C21C 1/08

Spôsob úpravy tavenia liatiny aditívom na báze kalov z výroby oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 288397

Dátum: 03.08.2016

Autori: Nosáľ Emil, Balco Karol, Ladomerský Juraj, Hroncová Emília

MPK: C21B 5/02, C21C 1/08

Značky: aditívom, liatiny, úpravy, oxidů, hlinitého, báze, spôsob, tavenia, výroby, kalov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy tavenia liatiny v kupolových peciach aplikáciou aditíva, ktoré je zmesou kalu z výroby Al2O3 s hydraulickým spojivom, ako je portlandský cement. Aditívom sa v štandardnej vsádzke na výrobu liatiny v kupolovej peci nahradí časť ferosilícia a vápenca.

Spôsob výroby zlievarenského surového železa a pec na jednosmerný prúd na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283573

Dátum: 18.08.2003

Autori: Hofmann Werner, Reichelt Wolfgang

MPK: C21B 13/02, C21C 1/08

Značky: uskutočnenie, výroby, zlievarenského, surového, železa, jednosmerný, prúd, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlievarenského surového železa s použitím vsádzkových materiálov obsahujúcich železo, uhlík a kremík má tieto kroky: do šachtovej pece sa vsádzajú oxidy kremíka a železouhlíkaté kovy, pritom sa vsádzka udržiava v silne redukčnej atmosfére. Aspoň v blízkosti dna (12) pece sa vedie stĺpec materiálu prstencovito a vystavuje sa sálavému teplu zo zdroja tepla, ktorý sa nachádza vo voľnom priestore v oblasti vyústenia prstencovitého...

Modifikátor liatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278920

Dátum: 12.11.1991

Autori: Wachter Igor, Lekach Semjon Naumovič, Sluckij Anatolij Grigorijevič, Murgaš Marian, Bestužev Nikolaj Ivanovič, Tribuševskij Vladimír Leonidovič

MPK: C22C 35/00, C21C 1/10, C21C 1/08...

Značky: modifikátor, liatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikátor liatiny, ktorý zabraňuje vzniku horúcich trhlín a znižuje sklon liatiny k tvorbe defektov sťahovania, obsahuje 6 až 15 % hmotn. kovov vzácnych zemín skupiny céru, 1 až 4 % hmotn. vápnika, 0,1 až 4 % hmotn. medi, 5 až 15 % hmotn. železa, 5 až 25 % hmotn. kremíka, 0,1 až 1,5 % hmotn. horčíka, 2 až 7 % hmotn. bizmútu a zvyšok tvorí hliník.

Kremíková modifikačná prísada na báze globulizačných a antiglobulizačných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259223

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bechný Lubomír, Meško Jozef

MPK: C21C 1/08

Značky: prvkov, křemíková, báze, antiglobulizačných, modifikačná, prísada, globulizačných

Text:

...rozsahu pridávania a taktiež doba pôsobenia modifikátora, tzv.doznievací účinok, je značne vyššia - cca 20 min po modifikácii.Modifikačná prísads podľa vynálezu sa vyrába z horčíka a predzliatin na báze kremíka, titánu, vápnika a hliníka. Hlavným prínosom tejto modirikačnej prísady je úspornejším spôsobomzískat listinu s červíkovitým grafitom, pričom sa zabezpečí úspora deficitných kovov, širší interval pôsobenia modifikátora a lepšia...

Způsob výroby syntetické litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257514

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krejči Josef, Mandl Miroslav

MPK: C21C 1/08

Značky: způsob, výroby, syntetické, litiny

Text:

...se v elektrické peci roztaví ocelový odpad z vý~ roby šroubů s hmotnostním dbsahem kromě železa 0,03 až 0,25 uhlíku, 0,10 až 0,50 křemíku,0,2 až 0,7 manganu, nečistot jako fdsfor do 0,050 S a síra do 0,050 , přičemž v průběhu tavení se přidává nauhličovadlo v množství 2,5 až 5 hmotnosti, vztaženo na hmotnost tavby.Výhodou způsobu výroby syntetické litiny je, že při gvýšení užitné hodnoty se podstatné snížily materiálové a energetické...

Modifikační látka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252132

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ungermann Jaroslav, Svoboda Arnošt, Latzmann Karel

MPK: C21C 1/08, C21C 1/10

Značky: látka, modifikační

Text:

...vzácąých zemi od 0,3 do 45,0 S hmotnosti, vápník od 0,1 do 8,0 S hmotnosti, hliník od 0,1 do 5,0 hmotnosti, popřípedl titen od,1,0 do 15,0 29 hmotnosti e železo od 7,0 do 65,0 hmotnosti podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že modifikeční látka obsahuje mengen v množství od 1,0 do 20,0 i hmotnosti.lďodifikeční látkou podle vynálezu ne bázi křemíku, hořčíku, vápníku. prvků vzácnychzemin, hliníku, titenu a železa se v důsledku...

Nauhličovadlo tavenin železných slitin při hutní a slévárenské výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 250130

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zeman Vladimír

MPK: C21C 1/08

Značky: výrobe, slitin, slévárenské, hutní, nauhličovadlo, železných, tavenín

Text:

...látek přítomných v ojetých pneumatikách, případně dalších gum-ových odpadech stejněho charakteru. Obsah uhliku v pneumatikách činí 60 až 70 0/0 a je ve vyšší čistotě než u běžných nauhličovadel, např. petrolkoksů a hutního koksu. Téměř Veškerý jeho obsah je taveninou absorbován. Též další prvky jako sira, tostor, mangan, chrom, měď,železo, zinek, hliník, obsažené v pneuma 4tikách, rovněž přecházeji při tavbě do tekutého kovu, ale V tak...

Způsob stanovení vlivu grafitizace litiny na výsledky její opticko-emisní spektrometrické analýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239629

Dátum: 16.03.1987

Autori: Skoenek Jan, Eech Oldoich

MPK: C21C 1/08, G01N 21/31

Značky: opticko-emisní, grafitizace, spektrometrické, litiny, analýzy, výsledky, stanovení, vlivů, její, způsob

Text:

...podle vztahuCwli koncentraci i-tého prvku, nalezenou u prvého vzorku s hmot. grafitickěho uhlíku rovným nule,CGi koncentraci i-tého prvku, nalezenou u druhého vzorku s 2 hmot. grafitického uhlíku gG,/ gv hmot. grafitického uhlíku v analyzovaném vzorku, přičemž skutečná koncentrace i-tého prvku cvli skut se z nalezení koncentrace cvłi al vypočítá podle vztahuZpůsob podle vynálezu byl proveden se dvěma vzorky W a G.základní materiál pro...