C14C

Proces ošetrenia kože

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14750

Dátum: 28.01.2011

Autor: Herga Davorin

MPK: C14B 3/00, C14C 15/00

Značky: ošetrenia, proces, kôže

Text:

...(ako je0014 Prvý krok pozostáva z navlhčenia danej surovej kože (2) chemikáliami a ich vystavenia vhodnému tepelnému ošetreniu.0015 Prvá časť prvého kroku tvorí ošetrovanie počas 5 až 30 minút rotovaním danej kože0016 Po tomto období je vykonané rozprašovanie danej zmesi cez dýzu (4) so zmesou chemikálií s tým, že zloženie zmesi nie je časťou tejto prihlášky a daná zmes je zavedená do dýzy (4) cez doručovaciu rúru (5). Malo by byť...

Kompozícia s impregnačným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18036

Dátum: 02.06.2010

Autori: Gratzl Vera, Brakemeier Andreas, Haak Ralf, Kühnapfel Schirin

MPK: C08L 75/04, C08L 5/08, C08L 83/04...

Značky: kompozícia, impregnačným, účinkom

Text:

...zosilnenie impregnačného účinku dochádza za prítomnosti relatívne extrémnych pomerov koncentrácie zložiek. Napríklad pomer koncentrácie známej impregnačne účinnej látky ku katiónovému polyméru je asi 20 1. Ale účinok zosilnenia impregnačného účinku zostáva zachovaný aj pri prebytku katiónového polyméru, napríklad pri pomere asi 120.0023 Na zlepšenie impregnačného účinku známeho impregnačného prostriedku je možné pridať katiónový...

Spôsob výroby prírodnej usne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5417

Dátum: 07.04.2010

Autor: Vitteková Patrícia

MPK: C14B 7/00, C14C 13/00

Značky: výroby, spôsob, prírodnej

Text:

...len z behákovej časti nožičiek od hrabavej alebo vodnej hydiny najmä morky.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto prípadné ekvivalenty budú patriť do rozsahu...

Činidlo a spôsob vyčiňovania koží a kožiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10044

Dátum: 21.11.2008

Autori: Zotzel Jens, Sarafeddinov Alla, Marx Stefan, Germann Heinz-peter

MPK: C14C 3/12

Značky: koží, vyčiňovania, činidlo, spôsob, kožiek

Text:

...a dekarbo-metoxy-ligstrosidial,ako aj kyselina (4 E)-4-formyl-3-(1-formyl-2-metoxy-2 oxoetyl)hex-4-énová a. kyselina (4 E)-4-formyl-3-(2-oxoetyl)hex 4-énová. Miesto voľných kyselín je možné použiť tiež vhodné soli, napríklad alkalické soli a soli alkalických zemin. Štruktúry oboch naposledy menovaných zlúčením sú nasledujúce0016 V jednej forme uskutočnenia sa použijú zlúčeniny, V ktorých je prítomný minimálne jeden aromatický, prípadne...

Spôsob apretácie kože

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12014

Dátum: 20.09.2006

Autori: Schutlze Klaus, Schadebrodt Jens, Taeger Tilmann Lüdecke, Kessenich Elmar

MPK: B29C 59/16, B29C 59/00, B29C 33/40...

Značky: apretácie, spôsob, kôže

Text:

...silikónový kaučuka oxidy železa určený na výrobu relíéfnych tlačových platní prostrednictvom laserového gravlrovania.Vo W 0 2005/047549 je opísaný spôsob výroby apretácie kože, pri ktorom sa zhotoví apretácia na podložke zo silikónového kaučuku, pričom podložka vykazuje štruktúrovaný povrch zodpovedajúci zjazvenej štruktúre apretácie. Ďalej je uverejnený spôsob výroby nosiča obsahujúceho na svojej Iícovej strane apretáciu vykazujúcu...

Vynálezy kategórie «C14C» v ZSSR.

Spôsob spracovania zvieracích koží

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3294

Dátum: 09.12.2004

Autori: Garcia Del Rio José Ramon, Berkhout Hermanus Johannus

MPK: C14C 1/00

Značky: spracovania, zvieracích, koží, spôsob

Text:

...v ktorom je obsah statický a ktorý obsahuje vhodné systémy na vlhčenie koži. V takzvanom statickom reaktore môžu byt kože naskladané na dne reaktora alebo naložené v koši,ktorý sa potom vloží do reaktora. Avšak nečistoty vznikajúce v niektorých častiach reaktora, ktoré sú neprístupne na čistenie, a z potrubia, môžu kože znečisťovať. Navyše, časť vody a/alebo nečistôt sa môže zadržiavať v poskladaných kožiach. Preto vo výhodnom uskutočnení...

