C12N 9/58

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy z výroby penicilínu ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268591

Dátum: 14.03.1990

Autori: Višacký Viliam, Brokeš Peter, Forsthoffer Július, Jakubová Antonia, Bučko Michal, Mazáň Štefan

MPK: C12N 9/58

Značky: výroby, ultrafiltráciou, enzýmov, spôsob, penicilinů, získavania, pôdy, fermentačnej

Text:

...neabrbnu a deliacou hranicou S 000 - 50 000 nolakulovej hnutnoati, ktoré zadrłiavo výaokouolekularne latky a naopak prepůiía nizkoaolekularne lot ky feraentačnaj pâdy.Z koncentràtu vyaokonolekulàrnych látok ziakaněho pomocou ultrafiltrácie je nožnt ziekavač viaceré prieayeelne významnú enzýay, hlavne proteazy. Tieto anzýay, ktoré sa stanú takto vedĺajiia produktu výroby penicilinu sa doteraz nijako nevyulivajú a naopak ako cudzoroda...

Způsob výroby mikrobiálního syřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245213

Dátum: 01.07.1988

Autori: Pacherník Pavel, Brtník Rudolf

MPK: C12N 9/58

Značky: způsob, výroby, mikrobiálního, syridla

Text:

...plísně Rhizomucor sp. MX byl izolován z bramborových hlíz, napadených hnilobou, a uložen ve Sbírce kultur plísní a hub (Mezinár. federace sbírek č.182), katedra botaniky nižších rostlin Karlovy university Praha 2, Benátská 2, pod č. CCF 1863..Použitý kmen Rhizomucor sp. MK CCF 1863 lze charakteri zovat takto při kultivaci na sledinovém agaru při teplotě 37 °c vznikají kolonie H 3 nñvysoké, zprvu šedomodré, později hnědošedé až....