C21C 5/48

Prvok na filtráciu plynu na metalurgické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20523

Dátum: 09.01.2014

Autori: Kulp Roman, Trummer Bernd, Klikovich Michael, Kneis Leopold

MPK: C21C 5/48, B22D 1/00

Značky: plynů, prvok, filtráciu, použitie, metalurgické

Text:

...prívodu, ale aj k vedeniu a upevneniu plynového prívodu.- To umožňuje vytvoriť po určitú axiálnu dĺžku vedenie medzi prvkom naprvku na filtráciu plynu k protiľahlému, horúcemu konci). To súčasne umožňuje spojiť oba diely bez nákladných mechanizmov. Pripojenie prívodu plynu môže byť do zahĺbenia napríklad naskrutkovaný. Je možné aj ďalšie upevnenie plynového prívodu, avšak nie je to nutné. Odpadajú komplikované výkyvné mechanizmy, apod....

Žiaruvzdorná keramická plynová preplachovacia zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17620

Dátum: 20.09.2012

Autori: Mohr Gehard, Trummer Bernd, Bender Andreas, Süss Jennifer, Pellegrino Michael

MPK: C21C 5/35, B22D 1/00, C21C 5/48...

Značky: preplachovacia, zátka, plynová, žiaruvzdorná, keramická

Text:

...za0011 Vynález sa drží použitia plynovej preplachovacej zátky s vonkajším kovovým puzdrovanim za účelom viesť plyn požadovanou cestou cez zátku a vyhnúť sa bočnému úniku plynu, ale používa tenkú pridanú vrstvu na vonkajšom povrchu0012 Táto vrstva prikrýva povrch kovového puzdrovania aspoň čiastočne. obsahuježiaruvzdorný materiál a vykazuje nasledujúce vlastnosti a výhody- Drží dobre na vonkajšom povrchu kovového puzdrovania- Chráni kovové...

Plynové preplachovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17619

Dátum: 11.12.2010

Autori: Handle Bernhard, Zivanovic Bojan

MPK: C21C 5/48, B22D 1/00, F27D 3/16...

Značky: plynové, zariadenie, preplachovacie

Text:

...plynového preplachovacieho zariadenia, pričom orientácia segmentu by mala byť všeobecne kolmá k hlavnému smeru plynového potrubia ( axiálny smer plynového preplachovacieho zariadenia).0012 Vo svojom najvšeobecnejšom prevedení sa vynález týka plynového preplachovacieho zariadenia s prvou prepiachovacou zónou, zásobovanou plynom pomocou prvého plynového potrubia a druhou prepiachovacou zónou, zásobovanou plynom pomocou druhého...

Spôsob vymeniteľného upevnenia žiaruvzdornej dúchacej tvárnice alebo puzdra, ako aj nádrž na kovovú taveninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17801

Dátum: 17.11.2009

Autori: Klikovich Michael, Kneis Leopold

MPK: B22D 1/00, B22D 41/08, B22D 41/02...

Značky: dúchacej, upevnenia, puzdra, spôsob, nádrž, kovovú, tvárnice, žiaruvzdornej, taveninu, vyměnitelného

Text:

...poškodenia výlevkového0008 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom so znakminároku 1, ako aj nádržou podľa nároku 6. EP 2 352 607 B 1 E-410/14-Tš0009 Uprednostňované ďalšie uskutočnenia nádrže podľa vynálezu, akoaj spôsoby podľa vynálezu, tvoria predmet závislých nárokov.0010 Tým, že k demontáži opotrebenej dúchacej tvárnice, respektíve opotrebeného puzdra, už nie je potrebné žiadne ručne uskutočňované vybúravanie, ktoré znamená...

Zariadenie na prívod plynu pre aspoň jeden preplachovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4134

Dátum: 02.03.2007

Autor: Zivanovic Bojan

MPK: C21C 5/48, C21C 7/072, B22D 1/00...

Značky: prvok, zariadenie, přívod, aspoň, plynů, preplachovací

Text:

...predpokladá vedľa rúrového vedenia umiestniť chladiace zariadenie vo vnútri obalu. Toto chladiace zariadenie môže pozostávat aspoň zjedného vedenia chladiaceho vzduchu, ktoré beží paralelne(alebo špirálovite) splynovým rúrovým vedením, pričom vedenie chladiaceho vzduchu má jeden alebo viac otvorov, aby mohol chladiaci prvok prúdit v priestore ohraničenom obalom, pričom je súčasne chladený plyn vedený v rúrovom vedení.0015 Rúrové vedenie,...

Zlepšená dúchacia rúrka pre LD proces výroby ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11646

Dátum: 04.05.2006

Autori: Sambasivam Rajamani, Ajmani Satish Kumar, Lenka Surya Narayan, Durst Franz, Chandra Sanjay

MPK: C21C 5/44, C21C 5/42, C21B 7/16...

