C21C 5/46

Monitorovacie zariadenie pre posuvný uzáver, menič liatych rúr alebo iný uzatvárací člen na metalurgickej nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18152

Dátum: 17.02.2011

Autori: Infanger Ivo, Truttmann Urs

MPK: B22D 41/22, B22D 45/00, B22D 41/46...

Značky: člen, monitorovacie, posuvný, liatych, uzáver, metalurgickej, zariadenie, nádobě, uzatvárací, měnič

Text:

...chránená proti rušivému vplyvu z okolia.0008 Táto úloha je podľa tohto vynálezu riešená tak, že elektronika je vstavaná aspoň vjednej samostatnej jednotke pripevnitelnej na nádobu, na posuvný uzáver, na menič Iiatych rúr alebo podobne, ktorá zabezpečuje ochrannú funkciu elektroniky.0009 Týmto spôsobom je zabezpečené, že elektronika môže pracovat vždy pri laboratórnej teplote, ktorá je pre ňu vhodná, a ktorá je vo vnútornom priestore jednotky...

Držiak páliacej dýzy na pridržiavanie páliacej dýzy manipulačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18035

Dátum: 31.01.2011

Autori: Thoene Heinrich, Hirschmanner Martin, Ebner Helmut, Priesner Andreas, Scheidegger Roger

MPK: C21C 7/072, C21C 5/46, F27B 3/22...

Značky: zariadením, manipulačným, pridržiavanie, páliacej, dýzy, držiak

Text:

...nie je metalurgická nádoba V tomto stave ani úplne otvorená ani bezpečne uzavretá kritické je tiež to, že nádoba musí byť v tomto staveNa elektrickom navarení je nevýhodné to, že zvárací drôt sa musí privádzať do výtokového kanála zdola a odhorievať, že tentospôsob má malý tepelný výkon a v dôsledku keramických dielov vkanáli má neisté kontaktné podmienky, a že prívod prúdu dozváracieho drôtu je nákladný.Aj keď posúvačový otvárací systém...

Meracia hlava typu LIBS na analýzu zlúčenín v prašnom prostredí a/alebo pri vysokej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18310

Dátum: 12.01.2010

Autori: Monfort Guy, Bellavia Luigi, Noville Jean-françois

MPK: C21C 5/46, F27D 21/00, C21C 5/52...

Značky: vysokej, zlúčenín, prostředí, analýzu, teplotě, prašnom, hlava, meracia

Text:

...že priestor, kde sa vytvára plazma zostáva na konštantnej úrovni, aby sa zabezpečilo optimálne zaostrovanie lasera. Takéto systémy boli priemyselnepoužité pre zinok a hliník.Pre kovy s vyšším bodom tavenia tieto zariadenia nie sú vo všeobecnosti použiteľné, keďže salanie. ktorému sú vystavené laser aspektrometer je príliš intenzívne pre zabezpečenieV princípe určite komponenty (optické prvky) odolávajú zvýšeným teplotám a môžu V...

Zariadenie na zamedzenie spoločného prúdenia trosky pri odpichu kovovej taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286449

Dátum: 24.09.2008

Autor: Siek Horst

MPK: F27B 3/10, C21C 5/46, B22D 41/50...

Značky: zamedzenie, trosky, zariadenie, kovovej, prúdenia, spoločného, taveniny, odpichu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na zamedzenie spoločného prúdenia trosky pri odpichu kovovej taveniny z metalurgickej nádoby, na ktorej je odpichový otvor (4) vytvorený z výmenných rúrok (7, 7') umiestnených nad sebou, pozostávajúcich z oteruvzdorného žiaruvzdorného materiálu, obklopených odpichovými rámovacími tvárnicami (8). Dolný koniec (2) takto vytvoreného odpichového výmenného systému je vytvorený hrnčekovou tvárnicou (10), na ktorú dosadá posuvná...

Zlepšená dúchacia rúrka pre LD proces výroby ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11646

Dátum: 04.05.2006

Autori: Sambasivam Rajamani, Lenka Surya Narayan, Chandra Sanjay, Durst Franz, Ajmani Satish Kumar

MPK: C21C 5/44, C21C 5/42, C21B 7/16...

