C12P 19/02

Zlepšený spôsob predmáčania pre úpravu biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17672

Dátum: 28.12.2012

Autori: De Faveri Danilo, Bosio Federica, Ottonello Piero, Ferrero Simone, Cherchi Francesco, Riva Daniele, Tonet Rensi Liliane, Torre Paolo, Rivas Torres Beatriz

MPK: C12P 19/02, C13B 20/16, C09K 3/00...

Značky: úpravu, biomasy, predmáčania, spôsob, zlepšený

Text:

...čo sa prejavuje na väčšej životnosti ñltra. Krok predmáčania pri vyššej teplote odstráni zlúčeniny, ktoré spôsobujú upchanie ñltra, takže pri kroku purifikácie kvapaliny po hydrolýze máčania je potrebná len jedna operácia, ako je filtrácia (napr. nanotiltrácia na rozdiel od dvoch operácii nasledujúcich po sebe, kedy napr. po ultrafiltrácii nasledujú nanoñltrácie). Pred nanofiltráciou je možné použiť odstredivku a/alebo hadicový filter...

Spôsob a zariadenie na miešanie lignocelulózového materiálu s enzýmami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19665

Dátum: 21.11.2011

Autori: Stromberg Bertil, Romero Rodolfo

MPK: C12P 19/14, C12M 1/02, C12P 19/02...

Značky: materiálů, miešanie, zariadenie, enzýmami, spôsob, lignocelulózového

Text:

...tuhých látok), BIOTECHNOLOGY0008 Publikácia Yield-determining factors in high-solids enzymatic hydrolysis of lignocellulose (Výťažok určujúce faktory V enzymatickej hydrolýze lignocelulózy pri vysokom obsahu pevných látok), KRISTENSEN J. B. a kol., BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS, BIOMED CENTRAL LTD, LONDON zv. 2, č. 11, 8. Júna 2009, strany 1-10 opisuje inhibičný účinok glukózy a celobiózy na adsorpciu celulózy, teda znížením...

Spracovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20933

Dátum: 28.04.2009

Autori: Masterman Thomas Craig, Medoff Marshall

MPK: C07H 3/04, C07H 3/00, C07H 3/02...

Značky: biomasy, spracovanie

Text:

...a mikroorganizmy výrazne zlepšuje výťažok produktu získaného konverziou cukru, napríklad alkoholu, ako napríklad etanolu bez konverzie alebo spotrebovania samotnej biomasy. Začlenenie biomasy môže tiež zamedziť v neúplnej, zdĺhavej alebo zaseknutej konverzii produktu napr. fermentácii.Samotná biomasa nemusí byť konvertovaná na produkt (ako napríklad etanol) súčasne s cukrom s nízkou molekulovou hmotnosťou.V niektorých prípadoch môžu...

Spôsob výroby koncentrovaného vodného roztoku glukózy z kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11371

Dátum: 04.07.2008

Autori: Braun Jörg, Kim Mo Se, Kochner Arno, Seo Jae Yeol, Chung Jin Won, Lohscheidt Markus, Kim Sung Hyun, Choi Jong-kyu, Choi Jong In, Boy Matthias

MPK: C12P 19/02, A23K 1/14, C07K 14/415...

Značky: roztoku, glukózy, spôsob, výroby, koncentrovaného, kukurice, vodného

Text:

...spravidla obmedzená na 30 až 33 hmotn. Zatial čo vysoké koncentrácie glukózy nie sú pre fermentačnú výrobu bioetanolu nevyhnutné azdôvodu toxicity etanoluvytvárajúceho sa počas fermentácie sú dokonca problematícké, vedú nízke koncentrácie glukózy pri výrobe iných chemikálií knežiaducemu zvýšeniu objemového prietoku. Okrem toho môžu mat nerozpustné zložky negatívny vplyv na fermentáciu, napríklad ohľadom rýchlosti prenosu kyslíka...

Spôsob zvýšenia výťažku procesov konverzie celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12248

Dátum: 13.11.2007

Autori: Kelemen Bradley, Mitchinson Colin, Larenas Edmund

MPK: C12P 19/02, C12P 19/12

Značky: konverzie, procesov, výtažků, zvýšenia, spôsob, celulózy

Text:

...celulózového materiálu na celobiózu kombinovaním celulózového materiálu senzýmovou zmesou, zahrnujúcou endoglukanázu 1, kde inkubovanie celulózového materiálu a celulózovej kombinácie vyvolá hydrolýzovú reakciu na konvertovania až 50 celulózového3 materiálu na rozpustné cukry. pričom frakcia glukózy vzhľadom na uvedené rozpustné cukry je menšia ako 0.5.0015 Celulázami sú celé celulázy, zmesi celých celuláz alebo ich kombinácie...

