C21C 7/072

Držiak páliacej dýzy na pridržiavanie páliacej dýzy manipulačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18035

Dátum: 31.01.2011

Autori: Thoene Heinrich, Scheidegger Roger, Hirschmanner Martin, Priesner Andreas, Ebner Helmut

MPK: F27B 3/22, C21C 5/46, C21C 7/072...

Značky: dýzy, držiak, páliacej, zariadením, manipulačným, pridržiavanie

Text:

...nie je metalurgická nádoba V tomto stave ani úplne otvorená ani bezpečne uzavretá kritické je tiež to, že nádoba musí byť v tomto staveNa elektrickom navarení je nevýhodné to, že zvárací drôt sa musí privádzať do výtokového kanála zdola a odhorievať, že tentospôsob má malý tepelný výkon a v dôsledku keramických dielov vkanáli má neisté kontaktné podmienky, a že prívod prúdu dozváracieho drôtu je nákladný.Aj keď posúvačový otvárací systém...

Spôsob vymeniteľného upevnenia žiaruvzdornej dúchacej tvárnice alebo puzdra, ako aj nádrž na kovovú taveninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17801

Dátum: 17.11.2009

Autori: Kneis Leopold, Klikovich Michael

MPK: B22D 41/08, B22D 41/02, B22D 1/00...

Značky: žiaruvzdornej, tvárnice, spôsob, taveninu, kovovú, puzdra, nádrž, dúchacej, upevnenia, vyměnitelného

Text:

...poškodenia výlevkového0008 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom so znakminároku 1, ako aj nádržou podľa nároku 6. EP 2 352 607 B 1 E-410/14-Tš0009 Uprednostňované ďalšie uskutočnenia nádrže podľa vynálezu, akoaj spôsoby podľa vynálezu, tvoria predmet závislých nárokov.0010 Tým, že k demontáži opotrebenej dúchacej tvárnice, respektíve opotrebeného puzdra, už nie je potrebné žiadne ručne uskutočňované vybúravanie, ktoré znamená...

Zariadenie na spracovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285980

Dátum: 28.11.2007

Autori: Fagerli John Olav, Dale Eddy Steinar, Heggseth Bjarne, Venas Karl, Strand Per Gunnar

MPK: C21C 7/072, B01F 3/04, B01F 7/16...

Značky: kvapaliny, spracovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie v spojení s rotorom (9) na spracovanie kvapaliny, ako je roztavený kov, v reaktore (20) alebo podobne. Plyn a/alebo časticový materiál sa dodáva do kvapaliny, výhodne cez hriadeľ (8) rotora a cez otvory (18) z dutiny (16) v rotore. Hriadeľ (8) rotora prechádza nahor cez základňu reaktora (20) a je usporiadaný tak, že sa môže otáčať vnútri statorovej rúry (3), ktorá vyčnieva nahor zo základne reaktora. Hriadeľ rotora a...

Zariadenie na prívod plynu pre aspoň jeden preplachovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4134

Dátum: 02.03.2007

Autor: Zivanovic Bojan

MPK: C21C 5/48, B22D 1/00, C21C 7/072...

Značky: přívod, aspoň, prvok, plynů, preplachovací, zariadenie

Text:

...predpokladá vedľa rúrového vedenia umiestniť chladiace zariadenie vo vnútri obalu. Toto chladiace zariadenie môže pozostávat aspoň zjedného vedenia chladiaceho vzduchu, ktoré beží paralelne(alebo špirálovite) splynovým rúrovým vedením, pričom vedenie chladiaceho vzduchu má jeden alebo viac otvorov, aby mohol chladiaci prvok prúdit v priestore ohraničenom obalom, pričom je súčasne chladený plyn vedený v rúrovom vedení.0015 Rúrové vedenie,...

Spôsob spracovania tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5288

Dátum: 29.08.2002

Autori: Schumacher Edgar, Zinkovsky Ivan Vasilievich, Schumacher Ewald, Khloponin Viktor Nikolaevich

MPK: B22D 1/00, C21C 7/072

Značky: spôsob, spracovania, tekutého

Text:

...alebo zmesi plyn - prášok sa najviac približuje podstatným znakom spôsobu podľa vynálezu, a vzhľadom na to sa prijíma ako0014 Tento známy spôsob je charakterizovaný podstatnou nevýhodou počas prefukovania ocele pomocou plynu / zmesi plyn prášok sa kov V objeme panvice mieša nerovnomerne. Najmä V oblastiach, ktoré sa nachádzajú na vstupnom prívode plynu / zmesi plyn - prášok do ocele (najaktivnejšia zóna) tekutého kovu sú intenzívne pohyby...

Zariadenie na vstrekovanie materiálov do kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281106

Dátum: 11.12.2000

Autor: Bates Kenneth William

MPK: C21C 7/072, C22B 9/05, C21C 7/00...

Značky: kvapalín, vstrekovanie, materiálov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na vstrekovanie materiálov do kvapalín, pozostávajúceho zo žiaruvzdorného bloku (21) v stene nádoby (13) s obsahom kvapaliny. Na začiatku postupu je vstrekovací priechod (11) uzatvorený blokujúcim členom (22), na začiatku vstrekovania je blokujúci člen (22) odstránený prívodnou rúrkou (24), ktorá je v ňom pohyblivo uložená a tvorí časť vstrekovacej zostavy. Polohy vstrekovacej zostavy pred vstrekovaním a po...

