C21B 3/00

Spôsob recyklácie sekundárnej trosky v primárnom tavení železa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7191

Dátum: 01.07.2015

Autor: Jančovič Peter

MPK: C21C 7/00, C21B 3/06, C21B 3/00...

Značky: sekundárnej, trosky, tavení, recyklácie, spôsob, primárnom, železa

Text:

...rafinačnejtrosky, ktoré je tvorené zmesou trosky, vápna a sódy V rôznych pomeroch. Takáto zmes je mechanickou úpravou spracovaná na požadovanú frakciu od 0,5 do 3 mm, ktorá sa následne briketuje do kusového tvaru. Dokument CN 101845536 A definuje niekoľko kombinácií koncentrácií vstupných materiálov tak, aby bolo výsledné chemické zloženie vhodné na použitie V LF peci pri rafinácii surovej ocele. Nedostatkom riešenia je nutnosť udržiavania...

Spôsob výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286295

Dátum: 18.06.2008

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21C 5/28, C21B 3/00, C04B 5/00...

Značky: priemysel, trosiek, mletých, výroby, oxidických, cementársky, přísad, puzolánových, spôsob, hydraulických, zásaditých

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek, najmä oceľových trosiek, s použitím kovového kúpeľa na redukciu oxidov kovov z trosiek, sa zásaditosť tekutých trosiek nastaví pridaním kyslých korekčných látok, ako napríklad kremenného piesku a/alebo vysokopecnej trosky, a/alebo korekčných látok s obsahom SiO2, pred redukciou na hodnotu, ktorá je 0,1 až 0,5 pod...

Spôsob odchrómovania a/alebo odniklovania tekutých trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286014

Dátum: 17.12.2007

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21C 5/00, C04B 5/00, C21B 3/00...

Značky: trosiek, spôsob, odchrómovania, tekutých, odniklovania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe odchrómovania a/alebo odniklovania tekutých trosiek alebo troskových zmesí, pri ktorom sa tekutá troska naloží na kovový kúpeľ, najmä Fe-kúpeľ, a vnášaním uhlíka alebo nosičov uhlíka sa redukuje, sa vnášanie uhlíka do kovového kúpeľa uskutoční až po pokles obsahu Cr- a/alebo Ni-oxidov v troske na hodnotu medzi 0,8 % hmotn. a 0,2 % hmotn. Pri dosiahnutí určeného rozsahu obsahov Cr-oxidov v troske sa pridá redukčný prostriedok s...

Spôsob spracovania trosiek alebo troskových zmesí na železnom kúpeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 286013

Dátum: 17.12.2007

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C04B 5/00, C21C 5/28, C21B 3/00...

Značky: trosiek, železnom, troskových, spôsob, kúpeli, spracovania, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spracovania trosiek alebo troskových zmesí s obsahom oxidu železa > 5 % hmotn., najmä oceliarenských trosiek, sa oceľové trosky, prípadne zmiešané s inými troskami, naložia na kovový kúpeľ, pričom ako kovový kúpeľ sa použije oceľový kúpeľ s obsahom C 2,5 % hmotn.

Spôsob redukcie Cr v metalurgických troskách s obsahom Cr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2995

Dátum: 18.05.2005

Autor: Tschudin Markus

MPK: C21B 3/00, C21C 5/00, C21C 5/28...

Značky: obsahom, spôsob, redukcie, troskách, metalurgických

Text:

...od železného kúpeľa pri vysokom obsahu C. Potom zostane v konvertore len male množstvo zvyškovej trosky, v ktorej potom počas nasledujúceho zníženia obsahu C v železnom kúpeli zasa o niečo vzrastie obsah Cr. Pritom stroskovatené množstvo Cr je však také malé, že sa na Cr-bilancii takmer neprejaví. Okrem toho táto troska zostane v konvertore a obsah Cr sa potom v nasledujúcej šarži zasa redukuje.Na chladenie pri frišovaní taveníny železa...

Spôsob a zariadenie na granulovanie trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2019

Dátum: 17.09.2004

Autor: Vuletic Bogdan

MPK: C21B 3/00

Značky: spôsob, zariadenie, granulovanie, trosky

Text:

...z kondenzačného priestoru pod miestom pre vháňanie vody a H 2 S0011 Pri spaľovaní H 2 S sa tvori menej škodlivý S 02, ktorý má vyšší limit(limit HZS 3 ppm limit S 02 350 ppm) a ešte je aj ľahko vyprateľný.0012 Podľa prednostnej formy uskutočnenia vynálezu sa spaľovanie H 2 S na S 02 uskutočňuje v spaľovacej komore. Takáto sa môže bez ďalšieho pripojit0013 Aby sa prednostne zmenšil taktiež obsah S 02 v odpadových plynoch odvádzaných do...

Spôsob výroby zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 272

Dátum: 13.02.2003

Autori: Rajner Walter, Walcher Martin

MPK: C21B 3/00, B22F 9/08, B01J 2/02...

Značky: výroby, zrnitého, spôsob, materiálů

Text:

...Pri použití vonkajšej zmesi sa na prekvapenie dosiahne požadovaná rýchlosť pomocou ktorej sú ligmenty a kvapky na výstupe z trysky nízkoenergeticky rozprašované. Priemer čiastočiek prášku je možné riadiť pomocou rýchlosti plynu vonkajšej zmesi. Vyššie uvedený vzťah medzi bezrozmerným Weberovým číslom platí pre všetky kvapaliny aj pre kovy. To znamená, že aj Cu, Al, Zn, Sn a ďalšie môžu byť spracované týmto spôsobom.V nasledujúcej...

Zařízení pro granulaci strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269406

Dátum: 11.04.1990

Autori: Staněk Břetislav, Ziegler Jiří, Janík Ivo, Štvrtňa Otmar

MPK: C21B 3/00

Značky: strusky, granulací, zařízení

Text:

...plochu. stejně tak je zajíštěna dokonalá ochrana životního prostředí a výrazně se snižují jak požadavky na dopravní mechanlsmy, tak í na počet obsluhujícíhc personá lu.Rozstříkem tekuté strusky do soustavy zevěšených řetězů, které jsou ochlazovány vodní sprchou, docházíke tvorbě granulátu, jehož granulometrícká složení se bude pohybovat. v rozmezí 3 až 10 mm. Současným vstfíkováním roztoku vody a práškového Cao, resp. mletého vápna, bude...

Soustava zásobníků granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267988

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mileta Rudolf

MPK: C21B 3/00

Značky: zásobníku, granulátu, soustava

Text:

...výrazném snížení energetické náročnosti na provoz gramxlačních zásobníků. Lepší odloučení granulátu dovoluje menšení výšky jednotlivých zásobníků v soustavě zásobníků gramalátu,čímž se zvýší životnost čerpadel přivádäjících směs granulátu a vody dojde rovněž ke zkrácení doby pracovního cyklu plnění a vyprazdňování soustavy grenulačních zásobníků,čímž se zvýší produktivita práce při výrobě granulátu. menší se potřebu vody v pracov~ ním cyklu...