Spôsob ochrany materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6499

Dátum: 25.11.2004

Autori: Van Der Flaas Mark, Thys Amber Paula, Steiner Johann

MPK: A01N 47/02, A01N 43/34, A01N 43/64...

Značky: ochrany, spôsob, materiálov

Text:

...skupiny mikroorganizmov, avšak bez akéhokoľvek ich obmedzenia Drevo odfarbujúce huby - vrátane Ascomycetes Ceratocystis ako je Ceratocystis minor Deuteromycetes Aspergillus ako je Aspergillus niger Aureobasídíum ako je Aureobasidium pullulans Dactylium ako je Dactylium fusarioides Penícillium ako je Penicillíum brevicaule, Penícíllium variabile, Penicíllíum fimiculosum, Penicillium citrinum alebo Penícillium pinophilum Sclerophoma ako je...

Produkt na báze kolagénu, spôsob jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282690

Dátum: 21.10.2002

Autor: Šiška Jozef

MPK: C09H 1/04, C09H 3/00, C09H 9/00...

Značky: báze, spôsob, kolagenu, přípravy, produkt, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Produkt na báze kolagénu obsahuje v kilograme sušiny 0,1 až 20 000 miligramov chrómu a/alebo hliníka, a/alebo triesla, menej ako 1000 miligramov tukov a/alebo mastných kyselín a najmenej 900 gramov kolagénu. Spôsob prípravy spočíva v tom, že sa 5- až 95-percentná, výhodne 10- až 30-percentná, vodná suspenzia nečineného a/alebo čiastočne odčineného kolagénového materiálu s hodnotou pH 6 až 10 zahrieva v prostredí vodnej pary pri teplote 100 až...

Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 278245

Dátum: 12.01.1995

Autori: Baláž Peter, Ďurčo Peter, Blaško Anton, Minarovič Rudolf, Jančeková Ľubica, Matyašovský Ján, Kopný Ján

MPK: C14C 1/02, B03B 5/28

Značky: spôsob, regenerácie, konzervačnej, odpadovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli z presáľania a vyklepávania surových koží, zbavenej mechanicky oddeliteľných nečistôt, pri ktorom sa na soľ pôsobí roztokom soľanky s obsahom soli 0,01 až 26 % hmotn. s teplotou 15 až 95°C. Do soľanky možno výhodne pridať anorganickú kyselinu, ktorej anión, prípadne jeho časť, tvorí chlór alebo síra v množstve 0,15 až 7 % hmotn., vzťahované na množstvo soľanky. Výhodné je tiež pridanie hydroxidu...

Spôsob odvápňovania holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 277782

Dátum: 12.01.1995

Autori: Blaha Antonín, Kolomazník Karel

MPK: C14C 1/08

Značky: odvápňovania, holiny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odvápňovania holiny po sírniko-vápenatom lúhovaní, ktorý minimalizuje znečistenie odpadových vôd amóniových iónmi. Ako odvápňovacie činidlo sa použije mliečňan horečnatý, ktorý sa dávkuje v množstve 0,5 až 3,5 % vztiahnuté na hmotnosť holiny.

Spôsob prípravy redukovanej činiacej brečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277999

Dátum: 07.09.1994

Autor: Matyašovský Ján

MPK: C14C 3/02, C14C 3/06

Značky: redukovanej, spôsob, břečky, činiacej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy redukovanej činiacej brečky redukciou vodného roztoku soli dichromanu v kyslom prostredí za zvýšenej teploty, pri ktorom sa na 100 hmotn. dielov dichromanovej soli pridá 90 až 140 hmotn. dielov koncentrovanej kyseliny sírovej, 3 až 50 hmotn. dielov chromočineného odpadu a 6 až 25 hmotn. dielov sacharidu. Ako chromitý odpad možno použiť chromitý sediment z výroby chromitého hydrolyzátu.

Spôsob výroby holín pripravených na vyčinenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277863

Dátum: 06.04.1994

Autori: Wick Gertrud, Taeger Tilman, Christner Jürgen

MPK: C14C 1/08

Značky: holín, připravených, vyčinenie, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby holín, pripravených na vyčinenie z koží a kožiek za použitia proteolytických a lipolytických enzýmov spočíva v tom, že sa aspoň v jednom čiastočnom stupni spracovania v lúhovni v lúhu s pH 11,5 až 14 a v moridle v oblasti pH 5 až 11,5 použijú v zodpovedajúcich vodných kúpeľoch alkalické lipázy E.C.3.1.3 s optimom účinku pri pH 9 až 11.

