C21B 7/20

Distribučné zariadenie na použitie v zavážacej zostave hutného reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17319

Dátum: 28.07.2011

Autori: Rocchi Dominique, Vandivinit Jeff, Thillen Guy, Lonardi Emile, Devillet Serge

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20, F27D 3/00...

Značky: použitie, hutného, distribučné, reaktora, zavážacej, zariadenie, zostave

Text:

...pripevnený krotoru. Avšak, hlavný nedostatok konštrukcie podľa WO 00/20646 spočíva v pomeme vysokom točivom momente kladenom naprevody pre natáčanie sklzu a opačne. Preto táto koncepcia nie je ľahko použiteľné premoderné reaktory so širokým priemerom, zvlášť pre vysoké pece, ktoré typicky vyžadujú dlhé sklzy s dĺžkou 3 až 5 m.(0009) Japonská patentová prihláška 59 031807 pojednáva o vsádzkovom zariadení prevysoké pece, vybavené distribučným...

Rozdeľovací sklz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17031

Dátum: 18.07.2011

Autori: Thillen Guy, Thinnes Claude, Lonardi Emile, Devillet Serge, Rocchi Dominique

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20, F27D 3/00...

Značky: rozdělovací

Text:

...koncovou časťou, ktorá je menej strmá ako vstupná časť, je navrhnuté vo W 0 2009/037508. Tento sklz má všeobecne konštrukciu v tvare zrezaného kužeľa a je špecificky vhodný pre plniace ústrojenstvo typu skardanovým závesom, pri ktorom sa sklzpootáča ako ukardanového závesu okolo dvoch k sebe kolmých horizontálnych osí. Okremnekompatibilíty s plniacimi ústrojenstvami s rotačným zavesením a s pootáčaním sa tento sklz vmieste dopadu opotrebováva...

Trojnásypková vsádzková inštalácia pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8199

Dátum: 29.12.2006

Autori: Lonardi Emile, Hutmacher Patrick, Gidt Jean, Thillen Guy

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20, F27D 3/10...

Značky: inštalácia, trojnásypková, šachtovú, vsádzková

Text:

...pece, prvú, druhú a tretiu násypku, usporiadané rovnobežne nad rotačným distribučným zariadením a odsadené zo stredovej osi, na skladovanie sypkého materiálu, určeného na plnenie do distribučného zariadenia. Plášt tesniaceho ventilu je usporiadaný medzi násypkami a distribučným zariadením a má hornú časť s prvým, druhým a tretím vstupom, prepojeným s prvou, druhou a treťou násypkou. Prvý, druhý a tretí tcsniaci ventil na izolovanie...

Zavážacia zostava so súborom násypiek pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9962

Dátum: 27.12.2006

Autori: Thillen Guy, Loutsch Jeannot, Lonardi Emile, Thinnes Claude

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20, F27D 3/00...

Značky: šachtovú, súborom, zavážacia, zostava, násypiek

Text:

...v podstate vertikálne.0005 Je teda cieľom tohto vynálezu poskytnúť zavážaciu zostavu so súborom násypíek pre šachtovú pec, ktorá zníži asymetriu distribúcie násypného materiálu V peci bez použitiadodatočného zariadenia určeného na tento účel. Všeobecný opis vynálezu.0006 Na dosiahnutie tohto cieľa navrhuje tento vynález zavážaciu zostavu so súborom násypiek pre šachtovú pec, ktorá obsahuje rotačné distribučné zariadenie na distribuovanie...

Zavážacie zariadenie s otočným žľabom na šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281738

Dátum: 21.05.2001

Autori: Reuter Georges, Thillen Guy, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20

Značky: otočným, šachtové, zavážacie, žľabom, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážacie zariadenie s otočným žľabom (32) na šachtové pece (10) obsahuje nosnú konštrukciu (22), presahujúcu nad šachtovú pec (10), montážnu prírubu (18) upevnenú k šachtovej peci (10), dávkovací zásobník (26, 28) podopretý nosnou konštrukciou (22), a hnaciu skriňu (30) na ovládanie natáčania žľabu (32), spojenú utesnene na jednom svojom konci s dávkovacím zásobníkom (26, 28) a na druhom konci s montážnou prírubou (18), pričom v skrini (30) je...

Vynálezy kategórie «C21B 7/20» v ZSSR.

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280100

Dátum: 08.01.1997

Autori: Lonardi Emile, Bernard Gilbert, Mailliet Pierre

MPK: B65G 69/04, C21B 7/20, B65G 65/34...

