50 I manqánu, stopy až l kremika, eumárneho obsahu chrômu, niklu a molybdénu od stopy až do 1 a sumúrneho obsahu hliníka, titánu, vanádu, nióbu, zirkönu stopy až 0,30 E, pre rozmedzie finálnej hrúbky (h) plechu od 2 do 12 mm, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že bramy...

Sposob valcovania rozvalkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259218

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kováč František, Štefan Blažej, Šimon Arpád, Bačo Július, Jurko Vladislav

MPK: C21D 8/00

Značky: valcovania, rozvalkov, spôsob

Text:

...ocelí s chemickým zložením v hmotnostných percentách 0,01 až 0,25 8 uhlíka, 0,50 až 2,50 I mangánu, stopy až 1 kremíka, sumárneho obsahu chrômu, niklu a molybdénu stopy až 1 8 a sumàrneho obsahu hliníka, titánu, niöbu, vanádu a zirkónu stopy až 0,30 0 pre rozmedzie finálnej hrúbky (h) plechu od 2 do 12 mm podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že über V poslednej stolici prípravného poradia je minimálne 40 8, pričom teplota...