C14B 1/40

Preťahovací stroj so skupinou valchovacích dosák na spracovanie priemyselných koží

Načítavanie...

Číslo patentu: 279983

Dátum: 11.06.1999

Autor: Corner Antonio

MPK: C14B 1/40

Značky: valchovacích, dosák, přetahovací, stroj, priemyselných, spracovanie, koží, skupinou

Zhrnutie / Anotácia:

Preťahovací stroj (1) so skupinou valchovacích dosák (6', 6'') na zmäkčovanie a preťahovanie priemyselných koží obsahuje dopravné pásy (3, 4) na presúvanie koží medzi skupinou pohyblivých valchovacích dosák (6', 6'') a skupinou protiľahlých pevných valchovacích dosák (7', 7'') usporiadaných do dvojíc proti sebe. Každá z pohyblivých valchovacích dosák (6', 6'') je pohyblivá vratne kmitavo pomocou motorového pohonu s elektromotorom (M', M'') a so...

Zařízení k indikaci vzájemné polohy měkčicích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266939

Dátum: 12.01.1990

Autori: Baják Karel, Baják Zdeněk, Sekanina Oldřich, Mikulenka Jiří

MPK: C14B 1/40

Značky: polohy, indikaci, zařízení, měkčicích, nástrojů, vzájemné

Text:

...nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ozubené kolo s drážkou jsou kolmé na stavěcí šroub a tvoří s ním jeden celek, přičemž stavěcí šroub je vedený v horním pouzdře a spodním pouzdře, pevně uložených v matici. V drážce je potom otočně uložena rolna na táhle posuvně uloženém ve vedení a otočně pomoci čepu naPokrok dosažený vynálezem spočívá v tom,že po nastavení požadovaných hodnot...

Měkčicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 264325

Dátum: 12.07.1989

Autor: Zwaans Josef

MPK: C14B 1/40

Značky: stroj, měkčicí

Text:

...znázorněn měkčicí můptek Víbračního měkčicího stroje, který sestává ze tří shodných sekci L, łł, III. Na horní straně spodní části ł rámu stroje jsouuložený tři spodní deskové nástroje 1 s vhodnými výstupky Ä. Spodní deskové nástroje Ä jsou poháněny neznázorněným pohonem a mají shodné zdvihy.Na spodní straně horní částí 3 rámu stroje jsou uložený odpovídající horní deskové nástroje § s odpovídajícími výstupky §. Mezi deskovými nástroji g, §...

Ochrana proti přetížení pro měkčicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 264102

Dátum: 13.06.1989

Autor: Zwaans Josef

MPK: B30B 15/28, C14B 1/40

Značky: ochrana, měkčicí, stroj, proti, přetížení

Text:

...vytvořit ochranu proti přetížení měkćicího stroja, která by jednak nebyla spojene s nedostatky prostého střižného kolíku a ostatních známých uspořádání, zejměna která by nevyžadovala montážní práce po vzniku přetížení, a jednak by nevyžadovala vysoká konstrukční náklady spojené s hydrauliokou ochranou proti přetížení měkčícího stroje.Uvedené nedostatky se odstraňují a vytčený úkol se řeší ochranou proti přetížení pro měköicí stroj podle...

Zařízení k plošnému protahování usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263724

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubíček František, Hanáček Josef, Janírek Vladislav

MPK: C14B 1/40

Značky: zařízení, usní, plošnému, protahování

Text:

...pružin3 a přítlačných podušek je velmi jednoduchá a zajišłuje spolehlivá sevření pružných pásů. V místech snížených styčných rovin poslední řady prohlubní se opracovávaná useň protahuje při podstatně menším namáhání, čímž se výhodné zahlazují případné sto~ py protahovacích kolíků.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky zobrazen na výkresech, kde značí obr.1 celkový podélný řez,obr.2 až 4 částečný příčný řez ve zvětšeném...

