C12P 19/44

Izolovaná polynukleotidová molekula s mutovanou nukleotidovou sekvenciou aveC alely Streptomyces avermitilis, vektor a hostiteľská bunka, spôsob prípravy kmeňa S. avermitilis a spôsob produkcie avermektínov a vzniknutá kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288086

Dátum: 17.05.2013

Autori: Chen Yan, Stutzman-engwall Kim Jonelle, Raillard Sun Ai, Krebber Anke, Gustafsson Claes, Minshull Jeremy Stephen

MPK: C12N 15/60, C12N 15/06, C12N 1/21...

Značky: kompozícia, alely, avermitilis, vektor, kmeňa, polynukleotidová, sekvenciou, avermektínov, streptomyces, vzniknutá, molekula, nukleotidovou, produkcie, izolovaná, přípravy, hostiteľská, mutovanou, buňka, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Izolovaná polynukleotidová molekula obsahujúca nukleotidovú sekvenciu, ktorá je rovnaká ako aveC alela Streptomyces avermitilis, AveC génový produkt-kódujúca sekvencia plazmidu pSE186 podľa ATCC 209604, alebo nukleotidová sekvencia aveC ORF S. avermitilis podľa SEQ ID č. 1 alebo jej degenerovaný variant, pričom táto nukleotidová sekvencia ďalej obsahuje jednu alebo viacej mutácií, ktoré kódujú substitúciu aminokyseliny v jednom alebo viacerých...

Spôsob prípravy sirupu s vysokým obsahom maltitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17231

Dátum: 10.09.2007

Autori: Wagner Anne, Spinner Christophe

MPK: C12P 19/14, C07H 15/04, A23L 1/236...

Značky: maltitolu, přípravy, spôsob, vysokým, sirupu, obsahom

Text:

...bude lepšie pochopený na základe nasledujúceho opisu, ktorý sa vzťahuje na výhodný spôsob uskutočnenia vynálezu, ktorý sa uvádza len ako nijak obmedzujúci príklad.Predmetom vynálezu je teda spôsob prípravy sirupu s vysokým obsahom maltitolu,ktorý sa vyznačuje tým, že zostáva z týchto etápa) skvapalnenia škrobového mlieka a-amylázou za účelom prípravy kvapalného škrobu, ktorý vykazuje hodnotu DE medzi 5 a 10 (limitmi zahrnuté)b)...

Spôsob prípravy amino-deoxy-di- alebo oligosacharidovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283138

Dátum: 07.01.2003

Autor: Nilsson Kurt

MPK: C12P 19/44, C12P 19/26

Značky: oligosacharidovej, amino-deoxy-di, zlúčeniny, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený spôsob sa týka syntézy amino-disacharidu, amino-oligosacharidu alebo príslušných derivátov zahŕňajúcich reakciu monosacharidu, disacharidu, oligosacharidu, glykozidu alebo ich derivátu s amino-deoxy-sacharidom alebo jeho derivátom za katalýzy glykozidázou, a izolácie aminosacharidu priamo zo zmesi produktov alebo po ďalšej chemickej/enzymatickej modifikácii.

Spôsob prípravy monoesterov alifatických, nasýtených alebo nenasýtených, s nerozvetveným alebo rozvetveným reťazcom, C2 až C24 monokarboxylových kyselín a alkoholov s viacerými hydroxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281382

Dátum: 12.07.1999

Autori: Davies Christine, Macrae Alasdair Robin

MPK: C12P 7/20, C12P 7/62, C12P 19/44...

Značky: spôsob, hydroxylovými, nenasytených, alifatických, monoesterov, nasýtených, kyselin, monokarboxylových, skupinami, reťazcom, viacerými, alkoholov, rozvětveným, přípravy, nerozvetveným

Zhrnutie / Anotácia:

Alifatické, nasýtené alebo nenasýtené, s nerozvetveným alebo rozvetveným reťazcom C2 - C24 monokarboxylové kyseliny a alkoholy s viacerými alkoholovými skupinami, najmä glycerol, selektívne reagujú na monoestery za prítomnosti enzýmu, ktorý má aktivitu zemiakovej lipidovej acylhydrolázy. Spôsob sa môže použiť aj na zvyšovanie kvality technických monoglyceridov, ktoré obsahujú voľné mastné kyseliny.