Spôsob prípravy kolagénového produktu z chromčineného koženého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277840

Dátum: 06.04.1994

Autor: Šiška Jozef

MPK: C22B 34/32, C02F 9/00, C14C 3/32...

Značky: koženého, produktů, chromčineného, odpadů, přípravy, spôsob, kolagénového

Zhrnutie / Anotácia:

Chromočinený kožený odpad tvorený postružlinami, odrezkami odrezkami a brúsnym prachom sa mechanicky upraví a potom protiprúdovo prepiera v lúhovacom roztoku obsahujúcom peroxid vodíka a uhličitan a/alebo hydrouhličitan draselný a/alebo sodný. Vyčerpaný lúhovací roztok sa použije na prípravu chromočiniaceho roztoku. Vypratý kožený materiál sa premýva oplachovou vodou, z ktorej sa zvyšky chrómu odstránia vyzrážaním síranom železnatým. Vypieranie...

Prípravok na odvápňovanie, piklovanie holiny a piklovanie kožušín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 119

Dátum: 07.07.1993

Autor: Smejkal Pavel

MPK: C14C 1/08

Značky: holiny, prípravok, piklovanie, odvápňovanie, kožušín

Text:

...O 4 až 30 kyseliny máselné, 0,1 až 60 kyseliny valerové, 0,1 až 30 kyselinyprípravok tvoŕen ve forme solí organických kyselín a je použít spolu s pŕidavkem kyseliny sírová.Kombinace organických kyselín umožňuje účinne odvapnítholínu. přičemž tento polykomponentní system organických kyselín využíva synergíckého účinku při odstraňovaní mezívlaknítých bílkovín, což umožňuje snížení množství prostředků používaných pro moření. Další výhodou...

Prípravok pre piklovanie holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 277492

Dátum: 17.03.1993

Autor: Smejkal Pavel

MPK: C14C 1/08

Značky: piklovanie, holiny, prípravok

Spôsob výroby prírodnej usne

Načítavanie...

Číslo patentu: 276871

Dátum: 12.08.1992

Autor: Jankovič Jan

MPK: C14B 7/00, C14C 13/00

Značky: spôsob, prírodnej, výroby

Mazadlo na usně a kožešiny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270081

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jakl Jindřich, Obhlídal Vlastislav

MPK: C14C 9/02

Značky: mazadlo, výroby, způsob, kožešiny, usně

Text:

...míchání se vpraví zvclne po dobu 7 minut do 150 hmot. dílů polypeptidů glutinu o eušinä S 0 k a pH 9,5 zehŕátáho na 25 ° O a nechá se půaobit 20 minut. Potom ee do produktu vmíchá aždo úplného rozpuätění 15 hmot. dílů emulgátoru Syntaponu Co. Ptidáním čpavkové vody 25 H se upraví pH hotováho mezedla na hodnotu 7,0 až 7,5.100 hmot. dílů technického oleinu se zahřěje na 25 ° C a za intenzĺvního míchání se zvolna po dobu 7 minut vpraví do...

Koželužský pomocný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269591

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gerbel Ján, Bezák Andrej, Matyašovský Ján

MPK: C14C 9/00

Značky: prípravok, koželužský, pomocný

Text:

...dielov vody.Technický účinok koželužského pomoeného prípravku spočíva vo zvýšených termostabilizujúcioh vlastností usní. Výhodný je tiež kombinovaný neutralizačný, mazací 5 plniaci účinok prípravku súčasne. Prípravok sa aplikuje bez prítomnosti organického rozpúšťadla, čím sa zvýši ochrana životného a pracovného prostredia ako aj ochrana bezpečnosti pripráci. Koželužský pomocný prípravok sa vyrába z bežne dostupných surovín. Usne upravené...

Spôsob výroby koželužského pomocného prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269590

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bezák Andrej, Gerbel Ján, Matyašovský Ján

MPK: C14C 9/00

Značky: výroby, spôsob, přípravků, koželužského, pomocného

Text:

...ich výroby. Nevýhodný je tiež obsah zdraviu škodlivých organických látok pri ich výrobe.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob výroby koželužakého pomocného prípravku, ktorého podstata spočíva v tom, že zložky prípravku sa homogenizujú pri teplote 50 až l 00 °C, po dobu 2 až 4 hodín pri počte otáčok meiěadla 10 až 40 za minútu a prípadne až pri pretlaku 0,1 MPa.Technický účinok výroby koželužského pomocného prípravku spočíva v tom, že sa jed~...

