C12N 9/04

Enzymatický spôsob enantioselektívnej redukcie ketozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288326

Dátum: 28.12.2015

Autori: Neubauer Peter, Breese Klaus, Gupta Antje, Bange Gert

MPK: C12P 41/00, C12N 9/04, C12P 7/02...

Značky: spôsob, ketozlúčenín, enantioselektívnej, redukcie, enzymatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka enzymatického spôsobu enantioselektívnej redukcie organických ketozlúčenín na zodpovedajúce chirálne hydroxyzlúčeniny. Ako enzým sa používa alkohol-dehydrogenáza.

Bakteriálne bunky vykazujúce formátdehydrogenázovú aktivitu na výrobu kyseliny jantárovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20381

Dátum: 04.12.2009

Autori: Scholten Edzard, Haefner Stefan, Schröder Hartwig

MPK: C12N 1/20, C12N 9/04, C12N 9/02...

Značky: formátdehydrogenázovú, kyseliny, bakteriálne, aktivitu, vykazujúce, výrobu, buňky, jantárovej

Text:

...bunka podla predloženého vynálezu je rodu Pasteurella. Baktérie rodu Pasteurella súgram-negatívne afakultatívne anaeróbne. Druhy Pasteurella sú nemotilné, pleomorfné anajčastejšie kataláza- aoxidáza-pozitívne (Kuhnert aChristensen,2008, ISBN 978-1-904455-34-9).Bakteriá|nou bunkou je s výhodou bakteriálna bunka Pasteurella a s väčšou výhodou bunka kmeňa DD 1 rodu Pasteurella. Kmeňom DD 1 rodu Pasteurella je snajväčšou výhodou...

Spôsob výroby aromatických molekúl v streptomycétach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13178

Dátum: 20.02.2008

Autori: Mane Jean, Zucca Joseph, Lambert Fanny

MPK: C12N 9/04, C12N 9/02, C12P 7/22...

Značky: aromatických, streptomycetách, výroby, molekúl, spôsob

Text:

...znamená každú sekvenciu DNA, do ktorej je možné Vložit fragmenty cudzej kyseliny nukleovej. pričom vektory umožňujú vniesť cudziu DNA do hostiteľskej bunky. Príkladmi Vektorov sú plazmidy. kozmidy, umelé kvasinkové chromozómy (YAC), umelé bakteriálne chromozómy (BAC) a umelé chromozómy odvodené z bakteriofága P 1 (PAC) alebo vektory odvodené od vírusu.0020 Vjednom uskutočnení vynálezu je expresný Vektor obsahujúci nukleotidovú sekvenciu SEQ...

Spôsob na produkciu aminokyseliny použitím baktérie čeľade Enterobacteriaceae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16062

Dátum: 12.07.2007

Autori: Matsui Kazuhiko, Yampolskaya Tatyana Abramovna, Altman Irina Borisovna, Kotliarova Veronika Aleksandrovna, Terashita Masaru, Kozlov Yury Ivanovich, Usuda Yoshihiro, Mokhova Olga Nikolaevna, Ptitsyn Leonid Romanovich

MPK: C12N 9/04

Značky: bakterie, čeľade, aminokyseliny, produkciu, spôsob, enterobacteriaceae, použitím

Text:

...3027-3032 (1998.0007 Napriek reverzibilite dvoch NADH-spájacích reakcií katalyzovaných AdhE, divoký typ E. coli je neschopný rásť V prítomnosti etanolu ako jediného zdroja uhlíka a energie, pretože adhE gén sa transkríbuje aeróbne pri znížených hladinách(1991) Leonardo, M. R., Cunningham, P. R. Clark, D. P., J. Bacteriol. 175 870-878 (1993 a polčas AdhE proteínu sa V priebehu aeróbneho metabolizmu skracuje kovom-katalyzovanou oxidáciou...

Spôsob výroby sialylovaných oligosacharidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16234

Dátum: 07.03.2007

Autor: Samain Eric

MPK: C12N 9/04, C12N 1/21, C12N 9/10...

Značky: výroby, oligosacharidov, sialylovaných, spôsob

Text:

...2 a GM 1 dodatočným exprimovaním príslušných glykozyltransferázových génov (Antoine a spol. 2003). Polysialylované oligosacharidy (GD 3 a GT 3 cukry) boli tiežprodukované týmto spôsobom a s génom Campylobacter cstII, ktorý kóduje bifunkčnú a-2,3- a a-2,8-sialyltransferázu (naša0006 Produkcia sialyloligosacharidov vo veľkom meradle týmto mikrobiologickým spôsobom vyžaduje dôležité množstvo kyseliny sialovej ako prekurzoru. Kyselina sialová...

