C12N 9/02

Geneticky modifikovaná bunka a spôsob použitia uvedenej bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19194

Dátum: 07.03.2012

Autori: Wierckx Nick Johannes Petrus, Elink Schuurman Tom Daniël, Kuijper Sipko Maarten, Ruijssenaars Harald Johan

MPK: C12N 1/15, C12N 1/21, C12N 5/10...

Značky: buňka, modifikovaná, spôsob, uvedenej, geneticky, buňky, použitia

Text:

...aminokyselinovú sekvenciu SEKV. ID. Č. 1, 2, 3 alebo 4, alebo jeho anaIógy/homológy, a druhú polynukleotidovú sekvenciu kódujúcu druhý polypeptid, ktorý má konvertujúcu aktivitu pre HMF-kyselinu. Polypeptid konvertujúci HMF-kyselinu môže byť oxidoreduktáza kódovaná hmfH génomCupríavidus basilensis HMF 14 opísaná skôr (Koopman et al., 2010 a a Koopman et al., 2010 b). Podľa niektorých uskutočneníje výhodné, že geneticky modiñkovaná bunka...

Prekurzor hirudínu obsahujúci signálnu sekvenciu, spôsob prípravy Leu-hirudínu a použitie prekurzora

Načítavanie...

Číslo patentu: 287865

Dátum: 09.01.2012

Autori: Bender Rudolf, Habermann Paul

MPK: C07K 14/24, C07K 14/21, A61P 7/02...

Značky: leu-hirudínu, signálnu, spôsob, prekurzor, přípravy, sekvenciu, prekurzora, použitie, hirudinu, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný prekurzor hirudínu, ktorý obsahuje signálnu sekvenciu vybranú zo skupiny obsahujúcej signálne sekvencie vonkajšieho membránového proteínu zo Serratia marcescens, proteínu oprF zo Pseudomonas fluorescens, a fumarát-reduktázy zo Shewanella putrifaciens, na ktorých C-koniec je pripojená sekvencia Leu-hirudínu, spôsob prípravy Leu-hirudínu, v ktorom sa ako medziprodukt vyskytuje prekurzor hirudínu, a použitie prekurzora hirudínu.

Baktéria patriaca do rodu Escherichia a spôsob výroby L-treonínu alebo L-izoleucínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287403

Dátum: 20.08.2010

Autori: Nakai Yuta, Nakanishi Kazuo, Kojima Hiroyuki, Miyata Yuri, Ito Hisao, Kurahashi Osamu

MPK: C12N 1/21, C12N 9/02, C12N 15/09...

Značky: l-izoleucínu, patriaca, spôsob, l-treonínu, výroby, escherichia, baktéria

Zhrnutie / Anotácia:

Treonín a izoleucín sa produkuje kultiváciou baktérie patriacej do rodu Escherichia, ktorá má schopnosť produkovať L-treonín alebo L-izoleucín a v ktorej je zvýšená vnútrobunková aktivita fosfoenolpyruvátkarboxylázy a transhydrogenázy, v médiu, čím sa v tomto médiu produkuje a akumuluje treonín alebo izoleucín, a zozbieranie treonínu alebo izoleucínu z tohto média.

Bakteriálne bunky vykazujúce formátdehydrogenázovú aktivitu na výrobu kyseliny jantárovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20381

Dátum: 04.12.2009

Autori: Schröder Hartwig, Scholten Edzard, Haefner Stefan

MPK: C12N 1/20, C12N 9/04, C12N 9/02...

Značky: jantárovej, formátdehydrogenázovú, aktivitu, výrobu, kyseliny, buňky, bakteriálne, vykazujúce

Text:

...bunka podla predloženého vynálezu je rodu Pasteurella. Baktérie rodu Pasteurella súgram-negatívne afakultatívne anaeróbne. Druhy Pasteurella sú nemotilné, pleomorfné anajčastejšie kataláza- aoxidáza-pozitívne (Kuhnert aChristensen,2008, ISBN 978-1-904455-34-9).Bakteriá|nou bunkou je s výhodou bakteriálna bunka Pasteurella a s väčšou výhodou bunka kmeňa DD 1 rodu Pasteurella. Kmeňom DD 1 rodu Pasteurella je snajväčšou výhodou...

