C21B 3/04

Spôsob recyklácie sekundárnej trosky (LF trosky) v primárnom tavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 288354

Dátum: 15.04.2016

Autor: Jančovič Peter

MPK: C21B 3/04, C21B 5/00

Značky: trosky, primárnom, recyklácie, spôsob, tavení, sekundárnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob recyklácie sekundárnej trosky v primárnom tavení železa, pričom sekundárna troska je upravená nasledujúcimi krokmi – prirodzené chladnutie, demetalizovanie, mechanické spracovanie a triedenie, zhutnenie jej časti do kompaktného tvaru, pričom sekundárna troska sa najprv mechanicky spracuje a triedi na sitách do veľkosti oka 12 mm pričom podsitná troska frakcie 0–12 mm sa následne zhutňuje do kompaktného tvaru vibrolisovaním s pridaním 2–3...

Proces čistenia pre trosky z ušľachtilej ocele a trosky oceliarní na spätné získavanie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16876

Dátum: 11.11.2010

Autori: Langel Jörg, Gerold Carsten, Dardemann Frank, Wulfert Holger

MPK: C04B 5/00, B02C 15/00, C21B 3/04...

Značky: oceliarni, ušľachtilej, čistenia, trosky, ocele, získavanie, proces, špatně

Text:

...horizontálnym mlecim taníerom a s kónickými mlecími valcami odvaľujúcimi sa na mleoej dráhe mlecieho taniera, ktorým plocha plášta prebieha takmer rovnobežne k mlecej dráhe, je mimoriadne vhodné na suchý proces čistenia podľa vynálezu, pretože sa dá použit tlakové drvenie so strižným podielom ako aj čisté tlakové drvenie, ktoré sa dá nastaviť cez polohu osi mlecieho valca k bodu otáčania mlecieho taniera.0021 Zistilo sa, že sa dosiahne účinné...

Spôsob výroby surového železa, zliatin farebných kovov, FeCr a syntetických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283194

Dátum: 17.02.2003

Autori: Waschnig Albert, Edlinger Alfred

MPK: C04B 7/147, C22B 7/04, C21B 3/04...

Značky: výroby, zliatin, syntetických, farebných, kovov, spôsob, železa, surového, trosiek

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby sa vsádzkové materiály spaľovania odpadu, ako napr. ľahké frakcie zo zariadenia na likvidáciu automobilových vrakov, resp. hutnícke prachy, aspoň čiastočne oxidujú a potom sa za vylučovania neželezných kovov alebo zliatin redukujú, potom sa o kovy alebo o zliatiny ochudobnená oxidická trosková fáza, prípadne s ďalším pridaním hutníckych prachov, zmieša s kvapalnou oceliarenskou troskou. Za zníženia viskozity oceliarenskej...

Spôsob výroby surového železa a cementových tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281585

Dátum: 10.05.1995

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21B 3/04, C21B 5/04

Značky: surového, cementových, výroby, spôsob, tehál, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby surového železa a cementových tehál a obkladov v splyňovacej taviacej peci (4), pri ktorom je vsádzka aspoň čiastočne predhriata a prípadne odkyslená a predredukovaná alebo vsádzaná vo forme šrotu, uhlie je prifukované vo vírivých vrstvách (7) a splynené redukciou vsádzky, surové železo (8) ako aj troska (9) sa získa v tekutom stave, prebieha tak, že vápenná časť vsádzky splyňovacej taviacej pece (4) je spolu s časťou železnej...

Způsob magnetické separace vysokopecní strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252146

Dátum: 13.08.1987

Autori: Cintl Petr, Kudla Miroslav, Hladký Josef

MPK: C21B 3/04

Značky: separace, vysokopecní, magnetické, způsob, strusky

Text:

...průmyslu riziko poruch. poškození i havárií.Uvedený nedostatok odstraňuje z velké části způsob magnetické eeperece vyaokopecni strusky, která se po předchozí hrubá magnetické aeparaci podrobuje otevícaní zrna na drtiči odkud je poté vynášecím páeem dopravováne granulometrické aměa vysokopacní strueky s železem k víceplošnému vibračnímu třrĺdiči a podstata vynálezu spočíva v tom, že magnetickým polem eeparátoru se působí na...