Vynálezy kategórie «C12N 9/04» v ZSSR.

Doručenie terapeutických zlúčenín do mozgu a ostatných tkanív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15590

Dátum: 30.08.2004

Autor: Kakkis Emil

MPK: C12N 9/00, C12N 9/04, A61K 38/43...

Značky: mozgu, terapeutických, ostatných, tkanív, zlúčenín, doručenie

Text:

...závislým od energiePriamym podávaním proteínov do mozgovej hmoty sa nedosiahol výrazný terapeutícký účinok kvôli dífúznym bariéram a obmedzenému objemu terapeutika, ktoré sa môže podávať. Bežná asistovaná difúzia sa študovala prostredníctvom katétrov umiestnených v mozgovom parenchýme použitím pomalej dlhodobej infúzie (Bobo, et al., Proc.Natl.Acad.Sci. U.S.A 91,2076-2080 (1994) Nguyen, et al. J.Neurosurg. 98, 584-590 (2003 ale žiadne...

Spôsob produkcie L-lyzínu alebo L-treonínu použitím baktérie Escherichia, ktorá má utlmenú aktivitu jablčného enzýmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4003

Dátum: 29.07.2004

Autori: Moriya Mika, Matsui Kazuhiko, Nakai Yuta, Usuda Yoshihiro, Van Dien Stephen, Tsuji Yuichiro, 2108681, Ueda Takuji, Suzuki Tomoko, Iwatani Shintaro

MPK: C12N 9/04, C12P 13/00

Značky: použitím, jablčného, l-lyzínu, produkcie, bakterie, escherichia, enzymů, ktorá, l-treonínu, aktivitu, utlmenú, spôsob

Text:

...modelu v metabolickom inžinierstve na produkciu lyzínu. Okrem toho bolo zverejnené veľké množstvo teoretických alebo experimentálnych postupov na analýzu metabolíckých tokov a ich aplikácií (nepatentové dokumenty 7 a 8, patentové dokumenty 14,15 a 16). Patentový dokument 14 opisuje postup na predpovedanie génu potrebného pre rast na základe stechiometrického modelu. Patentový dokument 15 opisuje metódu na genetické aevolučné menenie...

Varianty 3-fosfoglycerát-dehydrogenázy s inhibíciou redukovanou L-serínom a génov, ktoré ich kódujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6084

Dátum: 01.07.2004

Autori: Flinspach Renate, Maier Thomas

MPK: C12N 15/53, C12N 9/04, C12P 13/00...

Značky: redukovanou, varianty, inhibíciou, kódujú, 3-fosfoglycerát-dehydrogenázy, génov, l-serínom

Text:

...proteínu alebo sanegatívne prejavuje na stabilite proteínu. Skutočne vykazuje väčšina z mutantov opísaných vTaktiež na koryneformných mikroorganizmoch boli na géne serA uskutočnenémutagenézy, ktoré mali za cieľ zníženie citlivosti PGD voči ínhibícii prostredníctvom serínu- Peters-Wendisch et al. (2002, Appl. Microbiol. Biotechnol. 60 437 - 441) opisujú delćcie V PGD z Corynebacterium glutamicum. Aj tu delécie vedú kčiastočne intenzívnemu-...

Varianty 3-fosfoglycerátdehydrogenázy s redukovanou inhibíciou L-serínom a génov, ktoré ich kódujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5615

Dátum: 01.07.2004

Autori: Flinspach Renate, Maier Thomas

MPK: C12N 15/53, C12N 9/04, C12P 13/00...

Značky: 3-fosfoglycerátdehydrogenázy, kódujú, l-serínom, inhibíciou, génov, varianty, redukovanou

Text:

...voči inhibícii prostredníctvom serínu, ktoré vykazujú modiñkáciu v C-koncoch 25 PGD divého typu (to znamená aminokyseliny 370-410), výhodne modifikáciu voblasti posledných 50 zvyškov (to znamená aminokyseliny 361-410). Opísané mutanty sa získalilinkerovou mutagenézou, to znamená jednoduchým využitím prítomných restrikčnýchštiepiacich miest V E. coli serA-gćnu a následne nahradením oligonukleotidových linkerovTakéto mutagenézy...