Spôsob a zariadenie na výrobu glukózy, etanolu, furfuralu, furánu a lignínu z obnoviteľných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11981

Dátum: 30.07.2007

Autori: Machek František, Bouška František, Rychtár Libor, Kratochvíl Zdeněk

MPK: C12P 17/04, C12P 19/02, C07G 1/00...

Značky: spôsob, zariadenie, glukózy, ligninu, furanu, furfuralu, obnoviteľných, etanolu, výrobu, surovin

Text:

...kontínuálnych technológií, ktoré možno rozdeliťNepriame metódy sú dvojstupňovć metódy, v prvom stupni sa pripravil roztok sacharóz (s pomocou predhydrolýzy, hydrolýzy, dcligniñkácie alebo extrakcie) a tento roztok sa spracoval v nasledujúcom stupni s pomocou dehydratačnej reakcie. Existujú metódy, ktorýmimožno separovať fural v prvom kroku z uvoľňovaných plynov, avšak väčšina furalu sa tvorív druhom stupni dehydratácie predhydrolýzy.Počas...

Kmeň Talaromyces emersonii a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13224

Dátum: 09.02.2007

Autori: Gilleran Caroline Teresa, Mcloughlin Lassarina Patrick, Lydon Anne Geraldine Stephanie, Murray Patrick Gerard, Maloney Alan Patrick, Reen Francis Jeremiah, Collins Catherine Majella, O'donoghue Anthony John, Mahon Cathal Sean, Heneghan Mary Noelle, Tuohy Maria Gerardine

MPK: C12N 9/24, A23K 1/165, C12N 1/14...

Značky: talaromyces, emersonii, kmeň, použitie

Text:

...týchto enzýmov je, že sa môžu cielene zamerať len na jeden typ (alebo obme dzený počet) zložky alebo zložiek substrátu. Tým pádom za účelom metabolízovanía určitéhosubstrátu je nevyhnutné identifikovať zložky tohto subsüám, vyrobiť polypeptidy, ktoré majú vhodnú enzymatickú aktivitu, aby metabolizovali tieto zložky, vyrobiť požadované množstvo polypeptidu bežnými postupmi, ako napríklad rekombinantnými technikami, modiñkovať...

Spôsob výroby konečných produktov z uhlíkatých substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9235

Dátum: 06.02.2003

Autori: Pucci Jeff, Shetty Jayarama, Chotani Gopal, Sanford Karl, Kumar Manoj

MPK: C12P 7/06, C12P 7/10, C12P 19/02...

Značky: substrátov, spôsob, produktov, uhlíkatých, konečných, výroby

Text:

...trávy,krmoviny, lúčne trávy, zemiaky, hluzy, korene, celomletá kukurica, kukuričné šúíky, obilie, pšenica,jačmeň, raž, milo, otruby, cereálie, cukor obsahujúce suroviny (napriklad melasa, ovocné materiály,cukrová trstina, cukrová repa), drevo a zvyšky rastlín. V skutočnosti nie je úmyslom, aby sa tento vynález obmedzoval na nejaký jednotlivý materiál použitý ako biomasa. Vo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sú však surovinami materiály...

Spôsob výroby L- arabinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280590

Dátum: 04.03.1998

Autori: Rosenberg Michal, Magdolen Peter

MPK: C13K 13/00, C07H 3/02, C12P 19/02...

Značky: výroby, spôsob, arabinózy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob výroby je založený na tom, že prírodné hydrolyzáty surovín obsahujúce L-arabinózu v koncentrácii 2 až 30 % hmotn. sa submerzne kultivujú v prítomnosti kvasiniek vo vodnom médiu pri teplote 10 až 40 °C, hodnote pH 3,0 až 7,0, pričom L-arabinózu je možné pripraviť z vyfermentovaných médií kryštalizáciou.

Spôsob výroby D-galaktózy a etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281153

Dátum: 08.02.1995

Autor: Rosenberg Michal

MPK: C07H 3/02, C12P 19/02, C12P 7/06...

Značky: etanolu, spôsob, výroby, d-galaktózy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva v tom, že sa kvasinky rodu Saccharomyces submerzne kultivujú pri teplote 10 - 40 °C, hodnote pH 3,0 - 7,0 v prítomnosti 5 - 30 % hmotn. glukózovo-galaktózových sirupov, pričom D-galaktózu je možné pripraviť z vyfermentovaných médií kryštalizáciou.