Bakteriálne bunky s glyoxylátovým shuntom na výrobu kyseliny jantárovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20279

Dátum: 04.12.2009

Autori: Haefner Stefan, Schröder Hartwig, Scholten Edzard

MPK: C12N 1/21, C12N 15/54, C12N 15/53...

Značky: buňky, jantárovej, shuntom, výrobu, bakteriálne, kyseliny, glyoxylátovým

Text:

...je základom tohto vynálezu, možno vnímať ako poskytnutie prostriedkov a spôsobov na naplnenie vyššie uvedených potrieb. Tentotechnický problém sa rieši uskutočneniami opísanými v nárokoch a v ďalšom texte.Predložený vynález sa teda týka bakteriálnej bunky rodu Pasteurella, ktorá obsahuje heterológny polypeptid, ktorý má izocitrátlyázovú aktivitu, a heterológnypolypeptid, ktorý má malátsyntázovú aktivitu.Pojem bakteriálna bunka v tu...

Enzým spojený so syntézou equolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15053

Dátum: 25.12.2008

Autori: Shimada Yoshikazu, Yasuda Setsuko, Takahashi Masayuki, Abiru Yasuhiro, Hayashi Takashi, Miyazawa Norihiro

MPK: C12P 17/06, C12N 15/09, C12N 9/02...

Značky: equolu, syntézou, enzym, spojený

Text:

...črevnej baktérie enzým schopný syntetizovať dihydrodaidzeín, enzým schopný syntetizovaťtetrahydrodaidzeín, a enzým schopný syntetizovať equol, ktorébudú použité ako východiskové materiály na syntézu equolu,a objaviť štruktúry týchto enzýmov. Avšak, autori vynálezu uskutočnili ďalšie štúdie, a boli úspešní V umelej výrobe dihydrodaidzeínu, tetrahydrodaidzeínu a equolu, použitím vyššie uvedených enzýmov. Predkladaný vynález je...

Enzým spojený so syntézou equolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14863

Dátum: 25.12.2008

Autori: Shimada Yoshikazu, Abiru Yasuhiro, Ohtani Tadaaki, Sato Ikutaro, Takahashi Masayuki, Miyazawa Norihiro, Yasuda Setsuko, Hayashi Takashi

MPK: C12N 15/09, C12N 9/02, C12P 17/06...

Značky: spojený, enzym, syntézou, equolu

Text:

...črevnej baktérie enzým schopný syntetizovať dihydrodaidzeín, enzým schopný syntetizovaťtetrahydrodaidzeín, a enzým schopný syntetizovať equol, ktorébudú použité ako východiskové materiály na syntézu equolu,a objaviť štruktúry týchto enzýmov. Avšak, autori vynálezu uskutočnili ďalšie štúdie, a boli úspešní V umelej výrobe dihydrodaidzeínu, tetrahydrodaidzeínu a equolu, použitím vyššie uvedených enzýmov. Predkladaný vynález je výsledkom...

Spôsob výroby aromatických molekúl v streptomycétach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13178

Dátum: 20.02.2008

Autori: Lambert Fanny, Zucca Joseph, Mane Jean

MPK: C12N 9/04, C12N 9/02, C12P 7/22...

Značky: aromatických, spôsob, streptomycetách, výroby, molekúl

Text:

...znamená každú sekvenciu DNA, do ktorej je možné Vložit fragmenty cudzej kyseliny nukleovej. pričom vektory umožňujú vniesť cudziu DNA do hostiteľskej bunky. Príkladmi Vektorov sú plazmidy. kozmidy, umelé kvasinkové chromozómy (YAC), umelé bakteriálne chromozómy (BAC) a umelé chromozómy odvodené z bakteriofága P 1 (PAC) alebo vektory odvodené od vírusu.0020 Vjednom uskutočnení vynálezu je expresný Vektor obsahujúci nukleotidovú sekvenciu SEQ...

