C13K

Zlepšený spôsob predmáčania pre úpravu biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17672

Dátum: 28.12.2012

Autori: Riva Daniele, Ottonello Piero, Ferrero Simone, De Faveri Danilo, Torre Paolo, Bosio Federica, Rivas Torres Beatriz, Tonet Rensi Liliane, Cherchi Francesco

MPK: C09K 3/00, C13B 20/16, C12P 19/02...

Značky: úpravu, zlepšený, spôsob, biomasy, predmáčania

Text:

...čo sa prejavuje na väčšej životnosti ñltra. Krok predmáčania pri vyššej teplote odstráni zlúčeniny, ktoré spôsobujú upchanie ñltra, takže pri kroku purifikácie kvapaliny po hydrolýze máčania je potrebná len jedna operácia, ako je filtrácia (napr. nanotiltrácia na rozdiel od dvoch operácii nasledujúcich po sebe, kedy napr. po ultrafiltrácii nasledujú nanoñltrácie). Pred nanofiltráciou je možné použiť odstredivku a/alebo hadicový filter...

Spôsob pre kyselinou katalyzovanú depolymerizáciu celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17327

Dátum: 22.11.2011

Autori: Rinaldi Roberto, Schüth Ferdi, Meine Niklas

MPK: C13K 1/06, C08H 8/00, C13K 1/02...

Značky: celulózy, depolymerizáciu, spôsob, katalyzovanú, kyselinou

Text:

...výhodný pre anorganické kyseliny. Potom sa kyselina najskôr zmieša s vhodným rozpúšťadlom. Vhodné rozpúštadIo je ľubovoľné rozpúšťadlo, ktoré neovplyvňuje negatívne reakciu, ako napríklad voda aorganické rozpúšťadlá, ako napríklad dietyléter, dichlórmetán, etanol, metanol, THF,acetón a ľubovoľné iné polárne alebo nepolárne rozpúšťadlo, v ktorom je použitá kyselina rozpustná, alebo ktoré umožňuje dobré miešanie celulózy a kyseliny na disperziu...

Separácia reaktívnej celulózy z lignocelulózovej biomasy s vysokým obsahom lignínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17001

Dátum: 23.04.2010

Autori: Dottori Frank, Benson Robert Ashley Cooper, Benech Régis-olivier

MPK: C12P 7/10, C13K 13/00, C08H 8/00...

Značky: vysokým, separácia, ligninu, celulózy, biomasy, lignocelulózovej, obsahom, reaktívnej

Text:

...rozvlákňovaním).0014 V spôsobe, ktorý patentovali Paszner a Chang, sa lignocelulózová biomasa scukornatie,aby sa premenili pentosany a hexosany na cukry varenlm pod tlakom pri 180 °C až 220 °C so zmesou rozpúšťadla, acetónu a vody, ktorá nesie od 0,05 do 0,25 hmotn. kyseliny. Spôsob takmer rozpustí celý drevený materiál, čo vedie kzmiešaným pentózam a hexózam. Takto sa delígnifikovaná buničina hydrolyzuje na glukózové monoméry, ktoré sa...

Predspracovanie lignocelulózovej biomasy prostredníctvom odstránenia inhibičných zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17005

Dátum: 07.04.2010

Autori: Benson Robert Ashley Cooper, Benech Régis-olivier, Dottori Frank

MPK: C08H 8/00, C12P 19/14, C08B 1/00...

Značky: inhibičných, lignocelulózovej, predspracovanie, prostredníctvom, zlúčenín, odstránenia, biomasy

Text:

...intenzívne. Navyše tento prístup je veľmi nepriateľský k životnému prostrediu kvôli potrebe ohromených množstiev premývacej tekutiny,všeobecne vody. Okrem toho toto kompletné odstránenie vytvára obrovský objem toku eluentov,ktoré sa musia koncentrovat pri vysokých nákladoch, ak eluované zlúčeniny sa majú likvidovať alebo pripraviť pre iné účely a eluent regenerovaný pre opätovné použitie. Ako pri iných prístupoch preberaných vyššie, náklady...