Značky: rúrka, proces, výroby, ocele, zlepšená, dúchacia

Text:

...V priebehu dúchania môžu značne zlepšiťúčinnosť oceliarskeho procesu a zvýšiťt kvalitu takto vyrobenej ocele.0008 Dúchacia trubica je vyrobená 2 medi a má demontovateľnú hlavicu s upevnenými tryskami. Kyslík je do nádoby vháňaný tryskami nadzvukovými rýchlosťami V rozsahu Machovho čísla 2,0-2,4. Počet nadzvukových trysiek V dúchacej rúrke je daný veľkosťou nádoby, hmotnosťou vsádzky a prevádzkovými podmienkami. Typická dúchacia rúrka má...

Držiak preplachovacieho prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2617

Dátum: 02.12.2004

Autor: Zivanovic Bojan

MPK: B22D 1/00, C21C 5/48

Značky: držiak, preplachovacieho, prvků

Text:

...otvor, ktorý je väčší ako prípojky, aby mohli byl0012 V ďalšom vyhotovení pozostáva hák z dvoch ramien od seba vzdialených. Pri nakloneni háku sa prípojky ponoria do medzere medzi ramenami, zostanú nezatažené, pričom ramená môžu byt vedené k spodnej čelnej ploche preplachovacieho prvku.0013 Ohnutá časť háku medzi koncami, ktorá je vedená oproti preplachovaciemu prvku, môže byt vyhotovená rôznymi spôsobmi. V najjednoduchšom pripade je...

Prvok na plynové preplachovanie a zariadenie na plynové preplachovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2285

Dátum: 04.03.2004

Autori: Schumacher Ewald, Mitlöhner Othmar, Schumacher Edgar, Brenner Hubert, Kchloponin Viktor, Turovskij Vladimir

MPK: C21C 5/48, B22D 1/00

Značky: prvok, zariadenie, preplachovanie, plynové

Text:

...prvok na plynové preplachovanie má tieto vlastnosti a výhodyHoci je prvok na plynové preplachovanie rozdelený do rôznych úsekov, ktoré na seba axiálne nadväzujú, je plyn prepravovaný plynule od prvého (takzvaného studeného) kdruhému (takzvanému teplému) koncu. Plyn tak môže byt cez prívodnú trubku zavedený do preplachovacieho prvku. Stade sa dostáva do prvej rozvádzacej komory, odkiaľ potom väčším počtom kapilárnych kanálikov prúdi v smere...

Spôsob prípravy zvlákniteľnej taveniny minerálneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 253

Dátum: 09.07.2002

Autori: Frickmann Trine, Jensen Leif, Hansen Peter Farkas Binderup

MPK: C03B 5/12, F27B 1/16, C21C 5/48...

Značky: minerálneho, přípravy, spôsob, taveniny, zvlákniteľnej, materiálů

Text:

...pôsobiť vytváranie mostíkov medzi dúchacími trubicami a také mostíky majú sklon brániť vyprázdňovaniu pece po otvorení dna šachtovejpece, keď je zastavená výroba.17223 -3 Patent US 5,465,942 opisuje nádobu na rafináciu kovov s dúchacími trubicami na privádzanie rafinačného činidla ako je kyslík alebo uhoľný prach do roztaveného kovu a pod jeho povrch. Nádoba obsahuje dúchacie trubice, ktoré sú osovo posuvné V bloku žiaruvzdorného materiálu...

Zařízení pro utěsnění odnímatelných den ocelářských konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267237

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bulina Vladimír, Hromek František, Krajina Aleš

MPK: C21C 5/48

Značky: zařízení, utěsnění, ocelářských, odnímatelných, konvertoru

Text:

...hořlavých plynü vznikajících v nádobě, přičemž spotřeba tlakového plynu je dána kvalitou utěsnění aĺlze jí udržeti v ekonomicky únosných mezích. Další výhodou je, že v případě vytvoření tvarově průběžné drážky vhodného průřezu v obou stykových plochách, a to jak v přírubě nádoby, tak i v přírubě konvertorového dna, který zrovnoměrní přívod tlakového ply nu podél těsnící spáry, dochází tímto ke zvýšení účinnosti tohoto utěsnění a tím i ke...