Oxidoreduktázy so stereoselektívnou redukciou ketozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18292

Dátum: 20.07.2006

Autori: Dupont Maria, Gupta Antje, Tschentscher Anke

MPK: C12N 9/02, C12P 41/00, C12P 7/02...

Značky: redukciou, ketozlúčenín, oxidoreduktázy, stereoselektívnou

Text:

...brevis (DE0009 Dnes známe enzýmy však nedostačujú nato, aby sa rozšírili na celkový potenciál trhu a uspokojili dopyt po stereoselektívnej redukcii ketozlúčenín. To je na jednej strane odôvodnené tým, že jednotlivé enzýmy disponujú veľmi rozdielnymi vlastnosťami s ohľadom na substrátové spektrum,optimum hodnoty pH, ako aj na stabilitu voči teplote a rozpúšťadlám, ktoré sa často navzájom dopĺňajú. Preto môžu samotné pomerne...

Oxidoreduktázy na stereoselektívnu redukciu ketozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17972

Dátum: 20.07.2006

Autori: Tschentscher Antje, Dupont Maria, Gupta Antje

MPK: C12N 9/02, C12P 7/02, C12P 41/00...

Značky: stereoselektívnu, oxidoreduktázy, ketozlúčenín, redukciu

Text:

...brevis (DE0009 Dnes známe enzýmy však nedostačujú nato, aby sa rozšírili na celkový potenciál trhu a uspokojili dopyt po stereoselektívnej redukcii ketozlúčenín. To je na jednej strane odôvodnené tým, že jednotlivé enzýmy disponujú veľmi rozdielnymi vlastnosťami s ohľadom na substrátové spektrum,optimum hodnoty pH, ako aj na stabilitu voči teplote a rozpúšťadlám, ktoré sa často navzájom dopĺňajú. Preto môžu samotné pomerne podobné,...

Oxidoreduktázy na stereoselektívnu redukciu ketozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17971

Dátum: 20.07.2006

Autori: Dupont Maria, Gupta Antje, Tschentscher Anke

MPK: C12N 9/02, C12P 7/02, C12P 41/00...

Značky: stereoselektívnu, redukciu, ketozlúčenín, oxidoreduktázy

Text:

...s vysokou enantioselektivitou je možné uviesť0009 Dnes známe enzýmy však nestačia na to, aby sa rozšírili na celkový potenciál trhu a uspokojili dopyt po stereoselektívnej redukcie ketozlúčenín. To je na jednej strane odôvodnené tým, že jednotlivé enzýmy disponujú veľmi rozdielnymi vlastnosťami so zreteľom na substrátové spektrum, optimum hodnoty pH, ako aj na stabilitu voči teplote a rozpúšťadlám, ktoré sa často navzájom dopĺňajú. Preto...

Mikroorganizmus evolučne vyvinutý na produkciu 1,2-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6319

Dátum: 12.01.2005

Autori: Soucaille Philippe, Meynial-salles Isabelle, Gonzalez Benjamin

MPK: C12N 9/02, C12N 1/21, C12N 15/01...

Značky: 1,2-propandiolu, evolučne, produkciu, vyvinutý, mikroorganizmus

Text:

...uhlíka a to z východiskového kmeňa, ktorý obsahuje deléciu génu tpiA a deléciu aspoň jedného génu kódujúceho enzým účastniaci sa premeny metylglyoxalu (propanalu) na laktát, pričom uvedený spôsob zahŕňa nasledujúce fázy- Kultiváciu uvedeného východiskového kmeňa vo vhodnomkultivačnom médiu obsahujúcom jednoduchý zdroj uhlíka, pričom sa využíva rastúce riedenie tak, aby sa V kultivačnom médiu zachovali len mikroorganizmy s rýchlosťou rastu...

Farmaceutická kompozícia na liečenie neurodegeneratívnej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284334

Dátum: 27.12.2004

Autori: Pasinetti Giulio Maria, Aisen Paul

MPK: A61K 31/18, C12N 9/02

Značky: choroby, kompozícia, neurodegeneratívnej, farmaceutická, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie nimesulidu na výrobu farmaceutickej kompozície na liečenie neurodegeneratívnej choroby, vrátane Alzheimerovej choroby, epilepsie a amyotrofickej laterálnej sklerózy.