Spôsob výroby pentóz a rozpustných oligo/polysacharidov na báze pentózy z obilovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15616

Dátum: 09.02.2010

Autor: Broekaert Willem

MPK: C08B 37/14, C13K 13/00

Značky: rozpustných, obilovin, pentóz, výroby, báze, spôsob, pentózy

Text:

...arabinóza je široko používaná pri výrobe liekov, ako sú nukleozidové analógy ako antivírusové činidlá. Bolo navrhnutých niekoľko spôsobov naizoláciu pentóz alebo oligosacharidov na báze pentózy z obilninových otrúb.0005 Yamada a kol. (1993) opísali spôsob extrakcie zahŕňajúci chemickú extrakciu pšeníčných otrúb použitím koncentrovaného alkalického roztoku s následnou neutralizáciou, odstránením solí, enzýmovou hydrolýzou endoxylanázou a...

Vynálezy kategórie «C13K» v ZSSR.

Spracovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19120

Dátum: 28.04.2009

Autor: Medoff Marshall

MPK: B01J 19/08, C08B 15/04, A23K 1/14...

Značky: spracovanie, biomasy

Text:

...spracováva. V niektorých uskutočneniach môže byt súčasťou tu opísaných spôsobov predbežné spracovanie biomasy za účelom zmenšenia jedného alebo viacerých rozmerov jej jednotlivých súčastí. Predbežné spracovanie za účelom zmenšenia jedného alebo viacerých rozmerov jednotlivých súčastí biomasy sa uskutočňuje napr. drvením,rezaním, roztláčaním, trieštenim alebo mletím.Vo všetkých tu opísaných spôsoboch sa dá na biomasu pôsobiť tlakom. Napríklad...

Spôsob výroby koncentrovaného vodného roztoku glukózy z kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11371

Dátum: 04.07.2008

Autori: Boy Matthias, Kochner Arno, Braun Jörg, Lohscheidt Markus, Choi Jong In, Kim Sung Hyun, Kim Mo Se, Chung Jin Won, Choi Jong-kyu, Seo Jae Yeol

MPK: C07K 14/415, C12P 19/02, A23K 1/14...

Značky: spôsob, koncentrovaného, glukózy, výroby, roztoku, vodného, kukurice

Text:

...spravidla obmedzená na 30 až 33 hmotn. Zatial čo vysoké koncentrácie glukózy nie sú pre fermentačnú výrobu bioetanolu nevyhnutné azdôvodu toxicity etanoluvytvárajúceho sa počas fermentácie sú dokonca problematícké, vedú nízke koncentrácie glukózy pri výrobe iných chemikálií knežiaducemu zvýšeniu objemového prietoku. Okrem toho môžu mat nerozpustné zložky negatívny vplyv na fermentáciu, napríklad ohľadom rýchlosti prenosu kyslíka...

Proces úpravy biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10784

Dátum: 02.05.2008

Autori: Heathcote John Gervase Mark, Fenton Marcus Brian Mayhall

MPK: B01F 3/12, C12M 1/40, B01F 5/04...

Značky: biomasy, úpravy, proces

Text:

...obsahuje rúru, ktorá má najmenej jedno zaškrtenie, cez ktoré prechádza suspenzia škrobu a ktorá na stene rúry za zaškrtením V prechodovej oblasti na plný prierez jednu aleboviac vtokových hubíc pre pani alebo chemický roztok.Podľa prvého Význaku tohto vynálezu sa uvádza proces pre úpravu biomasy, ktorý zahŕňa- vytvorenie kalu biomasy zmiešaním biomasy s pracovnou tekutinou- spôsobenie, aby kal biomasy tiekol cez vtok do kanála a- zavedenie...

Skvapalňovania škrobovej biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10749

Dátum: 21.03.2008

Autori: Heathcote John Gervase Mark, Thorup Jens Havon, Fenton Marcus Brian Mayhall

MPK: B01F 13/10, B01F 5/04, B01F 3/12...

Značky: škrobovej, skvapalňovania, biomasy

Text:

...tckutiny vysokou rýchlosťou do kalu ccz dýzu spojenú- pričom pracovná tekutina je voda a transportné tekutina je para.Vstrekovanie transportnej tckutiny do kalu môževyvinúť na kal strihovú silu- atomízovat kvapalnú fázu v kale, aby sa vytvoril režim prietoku dispergovaných- vytvorit oblast nízkeho tlaku po prúde od dýzy a- Vygenerovať kondenzačnú šokovú vlnu vkanále po prúde od dýzy3 Prvý hydratačný krok môže obsahovat ohrev kalu V...