Způsob plamenného torkretování vyzdívky konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266386

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šeršněv Alexandr, Cibin Igor, Pliskanovskij Alexandr, Charachulach Vasilij, Juzefovskij Izrail, Kaduba Pavel, Surženko Valentin, Malachov Michail, Čvilev Anatolij, Čemeris Oleg

MPK: C21C 5/48

Značky: způsob, konvertoru, torkretování, plamenného, vyzdívky

Text:

...uonn M npouoabuaü ocom Kouawpwnwa 6 m cmaTnmTcTmuMMu - u mTnnMy rupnüçmnu M m nTmpmHy numwa KüMmmTw 9 u w -1 amm. Tupkpavupoaanna HawnnanT Bxnbwenmen nonaum Kmcnopona m TDPKPBT-MBCCH tnanmne. mnacm konca M MaraaaMTa. MCTBKAH M 3 cena B M 9. cum oapasynw Ha nepaouauanbnon ywmmvkc cnamenmw mucTKma GTPyw. npannauaummncn nocne aocnnanenunmn Tvnnmua u uaxanm 12. Wacnpaawpancmmmwmw nunmu na oyTuvouKm H uúnm dampwux. pacxmnwmmxcw non yrnon ....

Vstřikovací dmyšna

Načítavanie...

Číslo patentu: 266248

Dátum: 13.12.1989

Autori: Sluckij Vitalij, Vinogradov Nikolaj, Botvinskij Vladimir, Tregubov Jurij, Kaniščev Dmitrij, Goloviznin Eduard, Čuprovskij Leonid, Ševčenko Tatjana, Melik-šachnazarov Lev, Marlajčuk Fedor, Kienko Anatolij, Ščerbinskij Vladimír

MPK: C21C 5/48

Značky: vstřikovací, dmyšna

Text:

...Kora-®ypMa onycxąeŕca B mnnxnñ MeTąnn) asnenne B KaMepe cmemąnna BO 3 paCTaeT, H B pe~ 3 YHbTaTe nknammqecxoro yapa npoHcx 0 nHT saxpmnanne nnacwnuamu OTBBDCTHĚ KaHąnos 8. Hpn STOM OKHCHHTQHL HE 6 yneT nocýynawb E oxpymammym cpeny.Hpu ymenbmenxn COHDOTHBHEHHH Ha Buxoe Hs úybmm nnacwnnm npHmMyTcH K con ny 5, n qepes Kananu 8 ôyner 0 CymeCTBHHŤbCH noncoc npoyxroa cňopaunn.BnaronapnHannqHm mapanpnoro ycTpoñcTEa nnacwnnmvnerxononsnxnm...

Tryska pro přívod plynného média do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266178

Dátum: 13.12.1989

Autori: Cienciala Petr, Doseděl Miroslav, Adamec Vladimír, Bonczek Tadeáš, Böhm Valter

MPK: C21C 5/34, C21C 5/48

Značky: plynného, tryska, taveniny, media, přívod

Text:

...místě dna či stěny hutní nádoby, čímž lze významné zlepšit cirkulaoi roztaveného kovu. Nedochází zde rovněž k nadměrnému odtavování trysky V místech vyústění plynu do tekutého kovu, čímž se docílí srovnatelného opotřebení trysky a přiléhající vyzdívky hutní nádoby. To je výhodné z hlediska časové shodnosti oprav a rekonstrukcí trysky a vyzdívky hutní nádoby.Příklad provedení trysky pro přívod plynnébo média do taveniny podle vynálezu...

Způsob zpracování tekutého kovu a nádoba k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264603

Dátum: 14.08.1989

Autori: Böhm Valter, Bonczek Tadeáš, Cienciala Petr, Doseděl Miroslav

MPK: C21C 5/48, B22D 1/00

Značky: nádoba, zpracování, provádění, tekutého, způsob

Text:

...z fčlie, vytvářející vlastní štěrbinu, dovolují dostatečný průchod plynu. stěny štěrbiny nejsou tekutým kovem otavovány více než samotná vyzdívka,což je podstatná přednost proti známému stavu techniky. Protáhlý tvar štěrbiny vytváří takové podmínky pro skoro plošný výstup plynného média, že nedochází k erozi okolní vyzdívky a přitom jsou plynem ovlivněny větší objemy kovu.Další uplatnění zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že štěrbina je...

Způsob chlazení kyslíkové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262680

Dátum: 14.03.1989

Autor: Förster Eckehard

MPK: C21C 5/48

Značky: trysky, chlazení, kyslíkové, způsob

Text:

...zvyšuje náklady. Kromě toho se někdy trysky nekontrolovaně propalí, což může vést k proražení metalurgické nádoby.Rovněž bylo na-vržen-o použít jako chladicího media pro pláštovou kyslíąkovou trysku teplonosnou látku, například taku-tý vodík. Protože však teplota tekutého vodíku je velmi vysoká, mají trysky nízkou životnost.vynález odstraňuje dosavadní .nevýhody a jeho předmětem je způsob chlazení kyslíkové trysky, o-patřené nejméně...