Injektor plynu na uloženie v stene nádoby obsahujúcej roztavený kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280495

Dátum: 12.08.1992

Autori: Bates Kenneth William, Woolley Nicolas

MPK: C22B 9/05, C21C 7/072, F27D 3/16...

Značky: plynů, nádoby, roztavený, uloženie, injektor, obsahujúcej, stěně

Zhrnutie / Anotácia:

Injektor (150) plynu na uloženie v stene nádoby (12) s roztaveným kovom obsahuje skriňu (163) ohraničujúcu vnútornú komoru (151) a vybavenú vstupom (153) a najmenej jedným výstupným otvorom (154), žiaruvzdorné teleso (162) injektora, nadväzujúce na skriňu (163) okolo výstupných otvorov (154), podlhovastú tyč (158), uloženú v žiaruvzdornom telese (162) a prechádzajúcu od výstupných otvorov (154) k výstupnému čelu, vyhotovenú zo žiaruvzdorného...

Spojovacia hlava napojenia prebublávacích dýz do konzolového zariadenia pre ich výmenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269029

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bašti Anton, Orosz Jozef

MPK: C21C 7/072

Značky: zariadenia, výměnu, napojenia, prebublávacích, spojovacia, konzolového, hlava

Text:

...kuželai vniestach styku s dýzou a v nieste styku s privodnýn potrubia média v konzolovoa zariadeni a je dalej tvorené gulovitýa prstencoa uloženia v zâvese pritlačného ramena, záveenýn driekoa pod nia a nosnýa driekon nad nia. V nosnoa drieku spojovacieho telesa je aalej drážkové vybranie koncoviek prenáäacich čapov a je zakončený hlavou zasunu. Vonkajšie závesné teleso je tvorené hlavou pritlaku s pružinou odřahu, prenúäaciai čapai a...

Zariadenie pre rýchlu výmenu najmä prebublávacích dýz tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269028

Dátum: 11.04.1990

Autori: Orosz Jozef, Bašti Anton

MPK: C21C 7/072

Značky: najmä, výměnu, prebublávacích, rýchlu, tekutého, zariadenie

Text:

...s je zakončené vonkajšia tesniacin kułelon zhodným s vnútorným tesniacinkúželoa priebežného oaového otvoru dýzy. Na závese pritlačného.ramena je vytvorené gulovité sedlo uloženia guĺovitého prstence apojovacej hlavy dýzy.V čelâch prltlačnej hlavy a pritlačného ramena sú vytvorené záaunové vybrania hlavových prvkov dýzy.výhody zariadenia podla vynélezu sú hlavne v tom, že sa zabezpečuje úplná automatizécia a plynulá prevádzka nimopecnej...

Štěrbinová dmyška k prodmýchávání tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268610

Dátum: 14.03.1990

Autor: Chovaniec František

MPK: C21C 5/46, C21C 7/072

Značky: dmyška, prodmýchávání, tekutého, štěrbinová

Text:

...mezi dvěma žáruvzdornými tvarovkami. Dilatace V žáruvzdorném zdivu zejména dinasu, který je objemové dosti nestálý, způsobují, že křídla trysky se k sobě přitlačí natolik, že znesnadňují a někdy úplně zabrání průchodu dmýchaného plynu.Tyto nedostatky odstraňuje podle predloženého vynálezu štěrbinová dmyšna, tvořená dvěma rovnoběžně uloženými plochými ocelovými plechovými křídly, a podstata vynálezu spočívá v tom, že obě plechová křídla...

Porézní tvárnice pro dmychání plynů do lázně kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242758

Dátum: 15.05.1987

Autori: Br?ka Milan, Kesegh Vladimar, Mocný Ernest, Odehnal Ján, Slivka Vladimar

MPK: C21C 7/072

Značky: kovů, tvárnice, dmýchání, plynů, lázně, porézní

Text:

...pak po svém zabudováni do indukčni pece narušovaná indukčnimi proudy. Nedojde proto k poškození zmíněného těsniciho obalu nepracovních ploch porézní tvárnice a tato může sloužit k dmýcháni inertnich plynu do kovové lázně v peci po celou dobu životnosti vyzdivky indukčni pece.Na přiloženém výkresu je schemątický řez porézní tvárnicí podle vynálezu, kterou tvoří tělo l porézni tvárnice s komůrkou Q c přibližně výšce 1/3 výšky těla l porézni...

Zariadenie pre kontinuálny predohrev, najmä prefukovacích trysiek mimopecného spracovania ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 240343

Dátum: 13.06.1985

Autori: Peoina Petr, Váoa Pavel, Stanik Milan

MPK: C21C 7/072

Značky: trysiek, prefukovacích, kontinuálny, zariadenie, predohrev, mimopecného, najmä, spracovania, ocele

Text:

...skúšobne využívané. xPríklad uskutočnenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na priložených výkresoch, pričom na obr. 1 je čelný pohľad na celé zariadenie v reze a na obr. 2 je pôdorysný pohľad na usporiadanie častí zariadenia.Spaľovacia komora ll pozostávajúca zo spaľovacieho priestoru 11, prechodového priestoru 121 a rozvádzacieho priestoru 13 má zaústené výstupné otvory 14 po celom polobvode medzikružného predohrievacieho priestoru 23...