Spôsob výroby xylitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281607

Dátum: 15.01.1992

Autori: Rahkila Leena, Heikkilä Heikki Olavi, Nurmi Juha Veikko, Töyrylä Marja

MPK: C12P 19/02, C12P 7/18

Značky: xylitolu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob spočíva vo fermentácii vodného roztoku xylózy kvasinkovým kmeňom, ktorý je schopný premeniť voľnú xylózu na xylitol a voľné hexózy prítomné v tomto roztoku na etanol, napr. z rodu Candida alebo Debaryomyces, a z fermentačného roztoku sa chromatograficky oddelí frakcia bohatá na xylitol.

Způsob výroby směsi fruktózy a kyseliny glukónové a jejích solí v submerzní kultuře plísně Aspergillus foetidus var. pallidus konverzí sacharózového substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259439

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Miroslav, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent, Šeflová Marcela, Vojtíšek Vladimír, Hollerová Ida, Jarý Jiří

MPK: C12P 19/02, C12P 7/58

Značky: fruktózy, solí, foetidus, směsi, sacharózového, způsob, kultuře, substrátů, aspergillus, jejich, konverzí, glukonové, kyseliny, výroby, pallidus, plísně, submerzní

Text:

...uvedeného kmene je uložena Ve Sbírce kultur hub Katedry bo-taniky Univerzity Karlovy, Praha 2, Benátska 2 pod č. CCF 1889.Po provedení iermentace buněčná hmota mikroorganismu se může odseparovat od kapalného podílu kultivačního média a opakovaně použít pro konverzi sacharözy nebo produktů, meziproduktů a odpadů z výroby sacharúzy, zejména afinády, rvafinády, lehké a těžké šťavy, kléru a melasy.Pro zaočkování fermentačních nádob se používá...

Způsob řízené biosyntézy galaktózy, xylózy a florideového škrobu nespecificky značených radioizotopem uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259090

Dátum: 17.10.1988

Autori: Doucha Jiří, Kolina Josef, Pekárková Blažena, Smažík Miroslav

MPK: C12P 19/02

Značky: škrobu, biosyntézy, nespecificky, řízené, galaktózy, uhlíku, způsob, značených, florideového, radioizotopem, xylózy

Text:

...metodou střídání period světla a tmy. K výrobní kultivaci je použito najmladších buněk, u nichž je množství florideového škrobu nejnižší, neboř byl epotřebován v energeticky náročných metebolických procesoch během dělení buněk v temné periodě předchozího eynchronního cyklu. Nízké počáteční množství škrobu na začátku výrobní kultivace je jednou z podmínek jeho vysoké specifické aktivity na konci výrobního cyklu. odstranění elizových obalů...

Sposob stereošpecifickej prípravy 1,6-anhydro-3,4-di-0-acetyl-beta-D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254694

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zemek Jiří, Kučár Štefan

MPK: C12P 19/02

Značky: přípravy, stereošpecifickej, spôsob, 1,6-anhydro-3,4-di-0-acetyl-beta-d-glukopyranózy

Text:

...miere odstraňuje postup podľa vynálezu, ktorého podstate spočíva v pôsobení suspenzie buniek Aureobasidium pullulans CCY 27-1-14 a v 0,01 až 0,05 mól.dm 5 citran-ovao-fosforečnanonvom tlmivom roztoku o» pH 5 až 5,8 pri teplote 20 až 40 °C na 1,6-anhydro-2,3,4-tri-O-acetyl-ý-D-glukopyraiíózu. Výtažok LS-anhydro-BA-cli-O-acetylüjő-D-glukopyranózy V tejto reakcii je okolo 90 0/0. Z vedľajších produktov tejto deacetylačnej reakcie prevláda...

Způsob enzymatické hydrolýzy sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241624

Dátum: 01.01.1988

Autori: Szporny László, Domány György, Matuz Judit

MPK: C12P 19/02

Značky: hydrolýzy, způsob, enzymatické, sacharózy

Text:

...a plazmolyzovány, zvýšená teplota inaktivuje většinu jiných enzymů, zvláště proteáz, které by invertázu postupně degradovaly a uvolňovaly ji z vazby na.zbytkyvbu-V něk Zähřevkvaainek je nutno provádět v přitomnoati sub stratu. Při 75 °C došlo po 15 min. k úplně ínaktivaci ínvertézy u kvasínek suapendovaných ve vodě, k čáetečné inaktivaci u kvasinek auspendovaných v 1 d roztoku sacharőzy, ale kvasinky rozmichané se stejnou váhou...

