C21B 7/14

Zariadenia na distribúciu roztaveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13140

Dátum: 03.11.2009

Autori: Bodeving Claude, Meisch Claude, Cimenti Giovanni

MPK: F27D 3/14, C21B 7/14

Značky: materiálů, zariadenia, roztaveného, distribúciu

Text:

...ku vychýlíteľnému žľabu, dokonca pod vychýliteľným žľabom. Navyše, šetriac káble, nie sú mechanické spojenia medzi pohonnou skupinou a vychýliteľným žľabom, čozjednodušuje montáž a demontáž pohonnej skupiny a/alebo vychýliteľného žľabu.V prvom variante vyhotovenia prostriedok prenosu síl obsahuje jediný káblový segment,ktorý je spôsobilý prenášať vychyľovací moment na vychýliteľný žľab v prvom smere, aby ho previedol z prvej polohy do...

Spôsob a zariadenie na kontinuálne ďalšie spracovanie kvapalnej hutnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11389

Dátum: 14.02.2007

Autor: Hulek

MPK: C21B 7/14, C21B 3/10, C21B 3/06...

Značky: kontinuálně, trosky, hutnej, kvapalnej, spôsob, zariadenie, spracovanie

Text:

...stále v pohybe.0011 Objem SRS nádoby zodpovedá nárazovitému nábehu trosky pri zohľadnení súčasne uskutočñovaného vyprázdňovania a preklenuje čakacie doby až k budúcemu odpichu.0012 Naklápací alebo otočný pohyb SRS nádoby okolo osi naklápania,prebiehajúci v oblasti prepadu, sa uskutočňuje prostredníctvom reťazového prevodu alebo hydraulického cylindra cez reguláciu lejacej hladiny alebo množstva.0013 Na dne SRS nádoby zhromaždená kovová...

Žľab používaný pri výrobe a odlievaní roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8724

Dátum: 29.12.2005

Autori: Lumppio Juha, Sipilä Jussi

MPK: F27D 3/14, C21B 7/14, B22D 35/06...

Značky: výrobe, odlievaní, žľab, roztaveného, používaný

Text:

...žlabovú konštrukciu na presun roztaveného kovu. Ďalším cielom Vynálezu je poskytnúť žlabovú konštrukciu a konštrukciu nádrží, ktorá slúži na presun roztaveného kovu 2 tavnej pece do odlievacieho zariadeniaspoľahlivo a odolne voči prerušeníam odlievania. Základnýmcieľom je spoľahlivý presun medi 2 anódovej pece do odlievaciehos vynálezom je definované V súlade s patentovým nárokom 1.Z nadväzujúcich patentových nárokov vychádzajú špeciálne...

Odlievací kanál na horúcu taveninu a odlievací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 284055

Dátum: 30.07.2004

Autori: Van Laar Jacobus, Tijhuis Gerardus Jozef, Boonacker Rudolf, Nooij Coert Johannes

MPK: B22D 35/04, C21B 7/14, F27D 3/14...

Značky: systém, horúcu, odlievací, kanál, taveninu

Zhrnutie / Anotácia:

Odlievací kanál na dopravu horúcej taveniny, napríklad roztaveného surového železa a trosky, obsahuje opotrebovanú výmurovku (1), v ktorej preteká horúca tavenina počas normálnej prevádzky, a bezpečnú výmurovku (2), ktorá obklopuje opotrebovanú výmurovku, (1) ako aj kovové zapuzdrenie (3), ktoré obklopuje bezpečnú výmurovku (2). Bezpečná výmurovka (2) je zo žiaruvzdorného betónu a kovové zapuzdrenie (3) a bezpečná výmurovka (2) sú navzájom...

Spôsob účinného odstraňovania trosky z roztaveného železa a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15886

Dátum: 05.04.2004

Autor: Sheng Fuchun

MPK: B22D 43/00, C21B 7/14, F27D 3/15...

Značky: spôsobu, zariadenie, účinného, vykonávanie, trosky, železa, odstraňovania, roztaveného, tohto, spôsob

Text:

...pracovať. Spustí sťahovacie členy dole do tekutého železa a pod povrch do istej hĺbky prostredníctvom ramena(3) Sťahovacie členy, ktoré sú hydraulický poháňané olejovým valcom, vykonávajú kyvný pohyb na zberanie trosky(4) Keď sa dva sťahovacie členy pohybujú k okraju panvy stekutým železom, zdvihací hlavný hriadeľ (olejový valec) zdvihne rameno, čím sa zdvihnú zberacie členy hore a nadpovrch do výšky 30 až 100 mm(5) Plošinový vozík, ktorý je...

Upínacia hlava prebíjacej tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2326

Dátum: 10.12.1999

Autori: Tyleček Antonín, Pajorková Jana

MPK: C21B 7/14

Značky: prebíjacej, tyče, upínacia, hlava

Text:

...uskutočnenia, na ktorom je zobrazená hlava podľa predloženéhoúžitkového vzoru, a to v čiastočnom rezu ovládania jednej z čelusti.Hlavu tvorí oceľové teleso 1, v ktorom je zo strany prednej plochy L vytvorená čeľusťová dutina g. Tá je opatrená vonkajšími vodiacimí šikmými plochami g, ktorých počet zodpovedá počtu čelustí 12. Rovnobežne s každou šikmou plochou g je v telese 1 vytvorené po jednej prvej diere g kruhového prierezu. V každej prvej...

Žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 241958

Dátum: 15.12.1986

Autori: Turi Kováts Attila, Kupecz Vilmos, Horváth László, Nagy Sándor, Sándorffy Zoltán, Horváth Gyula

MPK: C21B 7/14

Značky: žľab

Text:

...a cepemme JRGJIOÓB IIpm STOM Bmommm .cmmercąnoxçpaaxeJIGHIJG cncmerm omamemm na msa zcoxcrypa oxJiaxuzexma. C neJILm nonnona mm me oTBonav oxaxazmazaueü cpem B cccermax Kanada sa.maamrrca nampydrm, xozropueÁ GOGJIPIHGHH c ommzmaxmmm rpyóaxvmmne rpyóu n OOHOBHOM pacnonaramca napamenmo my K npyry,n c ueJmo npenownpauzemm HayI-Jxepommaam osumąnaxolueñ TPYÓH,sa cqew conepmmueroca 13 JmToM qyryłnąom Mamepnaaxe ywxepona,aanwnąaiowca Ha rpanmmoñ...