C21D 11/00

Žíhanie za studena valcovaného hliníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18544

Dátum: 18.09.2009

Autori: Wiberg Sören, Lodin Johannes, Ritzen Ola, Gripenberg Henrik, Rangmark Lennart

MPK: C21D 1/52, C21D 11/00, C21D 1/26...

Značky: hliníkového, studena, valcovaného, žíhanie, pásu

Text:

...na rovnakú, alebo V podstate rovnakú, teplotu, pričom podstata tohto spôsobu spočíva V tom, že pás má hrúbku v rozsahu 0,5 mm a maximálnou hrúbkou, pri ktorej sa pásy môžu zvinúť, vtom, že rýchlosť pása, ktorý prechádza uvedenou rampou, a ohrievací výkon uvedených horákov sú uspôsobené tepelnej úprave tak, aby sa žíhanie pása vykonalo bez spôsobenia povrchovýchpoškodení, a V tom, že sa tepelne upravený pás zvinie do cievky.Tento vynálezje...

Spôsob tepelného opracovania pásovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10168

Dátum: 11.01.2007

Autori: Ritzen Ola, Eichelkrauth Herbert, Rainhard Paul, Högner Werner, Jindra Fred, Heiler Hans-joachim

MPK: F27D 19/00, C21D 1/52, C21D 11/00...

Značky: pásovej, tepelného, opracovania, spôsob, ocele

Text:

...s hrúbkou do 5 mm sú teplota povrchu a teplota jadra veľmi blízko pri sebe. Vprípade hrubších obrobkov sa však môžu tieto teploty navzájom značne líšiť. V druhomprípade je ako východisková a cieľová teplota zvolená bud povrchová teplota, alebo teplota jadra, v závislosti od konkrétnej aplikácie.0014 V tomto prípade nemusí byť cieľová teplota nevyhnutne väčšia ako východisková teplota. V rámci predloženého vynálezu je aj to, keď má byt...

Spôsob a zariadenie na tepelné spracovanie dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285424

Dátum: 27.12.2006

Autor: Schmidt Hans-peter

MPK: C21D 1/76, C21D 9/56, C21D 11/00...

Značky: spracovanie, tepelně, dielov, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahrnuje nasledujúce kroky: zahriatie pece na teplotu nad 600 °C a vháňanie alebo privádzanie plynného dusíka obsahujúceho kyslík v objeme do 3 % a redukčného plynu do spracovacej komory. Aby sa upravilo množstvo uhľovodíkov podľa obsahu kyslíka v plynnom prostredí v spracovacej komore pece, zmeria sa aktivita kyslíka v ochrannom plyne vytvorenom v spracovacej komore (10) pece (14), signál s aktuálnou hodnotou sa generuje na základe...

Termoelektrické zařízení k regulaci teploty v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 258042

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fischer Dieter, Pöschl Herbert, Scholl Roland

MPK: C21D 11/00

Značky: zařízení, teploty, termoelektrické, regulaci

Text:

...sanaua yconepmeucmnonnnna npnnnnn qnpageneunn n peanusauun perynnpyenux aennqnu na Gase narpesangqn nuz repuuuecKOŘ oöpaöowxn, perynupyeuoro nyTeM Tepnosnexrpuqecxoro Hsuepeunn Tennepwnr pu n sousx noorpena H repunqecxcň oópadorxn. - VCornacuo nsoöperennm era sanaqa pemaerca raxnu oőpąson, qwo n cepenné sou döpaöowxn, na aKTumnoñrpy 6 e pacnonaraewcn wepnonapa Ann nepnoro perynMpymmero 6 noKa c sanarunxou u cnnonuu őnoxon, a no Goxam...