Způsob izomerace D-glukozy mikroorganismem s glukosoisomerasovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236178

Dátum: 01.12.1987

Autori: Marek Miroslav, Vodrážka Zdeněk, Králová Blanka, Demnerová Kateřina, Valentová Olga

MPK: C12P 19/02

Značky: aktivitou, glukosoisomerasovou, způsob, d-glukózy, izomerace, mikroorganismem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se D-glukosa isomeruje mikroorganismem v peletové formě. Po ošetření pelet tepelným šokem dochází k dalšímu zvýšení glukosoisomerásové aktivity a současně k její stabilizaci. Další zvýšení glukosoisomerásové aktivity je možno dosáhnout parciální destrukcí buněčných stěn jodistanovým oxidačním štěpením vicinálních diolů v buněčné stěně obsažených polysacharidů. Stabilitu glukosoisomerásy v takto upravených paletách je...

Způsob přípravy produktu obsahujícího fruktózu ze sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241460

Dátum: 15.09.1987

Autor: Magyar Károly

MPK: C12P 19/02

Značky: produktů, přípravy, sacharózy, fruktózu, obsahujícího, způsob

Text:

...v prvním stupni k izomerizaci části dextrozy na fruktózu pomoci izpmerázového enzymu,a ve třetím stupni se provádí hydrolýza pomoci invertázového enzymu nebo kyseliny v nepřítomnosti izomerazového enzymu.Ve výhodném provedení postupu podle uvedeného vynälezu se uvedená sacharoza použije v koncentraci alespoň 20 0/0 hm-otnostních.Podle Livedeněho vynálezu je dále výhodné, jestliže se produkt získaný v prvním stupni zpracuje ve druhém stupni...

Spôsob prípravy (U-14C) manózo-6-fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233233

Dátum: 17.04.1987

Autori: Zemek Juraj, Kučár Štefan, Kolina Josef

MPK: C12P 19/02

Značky: manózo-6-fosfátu, přípravy, u-14c, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru biochémie, chémie sacharidov, ako aj lekárskej a potravinárskej chémie. Vynález rieši prípravu (U-14C) manózofosfátu pre štúdium metabolizmu sacharidov, ako aj pre teoretické štúdie v oblasti chémie n biochémie sacharidov. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že na roztok (U-14C)glukózo-6-fosfátu, pripraveného z vodorozpustného alfa (1? 4,6) glukánu zo zelených alebo modrozelených rias, pripraveného podľa čs. AO 211 785 sa...

Způsob přípravy invertního cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233866

Dátum: 01.04.1987

Autori: Jarý Jiří, Vodrážka Zdeněk, Marek Miroslav, Potáčová Miloslava

MPK: C12P 19/02

Značky: cukrů, přípravy, způsob, invertního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy invertního cukru pomocí enzymu invertasy obsažené v buněčných stěnách kvasinek zabudovaných do matrice gelu, s výhodou do hydrofilního gelu oxidu křemičitého. K přípravě heterogenního biokatalyzátoru je možno použít buněčných stěn, kvasinek obsahujících invertasu získaných jako odpadní produkt výroby kvasničného autolysatu. Buněčné stěny je možno aplikovat i v sušeném stavu, ve kterém má obsažená invertasa...

Spôsob prípravy /U-14C/ D-fruktózy o vysokej mólovej aktivite

Načítavanie...

Číslo patentu: 233134

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kočár Štefan, Zemek Jiří, Kolina Josef

MPK: C12P 19/02

Značky: vysokej, d-fruktózy, spôsob, mólovej, u-14c, aktivitě, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru biochémie, chémie sacharidov, ako aj lekárskej a potravinárskej chémie. Vynález rieši prípravu /U-14C/ D-fruktózy o vysokej mólovej aktivite, pre štúdium metabolizmu sacharidov, ako aj pre teoretické štúdiá v oblasti chémie a biochémie sacharidov. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že /U-14C/ D-glukóza sa transformuje p(sobením enzýmu xylóza izomerázy v rozpustnom alebo imobilizovanom stave alebo ako súčasti imobilizovaných...

Způsob přípravy 4-deoxy-4-fluor-D-fruktózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235440

Dátum: 15.11.1986

Autori: Buděšínský Miloš, Pacák Josef, Doležalová Jitka, Černý Miloslav, Kulhánek Miloš, Tarda Milan

MPK: C12P 19/02

Značky: přípravy, způsob, 4-deoxy-4-fluor-d-fruktózy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy nového monosacharidu, 4-deoxy-4-fluor-D-fruktózy, který byl získán fermentační dehydrogenací 3-deoxy-3-fluor-D-mannitolu kmenem Gluconobacter oxydans. Jeho struktura byla potvrzena elementární analýzou a protonovou magnetickou resonancí. Získaný fluorovaný monosacharid je cenná sloučenina pro studium metabolismu cukrů a potenciální inhibitor invertasy.