C21B 7/18

Zavážacie zariadenie šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 286349

Dátum: 07.07.2008

Autor: Irnich Franz-josef

MPK: F27D 3/00, C21B 7/18, F27B 1/00...

Značky: šachtovej, zariadenie, zavážacie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zavážacie zariadenie (100) šachtovej pece (101), predovšetkým vysokej pece, ktoré pozostáva najmenej z jedného zásobníka (103, 105) a otočne usporiadaného zavážacieho žľabu (111), ktorý pozostáva z prvého, okolo v podstate zvislej osi (A1) otočne usporiadaného základného telesa (107) v tvare valca, vybaveného prvým pohonom (119), pričom k výstupu (107a) základného telesa (107) je pevne pripojený spolu s týmto základným telesom (107)...

Spôsob na vsádzanie vsádzkových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6428

Dátum: 05.10.2006

Autori: Schuerz Bernhard, Lasinger Franz, Brunnbauer Guenther, Bogner Hans Werner

MPK: C21B 7/18

Značky: vsádzanie, vsádzkových, materiálov, spôsob

Text:

...hmotnostný prúd. Pod jemnými podielmi sarozumejú vsádzkové materiály s veľmi malými veľkosťami častíc, ktoré sú ztechnologických dôvodov oddeľované, väčšinou preosievané. Pritom sa akojemné podiely rozumejú veľkosti častíc rúd až do 8 mm a pri kokse až do 240010 Podľa vhodného usporiadania spôsobu podľa vynálezu sa uskutočňuje vsádzanie z privádzacieho zariadenia dávkovo. Pri tom sa uskutočňuje vsádzanie vuzavretých množstvách, teda nie...

Rotačné dávkovacie zariadenie pre šachtovú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7557

Dátum: 03.10.2006

Autori: Lonardi Emile, Hutmacher Patrick, Tockert Paul, Thillen Guy, Loutsch Jeannot

MPK: C21B 7/18, F27B 1/00

Značky: zariadenie, dávkovacie, šachtovú, rotačné

Text:

...chladiaceho okruhu a stacio nárneho chladiaceho okruhu.V teplovýmennom zariadení sú rotačné a stacionáme teplovýmenne prvky oddelené malou medzerou alebo intervalom, ktorý tvorí oblasť, cez ktorú nastáva prestup tepla. Zariadenie na prestup tepla umožňuje prestup tepla medzi rotačným chladiacim okruhom a stacíonámym chladiacim okruhom, zatiaľ čo tiež poskytuje tekutinové oddelenie medzi neskôr uvedenými okruhmi. Potreba rotačného spoja medzi...

Zariadenie na rozdeľovanie materiálu do pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5491

Dátum: 16.11.2005

Autori: Wurm Johann, Wieder Kurt, Kibble Brian, Fletcher Jeremy, Sprenger Harald

MPK: C21B 7/18, F27D 3/00, F27B 1/00...

Značky: rozdeľovanie, materiálů, zariadenie

Text:

...plnenie hrdla, ktoré je zložitejšie. Ak je pohon usporiadaný z bočných častí hrdla, bol by vyžadovaný veľký objem vnútri pece. Hnací hriadeľ je pre oba varianty usporiadaný vnútri krytu a otočný a pohyblivý v axiálnom smere, čo vyžaduje chránit hriadeľ vočiteplú, prachu a usadeninám, aby sa zaistila činnost ovládacieho zariadenia.0006 Cieľom predloženého vynálezu je prekonať vyššie opísané problémy terajšieho stavu techniky. Ďalšou...

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu do najmenej dvoch zásobníkov, najmä do dvoch nad kychtou vysokej pece usporiadaných bunkrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4229

Dátum: 05.07.2004

Autor: Irnich Franz-josef

MPK: F27B 1/00, C21B 7/18

Značky: zariadenie, zásobníkov, usporiadaných, sypkého, materiálů, vysokej, dvoch, najmä, rozdeľovanie, kychtou, bunkrov, najmenej

Text:

...Predovšetkým sú vodiace a Výkyvné zariadenia chránené aj pred nadmerným znečistením, takže možno predĺžiť intervaly údržby.0011 Najmä na tej strane, ktorá je privrátená k sypkému materiálu, to znamená na hornej strane smerovacej klapky je uvažované opancierovanie. Toto sa uskutočňuje navarenímmateriálu s vysokou odolnosťou proti opotrebeniu. Konkrétneodkazujeme na nárok 7.zásobníka pri jeho uzatvorení. V zásade možno uvažovať ajzvláštne...

Uzáver vsádzky šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278234

Dátum: 08.05.1996

Autor: Lonardi Emile

MPK: F27D 3/10, C21B 7/18, F27B 1/20...

Značky: šachtovej, uzáver, vsádzky

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver vsádzky šachtovej pece, vytvorený uzavieracou klapkou (16) sádzacieho hrdla (12) plniacej násypky (14) a prstencovitým sedlom (24) vypúšťacieho otvoru pevnej násypky (26) zásobníka (10) vsádzky, ktorého tesniaci uzáver (20) je usporiadaný pohyblivo medzi uzavieracou polohou, v ktorej je v styku s prstencovitým sedlom a otváracou polohou mimo vypúšťacieho otvoru, kde prstencovité sedlo (24) obsahuje vnútorný kanál (28) napojený na okruh...

Zavážacie zariadenie s prvkom na reguláciu prietoku materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281322

Dátum: 07.09.1994

Autori: Cimenti Giovanni, Bernard Gilbert, Venturini Jean Jacques, Lonardi Emile

MPK: C21B 7/18, B65D 88/26

Značky: zariadenie, reguláciu, prvkom, zavážacie, materiálů, prietoku

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážacie zariadenie je určené na zásobovanie uzatvoreného priestoru vopred stanoveným množstvom tuhého sypkého materiálu za jednotku času. Zariadenie obsahuje násypný zásobník (18), násypnú rúru (14) na plnenie uzatvoreného priestoru a mechanizmus (64) na zadržiavanie sypkého materiálu a regulovanie jeho prietoku. Tento regulačný mechanizmus (64) obsahuje zvon (66) na uzatváranie vyprázdňovacieho otvoru (72) a stredné odmeriavacie teleso (68),...

Těsnění zejména dosedací plochy uzávěru sazebny vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257748

Dátum: 15.06.1988

Autor: Klimsza Tadeáš

MPK: C21B 7/18

Značky: dosedací, plochy, uzávěru, zejména, sazebny, vysoké, těsnění

Text:

...vynálezu je, že v krajní části prüřezu těsnicího segmentu přilehlé k dosedací ploše těsnicí klapy je umístěn průběžný eletrický vodič, napojený na signální elektrický obvod.Výhodou těsnění podle vynálezu je to, že zcela odpadá vizuální kontrola, protože v důsledku opotřebení těsnicího segmentu dojde ihned k signalizaci poruchy na pracovišti obsluhy. Tímto se podstatné zvýši životnost klap i sedel, což má příznivý vliv na chod vysoké...