Spôsob a zariadenie na výrobu glukózy, etanolu, furfuralu, furánu a lignínu z obnoviteľných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11981

Dátum: 30.07.2007

Autori: Kratochvíl Zdeněk, Bouška František, Machek František, Rychtár Libor

MPK: C07G 1/00, C12P 19/02, C12P 17/04...

Značky: zariadenie, ligninu, furfuralu, výrobu, spôsob, surovin, obnoviteľných, furanu, etanolu, glukózy

Text:

...kontínuálnych technológií, ktoré možno rozdeliťNepriame metódy sú dvojstupňovć metódy, v prvom stupni sa pripravil roztok sacharóz (s pomocou predhydrolýzy, hydrolýzy, dcligniñkácie alebo extrakcie) a tento roztok sa spracoval v nasledujúcom stupni s pomocou dehydratačnej reakcie. Existujú metódy, ktorýmimožno separovať fural v prvom kroku z uvoľňovaných plynov, avšak väčšina furalu sa tvorív druhom stupni dehydratácie predhydrolýzy.Počas...

Spôsob výroby modifikovanej sušenej srvátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14395

Dátum: 07.02.2007

Autori: De Jesus Guerra Gonzales Omar, Rocklage Bernard, Bernauer Hans-peter

MPK: A23C 1/04, A23C 9/14, A23C 21/00...

Značky: modifikovanej, srvátky, výroby, sušenej, spôsob

Text:

...že nemajú žiadnu funkciu v čokoládových produktoch.0011 Najmä z hladiska posledného uvedeného problému je žiaduce nahradit SWP v čokoládových produktoch inou surovinou, ktorá je dostupná za nižšie ceny, napriklad prášková surovina získaná zo srvátky, najmä0012 Nevyhnutné je, aby takáto surovina pre suché aplikácie mala dokonalé vlastnosti z hladiska chuti a spracovateľnosti, t.j. žiadne slané alebo kovové príchute a žiadna tendencia ku...

Delenie lignocelulózy na báze rozpúšťadla celulózy s miernymi reakčnými podmienkami a cyklovaním činidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9138

Dátum: 29.03.2006

Autor: Zhang Percival

MPK: D21C 5/00, D21F 11/00, C13K 1/02...

Značky: reakčnými, lignocelulózy, činidiel, celulózy, miernymi, podmienkami, rozpúšťadla, cyklovaním, báze, delenie

Text:

...desaťročí predmetom aktívneho výskumu a vo vedeckej literatúre (McMillan, 1994) je skúmaná a publikovaná široká škála tepelných, mechanických a chemických prístupov k predspracovaniu (a ich kombinácie). Historicky je cieľom predspracovania rozbiť väzby medzi celulózou, hemicelulózou a lignínom odstránením lignínu a/alebo hemicelulózy tak, aby boli vytvorené enzymaticky stráviteľné celulózove pevné látky. Cieľom je maximalizovať premenu...

Spôsob výroby laktózy zo srvátky alebo permeátu získaného ultrafiltráciou srvátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3152

Dátum: 25.08.2003

Autor: Theoleyre Marc-andré

MPK: C13K 5/00, A23C 9/00, C13D 3/00...

Značky: laktózy, spôsob, ultrafiltráciou, srvátky, permeátu, získaného, výroby

Text:

...dopad na prípadný stupeň zahusťovania, ani na nasledujúci stupeň kryštalizácie (c).0008 Čo sa týka stupňa (c), v tomto stupni vzniká kryštalizovaná laktóza a matečný lúh obsahujúci väčšinu zjednomocných katiónov kovov, ktoré súobsiahnuté V srvátke alebo permeáte zo stupňa (a).0009 Skutočne bolo zistené, že uvedené nahradenie aspoň časti aniónov,ktoré sú schopné tvoriť komplexy skatiónmi Cez a Mgp, jednomocnými aniónmi, ktoré nie sú...

Výroba fermentačného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3720

Dátum: 28.07.2003

Autor: Hughes Jonathan

MPK: C12P 7/02, C13K 1/00, C12N 9/42...

Značky: výroba, produktů, fermentačného

Text:

...kyselinu a cukor, upravenie pH vodnej kvapaliny z krokov (iii), (iv), (vi) a (vii) na pH najmenej 4,(ix) postúpenie vodnej kvapaliny zkroku (viii) do fermentačného stupňa pre účelyvýroby fermentačného produktu,(x) oddelenie fermentačného produktu od ferrnentačnej brečky, vyznačujúci sa tým, že separačný stupeň v krokoch (íii) a/alebo (vi) je doprevádzaný flokuláciou vedľajšieho produktu s použitím jedného alebo viacerých flokulačných...