Značky: proces, rúrka, dúchacia, ocele, zlepšená, výroby

Text:

...V priebehu dúchania môžu značne zlepšiťúčinnosť oceliarskeho procesu a zvýšiťt kvalitu takto vyrobenej ocele.0008 Dúchacia trubica je vyrobená 2 medi a má demontovateľnú hlavicu s upevnenými tryskami. Kyslík je do nádoby vháňaný tryskami nadzvukovými rýchlosťami V rozsahu Machovho čísla 2,0-2,4. Počet nadzvukových trysiek V dúchacej rúrke je daný veľkosťou nádoby, hmotnosťou vsádzky a prevádzkovými podmienkami. Typická dúchacia rúrka má...

Odpichovacia rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2341

Dátum: 16.04.2005

Autori: Klikovich Michael, Zach Oliver, Rahm Christian, Berger Michael

MPK: C21C 5/46

Značky: odpichovacia, rúrka

Text:

...výška Kúpeľa (výška taveniny nad výtokovým koncom odpichovacej rúrky). Na obr. 1 je napr. pre rôzne výšky kúpeľa znázornený potrebný polomer kruhového prierezu priepustného kanála odpichovacej rúrky v závislosti na vzdialenosti od výtokového konca, pričom 0 definuje výtokový koniec odpichovacej rúrky,1,35 metra je celková dĺžka (novej) odpichovacej rúrky a predpokladá sa maximálna výška kúpeľa 2,70 metra (počítané od výtokového konca)....

Spôsob spracovania kovových tavenín so skujňovacím prostriedkom z kyslíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10198

Dátum: 13.05.2004

Autor: Grohmann Paul

MPK: C21C 5/46

Značky: prostriedkom, kyslíka, spôsob, kovových, tavenín, spracovania, skujňovacím

Text:

...pre látkovú výmenu vytvorením mnohých malých kvapiek trosky a kovu, v dôsledku čoho je podstatne zlepšený výťažok v priestore a čase pri skujňovaní ocele a môže sa tým značne skrátiť0014 Zavádzaním kyslíka podľa vynálezu pri skujňovaní ocele môže byť značnezvýšené presadenie obvyklých taviarní.0015 Zásobovanie fúkacej rúrky plynným kyslíkom nastáva obvyklým spôsobom. Vyhotovenie špičky rúrky môže byť vytvorené ako špička s jedným alebo...

Nádoba na metalurgické spracovanie surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 531

Dátum: 26.09.2003

Autori: Schubert Bernd, Laubach Winfried

MPK: C21C 5/46

Značky: spracovanie, nádoba, železa, metalurgické, surového

Text:

...kruh 3 a to pomocou upinacích prvkov 6 rozložených po obvode na stene nádoby lb a pomocou podpier 4 medzi nimi alebo k nim pridruženým. Tieto podpery 4 pozostávajú z prídavných upevňovacích prvkov. Nosný kruh 3, ktorý tvori horný pás 3 a a dolný pás 3 b podopiera upínacie prvky G nádoby 1. Upinacie prvky 6 sú na vrchnej strane otvorené a nachádzajú sa bočne medzi vodiacimi stenami Sa, ktoré tvoria vedenie nádoby 5.0022 Medzi dvomi vždy...

Hnací mechanizmus konvertora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 61

Dátum: 28.08.2002

Autori: Wurm Gerhard, Sundermann, Grimmel Rüdiger

MPK: C21C 5/46, C21C 5/50

Značky: hnací, konvertora, mechanizmus

Text:

...Ztoho vyplývajú vyžadované možnostinastavenia hriadeľa vo všetkých radiálnych smeroch.0009 Aby sa pri aretačnom zariadení zachovala nastavená poloha, navrhuje dokument GB 590 202 A, že sa excenter na kónických, rotačne symetrických plechoch zachytáva vonkajším skrutkovým spojom pomocou stahovacieho svorníka. Ide o zjavne nanajvýš nákladné a komplexné uskutočnenie, ktorévyžaduje podstatne väčší konštrukčný priestor.0010 Vychádzajúc z uvedeného...