Spôsob výroby usní s protipliesňovou a protibakteriálnou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269545

Dátum: 11.04.1990

Autori: Orlita Alois, Janči Vladimír, Hastík Pavel, Orbert Jaroslav

MPK: C14C 9/02

Značky: protipliesňovou, protibakteriálnou, spôsob, usní, odolnosťou, výroby

Text:

...ju s výhodou použit na výrobu Iportovej, pracovnej, alebo vojenskej obuvi a taktiel pri kooperativnej výrobe so vzdialenýni a klimaticky exponovanými krajinami, najal s tropiekou klimou.Sp 3 sob výroby usni podla vynalezu sa uskutočňuje tak, že surové hovädzinove kože aa počas nanoku rehydratujú v eudoeh, alebo v halpliach. Po vyprati sa äalej počas lúženia zmesou Nazs a Cao.xHz 0 zbavujú srsti, madzivlaknitých a nevlaknitýeh bielkovín. Po...

Samobazifikující směs k činění usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 268060

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čížková Jana, Baum Zdeněk, Ráček Vladimír, Exner Rudolf, Friml Zdeněk

MPK: C14C 3/06

Značky: činění, usní, samobazifikující, směs

Text:

...i pelet oxidu hořečnntćho je to, že vâží sciditu činící lázně pomoleji než dosud používaný oxid hořečnotý nebo uhličitan hořečnatý, takže nedochâzí k tvorbě skvrn srsženěho hydroxidu chromitého V usni u dají se přimíchnt do suchých směsi solí hliníku a chromu, ktoré pak není nutno rozpouštčt a znovu sušit. Použitý hydroxid chromitý i pelety oxidu hořečnntěho neobsnhují nerozpustně látky, ktoré zůstávsjí v ušni a kom ~plikují delší...

Způsob praní holiny po loužení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267874

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kolomazník Karel, Dederle Tomáš, Horák Jaroslav, Mládek Milan, Blaha Antonín

MPK: C14C 1/06

Značky: praní, loužení, způsob, holiny

Text:

...problému, tj. vypírání sirníku.Ke známému stavu techniky je možno uvést, že jsou známy způsoby likvidace sirníku v odpadních luhových lázních, které jsou však jednoznačne zaměřený ekologicky na snížení obsahu sir níku v koželužských odpadních vodách a neřeší snížení spotřeby pracích vod.Tento nedostatek současné technologie, tj. vysokou spotřebu prací vody při praní holiny po loužení, která zůstává nezbytně nutná í po využití všech zatím...

Účinná složka koželužského likrovacího přípravku a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267624

Dátum: 12.02.1990

Autori: Škrabal Mojmír, Ptáček Miroslav, Koutný Petr, Řehák Petr

MPK: C14C 9/02

Značky: složka, koželužského, likrovacího, výroby, způsob, účinná, přípravků, její

Text:

...připoušti do praoího roztoku 0 uložení 80 hnotnostníoh dílů vody, 10 hmotnontnich dilů NIOH, 9 dílů hmotnostních krystnlickćho sírnnu sodnćho Po 15 ti uinutovám míchání so nof chá smčs oddčlovat po dobu 12 hodin. Oddčlenó sulfoeatery so čâatečnč zneutralizují amouiukem na pH 6,9 už 7,0, přidá so 20 hmotnostních dílů kondenzitu bílkovinněho hydrolyzàtu s oleylobloridon a při H 0 °C so níchá 30 minút, nnčož so přídnvkem Anoniaku...

Spôsob úpravy usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267344

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matyašovský Ján, Paulovič Milan, Bezák Andrej

MPK: C14C 9/00

Značky: spôsob, usní, úpravy

Text:

...120 °C po dobu 5 hodín. Uaeň sa neutralizovala s 200 hmotnostnými vody a 1,58 hmotnostným hydrouhličitanu sodného pri teplote 35 °C po dobu 45 minút a prala prietočnou vodou pri teplote 40 °C po dobu 20 minút. Pred tarbením sa na useňpdsobi 1 o s 3 hmotnostnými, počítaná na hmotnost postruhovenej holiny, vyššie pripravenéhq prípravku na báze oxyetylovanáho bialkovinového hydrolyzátu a 200 hmotnostnými vody pri teplote 40 °C po dobu 10 minút....