Prášková srvátka so zlepšenou chuťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1345

Dátum: 15.07.2003

Autori: Pfeifer Jochen, Balzer Hartmut, Pfnür Petra

MPK: A23C 21/00, C13K 5/00

Značky: prášková, zlepšenou, chuťou, srvátka

Text:

...práškua prášku zo srvátkového permeátu podľa tohto vynálezu poskytujeprášok so zlepšenou chuťou a s obsahom aspoň 60 hmotn. B laktózy. Pocit sucha a múčnatosti V ústach, obvyklý pri práškoch obsahujúcich d-laktózu sa zníži V práškoch podľa tohto vynálezu, ktoré obsahujú B-laktózu a prášky Vzniknuté podľa tohto vynálezusa vyznačujú vyššou sladkosťou a lepšou rozpustnosťou.Premena laktózy prevažne do jej B-izoméru sa docieľuje sušením bez...

Spôsob výroby xylitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282652

Dátum: 07.10.2002

Autori: Tylli Matti, Lindroos Mirja, Heikkilä Heikki, Nygrén Johanna, Nikander Hannele, Puuppo Outi, Eroma Olli-pekka

MPK: C07C 29/141, C13K 13/00, C07C 31/18...

Značky: výroby, xylitolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby xylitolu z materiálu, ktorý obsahuje xylózu a kyselinu xylónovú, podľa ktorého sa kyselina xylónová oddelí od uvedeného materiálu, pričom sa oddelená kyselina xylónová zredukuje na xylitol, ktorý sa izoluje.

Sposob izolácie lichenanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260347

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít, Augustín Jozef

MPK: C07H 3/00, C13K 13/00

Značky: lichenanu, spôsob, izolácie

Text:

...účinnú extrakciu nežiadúcich sprievodných látok vo východzej surovine.Ďalej sme rovnako zistili, že použitým alkalickým extrakčným roztokom bunečné steny napúčajú, čím difúzne procesy extrakcie lichenanu do vodného roztoku sa podstatne urýchlujú. Vlastná účinná extrakcia lichenanu pri bode varu roztoku je preto ukončená už pri 30 minútach, oproti známym postupom, kde extrakcia lichenanu za horúca do vody sa prevádza až 24 hodín.Ďalším...

Spôsob výroby L- arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280590

Dátum: 04.03.1998

Autori: Magdolen Peter, Rosenberg Michal

MPK: C13K 13/00, C12P 19/02, C07H 3/02...

Značky: výroby, spôsob, arabinózy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob výroby je založený na tom, že prírodné hydrolyzáty surovín obsahujúce L-arabinózu v koncentrácii 2 až 30 % hmotn. sa submerzne kultivujú v prítomnosti kvasiniek vo vodnom médiu pri teplote 10 až 40 °C, hodnote pH 3,0 až 7,0, pričom L-arabinózu je možné pripraviť z vyfermentovaných médií kryštalizáciou.

Spôsob výroby želatínovacieho pomocného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281147

Dátum: 04.06.1997

Autori: Ludovici Karl, Bongers Ulrich, Hoffmann Rolf-dieter

MPK: A23G 3/00, A23L 1/0524, A23P 1/04...

Značky: spôsob, pomocného, výroby, prostriedku, želatínovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby želatínovacieho pomocného prostriedku povlečením zrnitých častíc cukru jemne rozomletým pektínom, ako aj prípadne jednou alebo niekoľkými zložkami, ako napríklad kyselinou citrónovou, trikáliumcitrátom a káliumsorbátom, spočíva v tom, že sa najskôr cukor prípadne spolu s kryštalickými, hrubo zrnitými zložkami, ako napríklad kyselinou citrónovou, zmiesi s 0,05 až 0,5 % hmotn., výhodne 0,1 až 0,2 % hmotn. oleja a potom sa zmiesi s...