Štěrbinová dmyška k prodmýchávání tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268610

Dátum: 14.03.1990

Autor: Chovaniec František

MPK: C21C 5/46, C21C 7/072

Značky: štěrbinová, tekutého, dmyška, prodmýchávání

Text:

...mezi dvěma žáruvzdornými tvarovkami. Dilatace V žáruvzdorném zdivu zejména dinasu, který je objemové dosti nestálý, způsobují, že křídla trysky se k sobě přitlačí natolik, že znesnadňují a někdy úplně zabrání průchodu dmýchaného plynu.Tyto nedostatky odstraňuje podle predloženého vynálezu štěrbinová dmyšna, tvořená dvěma rovnoběžně uloženými plochými ocelovými plechovými křídly, a podstata vynálezu spočívá v tom, že obě plechová křídla...

Zapojení systému vodního chlazení pláště konvertoru do chladicího okruhu plynových kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267954

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vilimec Ladislav, Dostál Vladimír

MPK: C21C 5/46

Značky: systému, konvertoru, vodního, zapojení, okruhu, pláště, kanálu, plynových, chlazení, chladicího

Text:

...na xmpújecí nádrž ohladícího okruhu plynových kmuálů konvertoru, na obr. 2 je znúzornčno alternativní připojení chladícího systému pláštč kouvertoru nn přívodní potrubí chladící vody před xtízkotluhým oböhovým čerpadlem ohlndícíłxo okruhu plynových kauxĺtlů a na obr. 3 Jo zxuázorněno alternątivní připojení chledíoího systému pláštč komrortoru k výtlnku nizkotlakćho oběhového čerpadla cblndícího okruhu plynových kanálů.U zapojení systému...

Zařízení pro uzavírání výtokového otvoru kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264944

Dátum: 12.09.1989

Autori: Karnovský Miloš, Kaloč Rudolf, Štrobl Rudolf

MPK: C21C 5/46

Značky: výtokového, kyslíkového, uzavírání, otvorů, zařízení, konvertoru

Text:

...s tlačnou pákou 1 tvořící výstupní část převodového mechanismu lg,která je otočně uložena na víku 3 výtokového otvoru 3 společně s pohyblivým ramenem lg.Na konci pohyblivého ramena lg proti výtokovému otvoru Q konvertoru Ä je pomocí šroubull s maticí lg, uloženého pod ochranným krytem lg, upevněna zátka lg kuželového tvaru,zhotovená z lisovaného papíru. Na upevňovacim nosniku g je uložena uvolñovací západka 13,odpružená z jedné strany tlačnou...

Spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262596

Dátum: 14.03.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/46

Značky: zdvihací, spouštěcí, sondy, trysky, zařízení, konvertoru

Text:

...voze V příkladném provedení sestává z pojízdného vozu l na jehož plošině jsou v přesazeném uspořádání umístěny lanové bubny g, spojené s převodovkou Q přes čepovou prokluzovací spojku 5 brzdovým kotoučem A, elektrohydrauliokou čelísčovou brzdou §, od stejnosměrného elmotoru Q. Na 1 anovémbubnu 3 jsou zakotvena dvě samostatná lana 3, 2, jedno pracovní § a jedno náhradní 2. Pracovní lano Q je vedeno kolem převáděcí kladky lg, upevněné v horní...

Zariadenie na žíhanie a ohrev kusových materiálov, najmä legúr do ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 258724

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lemešányi Mikuláš, Bonk Štefan, Rusín Milan, Kožuško Milan, Bodík Rudolf

MPK: C21C 5/46, C21C 7/00

Značky: materiálov, najmä, zariadenie, kusových, ohrev, žíhanie, ocele, legúr

Text:

...operatívne vsádzanie prísad bez tepelných strát a okysličenia postupne alebo súbežne podľa potrieb. Pritom sa využívajú konštrukčné výhody korytového priestoru pre žihanie s doplnením roštových stien na presávanie a s možnosťou výsypu dr-obného materiálu z presávacleho priestoru, s možnospťou optimálneho nasmerovania vykurovacieho aj ochladzovacleho média vhodným využitím návratu spalín z k-omína.Príklad uskutočnenia zariadenia podľa...