Varianty 3-fosfoglycerátdehydrogenázy s obmedzenou inhibíciou L-serínom a gény, ktoré ich kódujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3015

Dátum: 01.07.2004

Autori: Flinspach Renate, Maier Thomas

MPK: C12N 9/04, C12P 13/00, C12N 15/53...

Značky: kódujú, 3-fosfoglycerátdehydrogenázy, l-serínom, varianty, obmedzenou, inhibíciou, gény

Text:

...subtilis). Pritom podliehajú lepšie charakterizovaní zástupcovia spätno-väzobnej inhibícii L-serínom.0009 Na. úrovni aminokyselinových sekvencií sú si PGD enzýmy navzájom veľmi podobné (aminokyseliny 1-340 E.coli sekvencie),pričom ale C-terminálna časť má len malú podobnosť. Práve v tejtoC-terminálnej časti je lokalizovaná regulačná doména, ktorá jezodpovedná za serínovú inhibíciu (Peters-Wendisch et al., 2002,Appl. Microbiol....

Spôsob renaturácie denaturovaných bielkovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279976

Dátum: 11.06.1999

Autori: Rainer Rudolph, Fischer Stephan

MPK: C12N 9/04, C12N 9/36, C07K 1/02...

Značky: denaturovaných, bielkovín, renaturácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob renaturácie denaturovaných bielkovín v roztoku v renaturačnom pufri, pri ktorom sa pripraví roztok bielkoviny určenej na renaturáciu v koncentrácii kritickej vo zvolenom pufri a po vzniku poprehýbaného medziproduktu sa pridá ďalší podiel na regeneráciu určenej bielkoviny v množstve potrebnom na dosiahnutie kritickej koncentrácie.

DNA kódujúca 3-fosfoglycerát dehydrogenázu, expresný vektor a bunky na biosyntézu serínu a produktov odvodených od serínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279805

Dátum: 08.03.1995

Autor: Burlingame Richard

MPK: C12N 9/04, C12N 15/53, C12P 13/06...

Značky: produktov, odvodených, expresný, 3-fosfoglycerát, vektor, kódujúca, dehydrogenázu, buňky, biosyntézu, serínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná DNA kódujúca 3-fosfoglycerát dehydrogenázu (PGD) so zníženou citlivosťou na inhibíciu serínom v porovnaní s divokým typom PGD. DNA kódujúca PGD má aspoň nejakú enzymatickú aktivitu použiteľnú na biosyntézu a udržiava si túto aktivitu pri vyšších hladinách serínu ako nemodifikovaná PGD divokého typu. Sú tiež opísané PGD majúce aminokyselinovú sekvenciu opísanej skonštruovanej DNA, expresné vektory obsahujúce skonštruovanú DNA a...

Způsob výroby karnitindehydrogenázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254131

Dátum: 15.01.1988

Autori: Schäfer Angelika, Schöpp Wulfdieter

MPK: C12N 9/04

Značky: způsob, výroby, karnitindehydrogenázy

Text:

...ynbwpaasyxonConepmàmaacx 3 öecxnewoqaon sxcrpaxre öenxon Kapuuwaunernnporeuaaa.nome ÓHTB oqnmena B 3-5 pas nocpencraou mpaxuuonaoro nmcannňanua H, coowaercrBeuao, sxcrpaxunu, HanpHMep, npn nouomm cynbůara amounn. uns sworo K öenKóBoMy sxcrpaxwy noóaansmw rsepnuü cynbmaw aMMoHnn no Koneuuoň Konuenwpauuu, cooraercwaywmeň 70 Hacumennn, npnqem ncn axrnauocrb uenaxon okaaunaerca 5 ocanxe. nuz nanbneñmeü ouucrxu Kapuuwuunernnporenaau ocmavox...

