C21B 5/00

Spôsob recyklácie sekundárnej trosky (LF trosky) v primárnom tavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 288354

Dátum: 15.04.2016

Autor: Jančovič Peter

MPK: C21B 5/00, C21B 3/04

Značky: primárnom, recyklácie, trosky, spôsob, sekundárnej, tavení

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob recyklácie sekundárnej trosky v primárnom tavení železa, pričom sekundárna troska je upravená nasledujúcimi krokmi – prirodzené chladnutie, demetalizovanie, mechanické spracovanie a triedenie, zhutnenie jej časti do kompaktného tvaru, pričom sekundárna troska sa najprv mechanicky spracuje a triedi na sitách do veľkosti oka 12 mm pričom podsitná troska frakcie 0–12 mm sa následne zhutňuje do kompaktného tvaru vibrolisovaním s pridaním 2–3...

Vysoká pec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7130

Dátum: 05.05.2015

Autori: Hackl Andreas, Klugsberger Andreas

MPK: C21B 5/00, C21B 7/00

Značky: vysoká

Text:

...vedeniach.Vysoká pec je prevádzkovaná spôsobom zvyšovania teploty kychtového plynu vznikajúceho vo vysokej peci v hlave vysokej pece a odvádzaného stálymi vedeniami z vysokej pece, ktorý je vyznačený tým, že kychtový plyn sa v hlave pece a/alebo v stálych vedeniach mieša so spalinami z aspoň jedného horáka umiesteného v hlave pece a/alebo v stálych vedeniach, pričom spaliny majú vyššiu teplotu ako kychtový plyn.Plynná zmes vytvorená...

Prísada obsahujúca koks a titán a jej použitie na opravu obloženia metalurgických nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17070

Dátum: 22.07.2011

Autori: Fünders Dieter, Amirzadeh-asl Djamschid

MPK: F27D 1/16, C21B 7/06, C21B 5/00...

Značky: prísada, použitie, nádrží, titan, obloženia, obsahujúca, opravu, metalurgických

Text:

...obsahujúce koks a zlúčenínami obsahujúcimi titán podľa tohto vynálezu.0013 Spoužitím spôsobu podľa tohto vynálezu je teda možné zvýšiť významne množstvo vysoko žiaruvzdorných titánových zlúčenín vytváraných za jednotku času a súčasne zlepšiť metalurgické použitie titánových zlúčenín pridávaných do systému.0014 Tento vynález sa teda tiež týka prísady materiálu obsahujúceho koks alebo zmesi rôznych iných materiálov obsahujúcich koks a...

Spôsob a zariadenie na výrobu surového železa alebo tekutých oceľových polotovarov zo vsádzok obsahujúcich železnú rudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286892

Dátum: 12.06.2009

Autori: Mizelli Herbert, Kepplinger Leopold-werner, Wurm Johann

MPK: C21B 13/14, C21B 5/00

Značky: spôsob, oceľových, obsahujúcich, železnú, výrobu, surového, polotovarov, vsádzok, železa, tekutých, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby surového železa alebo tekutých oceľových polotovarov vo vysokej peci, pričom aspoň z čiastkového prúdu vysokopecného plynu vystupujúceho z redukčnej šachtovej pece (1) sa odstráni CO2, prípadne sa neúplným spaľovaním s kyslíkom ohreje a ako redukčný plyn sa zavedie do vysokej pece (26). Zariadenie spočíva v tom, že aspoň jedno vedenie (25) na zavedenie teplého vysokopecného plynu je vytvorené v spodnej oblasti šachty...