Spôsob prípravy bezvodej kryštalickej laktulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279153

Dátum: 15.04.1992

Autori: Kraaijenbrink Jan, Pluim Henk

MPK: C07H 3/04, C13K 13/00

Značky: spôsob, přípravy, bezvodej, kryštalickej, laktulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy bezvodej kryštalickej laktulózy, spočívajú v tom, že sa vodný roztok laktulózy alebo vodná suspenzia laktulózy súčasne nepretržite mieša a zbavuje obsahu vody odparovaním, prípadne v prítomnosti zárodočných kryštálov až do okamihu, keď sa získa prášok.

Způsob přípravy invertního cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268958

Dátum: 11.04.1990

Autori: Melzoch Karel, Basařová Gabriela, Uher Jiří, Dostálek Pavel, Ondroušek Stanislav

MPK: C13K 3/00

Značky: invertního, způsob, přípravy, cukrů

Text:

...autorekám osvědčeni č. 223 475. Tyto ayatćny všakprecují e mrtvými buňkami nebo buněčnými fragmenty a aktivite tohoto katalyzátoru postupně klesá.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby invertního sirupu, určeného jako krmivo prodoplňováni záeob včeletev e pro potravinářský průmysl, podle vynálezu. Jeho pod v alginátovém gelu, při teplotě do 30 °c. Podle výhodného provedení ae palety elginátového gelu přidávají k vodněmu roztoku eacharózy...

Spôsob enzymatickej hydrolýzy surovín obsahujúcich polysacharidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264837

Dátum: 12.09.1989

Autori: Košík Martin, Zemanovič Jaroslav, Lužáková Vlasta, Pekarovič Ján, Pekarovičová Alexandra

MPK: C13K 1/02

Značky: obsahujúcich, spôsob, polysacharidy, hydrolýzy, surovin, enzymatickej

Text:

...ako 2,6-dimetoxyfenolu guajakol alebo iných fonolových aditív do pufrovaného vodného systému polyaacharid - hydrolytický enzým, sa dosiahne zvýšenie hydrolyzovateľnosti celulôzy o 50 S a xylánu o 80 . Zvýšenie hydrolyzovatoľnosti polysacharidov môže mať širší dosah v praxi, napríklad na zvyšovanie stráviteľnosti krmív. Predmet vynálezu je ozrejmený na príkladoch konkrétnej realizácie.celulóza (Whatman 1) 10 q sa suspenduje v 100 ml 0,1 M...

Způsob řízené biosyntézy galaktózy, xylózy a florideového škrobu nespecificky značených stabilním izotopem uhlíku 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 263695

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smažík Miroslav, Kolina Josef, Doucha Jiří, Kopecký Jiří

MPK: C13K 13/00

Značky: uhlíku, stabilním, florideového, xylózy, značených, biosyntézy, izotopem, škrobu, nespecificky, způsob, galaktózy, řízené

Text:

...že se jeho množství během výrobní kultivace zvýši 15 x. To má za následek, že zastoupení 130 atomů v molekulâch glukózy je po hydrolýze škrobu vyšší než 80 S.- ve vysokém izotopovém obohncení extraceluiárních polyencharidů, dosaženém jejich eyntézou do novo na 13002- ve vysoké rentabilitě výroby uvedených sloučenin.Dále je uveden příklad způsobu łízené biosyntézy podle vynálezu. P ř 1 k 1 a dPřípravná kultivace a vlastní výrobní kultivace se...

Spôsob prípravy polyamidoxímov sieťovaných polysacharidových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263563

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pastýr Ján, Ebringerová Anna

MPK: C13K 13/00

Značky: polysacharidových, materiálov, polyamidoxímov, sieťovaných, přípravy, spôsob

Text:

...i awlkalickom prostredí. Po zachytení kovov nie je potrebné spätné cyklovanie ale kovy sa môžu vyredukovať spaľovaním polysacharidického polyamirloxímu vzhľadom na dostatok a nízku cenu východiskového materiálu.Polyamidoxím sieťovaných, lDFŠŠKOVÝCh polysacharidových materiálov je sch-opný z roztoku pod pH 5 selektivne viazať ťažké kovy z odpadných vôd napr. atómových elektrární, drahých kovov, textilných, tlačiarenských, kožiarskych a iných...