Ocelářský konvertor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242866

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kmoníeková Svitla, Roman Jan, Eermák Jioí, Procházka Rudolf, Rusina Blahoslav, Horyna Jaroslav, Krupa Karel, Pešina Bohumil

MPK: C21C 5/48

Značky: ocelářský, konvertor

Text:

...trysek.Je zcela jasné, že je to výhodné pokud jsou trysky vytvořeny jako trubičky, avšak tato výhoda není zanedbatelná ani v těch případech, kdy se použijí prvky z hmoty prostupné pro vzduch, zejména pro některé z nich, jejichž spolehlivá funkce je podmíněna prostupováním vzduchu, které může být malé, avšak trvalé, takže je dokonce nutné zajistit 1 mimo periody,ve kterých prochází přiváděný dmýchaný vzduch takový tlak vzduchu, který je v...

Žáruvzdorné stavební těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 241483

Dátum: 15.09.1987

Autori: Scholz Harald, Hennen Hans

MPK: C21C 5/48

Značky: stavební, žáruvzdorné, těleso

Text:

...desky 5 lze rovněž použít dvojici desek. Dále může být kovové deska 5 nebo dvojice desek uložena v maltě.segmenty 3 jsou drženy v. požadované vzdálenosti od čelní strany kovové skříně 2 pomocí dvou .líšt i, které jsou upravený na vnitřní straně kovové skříně 2 a jsou sní zejména bodové svářeny.Na této straně, která představuje studenou stranu, je těsně přívsřena čelní stěna 7, která je opatřena trubní přípo-jkou 8. Prostor, který zůstane...

Chladicí ústrojí hlavice zkujňovací kyslíkové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243882

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kvasnieka Jan

MPK: C21C 5/48

Značky: hlavice, chladicí, trysky, zkujňovací, kyslíkové, ústrojí

Text:

...si časté výměny a opravy, které jsou nákladné, uváží-li se, že všechny vyjmenované části trysky jsou měděné svařované odlitky, případně výkovky.výše uvedené nedostatky odstraňuje chladící ústrojí hlavice zkujñovací kyslíkové trysky používané ke zkujñování kovu v nístějových pcelářských agregátech a kyslíkových konvertorech a podstata vynálezu spočíva v tom, že válcový prostor mezi clonící trubicí a vnitřním dnem trysky je zaslepen...

Způsob chlazení trysky uhlovodíkovým médiem při dmýchání kyslíku nebo kyslíku ve směsi se zrnitými látkami pod hladinou roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248751

Dátum: 12.02.1987

Autori: Divák Břetislav, Jasinský Zdeněk

MPK: C21C 5/34, C21C 5/48

Značky: chlazení, směsi, způsob, kyslíku, médiem, roztaveného, látkami, zrnitými, dmýchání, uhlovodíkovým, trysky, hladinou

Text:

...Á Při použití zvýšeného průtočného množství uhlovodíkového média se tyto jevy zvýrazňují. Nárůsty na tryskách se jen obtížně odstraňují za cenu neúměrně vysokého opotřebení tryseka okolní keramické vyzdívky. Při použití zvláštních materiálů keramických vyzdívek a trysek a jejich konstrukcí, zvyšuji se náklady a praonost výroby, přičemž se neodstrañují potížeUvedené nedostatky dosavadního stavu techniky se odstraní způsobem chlazení trysky...

Upínací zařízení trubek, zejména trysky a měřící sondy kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229041

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/48

Značky: konvertoru, zařízení, trubek, sondy, zejména, kyslíkového, měřicí, trysky, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení trubek, zejména trysky s měřicí sondy kyslíkového konvertoru, sestávající z upínacího třmenu trubky, v jehož ose je upevněna matice, opatřená upínacím šroubem, přičemž trubka je uložena na stojanu spouštěcího rámu, kde upínací třmen je svým prvním koncem spojen čepem s prvním táhlem, výkyvně upraveném na spouštěcím rámu a svým druhým koncem je připevněn sklopným šroubem a maticí skrze čep k druhému táhlu, jehož volný konec je...

Přípravek ke chromování vnitřního povrchu dýz hlavic a hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228831

Dátum: 01.01.1986

Autori: Jasinský Zdeněk, Staško Eduard, Teplárek Zdeněk

MPK: C21C 5/48, C25D 3/04

Značky: hořáku, hlavic, agregátu, vnitřního, přípravek, chromování, povrchu, hutnických

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit přípravek ke chromování vnitřního povrchu dýz 12 hlavic trysek a hořáků hutnických agregátů, které jsou před chromováním zabudovány v hlavicích. Přípravek sestává z podložky 1 pro uložení čela hlavice trysky a víka 2 k jejímu uzavření a dále z anod 3 ve tvaru svorníků pro vzájemné spojení podložky 1 a víka 2 přípravku. Anody 3 jsou opatřeny perforovanými víčky 4 a 5 a maticemi 8, kde tyto anody 3 procházejí středem...