Vyplachovací zařízení pro metalurgickou nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258148

Dátum: 15.07.1988

Autor: Graf Konrad

MPK: C21C 5/46

Značky: vyplachovací, metalurgickou, zařízení, nádobu

Text:

...rozváděcích trubek mají plochý průřez.Obzvlášť jednoduché zhotovení cihel opotřebitelné vyzdívky se výhodně vyznačuje tím, že každá. rozváděcí trubka při pohledu shora leží na rohu cihly oděrné vyzdívky.Podle výhodneho provedení. které Limožňuje jednoduchou výrobu vyplachovacím zařízení, ústí rozváděcí trubky bcčně do přiváděcí trouby a od ní se obloukovitě rozkládají směrem ven, přičemž obloukové částí rozváděcích trubek mají kulatý...

Přívod vzájemně reagujících tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252638

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jasinský Zdeněk, Záviský Jaromír

MPK: C21C 5/46

Značky: vzájemné, reagujících, přívod, tekutin

Text:

...Na ní nasunutá střední soustředná trubka 3 vytváří uzavřený prostor mezi vnitřní trubkou 3 a střední soustřednou trubkou 3, ve která je inertní tekutina o konstantním tlaku.Na střední soustředné trubce 3 je nasunuta vnější soustředná trubka 3, která je svým jedním koncem otevřená a vytváří se střední soustřednou trubkou 3 prostor pro přívod druhého plynu ke konvertoru.Na této soustředné trubce 3 je nasunuta další střední soustředná trubka...

Hlavice trysky pro dmýchání oxydačního média s pevných látek při výrobě oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241766

Dátum: 10.08.1987

Autori: Švéda Milan, Baštinec Josef, Petrák Miloslav, Musil Jaroslav, Rež Jaroslav, Skoeovský Ludvík, Didek Miloslav, Hájek Milan, Eepek František, Šídlo Vladimír, Makeš Jioí, Mejzr Ivo, Šefránek Josef, Šilhavý Poemysl

MPK: C21C 5/46

Značky: trysky, výrobe, hlavice, pevných, oxydačního, dmýchání, oceli, látek, media

Text:

...k váloi soustřednému s.podélnou osouňuje doprlmmałna taveniu pevné látky,vessměsíoh, o, že mezi chlądíoími kanály a hlavní třní mezikruhový prostor pro oxýdačětěm à výstupními otvory, vytvořený ce trysky podle vynálezu je to, že umož nąpříklad koks a jiné, ą to samostatně nebo aníž by dooházeloDalší výhodou je to že umožňuje vhodným řizením přívodu.oxydačního média do obou okruhů trysky spojit a kombinovet funkci jednoproudé a...

Vsádzacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248457

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mikušák Ján, Lovay Kornel

MPK: C21C 5/46

Značky: vsádzacie, zariadenie

Text:

...v tom, že koryto je vybavené na hornom obvode pevným rámom a po stranách v mieste závesných čapov dvojicou zvislých, priečnych rámov s rovnou dosadacou plochou.Výhody vsádzacieho zariadenia podľa vynálezu sú hlavne v tom, že sa znižuje vlastna hmotnost vsádzacieho zariadenia, čím zároveň dochádza k šetrenia kovového ma 4teriálu pri jeho výrobe. Zvyšuje sa životnost vsádzacieho zariadenia, lebo dno koryta môže byť z materiálu väčšej hrúbky...

Spouštěcí zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232699

Dátum: 15.12.1986

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/46

Značky: kyslíkového, konvertoru, kyslíkových, spouštěcí, trysek, měřicích, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení uložení pojezdových kol rámu spouštěcího zařízení kyslíkových trysek a měřicích sond kyslíkového konvertoru. Opatřením podvozku (1) s pojezdovými koly (3) svislým čepem (4), který je uložen v konzole (6) připevněné k přírubě (8) konce rámu (13) spouštěcího zařízení. Na svislém čepu (4) je vytvořena drážka (22), v níž je upevněn konec ploché pružiny (17) upevněné mezi opěrnými konzolami (2) připevněnými k...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hošek Jan, Varta Jiří, Slouka František, Hladký Jan, Bohuš Jiří, Hromek František, Sobek Oldřich, Šigut Ivan, Fiala Jaroslav, Kodrle Luděk, Divák Břetislav, Kuběna Slavoj, Peška Rudolf, Kluževič Milan, Raška Pavel, Chvojka Jan, Lesniak Adolf, Pavlík Oldřich

MPK: C21C 5/46

Značky: konvertorech, kombinované, kyslíkových, dmýchání, trysky, hlavice, výrobe, oceli, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...