Značky: sypkého, rozdeľovanie, zariadenie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu obsahuje žľab (10) na dopravu sypkého materiálu, zavesený na prvom rotore (18), aby sa mohol uvádzať do otáčavého pohybu a mohol sa nakláňať okolo osi (33) nakláňania. K žľabu (10) je pripojený otočný prstenec (38), aby sa žľab (10) mohol natáčať okolo osi (36) natáčania, ktorá je kolmá na vodorovnú os (33) nakláňania žľabu (10). Vodiace prvky (52), obsahujúce najmä veľkopriemerové závesné ložisko,...

Zařízení pro ovládání otvírání uzávěru výpustného otvoru stojaté násypky zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270583

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lonardi Emile, Mailliet Pierre

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážecího, stojaté, otvorů, uzávěru, ovládání, násypky, šachtové, otvírání, výpustného, zařízení

Text:

...5 tím rozdílem, že obě hradítka mají mnohem větší poloměr zaoblení a jsou mnohem větší.Ubě hradítke lg, lg jsou uložená na páru nosných reman lg, gg umíetěných na dvou protilehlých stranách dna lg, přičemž nosná ramene lg, gg umíatěne na druhé, echovaná straně (obr. 1, 2).Závěs a mechanismus pro ovládání obou hredítek lg, lg je společně popsán současně 5 odkazy na obr. 1 až 4.Jak je patrno z detailu na obr. 3, obě ramena lg a gg ee mohou...

Násypka zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270582

Dátum: 12.07.1990

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážecího, zařízení, násypka, šachtové

Text:

...otáčet okolo své osy a neoddělovaly se čáetice o různá granulací během plnění násypky.Jak je znázorněno na obr. 1, není možné otáělvý pretenec vyjmout stranou pokud není uvolněn mírným nedzvednutím násypky lg, protože dnu lg brání jeho odejmutí tímto způsobem. Bylo by proto nezbytné nejdříve odstranit násypku lg nebo ji zvednout dostatečně vysoko tak, až by dno lg a ventil gg umožnily boční vyeunutí otáčivěho prstence gg.Podle vynálezu je...

Zařízení k ovládání hydraulických zdviháků upevněných na otočné násypce zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270238

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: otočné, zdviháku, zařízení, šachtové, zavážecího, násypce, hydraulických, ovládání, upevněných

Text:

...ten může být použít l pro jiné typy ventilů. ktoré jsou ovládány jiným způsobem. Je pouze lzdůrazněno. že jedno z hradítek je ovládáno dvěma zdvlhátky upevnčnýml po obou stranách dnaš 12 násypky 1 o, a že je to toto hradítko. které přenáší pohyb na druhé pomocí pak.l-iydraullcký zdvihák g je spojen trubkarnl EQ, 4 o e hydraulickým čerpadlem 53, ke kterému je stejně připojen i neznázornäný zdvihák 2 o umíetěný na zachované straně....

Nosná konstrukce zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 270237

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mailleiet Pierre, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: nosná, konstrukce, zařízení, zavážecího, šachtové

Text:

...znázornená ne obr. 1 je zavažecí zařízení středového typu podle patentu EP ~ B 1 - O 062 776, tzn., že sestava z nad pecí 39, souosa s její centrální osou Q, umístěnýu zařízením lg pro přivádční e rozdělovaní zavážeeího materialu, kterým je například výsypný žlab, kompenzátoru łg, ventílove skříně Ag, zachycovací komory lg a stojaté náeypky 39. Kompenzátor 35 zajlštuje statické prerušení mezi pecí łg o zachycovací kooorou łg, aby mohlo dojít k...

Válečková dráha pro otočnou násypku zavážecího zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269998

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mailliet Pierre, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, zařízení, zavážecího, otočnou, válečková, dráha, násypku

Text:

...tak, aby eo mohlo náprovn 33 otúönt. okolo vodorovnó osy Ä, ktorú prochází rexliťxlnň vzhladom k nàsypee 19, t.z. že protínú svísĺlou oeu otúäení núsypky 1 Q.obr. 14 znĺazorňuJe svlslý řez podpärou .°.§, procházející oaou g a zobrazuJe detaily uložení náprav g. Váloový otočný öep gg, .jehož osa určuJe osu )( otáčení, Je připevněn k podpěře 33 g. Nápreva 33 má centrální pouzdro 33 takových rozmeru, aby mohlo být nasunutona otoöném öepu lg a...