Spôsob prípravy vodorozpustných alylderivátov oligo a polysacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263561

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tihlárik Karol, Kéry Vladimír

MPK: C13K 13/00

Značky: přípravy, oligo, polysacharidov, vodorozpustných, alylderivátov, spôsob

Text:

...je skutočnosť, že popri vlastnom procese prebieha vedľajšia reakcia a to konverzia alylbromidu na alylalkohol, čo znižuje dosiahnutý stupeň substitúcia, resp. ekonomické využitie činidla. Najmä pri príprave derivátov o .nízkom stupni substitúcia je táto konkurenčné reakcia významná.Uvedený nedostatok odstraňuje spôsob prípravy vodorozpustných alylderivátov oligo a polysacharidov o velmi nízkom stupni substitúcie podľa vynálezu spočíva-júci...

Spôsob prípravy D-manózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263187

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bílik Vojtech, Knězek Igor, Bíliková Katarína

MPK: C13K 13/00, C07H 3/02

Značky: přípravy, d-manózy, spôsob

Text:

...aonohydratu D-glukőzy a získa 23,5 i hmot. D-aanôzy počítaně na D-glukôzu resp. . 39,5 z hmot. D-manězy vzhladom na regenerovanú D-qlukőzu.Postupuj sa ako, v príklade l s tým rozdielom. že sa pridá 10 ml vody (hmotnostný pomerD-glukôzy a vody 1021.6) a zmes aa zahrieva príteplota 120 °c počas 30 minut. Regensrujeaa 79 g (t.j. 40 t hmot.) nonohydr. tu D-qluköry a získa 42,5 g D-manözy (tj. 23,5 l hmot počítam na D-qlukôzu) .Poatupuje sa ako v...

Spôsob prípravy D-alózy a D-altrózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262797

Dátum: 11.04.1989

Autori: Knězek Igor, Bíliková Katarína, Bílik Vojtech

MPK: C13K 13/00

Značky: d-altrózy, přípravy, spôsob, d-alózy

Text:

...zariadenie.Vo vode sa rozpustí 198 g monohydrátu D-glukózy a po pridaní 5 g mo-lýhdénanu amónnehno a 30 m 1 100 hmot. kyseliny octovej sa zmes upraví vodou na celkový objem 600 ml a zahrieva po dobu 2 hodiny pri teplote 120 (3. Reakčná zmes sa zriedi 1 000 mililiirov destilovej vody a 1000 m 1 pitnej vody a po pridaní 30 g kvasníc Saccharomyces cerevisiae sa roztok prekvasí do úplného odstránenia D-glukózy a D-manózy 3 dni). Roztok...

Způsob výroby kyseliny glukónové vedle fruktózy v submerzní kultuře Aspergillus niger

Načítavanie...

Číslo patentu: 262168

Dátum: 14.03.1989

Autori: Baláž Štefan, Polívka Ľudovít, Pápayová Iveta, Rosenberg Michal, Šturdík Ernest

MPK: C13K 1/00

Značky: submerzní, fruktózy, niger, kyseliny, výroby, způsob, kultuře, glukonové, vedle, aspergillus

Text:

...v 1 ml media Vegetautivní inoku~ 111 m .so získa 12 .až Bholdinvovým nnaklíčením spor v ,jíodmínkzíloh snížené aerace a, dáv.kííje so do formenbačttího níédia v množství od 1 »do l 0/9 (telkoveho objemu. Po provedeno lermtelílćíttl se hzíněčííá línie-tla mikroorg ano oddčli od ĺlłľlľllłllläčlľlĺhĺ) Inédia a n 1 použít v~ novém ľerníentŕrčnim cyklu. tento zpüraob vevdeui lormentalce je uxtlžne .použít i opakovane.FBTITI-ľšlľlĺĺkĺilllĺł se...

Způsob získávání disacharidů z bulev cukrovky a/nebo mangoldu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254326

Dátum: 15.01.1988

Autori: Körts Kees, Hanssens Theodoor

MPK: C13K 11/00

Značky: disacharidů, mangoldu, cukrovky, bulev, způsob, získavání

Text:

...pri ksÍeIéSe zacbytí,všechny kolotdní. a. nerozpustné. sloučeniny,(retentát .~ Prošlá- část í permle.át. , obsahuje VÍOSHSDKÍHÝIŽÍI aydraselných solí než řídlgá cukern-áe šťáva, získávanál klasickým postupem, protože u uklasickéhoqąostttpuse tpoçl. statná část. sodných. a. draselný-ch solí dog Stávásdąíl melasy, zatím-co u způsobu podle vyznáie-zu se. dostvá do. prenmeátu. Aby. se ÍYtCrvSOĺĺ. odstrarnily, je.~ třeba Rermeätj...