Způsob plošného protahování usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263518

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubíček František, Janírek Vladislav, Hanáček Josef

MPK: C14B 1/40

Značky: plošného, protahování, způsob, usní

Text:

...zejména na okrajových místech usně.Příklad provádění způsobu plošného protahování usní je schematicky zobrazen na výkresu, kde značí obr.1 příčný řez pružnými pásy v základní poloze a obr.2 tentýž řez v průběhu plošného protahování.Useň 3 je vložena mezi dvěma pružnými pásy lg, lg, jež jsou uzpůsobeny pro přerušovaný vodorovný posuv ve směru §. S vrchni strany pružných pásů lg, lg je uspořádáne sada protahovecích kolíků g, jež jsou...

Zařízení pro snížení hladiny hluku u vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262028

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sekanina Oldřich, Bezděčík Rudolf, Baják Zdeněk, Mikulenka Jiří

MPK: C14B 1/40

Značky: strojů, hluku, měkčicích, zařízení, vibračních, snížení, hladiny

Text:

...vzniká při vlastním měkčicím procesu, tj. nárazy výčnělků spodních měkčicích nástrojů do dopravníků s usní, dosahuje hladina hluku takové intenzity, která negativně působí na okolí a pracovníky obsluhující stroj.Uvedenou nevýhodu odstraňuje zařízení podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že na spodním rámu u spodních252 uza měkčicíoh nástrojů jsou připevněny opěry pro vedení spodníhoa horního dopravníku tak, že horní dopravník se...

Zařízení pro ustavování krátkých dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259111

Dátum: 17.10.1988

Autori: Koňařík Milan, Halaška Zdeněk

MPK: C14B 1/40

Značky: krátkých, zařízení, ustavování, dopravníku

Text:

...třídy malých válcových strojů značný vzrůstvýrobnich nákladů.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož puktata spočívá v tom, ženapínaoím válečkem prochází pevná csa, která je spojena S napínaoimi-čepy.exoentrickými ořeohyv B aretační pákou.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že ustavení doak pravníku do pracovní polohy je jednoduchá, rychlá operace- a nedocházi k délkovým deformaoím dopravníku. Zařízení je pokvýrobní...

Měkčicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 257257

Dátum: 15.04.1988

Autor: Voit Karl

MPK: C14B 1/40

Značky: stroj, měkčicí

Text:

...i broušena.Tento pracovní proces lze vícekrát opakovat.U varianty příkladu provedení, který je znázorněn na obr. 2, lze vytvořit zdvižné rameno 35 polohově pevně, zatímco dopravní pohyb kůže příslušnou pracovní štěrbinou mezi pracovnímiVálci gg, gg a přítlačným ůstrojím gg, gg se uskutočňuje pomocí motoricky poháněných a do obou směrů otáčení přepojitelných dopravního válce gg a přítlačného válce 33.Na obr. 3 je toliko schematicky...

Zařízení pro dálkové měření stupně intenzity měkčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255167

Dátum: 15.02.1988

Autori: Balcárek Jaroslav, Mikulenka Jiří, Bezděčík Rudolf

MPK: C14B 1/40

Značky: měření, měkčení, stupně, zařízení, intenzity, dálkově

Text:

...elektrickou indikaci polohy horního měkčicího nástroje. Nevýhodou tohoto způsobu je, že pohyb horního měkčicího nástroje se odvozuje až od šnekového šroubu. Vlivem vüle mezi šnekovým šroubem a matioí dochází k nepřesnostem, což zkresluje skutečnou polohu horního měkčioího nástroje. například pootočí-li se šnekový šroub tak, že využije pouze vůli v matici, zareaguje ozubené šnekové kolo s potenciometrem, aniž se horní měkčicí nástroj...

Zařízení k přejíždění s odpružení víka u koželužských sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244716

Dátum: 14.08.1987

Autori: Benda Jioí, Brabec Václav

MPK: C14B 1/40

Značky: zařízení, přejíždění, odpružení, koželužských, víka, sudů

Text:

...konce jsou sapadnutě do vybrdní spodní vodící dráhy vedení.Pokrok. dosałený vynáleaem. spočíva v tom, že zařízení usnadñuje pŕejíždění víka po nepřerušované spodní vodioí draze vedení a v místě upnutí nadzvedávd kladkami víko nad těsnění,která v případě nenadzvednutí brzdí začátek pohybu víka 2 plníoího otvoru.Vyndlez je snasorněn na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje nárysný pohled víka a obr. 2 hokorysný pohled a łezem v poloze víka nad...

Odvzdušňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 239900

Dátum: 01.07.1987

Autori: Koláo Jan, Vintner František

MPK: C14B 1/40, F16K 17/12

Značky: odvzdušňovací, ventil

Text:

...který sestává z válcové stěny ll a dvou kruhových čelních stěn lg, v jejichž středu jsou upravený duté čepy g. Duté čepy g slouží pro přívod a odvod činicí lázně g a pro uložení koželužského sudu l v neznázorněných ložiskách uzpůsobených pro rotaci kolem vodorovné osy ve směru g. Množství opracovací lázně g je. udržováno v úrovni hladiny g ve výši Q nad vodorovnou osouOdvzdušňovací ventil 1 podle vynálezu je upraven ve válcevé stěně ll...

Zařízení pro manipulaci s dopravními pásy koželužských vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251195

Dátum: 11.06.1987

Autori: Sekanina Oldřich, Mikulenka Jiří

MPK: C14B 1/40

Značky: vibračních, měkčicích, koželužských, zařízení, strojů, pásy, dopravními, manipulaci

Text:

...pomocí šroubů pevně uchyceny válce g,uložené v ložiskách a tělesech 5 ložisek, přičemž poloha válců g je rovnoběžná a jednoznačně určena. Válce 2, uložené v ložiskách a tělesech 5 ložisek opatřených ukazatelem, jsou posuvně uloženy nad stupnicemi na lištách 1 pomocí příložek a šroubů a jejich poloha je určena odtlačovacími šrouby zašroubovanými do kostek upevněných na lištách 1. Na lištách 1 pod válci g jsou otvory Q pro pomocné čepy 1 k...

Západkový mechanismus k nastavování pracovního nástroje koželužského vibračního měkčicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248681

Dátum: 12.02.1987

Autori: Balcárek Jaroslav, Halaška Zdeněk, Mikulenka Jiří

MPK: C14B 1/40

Značky: nástroje, stroje, západkový, pracovního, vibračního, mechanismus, měkčicího, koželužského, nastavování

Text:

...dálkovým. Při dálkověm měření různých principů a následné indikace nelze dosáhnout toho, aby vždy jedna a tatáž číslice byla přesně přiřazena jistému nastavení stupně zmčkčení a to z několika důvodů. Za prvé všechny známé systémy dálkového měření a in 24 a amdikace, zejména číslícová indikace, zaokrouhlují, to znamená,že v jistém intervalu stupně změkčení například od 5,5 do 6,4. indikuje dálkově měření jednu číslioi, například tedy ćíslioi 6....

Ochrana proti nežádoucí velikosti síly při měkčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248649

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sekanina Oldřich, Mikulenka Jiří

MPK: C14B 1/40

Značky: nežádoucí, měkčení, proti, ochrana, velikostí, síly

Text:

...pružina přenásí celou sílu potřebnou pro měkčoní a na tuto sílu je nutno mechanickou pružinu dimenzovat.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spoöívá v tom, že pružina je uložena na táhle spojeným v otočném spojení pák pákového nechsnismu, přičemž stred otočného spojení pak je poaunutý od oay přenosu sily a uchycení zbylých koncu pdk je v ose přenosu síly. Táhlo je připojeno k otočnámu spojení pák pomocí třmenu a...

Zařízení pro číslicovou indikaci stupně změkčení u koželužských vibračních měkčicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248373

Dátum: 12.02.1987

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 1/40

Značky: měkčicích, stupně, změkčení, číslicovou, koželužských, vibračních, zařízení, indikaci, strojů

Text:

...odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívatm, že analogově číslicovým převodnílcean je mnohapólový prepínač se dvěma patry přepínacích kontaktů,který je elektricky spojen se dvěma číslicovými doutnavkami indikujícími stupeň změkčení tak, že elektrické zapojení je úsporné přizpůsobsné omezenému počtu číslio nutných pro indikaoi stupně změkčení u koželužských měkěicích vibračních strojů.Pokrok, dosažený vynálezem spočívá v...