Způsob výroby malátdehydrogenasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245815

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ba?ka Josef, Oeoicha Jaroslav, Seidl František

MPK: C12N 9/04

Značky: malátdehydrogenasy, výroby, způsob

Text:

...je patrné, že k najvhodnějším zdrojům uhlík-u pro prodiaskci malätdehýdrogenasy patří ethanol nebo awoeäbát.vynález bude blížle objasněn na uvedených přĺkiadech.Kmen Candida utilis RIFIS 231 byl přenesen očkem ze šikmého s-ladinovézho do 15 ml sterilníłm Ihelasového média me 100 ml Erlenmeyerově baňce obsahujíciłho v 1 ~litru 60 g melasy, 0,5 g superfosstátu,0,2 g NH 4 J 2 HPO 4, 0,4 g (NH 4 J 2 S 04, 0,04 g Mgsoi. 7 HZD a majícího pil-I....

Spôsob izolácie laktátdehydrogenázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236136

Dátum: 01.08.1987

Autori: Babušíková Gabriela, Gemeiner Peter, Zemek Jiří

MPK: C12N 9/04

Značky: izolácie, laktátdehydrogenázy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sposobu izolácie laktátdehydrogenázy. Podstatou vynálezu je, že sa roztok enzýmu v tlmivom roztoku pH 7,0 až 8,6 nechá pretiecť kolónou naplnenou perlovou celulózou, s priemernou molekulovou hmotnosťou 1,05.105 až 1,22.105 a zrnitosťou 30 ?m až 1,0 mm, derivatezovanou sodnou soľou kyseliny 8-amino-5-/3-(sulfoetylsulfonyl)anilino/-6-antrachinónsulfónovej na stupeň substitúcie 5 až 15 ?mol.g-1, sorbent sa premyje tlmivým roztokom...

Způsob přípravy a čištění preparátů enzymu laktátdehydrogenasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249449

Dátum: 12.03.1987

Autori: Borák Jindřich, Konečný Přemysl, Smrž Miloslav

MPK: C12N 9/04

Značky: způsob, laktátdehydrogenasy, enzymů, preparátu, přípravy, čištění

Text:

...změna koncentrace se výhodné využívá tem, kde cílem je zakoncentrovení enzymu (sorpce z velkého množství roztoku s malým množetvím enzymu, eluce minimalním množstvím vody nebo zředěnáho pufru).Sorpci a eluci je možné provádět bud vsádkově nebo v chrometogrefických kelonách. Značná objemová stálost hydroxyethylmethakrylátových gelú je přitom zárukou, že i při náhlýoh změnách koncentrace soli nedojde k deformaci sloupce a tím i ke snížení...

Sposob stabilizácie enzýmu galaktózaoxidáza

Načítavanie...

Číslo patentu: 248499

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kubačková Marta, Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří

MPK: C12N 9/04

Značky: galaktózaoxidáza, enzymů, spôsob, stabilizácie

Text:

...postupu je jeho jednoduchost, technická nenáročnosť, vysoká stabilita enzýmu počas skladovania, ako aj možnost prípravy enzýmoveho preparátu v tabletovacej forme, priamym suchým tabletovaním enzýmu zakotveného na nosiči.P r í k l a d 1 Enzým galaktözaoxidáza z Polyporus cir clnatus o aktivite 2 ,ukat a špecifickej aktivite 1,2 nkat . Ing-ľ sa rozpustí V 10 cm 3 fosfá 4tového ústojného roztoku o pH 6,5 a koncentrácii 0,01 mol.dm 3 68,5 cm 3...

Způsob úpravy kryptoklimatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232531

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kučera Jiří, Pacovský Jindřich

MPK: C12N 9/04

Značky: úpravy, způsob, kryptoklimatu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je upravit kryptoklima objektů tak, aby byl snížen obsah kyslíku a vlhkosti na požadovaně hodnoty Tohoto účelu se dosáhne tak, že se na médium tvořící kryptoklima působí enzymovým prostředkem obsahujícím glukosa oxidasu nebo jeji směs s katelasou a glukosou.

Způsob přípravy 3-hydroxybutyrátdehydrogenázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233318

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kleber Hans-peter, Schöpp Wulfdieter

MPK: C12N 9/04

Značky: přípravy, způsob, 3-hydroxybutyrátdehydrogenázy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 3-hydroxybutyrátdehydrogenázy. Cílem vynálezu je navržení levné metody, kterou lze získat ferment s vysokou specifickou aktivitou. Úkol spočívá v získání požadovaného fermentu kultivací nového kmene bakterií na substrátech pro kultivaci, které dosud nebyly použity. Podstatou vynálezu je, že se kutivuje kmen Pseudomonas putida na takových substrátech, při jejichž rozpadu se tvoří acetoacetát nebo hydroxybutyrát,...