Spôsob prípravy fruktozidov námeľových alkaloidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278685

Dátum: 14.01.1998

Autori: Sajdl Přemysl, Flieger Miroslav, Svatoš Aleš, Křen Vladimír

MPK: C12P 19/44, C12P 19/58, C12P 17/10...

Značky: fruktozidov, alkaloidov, spôsob, námelových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy fruktozidov námeľových alkaloidov elymoklavínu, chanoklavínu, lyzergolu a DH-lyzergolu spočíva v tom, že sa na tieto námeľové alkaloidy pôsobí voľným alebo imobilizovaným mycéliom huby kmeňov Claviceps purpurea alebo Claviceps fusiformis v médiu s 50 až 100 g sacharózy/l a pH 5,8 až 7,0 obsahujúcom anorganické soli, napríklad dusičnan vápenatý, kyslý fosforečnan draselný, chlorid vápenatý, síran horečnatý, chlorid draselný,...

Spôsob syntézy di-, tri- alebo vyššieho oligosacharidového produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281488

Dátum: 08.06.1994

Autor: Nilsson Kurt

MPK: C12P 19/04, C12P 19/12, C12P 19/44...

Značky: oligosacharidového, spôsob, produktů, vyššieho, syntézy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob syntézy di-, tri- alebo vyššieho oligosacharidového produktu reakciou a) glykozylového donora zahrnujúceho monosacharid, disacharid, oligosacharid alebo glykozid, b) určitého špecifického akceptora, ktorým je derivát galaktózy alebo derivát glukózy definovaný v patentových nárokoch a c) glykozidázy, ktorou je endo- alebo exoglykozidáza zo skupiny E. C. 3. 2, kde sa potom vzniknutý produkt prípadne izoluje. Pri tejto reakcii glykozylový...

Sposob prípravy acetyldigoxinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254050

Dátum: 17.12.1987

Autori: Fuksa Ján, Proksa Bohumil, Khandlová Alžbeta

MPK: C12P 19/44

Značky: acetyldigoxinu, přípravy, spôsob

Text:

...5,sójové múka 5, NaCl 5, KH 2 PO 4 5, vodovodná voda 1 liter, pH 6,5-7,0. Pôda sa sterilizovala 15 minút pri 120 °C a po ochladení sa naočkovala 15 ml vegetativneho inokula Pe 4nicillium vermlculatum. Kultivácia pri teplote 28 °C .na rotačnej trepačke s 220 ot .. min 1. Po 24 hodinovej kultivácii sa do každej banky pridalo 30 mg lanatozidu C rozpusteného V 0,3 ml dimetylformamidu. Celkom sa v pokuse použilo 720 mg lanatozidu C....

Spôsob fermentačnej výroby tylozínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240342

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kueera Zdenik, Langšádl Jaroslav, Guba Gabriel, Homolka Dimitrij, Kueera Vladimír, Mareeek Eduard, Obůrka Antonín, Blaštík Karel, Hurych Jioí, Repeák Vladimír, Konopásek Jan

MPK: C12P 19/44

Značky: spôsob, výroby, fermentačnej, tylozínu

Text:

...fradiae k nadinornému rastu biomasy v produkčnej fáze a tým k limitácii kyslíkom. Zároveň sa znížila produkcia tylozínu v živnom médiu.Zistili sme, že nadmernému nárastu biomasy, a tým vysokej viskozite možno zabrániť tak, že po ukončení rastovej fázy sa do živného prostredia kontinuálne . aleboeemikonttinuálne dávkuje steršlná ĺvoda Tým sa udržuje viskozita, pri. ktorej nedochádza k limitácii kyslíkom. Zároveň .sa vytvárajú podmienky pre...