Oxidoreduktáza získaná z rodu Pichia capsulata

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8874

Dátum: 28.05.2004

Autori: Zimmer Anke, Gupta Antje, Bobkova Maria

MPK: C12P 7/04, C12P 7/22, C12N 9/02...

Značky: pichia, získaná, capsulata, oxidoreduktáza

Text:

...je 80 až 99,5 ,zvlášť 90 až 99,5 , hlavne 99 až 99,5 aminokyselín identických so sekvenciou aminokyselín SEQ ID NO 9. Merania špecifickej aktivity oxidoreduktázy zodpovedajúcej SEQ ID NO 9 alebo ich dalej definovaných derivátov alebo analógov sa uskutočňuje pomocou skuŠobneho systému opísaneho V príklade 1.0014 Tento vynález sa ďalej týka oxidoreduktázy vykazujúcej sekvencie aminokyselín SEQ ID NO 9 a je raz, dvakrát, trikrát, štyrikrát...

Bunky ktoré koexprimujú sulfatázu a enzým generujúci C- formylglycín a ich spôsoby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21005

Dátum: 10.02.2004

Autori: Dierks Thomas, Cosma Maria Pia, Von Figura Kurt, Ballabio Andrea, Heartlein Michael W, Schmidt Bernhard

MPK: A61K 31/7088, A61K 38/44, A61K 38/36...

Značky: sulfatázu, spôsoby, formylglycín, generujúci, koexprimujú, enzym, buňky, použitie

Text:

...enzýmy s odlišnou substrátovou špecifickosťou asubcelulárnou lokalizáciou, ako napríklad lyzozómy, Golgi a ER. Štyri z týchto génov, ARSC, ARSD, ARSE a ARSF, kódujúce arylsulfatázu C, D, E a F, V uvedenom poradí, sa nachádzajú V tej istej chromozómovej oblasti (Xp 22.3). Tieto zdieľajú podstatnú podobnosť sekvencie a takmer totožnú genómovú organizáciu, naznačujúc, že tieto vznikajú pri prípadoch duplikácie, ktoré sa vyskytli nedávno počas...

Oxidoreduktáza

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8985

Dátum: 07.01.2004

Autori: Gupta Antje, Zimmer Anke, Bobkova Maria

MPK: C12N 9/02, C12P 7/42

Značky: oxidoreduktáza

Text:

...(1998. Ako príklad sa uvádza postup naenzymatickú výrobu. R-2-hydroxy-4-fenymaslovej kyseliny pomocou D-laktátdehydroqenázy zo stafylokokovej epidermitidy (Industrial Biotransformations, Liese, K. Seelbach, C.Wandrey, WILEY~VCHVerlag, (2000. Nedostatkom koenzýmovej regenerácie formiatdehydrogenázou je malá špecifická aktivita formiatdehydrogenázy (4 až 10 U/mg) a vysoké náklady na Výrobu enzýmu. Tým je z ekonomického hľadiska...

Sekvencia DNA kódujúca proteín organizmu A. thaliana s aktivitou delta-5,7-sterol, delta-7-reduktázy, proteín delta-7-Red, spôsob ich výroby, kmene transformovaných kvasiniek, aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283656

Dátum: 23.10.2003

Autori: Lecain Eric, Chenivesse Xavier, Duport Catherine, Pompon Denis

MPK: C12N 9/02, C12N 1/15, C12N 15/53...

Značky: kvasiniek, transformovaných, delta-7-red, thaliana, organizmu, aplikácie, sekvencia, výroby, delta-5,7-sterol, kódujúca, delta-7-reduktázy, kmene, spôsob, proteín, aktivitou

Zhrnutie / Anotácia:

Sú popísané sekvencie cDNA kódujúce proteín organizmu A. Thaliana s aktivitou delta-5,7-sterol-delta-7-reduktázy /sekvencia SEQ ID No. 1/, ako i spôsob klonovania, spôsob redukcie sterolov nenasýtených v polohe C-7 a spôsob výroby pregnenolónu. Je uvedený aj spôsob detekcie vrodenej deficiencie delta-5,7-sterol-delta-7-reduktázy.