Způsob zavážení vsázkových surovin do vysoké pece, zejména se zvonovou sazebnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269730

Dátum: 14.05.1990

Autori: Punčochář Zdeněk, Ozner Milan

MPK: C21B 7/20

Značky: sazebnou, zavážení, zejména, zvonovou, surovin, pece, vsázkových, vysoké, způsob

Text:

...odpor prccházejícím plynům, a tím dochází ke zpomalení rychlosti poklesu vsázky nebo v krajním případě i k jeho zasta~ vení, což zapřičiňuje tzv. víeení vsázky.Další známý způsob zavážení vsázkových surovín do vysoká pece, zejména s bezzvonovou sazebnomje, že se nejměnä dve. komponenty vsázky současně vypustí z příslušných materiálovýłsh homer na sběrná dopravní zařízení při vzájemněm jejích promísení.Nevýhodou tohoto způsobu zavážení...

Zavážecí zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262686

Dátum: 14.03.1989

Autori: Legille Edouard, Schilz Germain, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, zařízení, zavážecí

Text:

...z těsná komory 4 U těsnicí průchoídkou 56, která těsně obepíná vnější táhlo 56, aniž brání jeho svislému pohybu. Uvnitř těsné komory 40 je každé táhlo 52, 56 spojeno s jejími stěnami pružnými lamelavml till, 62, které zajištují voclorovnou stabilitu násyipky 46, aniž brání jejímu sv-íslému pohybu. Další stabilizíace násypŕky 46 je zajištěna pružunou lamelou 64, která jí spojuje se stěnou komory 40.Dávkování klapka 68 a její hnací ústrojí...

Nasypávací zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 262685

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lonardi Emile, Legille Edouard, Schilz Germain

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, nasypávací, zařízení

Text:

...případě nad zásobníkem 28. Násypka 44 je uchycena k lpřívčce 46, upevnené vodorovné na osovém rotačríím táhle 48, které se otáčí motorem 50. Otáčení násyjpsky 44 během jejího zavážení umožňuje podstatné zeslabení jevu segregace častíc, vysýpaných do nasypky zavážecím pásom 42. Další opatření ke zmenšení segregace v násy/pce 44 jsou svislá deska 52, upevnězná před dopravním pásem 42 a jnlošiíía 54 upevněná na dolním konci táhla 48 a pohyblivé...

Zařízení pro zavážení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258477

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mailliet Pierre, Lonardi Emile, Bernard Gilbert, Mahr René, Solvi Marc

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážení, zařízení, šachtové

Text:

...na ramenech každého hradítka, čímž se umožňuje ovládání dávkovacího uzávěru QQ při otáčení zásobníku łg přesunutím kolejnice Q ve svislém směru.Aby se zabránilo nadměrnému vnikání horkých plynu do vzduchotěsné komory QQ, má její dno rovněž tvar nálevky, opatřené nad výstupním hrdlem-QQ zúžením QQ, které je co možno nejužäí mezi stěnou vzduchotěsné komory QQ a stěnou zásobníku lg. Toto zúžení QA je možno opstřit třecím pláštěm pro zabránění...

Zařízení pro rozdělování vsázkového materiálu v zásobníku šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258476

Dátum: 16.08.1988

Autori: Lonardi Emile, Bernard Gilbert

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, zařízení, zásobníku, rozdělování, materiálů, vsázkového

Text:

...rovná průměru výstupního otvoru, umístěné ve spodním zásobníku souose s ním, dosahuje výšky odpovídající alespoň většímu průměru epodñího zásobníku a je opatřena na svém vrchním konci vodorovnou přírubou, v níž je provedena řada zářezů.Vynálezem je vyvinuto výkonné zařízení za účelem snížení segregace částic v zásobníku zavážecího zařízení šachtové pece.Jeho uspořádáním se dosáhne rovnoměrného rozdělení vsázkového materiálu v...

