C21B 7/00

Vysoká pec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7130

Dátum: 05.05.2015

Autori: Hackl Andreas, Klugsberger Andreas

MPK: C21B 7/00, C21B 5/00

Značky: vysoká

Text:

...vedeniach.Vysoká pec je prevádzkovaná spôsobom zvyšovania teploty kychtového plynu vznikajúceho vo vysokej peci v hlave vysokej pece a odvádzaného stálymi vedeniami z vysokej pece, ktorý je vyznačený tým, že kychtový plyn sa v hlave pece a/alebo v stálych vedeniach mieša so spalinami z aspoň jedného horáka umiesteného v hlave pece a/alebo v stálych vedeniach, pričom spaliny majú vyššiu teplotu ako kychtový plyn.Plynná zmes vytvorená...

Zariadenie na rozdeľovanie kusového sypkého materiálu a rozptyľovací mechanizmus, výhodne na použitie v zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 287155

Dátum: 28.12.2009

Autori: Berner Franz, Wurm Johann, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 7/00

Značky: zariadenie, použitie, zariadení, rozptyľovací, kusového, výhodné, rozdeľovanie, sypkého, mechanizmus, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na rozdeľovanie kusového sypkého materiálu, najmä železnej huby, z toku sypkého materiálu na rozľahlú plochu, najmä na pevné lôžko, pričom táto plocha sa nachádza v reaktore na technológiu fyzikálnych alebo chemických procesov, najmä v reaktore hutného zariadenia na výrobu surového železa alebo oceľových predvýrobkov, výhodne v taviacom a splynovacom zariadení, pričom kusový sypký materiál sa plní prostredníctvom...

Šachtová pec a spôsob jej prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18801

Dátum: 17.06.2008

Autori: König Wolfram, Babich Alexander, Heldt Hans-heinrich, Senk Dieter Georg, Gudenau Heinrich-wilhelm, König Gerd

MPK: C21B 7/00, F27B 1/16, C21B 5/06...

Značky: prevádzky, spôsob, šachtová

Text:

...usporiadaná takzvané dúchaciatrubica, t.j. rúrka, ktorá prechádza napríklad vháňacím otvorom, ktorý sám predstavuje rúrkovitú časť, a končí vo vháňacej oblasti v peci.Najmä u modemých vysokých pecí, ktoré sú prevádzkované snízkym pomeromkoksu, je prúd horúcich plynov s výhodou obohatený kyslíkom vo vysokej miere.Na druhej strane dochádza k zvýšeniu výrobných nákladov prostredníctvom pridávania kyslíka, takže účinnosť modemej šachtovej pece...

Odvzdušňovací ventil pre natlakovanú pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5969

Dátum: 26.01.2007

Autori: Franziskus, Lonardi, Hausemer

MPK: C21B 7/00, C21B 9/00, F16K 1/32...

Značky: odvzdušňovací, natlakovanú, ventil

Text:

...s ventilovým sedlom. Je potrebné poznamenať, že stredový uzatvárací povrch,ktorý môže byť zvyčajne alebo dokonca úplne konvexný, obsahuje konvexný povrch najmenej v blízkosti ktesniacemu povrchu. Poháňací mechanizmus je pripojený kuzatváraciemu členu na pohybovanie uzatváracím členom medzi uzatvorenou polohou na ventilovom sedle a otvorenou polohou vzdialenou od ventilového sedla. Podľa vynálezu uzatvárací člen obsahuje späť...

Chladiaca doska

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6966

Dátum: 24.05.2005

Autori: Dratner Christof, Böert Frank, Keiser Franz, Wobker Hans-günter, Hintemann Reinhard

MPK: F27D 1/12, C21B 7/00, F27D 9/00...

Značky: chladiaca, doska

Text:

...dosku v smere do vnútrajšku pece. Pridržiavacie rúrky a pridržiavacie kotúče sú s výhodouÚlohou vynálezu - na základe tohto stavu techniky - je vytvoriť chladiacu dosku z medi alebo zliatiny medi pre Šachtove pece, pri ktorej sa dosiahne vyššia trvalá pevnosťspojenia medzi chladiacou doskou a pripojovacími rúrkamilepším zachytávaním a prenášaním pnutí vznikajúcich pripoužití. Táto úloha je vyriešená znakmi uvedenými V nároku...

Způsob měření časové změny intenzity toku alepoň jedné složky tekutých produktů tavby ve vysoké peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244601

Dátum: 14.10.1987

Autori: Petril Lo Richard John, Dzierža Emil, Ševeík Arnošt, Koudelka Karel, Pavlíeek Karel

MPK: G01N 3/60, C21B 7/00

Značky: produktů, alepoň, tavby, tekutých, vysoké, změny, jedné, měření, intenzity, časově, způsob, složky

Text:

...zvyäovdní výtokovó rychlosti. V rodinám průběhu jsou oba procesy na sebe euperponovizw.llechnnismus erose odpichového kandlu popisujeme kinetikou nultáho řádu, na. napříklld ndolodujtci rovnicí pro okułity průml odpibłlováho kanálu Qkterou lze integrevat s výsledkom n Do 2 k z (3)kde D, je počítačmi průměr odpicbovóho kanálu a k je rychlostni konstuntn oroze konílu,tedy kvantitetivní charakteristika erosivndornosti ucpívkováho materiálu....