Spôsob a zariadenie na integráciu vysokej pece so separačnou jednotkou vzduch-plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6902

Dátum: 15.02.2007

Autori: Devaux Michel, Dubettier-grenier Richard

MPK: F25J 3/04, C21B 5/00

Značky: vysokej, spôsob, integráciu, separačnou, jednotkou, vzduch-plyn, zariadenie

Text:

...pre obohatenie vzdušného vetra kyslíkom sa predpokladá na závode s výrobou surového železa v blízkosti vysokých pecí alebo prepojených s nimi prostredníctvom potrubí jedna alebo viacero jednotiek výroby kyslíka oveľkej kapacite, vo všeobecnosti jednotky kryogenického separovania zo vzduchu vyrábajúce kyslík priemyselnej čistoty, to znamená vo všeobecnosti vyššej ako 80 obj., prednostne vyššej ako 90 obj., a ešte prednostnejšie vyššej ako...

Spôsob prevádzky šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10620

Dátum: 09.11.2006

Autori: Babich Alexander, Heldt Hans-heinrich, Senk Dieter Georg, König Wolfram, Gundenau Heinrich-wilhelm, König Gerd

MPK: C21B 5/00, F27B 1/16, C21B 11/02...

Značky: prevádzky, spôsob, šachtovej

Text:

...sa týka spôsobu je táto úloha vyriešená spôsobom skôr vysvetleného druhu, priktorom je modulované zavádzanie prevádzkového plynu. Modulácia prevádzkového plynupritom nastáva tak, že sa menia prevádzkové veličiny tlak p a/alebo objemový prúd Vv dĺžke periódy, menšej alebo rovnej 5 s, a obzvlášť výhodne menšej alebo rovnej l s Ukázalo sa totiž, že sa dosahuje značne lepšie plynovanie vsádzky atým zvýšenie výkonu a efektivity,ked prevádzkový plyn...

Spôsob prestavby (renovácie) kombinovaného zariadenia vysokej pece a jednotka na separáciu plynov zo vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13513

Dátum: 11.02.2005

Autori: Devaux Michel, Dubettier-grenier Richard, Peyron Jean-marc

MPK: C21B 5/00, F25J 3/04

Značky: renovácie, kombinovaného, plynov, zariadenia, prestavby, vzduchu, vysokej, separáciu, jednotka, spôsob

Text:

...zariadenia) alebo od nasávania vzduchu druhým strojom (nasávací tlak prídavného čerpadla).Spôsob podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že viac ako 50 prietoku dúchadla, ktoré zavádza vzduch do vysokej pece pred modemizáciou zariadenia, sa napúšťa do kryogénnej jednotky na separáciu plynov zo vzduchu za účelom výroby kyslíka, ktorého čistota je vyššia ako 90 objemových O 2, ktorý sa privádza do vysokej pece, pričom prietok vzduchu...

Palivová zmes pre privádzanie do výfučien pri výrobe surového železa vo vysokej peci a spôsob a zariadenie pre výrobu a privádzanie tejto palivovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11473

Dátum: 28.04.2004

Autori: Lin Rongshan, Wulfert Holger, Zewe Horst, Hartig Walter

MPK: C21B 5/00

Značky: vysokej, výrobe, výfučien, palivovej, zmesí, zariadenie, surového, železa, spôsob, tejto, výrobu, privádzanie, palivová

Text:

...a súZo spisu DE 41 04 072 A 1 je známy spôsob recyklácie okují zvalcovania obsahujúcich olej, pri ktorom sa okuje z valcovaniamelú s kamenným uhlím upraveným pre vfukovanie vo vysokýchpeciach, sušia sa a potom sa ako prašné palivo vfukujú do vysokej pece. Opísané palivové zmesi môžu obsahovať kamenné uhlie a okuje obsahujúce olej, alebo oddelene sušené okuje a ropu, alebo okuje,ktoré boli rozdrvené a vysušené s malým množstvom...