Způsob zavážení vsázky na sazebnu vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256874

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vřeský Albert, Cintl Petr

MPK: C21B 7/20

Značky: vsázky, způsob, zavážení, sazebnu, vysoké

Text:

...nebo RR§kCtyřskipový systém může být někde nahrazen třískupovým, případně může být zavážka nádobami nahrazena pásovou dopravou vsázkových komponent na sazebnu. Struskotvorně prísady,vápenec nebo ocelárenská struska se přidávají vesměs do druhého zavážecího skipu s rudnou vsázkou a tak při systému zavážení RRKK se struskotvorné komponenty dostávají pod obě koksové zavážky.Obsah siry V surovém železu se sníží způsobem zavážení vsázky na...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 256201

Dátum: 15.04.1988

Autor: Babinec Miroslav

MPK: C21B 7/20, F27D 3/10

Značky: zásobník, sypkých

Text:

...na obr. 3, obr. 5 svislý řez zásobníkem, rozděleným svishhd přepážkami na více samostatných prostoru, které jsou ukončeny kuželovou clonou, obr. 6 půdorysný pohled na obr. 5, obr. 7 svislý řez zásobníkem V alternativním provedení podle obr. 5, uvnitř kterého je v ose situovaná oboustranně otevřená roura a pod ní kuželová colna, obr. 8 půdorysný pohled na obr. 7,obr. 9 alternativní provedení podle obr. 7 s jednostranné uzavřenou rourou, ve...

Ovládací zařízení dávkovací klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254327

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lonardi Emile, Kremer Victor

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, ovládací, dávkovací, klapky

Text:

...vynálezu, bude podrobněji popsáno podle-obr. 2, 3 a podle odpovídajících obr. 4, 5 znázorňující perspektívní pohledy.K prvnímu hnacímu hříndeli 14 je připevněno rameno 24, k druhému hnacímu hřídeli 16 je přípevněno rameno 26, přičemž rameno 24 je přikloubeno k tárhlu 26, ramenotáhla 28 je přikloutben k Výkyvné páce 32,druhý konec táhla 30 je příklouben k výkyvné páce 34. Výkyvné páky 32 a 34 jsou uloženy na společné ose 36, která je...

Způsob regulace pohybu rozdělovacího kmitavého žlabu pro zavážecí zařízení šachtové pece a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254321

Dátum: 15.01.1988

Autori: Legille Edouard, Thillen Guy, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/20

Značky: provádění, způsob, zařízení, pohybu, žlabu, regulace, šachtové, způsobu, rozdělovacího, tohoto, zavážecí, kmitavého

Text:

...na místě, které je posunuto o úhel ačx - s nhl-Dve polohy rozdělovacího kmitavého žlabu ll), kde dochází k tomuto natáčení. Rovvněž při zpomaleni, posunutí az se rovná aA s, což má za následek snížení hustoty zaváženého materiálu. K tomuto zpomalení dochází na konci fáze natáčení a snížení hustoty je proto posunutie o úhel Aa s úhlove polohy, v nížkončí natáčení rozdělovacílho řkinitavého žlaou 18.Na obr. 3 je znâzorněna na polární-ch...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243514

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šimek Jindoich

MPK: C27B 1/10, C21B 7/20

Značky: sypkých, zásobník

Text:

...osy, obr. 5 püdorysný pohled na obr. 4, obr. G svislý řez Zàuhünĺkem s horní otočnou soustavou vertikálních pŕepážek kolem svislé osy a dolní pevnou soustavou vertikálních přepážek, obr. 7 půdorysný pohled na obr. 6,obr. 8 svislý řez zásobníkem s horní a dolní soustavou vertikálních přepážek otočných kolem svislé osy a středovou pevnou soustavou vertikálních přepážek, obr. 9 půdorysný pohled na obr. na obr. B, obr. 10 a 12 svislý řez...

Zásobník sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243513

Dátum: 15.12.1987

Autor: Fabián Václav

MPK: C21B 7/20

Značky: sypkých, zásobník

Text:

...kruhového průřezu, V jehož svislé ose je otočně uložen čep, ke kterému jsou nad sebou symetricky pŕipevněna tělesa s vlastní osou symetrie, obr. 10 půdorysný pohled na obr. 9, obr. 11 svislý řez zásobníkem vedeným řeznou rovinou A-A z obr. 9, obr. 12 schema svislého řezu zásobníkem kruhového průřezu,k jehož pevně uloženém svislém čepu ve svislé ose zásobníku jsou nad sebou nesymetxicky připevněny části symetrickýoh täles a obr. Í 3...

Sázecí zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 243896

Dátum: 15.06.1987

Autori: Grygar Rudolf, Vojták Zdenik, Stuchlík Milan, Mrština Václav

MPK: C21B 7/20

Značky: zařízení, sázecí, šachtové

Text:

...v tom, že uvnitř přívodní centrální násypky je zavěšeno nejmáně jedno usměrňovací těleso proudu vsázky z výpustného otvoru zásobníku. Usměrñovací täleso je stavitelné zavěšeno v ose přívodní centrální násypky a šachty pece a je souměrné nejméne k jedné rovině, preložené vertikální osou pŕívodní centrální násypky.Výhodou sázecího zařízení šachtové pece podle vynálezu je to, že řeší usměrnění toku proudu vsázky na otočný a výkyvný ukládací...