Modifikovaná ľudská mangánová superoxid dismutáza a jej použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6497

Dátum: 27.02.2003

Autor: Mancini Aldo

MPK: C12N 9/02, A61K 38/43, A61P 35/00...

Značky: použitia, modifikovaná, manganová, superoxid, ľudská, dismutáza

Text:

...5 a 6 mhMnSOD eluovaná po kroku gélovej filtrácie (S-75) pruh 7 a 8 mhMnSOD eluovaná po 2.-3 chromatografickom kroku (Q-sefaróza) pruh 9 metóda Western Blotting s ovčou protilátkou antihMnSOD, uskutočnená po chromatografii.Obrázok 3 Biologická charakterizácia chromatografických frakcií. Bunky MCF 7 sú znázornená po 24 hodinách inkubácie v prítomnosti (A) prietoku z druhého Q-sefarózového stĺpca(B) vzorky z frakcií obsahujúcich modifikovanú...

Enzým morfínovej reduktázy, spôsob produkcie enzýmu, metóda detekcie morfinónu alebo kodeinónu alebo ich prekurzorov vo vzorke, metóda produkcie hydromorfónu alebo hydrokodónu a hostiteľ transformovaný génom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282363

Dátum: 30.11.2001

Autori: Bruce Neil Charles, Hailes Anne Maria, French Christopher Edward

MPK: C12N 9/02, C12P 17/08, C12Q 1/32...

Značky: transformovaný, morfinónu, hydromorfónu, produkcie, enzym, génom, hydrokodónu, vzorke, reduktázy, hostiteľ, metoda, spôsob, morfínovej, kodeinonu, detekcie, prekurzorov, enzymů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný enzým morfínovej reduktázy, ktorý 1) s kofaktorom NADH redukuje morfinón na hydromorfón, 2) s rovnakým kofaktorom tiež redukuje kodeinón a neopinón, v opačnom smere však nemá žiadnu podstatnú enzymatický aktivitu, 3) má molekulovú hmotnosť približne 81 000 určenú gélovou filtráciou, a 4) vo fosforečnanovom tlmivom roztoku má maximálnu aktivitu pri pH približne 8,0.

Spôsob prípravy p-difenol oxidázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245343

Dátum: 15.12.1988

Autori: Patrascu Ionel-victor, Neri Armando

MPK: C12N 9/02

Značky: přípravy, spôsob, p-difenol, oxidázy

Text:

...horeuvedenom zložení huba Fomes fomentarus uvoľňuje ako jedinú enzýmaticky aktívnu bielkov-inu predmetný enzým do extracelulárneho prostredia.Drevokazná huba Fomes fomentarus Linno ex Fries Kiokx kmeň 191 ul-ožený v Zbierke kultúr drevokazných húb Štátneho dre 4várskeho výskumného ústavu v Bratislave sa kultlvovala V desiatich Erlenmayerových bankách objem 2 1, obsahujúcich 400 mi kultivačnej pôdy zloženej z 10 g D-glukózy,1 g kazeínu, 0,5 g...

Způsob výroby izocitrátdehydrogenázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245290

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rajchl Miloslav, Vinkler Milan, Pilný Josef

MPK: C12N 9/02

Značky: způsob, izocitrátdehydrogenázy, výroby

Text:

...Targ npu Jxocmaxemm oTamoHapHoü (jasu, aKTPIBI-IOOTL cžgepmenra nozcasuB 881 ocrpziílł Maxcmwm, coropsrü nocmaewca B come Jzorapzqmmqecxcoü qnaau pocwa. Tarcoe paaBume masa MBOTO B npmumne upy npmwenenm Bcex ncmowmcoa ymepona, cowopue mram B cocmomann KOHOJIBBOBHTL. Aóoomoa-ane snavaemm, KOTOPHG Moryr ÓHTI JIOCTMPayra B xvxarccmyme mi azcmnnuoom cpepmenwa, Haxomrca, OJUíaKO, B samom/room Ka or raaoBLuc ycnoBnñ, marc n oi nccroqnmca ymepo...