Zariadenie na vnášanie prísadových materiálov do šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 280698

Dátum: 09.09.1998

Autor: Rietzscher Rolf

MPK: C21B 5/00, F27B 1/16

Značky: prísadových, materiálov, zariadenie, vnášanie, šachtovej

Zhrnutie / Anotácia:

V stene (1) šachtovej pece je umiestnený nadstavec (2), v ktorom je vytvorený priechodný kanál (2a). V priechodnom kanáli (2a) je umiestnená vložka (5), v ktorej je v priečnom reze vytvorený kužeľový priechodný kanál, ktorý sa v smere od svojho najmenšieho priemeru (6) a smerom od prívodného vedenia (3) rozširuje až do prvého vyústenia (5b). Od najmenšieho priemeru (6) sa kužeľový priechodný kanál smerom k prívodnému vedeniu (3) opäť rozširuje...

Způsob a zařízení ke zplyňování /spalování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266353

Dátum: 13.12.1989

Autori: Scheidig Klaus, Schingnitz Manfred, Kretschmer Horst, Güther Rolf, Fröhlich Manfred, Göhler Peter, Lahr Jens, Tietze Günter

MPK: C21B 5/00, C10J 3/50

Značky: zařízení, palív, prachových, způsob, zplyňování, spalování

Text:

...B nepaoň TPBTM TpaHcnOpTHDñ Tpydu, cHnTan or ee nauana 5 nmxneñ wacru n 03 aT 0 pa. npu Taxmx ycnoamnx Bo 3 HMKanmme n pe 3 yAbTaTe nynbcmpynmero naona ynpaunnnmero rana Mnnynbcu nanneuma pacnpocrpananrcn B TpaHCn 0 PTHOň Tpyde B noparnon Hanpaaaeumm annorb no exona Tpaucnuprnuň Tyau M nepe×onaT B uenarenbnoň oopne na Haxnnnmmňcn 3 Huxneň Hac 1 M nuaaTopa napumanbnuñ Kmnqmmň cnoů. Ecnu MBCTO sauna uaxonmrca na paccT 0 n 4 MM sance...

Vysokopecní vsázka

Načítavanie...

Číslo patentu: 256462

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cintl Petr, Vřeský Albert, Svozil Jan

MPK: C21B 5/00

Značky: vysokopecní, vsázka

Text:

...e nižší bazicitou a uspokojivými mechanickými vlastnoetmi doplňuje zvýšeným množstvím kusového vápence a zminěné martineké strueky tak, aby výsledná bazicita vaézky mírně překračovala hodnotu 1,0. Průeada vápence však vždy představuje zvýšený nárok na hořlavou složku, koke, a platí přibližný vztah, že 100 kg vápence vyžaduje asi 10 kg koksu.Uvedený nedostatok odetraňuje vysokopecní veázke obsahující koke, agloñerát dvojí bazicity, železnorudné...

Způsob přivádění prachových materiálů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241953

Dátum: 15.12.1986

Autori: Novotný Ludvík, Pleskot Aleš, Plieka Ladislav, Sázelová Jaroslava, Eichinger Miroslav, Svoboda Vlastislav, Táborský Boetislav, Louda Jan, Lukeš Jindoich, Bílková Helena, Gryc Zdenik

MPK: C21B 5/00

Značky: prachových, způsobu, provádění, přivádění, zařízení, materiálů, způsob

Text:

...maxmonux neqeü, ocoóełmo .noMGHHHX neqeit, c nomonmo czcwew. pabomammneił óecnpepmsno,c nucorcoä pannomepnocrslo, Buconoü naąemocwm B aKcrLzrya-ra IMI E HGBHBHHTBJIBHOŘ IIOTPBÓHOGTLX) rasa-Hccmrerm ,IJJIH IIOJIBHE, JIOSHDOBGHĽH E IKOJIBOJIa IIHJM K IIIBXTOBOĚ 118131.B ocHoBy naoópemémm nanomeaa aanaqa nocrmenna Bucoxcoñ u-omocm noanponaxmz npm nonaqe mmenmxrmxx Matt-epnanon 13 ropu maxronmc neqeň, OCOÓGI-H-IO nomermmc neqeñ mm IIPOHSBOJICTBE....