Zapojení pro ovládání bezzvonové sazebny vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 239782

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrabák František, Fiala Booek, Bezdik Milan, Vycudilík Miroslav, Fotul Ilja

MPK: C21B 7/20

Značky: ovládání, vysoké, bezzvonové, zapojení, sazebny

Text:

...l snímacích členů je svýmprvním výstupem gg připojen k prvnímu řídicímu obvodu Ľ automatu a svým druhým výstupom91 je připojen k informačnímu bloku 23. První řídící obvod 33 automatu je svým výstupem143 připojen k prvnímu rozhodovacímu bloku gr který je svýmprvním výstupem äg připojen přes druhý převodník Q úrovní jeho výstupem łcłg k bloku g akčních členů vázanýeh s blokemi snímacího členu a svým druhým výstupem lil je připojen k prvnímu...

Zavážecí zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 235037

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mailliet Pierre, Ulveling Léon

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, zavážecí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážecí zařízení šachtové pece sestávající ze zásobovací násypky a ze skladovacího sila, umístěných symetricky kolem osy svislého zavážecího kanálu, ústícího na rotační nebo vibrační rozdělovací žlab umístěný v hlavě pece a z těsnicího dávkovače ve tvaru hrušky umístěné v úrovni průsečnice dna skladovacího sila se svislým kanálem a spojeného s pohonem za účelem uskutečnění svislého posunu mezi uzavřenou polohu, v níž je uvedený těsnicí...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236536

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: podobných, agregátu, žlabu, šachtové, sazebny, elektromagnetický, pohon, ukládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Rotační části těchto plochých lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec plochého lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část plochého lineárního elektromotoru...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236535

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: ukládacího, sazebny, žlabu, šachtové, pohon, agregátu, podobných, elektromagnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva lineární elektromotory. Reakční části těchto lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část lineárního elektromotoru pro naklápění ukládacího žlabu...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236534

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: šachtové, podobných, pohon, sazebny, elektromagnetický, ukládacího, žlabu, agregátu

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména na vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část lineárního elektromotoru pro naklápění ukládacího...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236533

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: pohon, podobných, ukládacího, šachtové, agregátu, elektromagnetický, sazebny, žlabu

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu, na kterém je ukládací žlab uložen svými nosnými čepy a reakční...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236532

Dátum: 15.11.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: agregátu, ukládacího, šachtové, žlabu, elektromagnetický, podobných, sazebny, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto plochých lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec plochého lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část plochého lineárního elektromotoru...

Způsob řízení zavážky jednotlivých složek vsázky do šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234359

Dátum: 15.10.1986

Autori: Mrázek Jan, Janík Ivo

MPK: C21B 7/20

Značky: jednotlivých, složek, zavážky, šachtové, vsázky, řízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení zavážky složek vsázky do šachtové pece, zejména vysoké pece. U způsobu se mění celkové množství složek vsázky v závislosti na velikosti rozdílu mezi poklesem vsázky v příslušném sektoru a etalonní hodnotou poklesu vsázky a současně se mění vzájemný poměr mezi množstvím složky vsázky s vyšším a nižším vodním ekvivalentem v příslušném sektoru v závislosti na velikosti rozdílu mezi teplotou plynu na sazebně pece a etalonní hodnotou...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233548

Dátum: 15.08.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: F27B 1/20, C21B 7/20

Značky: elektromagnetický, sazebny, agregátu, ukládacího, pohon, podobných, šachtové, žlabu

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstencem, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část lineárního elektromotoru pro naklápění ukládacího...

Elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece a jí podobných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233547

Dátum: 15.08.1986

Autor: Babinec Miroslav

MPK: C21B 7/20, F27B 1/20

Značky: agregátu, žlabu, podobných, elektromagnetický, sazebny, pohon, šachtové, ukládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit konstrukčně jednoduchý elektromagnetický pohon ukládacího žlabu sazebny šachtové pece, zejména vysoké pece, obsahující dva ploché lineární elektromotory. Reakční části těchto plochých lineárních elektromotorů jsou tvořeny kruhovou obručí a prstenci, kde kruhový prstenec lineárního elektromotoru pro otáčení ukládacího žlabu kolem osy vysoké pece je tvořen nosníkem ukládacího žlabu a reakční část plochého lineárního...